Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav 991 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Politi og privat vagtvirksomhed

  Politi og privat vagtvirksomhed
  av Mette Volquartzen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757446234

  Det globaliserede og grænseoverskridende samfund udfordrer politiet på både et operationelt og organisatorisk plan. I stigende grad indgår politikorps verden over i et samarbejde med andre aktører, fx militær og private sikkerhedsselskaber. I Danmar…

 • Den tredje karriere

  Den tredje karriere
  av Gretelise Holm

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757438741

  Mere end halvdelen af de børn, som i dag fødes i den vestlige verdens højindkomstlande, forventes at blive over 100 år, og den udvikling kommer til at indebære store forandringer både for det enkelte menneske og for samfundet.Vi er begyndt…

 • EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret

  EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret
  av Niels Fenger

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757443295

 • Normativa perspektiv Festskrift till Anna Christensen

  Normativa perspektiv Festskrift till Anna Christensen

  Inbunden - 2000 - Svenska - ISBN: 9789154424917

 • Lov om klagenævnet for udbud

  Lov om klagenævnet for udbud
  av Carina Risvig Hamer

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757442953

  Denne bog er en lovkommentar til lov om Klagenævnet for Udbud, der trådte i kraft 1. juni 2010. Klagenævnsloven er siden 2010 blevet ændret en række gange. Sidste gang var i forbindelse med udbudsloven, hvor loven bl.a. ændrede navn fra lov om håndh…

 • Officialprincippet og sagsoplysning

  Officialprincippet og sagsoplysning
  av Rikke Gottrup

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788757422849

  Hver eneste dansker vil et utal af gange igennem livet være i kontakt med myndighederne. Der vil blive truffet adskillelige afgørelser fra optagelse i børnehave, skole og uddannelsesinstitution, over tildeling af SU eller barselsdagpenge, meddelelse…

 • Handelsagentloven

  Handelsagentloven
  av Jørgen Lykkegård

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757443646

  Nærværende 3. udgave af kommentarer til lov om handelsagenter og handelsrejsende er primært en opdatering med de seneste års retspraksis og teori indenfor retsområdet. Den danske lovgivning er ikke ændret i perioden efter anden udgaven i 2014.

 • Sundhed og jura

  Sundhed og jura
  av Mette Hartlev, Ulla Hybel, Peter Bak Mortensen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757438581

  Sundhed og Jura undersøger de retlige relationer og problemstillinger, der opstår mellem sundhedsvæsenets aktører. Dette felt spænder over spørgsmål relateret til sundhedsvæsenets opgaver og opgavefordeling, sundhedspersoners rettigheder og pligter…

 • Køreklar - Evaluerende prøver - personbil 18. udg. 2020

  Køreklar - Evaluerende prøver - personbil 18. udg. 2020
  av Svend Huvendick og Henrik Tørring

  CD-rom - 2019 - Danska - ISBN: 9788776734879

  For at kunne bestå teoriprøven er det en stor fordel, at du er vant til at løse opgaver som dem, du bliver præsenteret for ved selve prøven. Jo flere opgaver du løser inden prøven, desto bedre er du rustet. Denne cd-rom har 250 opgaver, svarende til…

 • Skatter og afgifter i lejeforhold

  Skatter og afgifter i lejeforhold
  av Susanne Kirk

  Inbunden - 2013 - Danska - ISBN: 9788757423631

  SKATTER OG AFGIFTER I LEJEFORHOLD er den første samlede beskrivelse af reglerne i både lejeloven og erhvervslejeloven om varsling og regulering af leje som følge af stigninger eller fald i skatter og afgifter.Bogen beskriver reglerne for lejereguler…

 • Retsafgiftsloven

  Retsafgiftsloven
  av Lisa Rising

  Inbunden - 2016 - Danska - ISBN: 9788757412383

  Denne 4. udgave af Retsafgiftsloven er opdateret med seneste lovgiving på området. Særligt ændringer for reglerne om retsafgift for de civile sager, bl.a. med det formål om at sikre adgangen til domstolene både i sager af stor og meget lille økonomi…

 • Fred, Forsoning og Mægling

  Fred, Forsoning og Mægling
  av Anita Rønne, Lin Adrian & Linda Nielsen (red.)

  Inbunden - 2017 - Danska - ISBN: 9788757436051

  Vibeke Vindeløv, dr.jur. og professor i konfliktmægling i Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA) ved Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet, fratræder i januar 2017 og overgår til en position som professor emerita. I den an…

 • Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer

  Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer
  av Tina Øllgaard Bentzen

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757437997

  Debatten om, hvordan den offentlige sektor skal styres og ledes kører på fulde drøn i disse år, og i den sammenhæng er begrebet tillid blevet aktuelt. Denne bog handler om, hvad tillidsbaseret styring og ledelse er og om det svære spring fra ambitio…

 • Tvangsauktion over fast ejendom og Andelslejligheder

  Tvangsauktion over fast ejendom og Andelslejligheder
  av Mogens Johannsen

  Inbunden - 2012 - Danska - ISBN: 9788757425048

  Bogen gennemgår de tvangsauktionsretlige regler over fast ejendom, med praktiske eksempler, relevante bilag og seneste domspraksis. Endvidere indeholder bogen beskrivelse af pantsætning og tvangsauktion over andelslejligheder, ligeledes med relevant…

 • Ligningsloven

  Ligningsloven
  av Mette Klingsten & Henrik Peytz

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788757436167

  Ligningsloven er en af Danmarks centrale skattelove. Kommentaren vedrører en lang række skatteretlige emner af væsentlig betydning for både erhvervsdrivende og privatpersoner. Denne nye udgave er en udbygget videreførelse af 1. udgaven&nbs…

 • Merværdiafgiftspligten

  Merværdiafgiftspligten
  av Jensen D

  Häftad - 2004 - Danska - ISBN: 9788757411034

 • Danmarks Rige i forfatningsretlig belysning

  Danmarks Rige i forfatningsretlig belysning
  av Ole Spiermann

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788757417463

  Denne bog er et bidrag til en samlet forfatningsretlig teori om Danmarks Rige. Bogen lægger vægten på overladelse af beføjelser inden for riget til i første række Færøerne og Grønland. Bogen er forankret i et historisk perspektiv med inddragelse af…

 • Almindelig Forvaltningsret

  Almindelig Forvaltningsret
  av Sten Bønsing

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757438239

  Almindelig Forvaltningsret er en lærebog i de grundlæggende forvaltningsretlige regler. Bogen er udarbejdet med henblik på pensum i forvaltningsret på jurastudiet. De emner, der behandles er bl.a. forvaltningens organisation, retskilder, sagsbehandl…

 • Aktieavancebeskatningsloven

  Aktieavancebeskatningsloven
  av Henrik Peytz

  Inbunden - 2015 - Danska - ISBN: 9788757426236

  En traditionelt opbygget kommentar til aktieavancebeskatningsloven af 2005, der understøtter arbejdet med loven i praksis for advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder og andre, der professionelt beskæftiger sig med skatteret. Der er af hens…

 • Obligationsinvestering 9. udgave

  Obligationsinvestering 9. udgave
  av Michael Christensen

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757439571

  Obligationsinvestering - Teori og praktisk anvendelse giver en samlet fremstilling af de teorier og problemstillinger, investorer står overfor ved investering i såvel danske som udenlandske obligationer. Bogen indeholder bl.a. en beskrivelse af…

 • Løsladt og gældsat

  Løsladt og gældsat
  av Annette Olesen

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788757428872

  Titlen belyser, hvordan en gruppe flergangsdømte oplever den retlige regulering de bliver underlagt i forbindelse med deres løsladelsesproces, og hvilke handlingsstrategier de danner ud fra deres livsbetingelser. Løsladt og gældsat er et retssociolo…

 • Festskrift til Sten Schaumburg-Müller

  Festskrift til Sten Schaumburg-Müller
  av Nis Jul Clausen (red.), Jørgen Dalberg-Larsen (red.), Bent Ole Gram Mortensen (red.) & Hans Viggo Godsk Pedersen (red.)

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788757435078

  Den 5. maj 2016 fylder professor, dr.jur. Sten Schaumburg-Müller 60 år. Med dette festskrift vil forfatterne gerne højtideligholde dagen og fejre Sten. Sten har siden 2014 været ansat på Syddansk Universitet som professor i medieret efter i mange år…

 • Ansættelsesklausuler

  Ansættelsesklausuler
  av Jens Paulsen

  Inbunden - 2016 - Danska - ISBN: 9788757434972

  Bogen beskriver og kommenterer de ansættelsesklausuler, der reguleres ved ansættelsesklausulloven. I bogen er inkluderet lov nr. 1565 af 15. december 2015 om ansættelsesklausuler, som har en særlig betydning for denne udgivelse. Ansættelsesklausullo…

 • Erstatningsretten

  Erstatningsretten
  av Kruse A

  Häftad - 1990 - Danska - ISBN: 9788757406177

 • Nationernes skjulte velstand

  Nationernes skjulte velstand
  av Gabriel Zucman

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757444193

  Zürich, Hong Kong, Bahamas, Caymanøerne, Luxembourg. Der skjuler sig bag disse velkendte navne en dyster virkelighed: En lille gruppe af ultrarige unddrager sig skat på bekostning af det store flertal. Ved hjælp af en ny metode, sætter Zucman tal på…

 • Resultatstyring i den offentlige sektor

  Resultatstyring i den offentlige sektor
  av Mads Kristiansen (red.)

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788757432770

  Resultatstyring er blevet særdeles udbredt i den offentlige sektor i løbet af de seneste par årtier. Det er imidlertid også et ganske omdiskuteret styringsredskab. På den ene side fremhæves resultatstyring til stadighed som løsningen på en række sty…

 • Kreml i krig

  Kreml i krig
  av Niels Bo Poulsen og Jørgen Staun (red.)

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757439496

  Rusland har spillet en markant rolle i mange af de militære konflikter, vi har set siden Sovjetunionens kollaps i 1991 og frem til i dag på den tidligere supermagts territorium. Perioden efter Sovjetunionens sammenbrud var præget af en række borgerk…

 • Handbuch zum Waffengesetz 2020

  Handbuch zum Waffengesetz 2020
  av André Busche

  Inbunden - 2020 - Tyska - ISBN: 9783940723987

 • Samarbejdsdrevet innovation i praksis

  Samarbejdsdrevet innovation i praksis
  av Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing (red.)

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788757432169

  Hvordan skabes der mere innovation i den offentlige sektor? Faglige ambitioner, komplekse problemer og knappe ressourcer har skabt en stigende interesse for besvarelsen af spørgsmålet. Denne bog præsenterer en række svar i form af resultaterne fra C…

 • INNOLITERACY

  INNOLITERACY
  av Steinar Valade-Amland

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788757434941

  Innoliteracys budskab er at bruge mere tid og en større del af de samlede ressourcer i de tidlige faser af forandringsprocesser og projekter. Bogen giver metoden til, hvordan vi skaber bedre, mere gennemtænkte og mere meningsfulde løsninger til…

 • Mediationsprocessen i praksis

  Mediationsprocessen i praksis
  av Hans Boserup, Susse Humle

  Inbunden - 2012 - Danska - ISBN: 9788776732622

  Hvorfor må juristen, terapeuten og sagsbehandleren gøre op med deres fagtraditioner, når de medierer? Hvorfor har det centrale i mediation det med at forsvinde, når mediation praktiseres af jurister? Hvorfor er der forskellige stilarter i mediation,…

 • Juridisk formularbog 16.udg

  Juridisk formularbog 16.udg
  av Carlsen B

  Inbunden - 2004 - Danska - ISBN: 9788757409758

 • Skattens lyse sider

  Skattens lyse sider
  av Steen Askholt

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788757435184

  Skattens lyse sider er en anderledes bog om skat. En nyttig – og til tider underholdende – rundvisning i de dele af skattesystemet, der handler om, hvornår man ikke skal betale skat eller kun bliver delvist beskattet. Bogen sætter…

 • Konfliktmægling

  Konfliktmægling
  av Vibeke Vindeløv

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757446074

  "Konfliktmægling - en refleksiv model er en lærebog", som behandler konfliktforståelse og konfliktmægling i sammenhæng. Den praktiske fremgangsmåde, bogen anbefaler, bygger på centrale begreber som sandhed, retfærdighed, tillid, magt mm. Dette funda…

 • E-Handelsret

  E-Handelsret
  av Ruth Nielsen og Søren Sandfeld Jakobsen

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788757421187

  E-handelsret, der hermed foreligger i en revideret 3. udgave giver en opdateret fremstilling af e-handelsretten. I forhold til tidligere udgaver af bogen, der særligt fokuserede på e-handelsdirektivet og e-handelsloven, er fokus i denne udgave brede…

 • KØB - Dansk indenlandsk købsret

  KØB - Dansk indenlandsk købsret
  av Joseph Lookofsky & Vibe Ulfbeck

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757442533

  2. Studieugave af bogen Køb, er en kort version af den lidt mere omfattende Køb. Den er målrettet studerende på jurastudiet, der skal have en introduktion til de køberetlige regler og dermed også til de grundlæggende obligationsretlige regler set i…

 • Kollektiv Arbejdsret

  Kollektiv Arbejdsret
  av Jacobsen P

  Inbunden - 1994 - Danska - ISBN: 9788757422740

  Den klassiske lære- og håndbog i arbejdsret.

 • On Coherence Theory of Law

  On Coherence Theory of Law
  av Aulis Aarnio, Robert Alexy, Alexander Peczenik, Wlodek Rabinowicz, Jan Wolenski

  Häftad - 1998 - Engelska - ISBN: 9789154423712

 • Advokaters erstatningsansvar

  Advokaters erstatningsansvar

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788757422283

  Dette er en praktisk håndbog, der henvender sig til advokater, domstole, pengeinstitutter, forsikringsselskaber, offentlige myndigheder og andre, der har behov for at vurdere kvaliteten af advokatydelser i en erstatningsretlig sammenhæng.Bogen indeh…

 • BRUGELIGT PANT, FRIVILLIG ORDNING/AKKORD OG REKONSTRUKTION

  BRUGELIGT PANT, FRIVILLIG ORDNING/AKKORD OG REKONSTRUKTION
  av Jens paulsen, Hans Enberg, Allan Dam Sørensen

  Inbunden - 2013 - Danska - ISBN: 9788757428940

  Denne bog giver en praktisk vejledning i- og besvarer gængse spørgsmål omkring landbrugsbedrifter i økonomisk krise, herunder valg af afviklings- og/eller saneringsmodel. Der behandles også alternativer til brugeligt pant. Det drejer sig primært om…

 • Foreningsret

  Foreningsret
  av Hasselbalch O

  Inbunden - 2011 - Danska - ISBN: 9788757426311

  Denne bog indeholder en beskrivelse af de regler, der omgærder de såkaldt ideelle foreninger, dvs. foreninger og organisationer, der virker til opnåelse af ideelle mål og ikke for tilvejebringelsen af økonomisk gevinst.Fremstillingen er koncentreret…

 • Sprogløse verdensborgere

  Sprogløse verdensborgere
  av Per Øhrgaard & Lisbeth Verstraete-Hansen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757439533

  Fremmedsprog er døren til verden. Hvis man vil rejse eller arbejde i andre kulturer og forstå andre mennesker er sprog ikke bare nyttigt, men også vidunderligt. Øhrgaard og Verstraete-Hansens bog beskriver hvor nødvendigt det er at&nb…

 • Behördenhandbuch Genehmigung und Prüfung von Schießanlagen

  Behördenhandbuch Genehmigung und Prüfung von Schießanlagen
  av André Busche, Gerhard Schorner

  Häftad - 2016 - Tyska - ISBN: 9783940723062

 • Færdselsansvar

  Færdselsansvar
  av Helle Isager

  Inbunden - 2014 - Danska - ISBN: 9788757430998

  ”Færdselsansvar” er en ajourført og detaljeret fremstilling af færdselslovens regler om ansvar for skader forvoldt af motordrevne køretøjer, og er opbygget som en praktisk håndbog til brug for advokater, domstole, forsikringsselskaber mv…

 • Demokrati i Mellemøsten

  Demokrati i Mellemøsten
  av Birthe Hansen & Carsten Jensen

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788757425079

   Gamle ledere og autoritære regimer fra den kolde krig forblev ved magten i Mellemøsten og kunne længe modstå den nye verdensordenens demokratiske vinde. De amerikansk ledede invasioner i Afghanistan og Irak skabte en ny situation, hvor lederne…

 • Virksomhedens økonomistyring

  Virksomhedens økonomistyring
  av Michael Andersen og Carsten Rohde

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757440072

  Virksomhedens økonomistyring giver en grundig indføring i, hvordan man tilrettelægger den økonomiske styring af virksomhedens aktivitet og kapacitet. Med udgangspunkt i virksomhedens økonomiske struktur gennemgås de forskellige elementer, der…

 • Festskrift till Rune Lavin

  Festskrift till Rune Lavin

  Inbunden - 2006 - Svenska - ISBN: 9789154403547

 • Disrupt dit Mindset

  Disrupt dit Mindset
  av Pernille Rydén, Torsten Ringberg & Per Østergaard Jacobsen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757437973

  Organisationer fokuserer i stigende grad på, hvordan de kan bruge Big Data strategisk. De investerer milliarder af kroner i denne ny teknologi, men værdien og afkastet viser sig tit at være begrænset. Sådanne udfordringer kan meget ve…

 • Oplagt

  Oplagt
  av Mettelene Jellinggaard & Alexandra Krautwald

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788757434330

  Vi står på kanten af et paradigmeskift, der vil ændre vores måde at lede virksomheder på. Meget af det vi har set som god ledelseslatin de seneste årtier, kan vi godt glemme igen. Nye revolutionerende forskningsresultater punkterer nemlig flere af d…

 • Skatteforvaltning - Skatteproces - Skattekontrol

  Skatteforvaltning - Skatteproces - Skattekontrol
  av Jan Pedersen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757444865

  SKATTEFORVALTNING - SKATTEPROCES - SKATTEKONTROL er en hånd- og lærebog om skatteforvaltningsret. Bogen indeholder tre hoveddele. Del 1 omhandler Skatteforvaltningens organisation og kompetence, herunder i henseende til skatteansættelse, genoptagels…