Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Sjöfartens handböcker

Sök »
Din sökning gav 24 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Båtkörkortet : förarintyg & kustskepparintyg

  Båtkörkortet : förarintyg & kustskepparintyg
  av Göran Wahlström, Björn Borg, Gerhard Chronholm, Andes de Paula, Magnus Kyllenbeck, Johan Linell, Johan Wallander

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172238008

  Båtkörkortet är skriven för dig som vill avlägga prov för Nämndens för Båtlivsutbildning (NfB) förar- och kustskepparintyg. Boken är tänkt att användas i kurser och vid självstudier och som uppslagsbok ombord.• Sjökortet• Sjökortssymbole…

 • Radiokommunikation till sjöss - VHF/SRC

  Radiokommunikation till sjöss - VHF/SRC
  av Sven-Göran Palm

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172236783

  Radiokommunikation till sjöss – VHF/SRC är en hand- och kursbok, nu i en fjärde reviderad upplaga, i VHF-telefoni samt grunderna för GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) och AIS (Automatic Identification System). Boken innehåller…

 • Första hjälpen ombord

  Första hjälpen ombord
  av Dan Edman, Ingegerd Snöberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172237223

  Första hjälpen ombord är en hand- och kursbok i akut omhändertagande vid olycksfall och grundläggande sjukvård, särskilt framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållanden som råder ombord på fartyg. Boken är anpassad för att fungera som kurs…

 • Radar i skärgården

  Radar i skärgården
  av Börje Wallin

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172237445

  Radarn är ett fantastiskt instrument, som visar mycket, men berättar lite.Radar i skärgården beskriver hur du ställer in och arbetar med radarn vid navigering i skärgården och hur du med hjälp av radarn undviker kollision.Boken är avsedd både som lä…

 • Navigation i teori och praktik

  Navigation i teori och praktik
  av Börje Wallin

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172237711

  Navigation i teori och praktik är en modern och omfattande lärobok i navigation. Fokus ligger på terrester navigation, navigation med elektroniska hjälpmedel och säkerhetsfrågor.Författaren beskriver principer, instrument, problem och praktisk tillä…

 • Segla ut! : segling och navigation för nybörjare - fram till förarintyg

  Segla ut! : segling och navigation för nybörjare - fram till förarintyg
  av Lena Dalman, Elisabeth Sjökvist

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789172234093

  Segla ut! är en pedagogisk och lättläst bok i navigation för nybörjare och ungdomar. Den passar för både kursverksamhet vid exempelvis seglarskolor och för självstudier. Nya Segla Ut är uppdelad på en seglingsdel och en navigationsdel.Seglingsdelen…

 • Handhavande av snabba fartyg

  Handhavande av snabba fartyg
  av Kjell Johansson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172238084

  Handhavande av snabba fartyg är en fakta- och lärobok i grundläggande manövrering, navigering och säkerhet i höga farter.Innehåll:-Behörighet och bemanning-Utrustning-Fartygsteknik-Körteknik-Säkerhetsarbete-Den mänskliga faktorn-Högfartsnavigation-I…

 • Navigation för fartygsbefäl klass VIII

  Navigation för fartygsbefäl klass VIII
  av Lars Eric Carlsson, Mattias Widlund

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789172234130

  Denna kursbok är avsedd för dig som planerar att avlägga examen för fartygsbefäl klass VIII, vilken ger behörighet att framföra mindre yrkesfartyg i kustnära farvatten. Boken ingår i serien Sjöfartens Handböcker framtagna för den lättare sjöfarten,…

 • Sjöfartsskydd & ISPS-koden

  Sjöfartsskydd & ISPS-koden
  av Peter Thomson, Mattias Widlund

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172236776

  Reglerna om sjöfartsskydd syftar till att skydda sjöfarten mot terrorism, sjöröveri och andra grova våldsbrott. Denna bok ger en bred introduktion i ämnet och belyser bland annat bestämmelsernas uppbyggnad samt olika ansvars- och befogenhetsfrågor.…

 • Praktisk sjörätt

  Praktisk sjörätt
  av Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172238138

  Praktisk sjörätt syftar till att ge en övergripande redogörelse för sjörätten som ämne. I denna tredje reviderade upplaga har boken uppdaterats i enlighet med rättsutvecklingen på området och tillförts flera nya avsnitt. Dessutom har boken komplette…

 • Sjömanskap

  Sjömanskap
  av Björn Borg, Gunnel Åkerblom

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172234949

  Boken är avsedd för studier vid sjöbefälsskolorna och vid olika kvalificerade skepparutbildningar.Handelsflottan visar i dag upp ett brett spektrum av olika fartygstyper. Här finns allt från små fartyg för passagerare och last i skärgårds- och kustf…

 • Sjörätt för yrkes- och fritidssjöfolk ? Fartygsbefäl klass VII

  Sjörätt för yrkes- och fritidssjöfolk ? Fartygsbefäl klass VII
  av Rolf Ihre, Daniel Lindefors

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172238145

  Boken vänder sig både till fritidsbåtfolk som inte måste ha någon formell behörighet innefattande sjörättsutbildning och till de som yrkesmässigt, med obligatorisk examen och behörighet upp till fartygsbefäl klass VII, ska framföra båtar och skepp.…

 • Hälso- och sjukvård ombord En handbok för sjukvårdande befäl

  Hälso- och sjukvård ombord En handbok för sjukvårdande befäl
  av Dan Edman, Ingegerd Snöberg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172236820

  Hälso- och sjukvård ombord är en hand- och kursbok särskilt framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållanden som råder ombord på fartyg.I det operativa arbetet begär sjukvården ombord rådgivning från en legitimerad läkare i land (Tele Medic…

 • Navigation och sjömanskap

  Navigation och sjömanskap
  av Jonas Ekblad, Börje Wallin

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172238190

  NAVIGATION OCH SJÖMANSKAP är avsedd för studier till Förarintyg och Kustskepparintyg. Den används också som en del i utbildningen för Fartygs befäl klass VIII.Boken fungerar för olika former av navigeringskurser, självstudier och som uppslagsbok omb…

 • Tidvatten med höjd- och strömberäkningar och oceanografi för sjöfarare

  Tidvatten med höjd- och strömberäkningar och oceanografi för sjöfarare
  av Björn Borg

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789172234321

  Tidvatten och Oceanografi är en fakta- och lärobok som består av två delar. Första delen beskriver varför tidvatten existerar och hur det uppträder i olika havsbassänger och utefter olika kustavsnitt. Här är boken värdefull som handbok vid det prakt…

 • Brandskydd ombord

  Brandskydd ombord
  av Lars-Eric Carlsson, Lars Lundmark

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789172234444

  Brandbekämpning ombord på fartyg är en mycket vansklig uppgift, som kräver kontinuerlig utbildning och övning. Brandskydd ombord är skriven för utbildningar i brandbekämpning och för dig som arbetar ombord.Innehåll: Brandskydd ombord Brandteori Släc…

 • Praktisk sjörätt

  Praktisk sjörätt
  av Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789172236080

  Praktisk sjörätt syftar till att dels ge en övergripande redogörelse för sjörätten som ämne, dels särskilt belysa frågor som rör fartygs- och rederidrift. I denna andra reviderade upplaga har boken dels uppdaterats i enlighet med rättsutvecklingen p…

 • Radiokommunikation till sjöss ROC

  Radiokommunikation till sjöss ROC
  av Sven-Göran Palm

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789172232969

  Radiokommunikation till sjöss – ROC är en hand- och lärobok i radiokommunikation för sjöfarten. Boken är anpassad för studier i syfte att erhålla certifikatet ROC. Boken är framtagen i samarbete med Institutionen för sjöfart och marinteknik vi…

 • Sjörätt : från noll till VII

  Sjörätt : från noll till VII
  av Rolf Ihre

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172235601

  Samhället ställer allt högre på krav på de som framför båtar och skepp och på de som har annan uppgift ombord som är viktig för sjösäkerheten. Detta gäller både för fritidsfartyg och för yrkesfartyg.Denna bok vänder sig både till fritidsbåtfolk som…

 • Krisledarskap : beredskap och hantering av kriser inom sjöfarten

  Krisledarskap : beredskap och hantering av kriser inom sjöfarten
  av Tobias Magnusson, Ian Lewenhaupt

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172235182

  Krisledarskap behandlar teori kring krisledarskap inom sjöfarten i vid bemärkelse. Boken ger också handfasta tips baserade på forskning och författarnas egna erfarenheter. Innehållet täcker kunskapskraven för certifikatet Crowd & Crisis Management i…

 • Maskin- och ellära för maskinbefäl klass VIII

  Maskin- och ellära för maskinbefäl klass VIII
  av Monica Lundh

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172235397

  Maskin- och ellära för maskinbefäl klass VIII är skriven för dig som ska arbeta som teknisk chef eller maskinist på ett mindre fartyg. Boken är rikt illustrerad och beskriver på ett tydligt sätt grunderna i maskin- och ellära. Den vänder sig i först…

 • Första Radarboken

  Första Radarboken
  av Kent Lindberg

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789172234253

  I "Första radarboken" får läsaren lära sig att hantera en småbåtsradar genom teori och praktiska övningar till sjöss. Författaren behandlar på ett lättfattligt och pedagogiskt sätt grundläggande radarteknik, radarns handhavande och prestanda, metode…

 • Krisledarskap

  Krisledarskap
  av Tobias Magnusson, Ian Lewenhaupt

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172236103

  Nu utkommer en ny uppdaterad upplaga av denna lärobok som behandlar krisledarskap i vid bemärkelse inom sjöfarten. Boken ger också handfasta tips baserade på forskning och författarnas egna erfarenheter. Innehållet täcker kunskapskraven för certifik…

 • Swedish Maritime Laws

  Swedish Maritime Laws
  av Johan Schelin, Hugo Tiberg

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9789172232778

  Nu utkommer en författningssamling för sjöfarten med svensk/engelsk parallelltext. Flera av de ingående författningarna är nyöversatta. Boken innehåller de författningar som enligt lag ska finnas tillgängliga ombord på utländska fartyg med utländsk…