Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Lärpocket

Sök »
Din sökning gav 12 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Förstå och arbeta med språkstörning

  Förstå och arbeta med språkstörning
  av Anna Eva Hallin

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789127455184

  Hur hindrande språkstörningen blir i en viss situation beror på hur de språkliga kraven ser ut och skolmiljön är full av språkliga krav. Den här boken ger fakta och praktiska råd till lärare, föräldrar och andra vuxna som möter barn med språkstörnin…

 • Elever med svag teoretisk begåvning

  Elever med svag teoretisk begåvning
  av Gunilla Carlsson Kendall

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127442139

  Alla har inte samma förutsättningar från början men måste få samma möjlighet att utvecklas så bra som möjligt. Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt som påverkar hur lätt och snabbt man tar till sig kunskap. Den hä…

 • Elever med särskild begåvning

  Elever med särskild begåvning
  av Eva Pettersson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789127449008

  Boken Elever med särskild begåvning handlar om barn och ungdomar som ofta förvånar och fascinerar sin omgivning de är särskilt begåvade.Barn med särskild begåvning har hög inlärningsförmåga och medvetenhet, de är nyfikna, reflekterande och ställer g…

 • Lärpocket Svenska som andraspråk : - För vilka elever och hur ska undervisn

  Lärpocket Svenska som andraspråk : - För vilka elever och hur ska undervisn
  av Anna Kaya

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789127458628

  Det är många lärare och skolledare som har frågor om ämnet svenska som andraspråk, ofta eftersom skolans styrdokument inte är särskilt tydliga. Den här boken är ett stöd i arbetet med att utveckla organisationen av, och undervisningen i, svenska som…

 • Lärpocket Bygga svenska : Stöd för genomförande och bedömning

  Lärpocket Bygga svenska : Stöd för genomförande och bedömning

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789127457829

  Boken ger bland annat svar på följande frågor:Hur kan jag samarbeta med lärare i andra ämnen än svenska som andraspråk kring Bygga svenska? Hur får jag in Bygga svenska i min undervisning? Hur blir materialet en kvalitativ resurs för undervisningen?…

 • Värt att veta om dyskalkyli

  Värt att veta om dyskalkyli
  av Markus Björnström

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789127428522

  Värt att veta om dyskalkyli är skriven för dig som är lärare och vill hjälpa elever med dyskalkyli eller dig som är förälder som har ett barn med matematiksvårigheter. Värt att veta om Dyskalkyli riktar sig också till andra som söker en kort och en…

 • Förstå och arbeta med ADHD

  Förstå och arbeta med ADHD
  av Gunilla Carlsson Kendall

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789127429598

  Vad är ADHD? Hur arbetar du med barn och ungdomar med ADHD i skolan? Hur krockar ADHD-diagnosen med skolans krav och betoning på individuellt och problembaserat lärande?I boken Förstå och arbeta med ADHD får du snabbt överblick över vad ADHD-diagnos…

 • Den meningsfulla högläsningen

  Den meningsfulla högläsningen
  av Anne-Marie Körling

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789127429604

  Högläsning i skolan och högläsning i vardagen är viktigt för barns läsinlärning, läsförmåga och ordförråd. Högläsning är även en väg in i skriftspråket. Den meningsfulla högläsningen vänder sig till föräldrar, lärare och andra vuxna som möter barn i…

 • Elever med hög frånvaro : - Vad kan skolan göra?

  Elever med hög frånvaro : - Vad kan skolan göra?
  av Helene Wallerstedt

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789127453821

  Den här boken beskriver hur man i skolan kan arbeta förebyggande med kartläggning och analys av frånvaro. Här presenteras även olika modeller för att få elever med hög frånvaro att komma tillbaka till skolan.Boken riktar sig till pedagoger, mentorer…

 • Utveckla samarbetet mellan hem och skola

  Utveckla samarbetet mellan hem och skola
  av Helene Wallerstedt

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789127449398

  I boken delar författaren med sig av sina erfarenheter och ger konkreta förslag på hur du får en bra och professionell relation till elevernas vårdnadshavare. Ur innehållet* Vad är viktigast när jag får en ny grupp elever? * Hur genomför jag ett bra…

 • Konsten att läsa faktatexter

  Konsten att läsa faktatexter
  av Ingvar Lundberg

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789127723047

  Många elever har stora svårigheter att självständigt, aktivt och konstruktivt läsa faktatexter. Vad kan dessa svårigheter bero på och hur visar de sig? Hur ska du som lärare undervisa i konsten att läsa och förstå faktatexter? I den här boken får du…

 • Introverta elever : teori och praktik

  Introverta elever : teori och praktik
  av Dennis Hjelmström

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789127456310

  Introversion är en medfödd och helt naturlig personlig läggning. Denna bok lyfter medvetenheten om introverta elever för att förstå deras styrkor och behov, samt hur man kan skapa en god lärmiljö för dem.Här ges en beskrivning av begreppen introvers…