Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - BeGreppbart

Sök »
Din sökning gav 16 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Ledarskap

  Ledarskap
  av Stefan Sveningsson, Mats Alvesson
  (1 recension)

  Danskt band - 2010 - Svenska - ISBN: 9789147094929

  Vem är det som ska utöva ledarskap? Är ledarskap inte också en fråga om ömsesidighet, där rollen som efterföljare är betydelsefull för vilken typ av ledarskapsrelation som utvecklas? Vilken betydelse har sammanhanget och karaktären på organisationsk…

 • Genus

  Genus
  av Mia Eriksson, Lucas Gottzén

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147088997

  Genus är både ett komplext och omdebatterat begrepp. Denna bok belyser begreppets framväxt och etablering, men också den kritik som riktats mot det. Boken lyfter centrala teorier kring kön och genus, diskuterar samspelet mellan biologi och kultur sa…

 • Kultur

  Kultur
  av Johan Fornäs

  Danskt band - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147097845

  Kultur är ett av språkets allra mest mångtydiga och svårdefinierade ord. Här ges en guide till hur dess fyra huvudbetydelser har växt fram och vad kultur kan betyda idag – från odling via livsformer och konstarter till meningsskapandets proces…

 • Kunskap

  Kunskap
  av Mats Benner, Sven Widmalm

  Danskt band - 2011 - Svenska - ISBN: 9789147096213

  Kunskap finns överallt och ses i allmänhet som något gott, som en progressiv kraft i kampen mot sjukdomar, klimatförändringar och materiell knapphet. Men det finns också områden där kunskapen är omstridd och där den betraktas som en farlig resurs. D…

 • Innovation

  Innovation
  av Alf Rehn

  Danskt band - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147113583

  Innovation ... alla talar om det, men vad är det egentligen? Hur kommer innovationer till, och är det faktiskt så viktigt som folk säger? Alf Rehn presenterar en översikt av innovation, från små förbättringar till stora systemutvecklingar, från ledn…

 • Strategi

  Strategi
  av Lars Bengtsson, Thomas Kalling

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147097067

  Strategi kan vara ett välplanerat tillvägagångssätt – eller modetrender och Följa-John-beteenden. Den här boken går igenom klassiska strategiteoretiska perspektiv och nyare teoribildning. Vi får en inblick i praktiskt strategiarbete inom föret…

 • Klass

  Klass
  av Magnus Hörnqvist

  Danskt band - 2016 - Svenska - ISBN: 9789147098200

  Klass är ett begrepp som används vid indelning utifrån ekonomiska och sociala kriterier. Att kategorisera genom klass är ett sätt att närma sig ojämlikt fördelade livschanser. Magnus Hörnqvist utgår från sociologins klassiker och lotsar läsaren från…

 • Segregation

  Segregation
  av Jonas Lindström

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147130597

  Det talas mycket om segregation, men vad betyder begreppet egentligen? Och vad menas med att exempelvis vissa platser är segregerade, och vad gör segregationen med oss? Jonas Lindström presenterar en översikt av segregation utifrån såväl aktuella so…

 • Våld

  Våld
  av David Wästerfors

  Danskt band - 2016 - Svenska - ISBN: 9789147114498

  Våld kan vara lika påtagligt som en framrusande pansarvagn och lika flyktigt som ett ögonkast.Den här boken är en essä om hur framför allt fysiskt våld har uttolkats av forskare och tänkare.Fyra synvinklar begrundas: våld som situation, våld som spe…

 • Beslut

  Beslut
  av Karin Brunsson, Nils Brunsson

  Danskt band - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147089406

  Beslut är en central aktivitet i organisationer. Inte minst i politiska sammanhang tillmäts beslut stor betydelse. Men att fatta beslut är också en vardaglig aktivitet, som alla människor är engagerade i. I den här boken reder Karin Brunsson och Nil…

 • Organisering

  Organisering
  av Lars Strannegård, Ulla Eriksson-Zetterquist

  Danskt band - 2011 - Svenska - ISBN: 9789147089390

  Organisering är en helt central komponent i all mänsklig verksamhet. Det går inte att tänka sig en värld utan koordinering, samarbete, planering och social interaktion. Boken ger en introduktion till den omfattande forskning som bedrivits inom områd…

 • Institution

  Institution
  av Lars-Eric Jönsson, Anders Persson, Kerstin Sahlin

  Danskt band - 2011 - Svenska - ISBN: 9789147095643

  Institution ger 250 miljoner träffar på sökmotorn Google. I vilka sammanhang används detta slitstarka ord och vilka betydelser bär det på? I den här boken undersöks institutioner som platser, rum och organisationer samt begreppets vetenskapliga utve…

 • Religion

  Religion
  av Göran Larsson, Simon Sorgenfrei

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147096718

  Begreppet religion är komplext och rymmer många tolkningar. Hur skiljer sig akademiska definitioner av begreppet religion från de definitioner som används inom religiösa traditioner? Vad kan kognitionsvetare och evolutionsforskare lära oss om religi…

 • Yrke

  Yrke
  av Ylva Ulfsdotter Eriksson

  Danskt band - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147097869

  Yrke är ett centralt begrepp i vardagliga samtal, i uppfattningen om oss själva och andra, i samhällets uppbyggnad och i forskning av olika slag. Yrken positionerar oss i samhället och är en stark förklaring till skillnader i inkomster, status, vano…

 • Samtal

  Samtal
  av Karin Aronsson

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147130603

  Samtal fyller våra liv, från tv-sända nyhetsintervjuer till familjers förhandlingsarbete. För många yrkesgrupper, som läkare, sjuksköterskor, socialarbetare, lärare och jurister, är samtalet det viktigaste verktyget. Denna bok presenterar Goffman, s…

 • Status

  Status
  av Sofia Ulver Sneistrup

  Danskt band - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147097531

  Status hänger ihop med privilegier och därför suktar vi alla efter högre status i olika sammanhang. Men det vill vi inte erkänna. Varför är status så känsligt? Och varför är begäret efter status ibland så smärtsamt? Vem har och vem har inte status &…