Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Alhambras Pocketencyklopedi

Sök »
Din sökning gav 80 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Samerna

  Samerna
  av Christian Mériot

  Pocket - 1994 - Svenska - ISBN: 9789187680601

  Anspråkslös, är min första tanke när jag får boken i min hand: Vad vet jag om... Samerna? Frågan ställs utan omsvep på omslaget, och eftersom jag efter en kort självrannsakan kommer fram till att det just inte är så mycket, faller bokens format mig…

 • Afrikas förkoloniala historia

  Afrikas förkoloniala historia
  av Anne Stamm

  Pocket - 1998 - Svenska - ISBN: 9789188992109

  Om benlämningar talar sanning då härstammar vi alla från Afrika! Här får läsaren en koncis framställning av de olika rikenas utbredning fram till slavhandelns "blomstring" på 1600- och 1700-talen, vilket ledde till många afrikanska samhällens utarmn…

 • De svenska översättningarna av Omar Khayyam

  De svenska översättningarna av Omar Khayyam
  av Nils Wiklund

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187771248

  Få poeter har blivit så tolkade och omtolkade som den persiska skalden och astronomen Omar Khayyam (d. 1123). Bara till svenska finns ett tiotal olika återgivningar. Nils Wiklund, psykolog och själv översättare av persisk litteratur, presenterar i s…

 • Sufismen

  Sufismen
  av Jean Chevalier

  Pocket - 1993 - Svenska - ISBN: 9789187680496

  Vad kan förena medeltida, arabiska och persiska, poeter och dansande turkiska dervischer med moderna västerländska författare? Sufismen, här presenterad av den franske filosofiprofessorn Jean Chevalier, är en väg som under århundradena lockat och lo…

 • Islam enligt Koranen

  Islam enligt Koranen
  av Christer Hedin

  Danskt band - 2010 - Svenska - ISBN: 9789186063047

  Islam är en religion av växande betydelse. Världens muslimer är starkt medvetna om sin religiösa identitet. Islam är en viktig inspirationskälla för kultur och politik. I Europa har antalet muslimer vuxit under senare år. Islam är där, liksom i hela…

 • Det nya Centralasien

  Det nya Centralasien
  av Olivier Roy

  Pocket - 2002 - Svenska - ISBN: 9789188992819

  De fem centralasiatiska republiker som blev självständiga vid Sovjetunionens upplösning 1991 är produkter av sovjetsystemet. De yxades till mellan 1924 och 1936 i fråga om såväl gränser och namn som t o m nuvarande språk av en makt som var angelägen…

 • Grekisk mytologi

  Grekisk mytologi
  av Pierre Grimal

  Danskt band - 2009 - Svenska - ISBN: 9789186063061

  "Tack vare myten har det heliga blivit mindre skräckinjagande; tack vare myten upphöjdes poesin till visdom." Till den grekiska mytologin hör alla de sagor och legender som frodades i de grekiskspråkiga länderna mellan 800-700-talet f.Kr. och 200-30…

 • Nordamerikas indianer

  Nordamerikas indianer
  av Claude Fohlen, Claude Fohlen

  Danskt band - 2009 - Svenska - ISBN: 9789186063092

  Vi känner alla till schablonbilderna av "rödskinnen" från böcker och westernfilmer, men indianernas historia är betydligt mera mångfacetterad än så. Nordamerikas indianer berättar om denna folkgrupps öde, om deras kultur och om indianernas ställning…

 • Esoterismen

  Esoterismen
  av Antoine Faivre

  Pocket - 1995 - Svenska - ISBN: 9789187680731

  Trots att det råder delade meningar om ordets innebörd talar man alltmer om esoterism, vilket framgår av bokhandelns välförsedda hyllor och det utrymme detta ämne får i media. Innebörden i ordet esoterism, som egentligen aldrig har preciserats, är m…

 • Europas musikhistoria

  Europas musikhistoria
  av Brigitte Francois-Sappey

  Pocket - 1999 - Svenska - ISBN: 9789188992079

  Boken riktar sig till intresserade amatörer och skildrar i en rad kapitel den europeiska musikens olika epoker och dess utveckling från medeltidens gregorianska sång till vår samtids gränslösa experimenterandeBrigitte Francois-Sappey är en fransk mu…

 • De egyptiska hieroglyferna

  De egyptiska hieroglyferna
  av Jean Winand

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187771262

  De egyptiska hieroglyferna utgör med sina flera hund­ra bildtecken en egen spännande värld. Jean Winand, professor i egyptologi i Liège, berättar här om hur hieroglyf-systemet var konstruerat, om dess upp­komst och hur det utvecklades under sin tret…

 • Solenergi

  Solenergi
  av Dessus, Pharabod

  Pocket - 2000 - Svenska - ISBN: 9789188992284

  "Boken beskriver på ett enkelt och vetenskapligt korrekt sätt solenergin i alla dess former och de tekniker som människan använder för att utnyttja densamma. Boken är illustrerad med tydliga teckningar, tabeller och diagram. Lämplig som en första or…

 • Gamla Testamentet

  Gamla Testamentet
  av Edmond Jacob

  Pocket - 1995 - Svenska - ISBN: 9789187680878

  Man kan läsa Bibeln på många sätt. Den långa tid det tagit boken att utformas, den mångfald av litterära genrer som finns företrädda i den och Israels brokiga hitoria gör att vi måste använda flera olika infallsvinklar. I denna informativa bok redog…

 • Geopolitik

  Geopolitik
  av Alexandre Defay

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789188992932

  När de första staterna grundades på 3000-talet f.Kr. fick det geografiska rummet en politisk dimension. Rummet formades och avgränsades inte längre enbart av naturens och befolkningarnas variationer, utan även av det maktspel som förekom mellan riva…

 • Aztekerna

  Aztekerna
  av Jacques Soustelle

  Pocket - 1994 - Svenska - ISBN: 9789187680564

  Soustelle ger en kompetent och livlig beskrivning, full av detaljer, av aztekernas förhistoria, kultur och politiska välde (som bara varade i 93 år!).Den som läst Dagligt liv hos aztekerna känner igen mycket, men trots det lilla formatet har Soustel…

 • Kinas geografi

  Kinas geografi
  av Pierre Trolliet

  Pocket - 1997 - Svenska - ISBN: 9789187680755

  En faktaspäckad beskrivning av Folkrepubliken Kina, jordens folkrikaste land. Den består av delar som behandlar den Naturliga omgivningen (geografi, klimat, naturkatastrofer), Människorna (befolkningen, staden, levnadsstandarden) och Herraväldet öve…

 • Caesar

  Caesar
  av Yann Le Bohec

  Pocket - 1997 - Svenska - ISBN: 9789188992208

  Den legendariske Gajus Julius Caesar är en av de män som haft störst inflytande på historien, från kultur och språk till styrelseskick och krigföring. Myten om patriciern som lyckades skaffa sig nästan oinskränkt makt över enorma landområden har fän…

 • Alexander den store

  Alexander den store
  av Pierre Briant

  Pocket - 1999 - Svenska - ISBN: 9789188992253

  Pierre Briant räknas som en av världens ledande auktoriteter på Alexander den store och det akemenidiska riket. Han är en fransk iranist, historiker och professor i den akemenidernas historia och kulturhistoria och Alexanders rike vid Collège de Fra…

 • Japans geografi

  Japans geografi
  av Jacques Pezeu-Massabuau

  Pocket - 1997 - Svenska - ISBN: 9789188992062

  Japan är ett land som, trots sin ofördelaktiga placering och de minst sagt ogynnsamma naturförhållandena, har en stark ekonomi och en hög materiell standard. En del av förklaringen till det japanska undret ligger utan tvekan i den ömsesidiga anpassn…

 • Egyptens gudar

  Egyptens gudar
  av Claude Traunecker

  Pocket - 1993 - Svenska - ISBN: 9789187680540

  Den moderna människan, som är van vid individens enhet också i fråga om gudar, blir lätt förvirrad inför den stora samlingen upphöjda men ombytliga varelser som befolkar den forn-egyptiska gudavärlden. De förefaller oss ogripbara i sina många skepna…

 • Estetiken

  Estetiken
  av Denis Huisman

  Pocket - 1999 - Svenska - ISBN: 9789188992130

  Författaren lyckas presentera estetikens grundläggande begrepp och problemområden från Sokrates till idag på ett sätt som är både överskådligt och underhållande. Dick Claesson, BTJ.

 • Helvetets historia

  Helvetets historia
  av Georges Minois

  Pocket - 1997 - Svenska - ISBN: 9789188992123

  I alla tider har människan funderat på livet efter döden och uppfattningen att människor kommer att delas i flera grupper som ett resultat av de handlingar man utfört under jordelivet har varit vanlig. De rättrogna lyfts ofta till ett angenämt tills…

 • Koranen

  Koranen
  av Régis Blachère

  Pocket - 1994 - Svenska - ISBN: 9789187680595

  Koranen är för muslimen "både en Uppenbarelsebok, en Helig skrift och en Lag. Den är dessutom en uppbyggelse- och läroskrift."Liksom Bibeln är Koranen föremål för såväl filologisk som historisk kritik, dock inte alls i samma utsträckning som kristen…

 • Mayafolket

  Mayafolket
  av Paul Gendrop

  Danskt band - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186063214

  År 691 e.Kr. börjar mayafolket beräkna antalet månvarv och ange det på stelarna i Copán, ett bruk som snart sprids till övriga mayastäder. Resultatet blir en exakthet hos de kronologiska inskriptionerna som vida överträffar varje kalender, inklusive…

 • New Age

  New Age
  av Jean Vernette

  Pocket - 1994 - Svenska - ISBN: 9789187680656

  Med en kritiskt positiv inställning granskas anspråken på en ny tidsålders början, rötterna i österländskt tänkande samt esoterik och teosofi, helhetssyn, medvetandeutvidgning, meditation och visualisering. Ett annat viktigt inslag är olika alternat…

 • Sexuella perversioner

  Sexuella perversioner
  av Gérard Bonnet

  Pocket - 2002 - Svenska - ISBN: 9789188992642

  Studiet av sexuella perversioner är en av de mest fruktbara inkörsportarna till en ökad förståelse av det mänskliga psykets djupast liggande mekanismer. Sexuella avvikelser har förekommit i alla kulturer och de täcker ett brett spektrum av beteenden…

 • Vikingarna

  Vikingarna
  av Frederic Durand

  Pocket - 1993 - Svenska - ISBN: 9789187680472

  Vikingarna, nordbornas 1000-åriga förfäder, är också deras odödliga hjältar. Populariteten kommer till uttryck i de mest skiftande sammanhang, vetenskapliga och kommersiella, idrottsliga och t.o.m. musikaliska!Men hur ser man på vikingarna i de länd…

 • Arabisk idéhistoria

  Arabisk idéhistoria
  av Muhammed Arkoun

  Pocket - 1993 - Svenska - ISBN: 9789187680465

  Muhammed Arkoun, professor vid Sorbonne i Paris, ger här en översikt av den arabiska idéhistorien från 600-talet till våra dagar. I centrum står, självfallet, den islamska teologin och filosofin genom århundradena. Men det är ingen tvekan om var för…

 • Platon och Akademin

  Platon och Akademin
  av Jean Brun

  Pocket - 1994 - Svenska - ISBN: 9789187680588

  Chockerad över Sokrates död ville Platon göra politiken moralisk; problemet är att veta om det ligger en fara eller inte i uppkomsten av en motsatt rörelse, en politisering av moralen. Om praxis ofta alstrar logos, får man förneka logos varje rätt a…

 • Nya Testamentet

  Nya Testamentet
  av Oscar Cullmann

  Pocket - 1995 - Svenska - ISBN: 9789187680854

  Professor Oscar Cullmann, f. 1902, är den nytestamentliga forskningens "grand old man". Efter en tids verksamhet i Strasbourg arbetade han som forskare och föreläsare i Basel, fr o m 1949 dessutom vid Sorbonne. Banbrytande är hans monografi "Petrus"…

 • Hiv och Aids

  Hiv och Aids
  av Lars Moberg

  Pocket - 2001 - Svenska - ISBN: 9789188992345

  Aidsepidemin är ett av vår tids stora skeenden. Denna bok presenterar viruset på ett tämligen ingående sätt. Hivepidemins historia skildras som bakgrund till beskrivningen av viruset och dess delvis unika egenskaper. Testmetoder beskrivs. Olika symt…

 • Freud

  Freud
  av Roland Jaccard

  Pocket - 1994 - Svenska - ISBN: 9789187680625

  Turen har nu kommit till psykoanalysens grundare Sigmund Freud (1856-1939). Syftet med just den här boken är att på ett behagligt sätt ge den oinvigde en bild av människan och vetenskapsmannen från Österrike. Jaccard har verkligen lyckats åstadkomma…

 • Fransk litteratur under Napoleontiden

  Fransk litteratur under Napoleontiden
  av Béatrice Didier

  Pocket - 1997 - Svenska - ISBN: 9789187680823

  Den franska litteratur som skrevs mellan 1700-talets sista årtionde och 1830 är mycket intressant. De intellektuella hade, precis som befolkning i övrigt, en mängd intryck och upplevelser att bearbeta i denna historiskt täta period: upplysningen, re…

 • Inkafolket

  Inkafolket
  av Henri Favre

  Danskt band - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186063207

  När spanjorerna 1532 kom till Peru härskade inkas över Anderna, från de högsta dalarna ner till Stillahavskusten. Med Cuzco som huvudstad sträckte sig deras välde från nuvarande Colombia i norr till nuvarande Chile och Argentina i söder. Strålglanse…

 • Goethe

  Goethe
  av Paul-Henri Bideau

  Pocket - 2001 - Svenska - ISBN: 9789188992291

  Vem var Goethe? Var han den unge Werther, vars lidande framkallade en självmordsepidemi? Eller var han den virile älskaren i Romerska elegier? Eller den subtile centrallyrikern i dikten "Über allen Gipfeln", lika enkel som omöjligt att översätta? El…

 • De baltiska länderna

  De baltiska länderna
  av Pascal Lorot

  Pocket - 1994 - Svenska - ISBN: 9789187680519

  Behövs det ytterligare en bok om de baltiska länderna? var min första tanke när jag såg Pascal Lorots bok. I en mycket kompakt bok har han lyckats täcka så gott som alla samhällsområden, utan att det bara sker i form av siffror och tabeller. Texten…

 • Sokrates

  Sokrates
  av Louis-André Dorion

  Pocket - 2005 - Svenska - ISBN: 9789188992840

  Sokrates kallas ofta filosofi ns fader. Även om han kanske inte grundade filosofin är han den förste som vände sig bort från studiet av naturen och betonade att det filosofi ska tänkandet i fortsättningen enbart borde syssla med mänskliga angelägenh…

 • Brasilien

  Brasilien
  av Raymond Pebayle

  Pocket - 1994 - Svenska - ISBN: 9789187680687

  "I fem korta kapitel ges en mångfacetterad och detaljrik bild av landet. Texten är dessutom ytterst välskriven. Kapitel 1 beskriver klimat och ekosystem. Kapitel 2 ägnas ekonomi och samhällsutveckling, med historiska återblickar. Kapitel 3 diskutera…

 • Reinkarnation

  Reinkarnation
  av Jean Vernette

  Pocket - 2002 - Svenska - ISBN: 9789188992635

  Människans dröm om evigt liv har skapat många olika bilder: själarnas möte med Gud i himmelen, paradiset med jordelivets njutningar mångdubblade, de uppståndnas rike på jorden efter Uppståndelsens dag, dödsriket med irrande skuggor, helvetet med evi…

 • Romerska Riket

  Romerska Riket
  av Patrick Le Roux

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789186063030

  Den här boken är dels en skildring av kejsarna och de historiska händelserna, dels en beskrivning av den romerska maktens själva grund och av staden Roms betydelse. Vidare redogörs för invånarnas levnadsvillkor i provinserna och för de problem och f…

 • Övningar i traditionell kinesisk terapi

  Övningar i traditionell kinesisk terapi
  av Hu Bin
  (1 recension)

  Pocket - 1993 - Svenska - ISBN: 9789187680267

  Kanske har ni på TV sett kineser som på gator och torg gör morgongymnastik i slow-motion enligt ett exklusivt och till synes invecklat system. Här kan ni läsa hur de bär sig åt. Och om ni har lust kan ni komponera ett eget träningsprogram (t.ex. med…

 • Pakistan

  Pakistan
  av Michel Boivin

  Pocket - 2005 - Svenska - ISBN: 9789188992789

  Pakistans politiska utveckling liknar i mångt och mycket utvecklingen i andra stater i Tredje världen: efter den eufori som självständigheten medförde följde militär diktatur. Dock har militärdiktaturerna i Pakistan alternerat med demokratiska exper…

 • Myternas funktion i samhället

  Myternas funktion i samhället
  av Juan Rivano

  Pocket - 1997 - Svenska - ISBN: 9789187680861

  Juan Rivano har varit verksam som universitetslärare i kunskapsteori i Chile och forskar numera vid universitetet i Lund. Han har skrivit ett femtiotal böcker, många inom logik och kunskapsteori, men även böcker där han behandlar självständiga teman…

 • Spådom under antiken

  Spådom under antiken
  av Raymond Bloch

  Pocket - 1998 - Svenska - ISBN: 9789188992154

 • Brasiliens indianska civilisationer 1500-2000

  Brasiliens indianska civilisationer 1500-2000
  av Claudi Cròs

  Danskt band - 2012 - Svenska - ISBN: 9789186063276

  Indianfolken i Sydamerika besitter en enorm kulturell och teknisk kunskap som de förvärvat under många tusen år. Den kan inte bara utnyttjas för att vårda Amazonas rika växt- och djurvärld, utan även på andra sätt för hela mänsklighetens bästa, till…

 • Anorexi och bulimi

  Anorexi och bulimi
  av Henri Chabrol

  Pocket - 1994 - Svenska - ISBN: 9789187680618

  Denna medicinska handbok är fylld med vetenskapliga termer, undersökningsresultat och statistik. Inledningsvis ges en historisk överblick och beskrivning av sjukdomarnas olika faser, sympton och förlopp. Förhållandet mellan de bägge ätstörningarna ä…

 • Inkvisitionen

  Inkvisitionen
  av Jean Testas, Guy Testas
  (1 recension)

  Pocket - 1998 - Svenska - ISBN: 9789188992093

  Denna bok berättar inkvisitionens långa och blodiga historia, om 1200-talets inre korståg, den fruktade spanska inkvisitionen och om den gudfruktiga slakten på indiander i den nya världen. Vå möter kända gestalter som Torquemada och Bernard Gui och…

 • Den amerikanska kulturen

  Den amerikanska kulturen
  av Jean-Pierre Fichou

  Pocket - 1993 - Svenska - ISBN: 9789187680489

  Den amerikanska kulturen förefaller oföränderlig: om amerikanerna någon gång avviker från de traditionella idealen, återvänder de alltid till den rätta läran. Denna lyckas de ? tack vare styrkan i ekonomin ? påtvinga andra länder som, ibland motvill…

 • Fransk litteratur under 1800-talet

  Fransk litteratur under 1800-talet
  av Dominique Rincé

  Pocket - 2004 - Svenska - ISBN: 9789188992536

  År 1850 dog Honoré de Balzac. Stendhal hade dött åtta år före honom och romantikens stora poeter, med undantag för Hugo, hade tystnat. Romantikens författare dog alltså i mitten av århundradet, men innebar det att den litterära romantikens budskap o…

 • Parapsykologi

  Parapsykologi
  av Yvonne Castellan

  Pocket - 2002 - Svenska - ISBN: 9789188992581