Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Wolters Kluwer

Sök »
Din sökning gav 1551 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Nursing Research

  Nursing Research
  av Denise Polit

  Pocket - 2020 - Engelska - ISBN: 9781975154141

  Whether used to help students learn how to perform research or how to critically appraise research reports for use in practice, this authoritative, approachable textbook shows how nursing research is applicable across today's changing healthcare fie…

 • Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

  Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs
  av Lars Heuman

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139207979

  Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen.Boken behandlar: domstolsväsendet tvistemålsförfarandet reglerna om småmål summarisk betalningsprocess reklam…

 • Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs

  Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs
  av Per Jonas Nordell

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139208051

  Den svenska marknadsrätten har utvecklats till ett eget rättsområdebaserat på de två lagstiftningskomplexen konkurrensrätt och marknadsföringslagstiftning. Medan konkurrensrätten huvudsakligen syftar till att upprätthålla en effektiv konkurrens på d…

 • Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

  Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad
  av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115151

  Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske mest…

 • Europarättens grunder

  Europarättens grunder
  av Ulf Bernitz, Anders Kjellgren

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208112

  Denna sjätte upplaga har fördjupats på flera viktiga punkter och behandlar, förutom den snabba rättsutvecklingen genom lagstiftning och rättspraxis på centrala områden, även Brexit och andra skeenden av betydelse för EU och dess framtida vägval. Fra…

 • Arbetsrätten : en översikt

  Arbetsrätten : en översikt
  av Tore Sigeman, Erik Sjödin

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139207528

  Denna sjunde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i slutet av 2010-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mellan…

 • Rättegång. Första häftet

  Rättegång. Första häftet
  av Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Lars Heuman, Mikael Pauli

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139207559

  I RÄTTEGÅNG I behandlas bl.a. frågor om de allmänna domstolarna,domare, rättegångens offentlighet, åklagare, advokater och processuella påföljder.Vidare innehåller RÄTTEGÅNG I en inledning till samtliga böcker i serienRÄTTEGÅNG. I denna inledning lä…

 • Att skriva bättre i jobbet : en basbok om brukstexter

  Att skriva bättre i jobbet : en basbok om brukstexter
  av Kerstin Lundin, Barbro Ehrenberg-Sundin, Åsa Wedin

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115809

  När vi skriver i arbetet på myndigheten, på företaget eller i organisationen är det ofta för att förmedla ett viktigt budskap. Då måste vi försöka hitta den rätta tonen, formulera oss tydligt och presentera innehållet rakt på sak, allt för att budsk…

 • Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry

  Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry
  av Emine E. Abali

  Pocket - 2021 - Engelska - ISBN: 9781975155117

  Lippincott® Connect Featured Title Purchase of the new print edition of this Lippincott® Connect title includes lifetime access to the digital version of the book, plus related materials such as videos and multiple-choice Q&A and self-assessments. P…

 • Willard and Spackman's Occupational Therapy

  Willard and Spackman's Occupational Therapy
  av Barbara Schell

  Klotband - 2018 - Engelska - ISBN: 9781975107604

  Celebrating 100 years of the Occupational Therapy profession, this Centennial Edition of Willard & Spackman’s Occupational Therapy continues to live up to its well-earned reputation as the foundational book that welcomes students into their ne…

 • Trafiksäkerhet : samspelet mellan människan, tekniken, trafikmiljön

  Trafiksäkerhet : samspelet mellan människan, tekniken, trafikmiljön
  av Nils Petter Gregersen

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139113706

  Ett av de största folkhälsoproblemen i världen är de personskador som trafikolyckor leder till. Globalt har WHO beräknat att över en miljon människor dödas och tiotals miljoner skadas i trafikolyckor varje år. Hos oss har trafiksäkerhet prioriterats…

 • Resource Manual for Nursing Research

  Resource Manual for Nursing Research
  av Denise Polit

  Pocket - 2020 - Engelska - ISBN: 9781975112264

  The perfect complement to Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice, 11th Edition, this knowledge-building Resource Manual strengthens students’ understanding of concepts from the textbook and enhances their abil…

 • Histology: A Text and Atlas

  Histology: A Text and Atlas
  av Dr. Wojciech Pawlina

  Pocket - 2019 - Engelska - ISBN: 9781975115364

  Combining a reader-friendly textbook and a rich, full-color atlas, this bestselling resource equips medical, dental, health professions, and undergraduate biology and cell biology students with a comprehensive grasp of the clinical and functional co…

 • Offentlig arbetsrätt : en kommentar till lagreglerna om statlig och kommunal anställning

  Offentlig arbetsrätt : en kommentar till lagreglerna om statlig och kommunal anställning
  av Eskil Hinn, Lennart Aspegren, Carl Johan Karlson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789139114796

  Offentlig arbetsrätt är en praktisk och informativ vägledning främst för tillämpningen av lagen om offentlig anställning, LOA. Här kommenteras ingående de föreskrifter som gäller alla offentligt anställda, såväl statstjänstemän som arbetare och tjän…

 • Markåtkomst och ersättning : för bebyggelse och infrastruktur

  Markåtkomst och ersättning : för bebyggelse och infrastruktur
  av Eije Sjödin, Peter Ekbäck, Thomas Kalbro, Leif Norell

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139207610

  För att samhället ska utvecklas är det nödvändigt att skapa förutsättningar för ny bebyggelse och infrastruktur. Med markåtkomst avses de möjligheter som finns att för dessa ändamål tvångsvis ta mark eller rättigheter i anspråk, samt att lägga restr…

 • Etiken i juridiken

  Etiken i juridiken
  av Madeleine Leijonhufvud

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789139207580

  Vårt rättssystem och dess aktörer underkastas alltmer av etisk granskning i dagens mediala samhälle. Bland spörsmålen som ofta lyfts fram är exempelvis: · Vad kan en åklagare tillåta sig för att få den åtalade fälld?· Hur långt kan advokaten gå i fö…

 • Moore's Essential Clinical Anatomy

  Moore's Essential Clinical Anatomy
  av Anne M. R. Agur

  Pocket - 2019 - Engelska - ISBN: 9781975114435

  Publisher's Note: Products purchased from 3rd Party sellers are not guaranteed by the Publisher for quality, authenticity, or access to any online entitlements included with the product.Moore's Essential Clinical Anatomy, Sixth Edition, presents cor…

 • Bo i bostadsrätt

  Bo i bostadsrätt
  av Ingrid Uggla, Blanka Kruljac Rolén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115502

  Bo i bostadsrätt är en handbok som på ett lättöverskådligt sätt ger information om grundläggande bestämmelser rörande bostadsrätt. Den är tänkt som ett hjälpmedel för bostadsrättsföreningars styrelser i deras dagliga arbete och riktar sig även till…

 • Processramen i förvaltningsmål : ändring av talan och anslutande frågor

  Processramen i förvaltningsmål : ändring av talan och anslutande frågor
  av Ulrik von Essen

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139018971

  Förvaltningsdomstolarna och de processer som förs i dessa har fått en alltmer framskjuten roll i det svenska samhället. Det finns numera omkring 600 måltyper och dessa är av mycket skiftande karaktär. I Processramen i förvaltningsmål undersöks hur p…

 • Rättsfallsanalys för icke-jurister : analys, metod, beslut

  Rättsfallsanalys för icke-jurister : analys, metod, beslut
  av Lupita Svensson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139115410

  Inom många professioner är man i dag rättstillämpare utan att vara jurist. Syftet med den här boken är att ge icke-jurister en introduktion till att göra rättsfallsanalyser och stimulera till att låta detta bli en del av det vardagliga arbetet. "Rät…

 • Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del

  Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789138327043

  Till den del av läroplanen som förtydligar förskoleklassens uppdrag finns detta kommentarmaterial. Det riktar sig till förskollärare och lärare i förskoleklass samt till rektorer. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse f…

 • Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok

  Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok
  av Jakob Broman, Bo Ericson, Carolina Öhrn

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139116240

  När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter därföratt han eller hon har blivit sjuk eller skadad, aktualiseras olika rättsreglersom syftar till att göra det möjligt för arbetstagaren att behålla sin anställning och kunna fortsätt…

 • Aktiebolagsrätt för revisorer

  Aktiebolagsrätt för revisorer
  av Carl Svernlöv, Peter Åkersten

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139018599

  Aktiebolagsrätt för revisorer behandlar centrala områden inom aktiebolagsrätten som ofta är föremål för överväganden av revisorer och jurister, främst bestämmelserna om värdeöverföringar, låneförbud och kontrollbalansräkning men även ansvarsfrågor i…

 • Essentials of Nursing Research

  Essentials of Nursing Research
  av Denise Polit

  Pocket - 2021 - Engelska - ISBN: 9781975141882

  The world’s most widely used nursing research textbook, Essentials of Nursing Research, Tenth Edition equips students with everything they need to confidently apply research to nursing practice. AJN award-winning authors Denise Polit and Chery…

 • Musculoskeletal Assessment

  Musculoskeletal Assessment
  av Hazel Clarkson

  Spiralbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781975152406

 • Wasserman & Whipp's Principles of Exercise Testing and Interpretation

  Wasserman & Whipp's Principles of Exercise Testing and Interpretation
  av Kathy E. Sietsema

  Pocket - 2020 - Engelska - ISBN: 9781975136437

  Selected as a Doody's Core Title for 2021! Thoroughly revised and updated for today’s clinicians, Wasserman & Whipp’s Principles of Exercise Testing and Interpretation, Sixth Edition, provides a comprehensive, practical overview of cardi…

 • ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription

  ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription
  av Gary Liguori

  Pocket - 2021 - Engelska - ISBN: 9781975150198

  Lippincott® Connect Featured Title Purchase of the new print edition of this Lippincott® Connect title includes lifetime access to the digital version of the book, plus related materials such as videos and multiple-choice Q&A and self-assessments. T…

 • Skuldebrevsrätten : en introduktion

  Skuldebrevsrätten : en introduktion
  av Jori Munukka, Erik Rosqvist

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139207252

  "Skuldebrevsrätten. En introduktion" är en lärobok i skuldebrevsrätt. Den är framför allt avsedd för studenter som antingen läser handelsrätt, ekonomi eller en introduktionskurs i juridik. I boken behandlas centrala fordringsrättsliga problem med sä…

 • Tvångsvård av barn och unga : rättigheter, utmaningar och gränszoner

  Tvångsvård av barn och unga : rättigheter, utmaningar och gränszoner

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115137

  Den här boken handlar om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs. Fokus ligger på tillämpningen lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och d…

 • Biomechanical Basis of Human Movement

  Biomechanical Basis of Human Movement
  av Joseph Hamill

  Klotband - 2021 - Engelska - ISBN: 9781975169527

  Lippincott® Connect Featured Title Purchase of the new print edition of this Lippincott® Connect title includes lifetime access to the digital version of the book, plus related materials such as videos and multiple-choice Q&A and self-assessments. T…

 • Polisdatalagen : en kommentar

  Polisdatalagen : en kommentar
  av Monica Nebelius, Hans-Olof Sandén

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139114949

  Inom Polismyndigheten behandlas ett stort antal personuppgifter och myndighetens uppdrag innebär att uppgifterna i sig många gånger är att beteckna som känsliga. Personuppgifter behandlas såväl i underrättelse- som utredningsarbete, men också i det…

 • Socialavgifter och skatteavdrag : praktisk vägledning

  Socialavgifter och skatteavdrag : praktisk vägledning
  av Pia Blank Thörnroos, Mikael Sindahl

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115397

  SOCIALAVGIFTER OCH SKATTEAVDRAG kan användas av alla som vill ha grundläggande kunskaper gällande socialavgifter, skatteavdrag och F-skatt. Både nationella och internationella frågor inom området behandlas. SOCIALAVGIFTER OCH SKATTEAVDRAG inleds med…

 • Fastighetsmäklarlagen : en kommentar

  Fastighetsmäklarlagen : en kommentar
  av Magnus Melin

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115373

  I den fjärde upplagan av kommentaren berörs ett antal nya avgöranden från Högsta Domstolen, bland annat ett som rör centrala frågor om rätten till provision och ett som behandlar lagens tillämpningsområde vid inkråmsförmedlingar. Vidare finns nya rä…

 • Polisens brottsbekämpning

  Polisens brottsbekämpning
  av Martin Nordh

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139114802

  Polisens brottsbekämpande uppdrag är inte okomplicerat, då flera problem måste prioriteras samtidigt och nya frågor ständigt dyker upp. Till sitt förfogande har polisen ett antal verktyg i form av olika arbetsmetoder för att förhindra och förebygga…

 • Fastighetstransaktioner i praktiken

  Fastighetstransaktioner i praktiken
  av Nils Larsson, Assur Badur, Ulf Jensen, Stieg Synnergren

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139116028

  Denna handbok behandlar formerna för fastighetstransaktioner: Fastighetsöverlåtelse Fastighetsöverlåtelse genom bolagsförvärv Fastighetsreglering KlyvningFastighetstransaktioner i praktiken ger en samlad presentation av samtliga transaktionsformer o…

 • Arbetskompendium i statsrätt

  Arbetskompendium i statsrätt
  av Hedvig Bernitz, Lena Sandström, Wiweka Warnling-Nerep

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139208389

  Arbetskompendium Statsrätt är framtaget som en hjälp för studenter som läser statsrätt inom juristutbildningen, vilket vid Stockholms universittet görs under andra terminen. Tanken bakom kompendiet är att hjälpa studenterna till överblick och strukt…

 • Tullrätt

  Tullrätt
  av Christina Moell, Pierre Duras

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115366

  Tullagstiftningen är viktig för all verksamhet som involverar internationell varuhandel. Genom god kännedom om bestämmelserna och deras tillämpning kan aktörerna säkerställa att reglerna efterlevs och planera sin verksamhet så att den blir så kostna…

 • Tvistemålsprocessen I : en handledning för förberedelsen

  Tvistemålsprocessen I : en handledning för förberedelsen
  av Thore Brolin, Magnus Widebeck, Åke Rehnström, Fanny Gleiss Wilborg

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139206187

  TVISTEMÅLSPROCESSEN I. En handledning för förberedelsen går i detalj igenom förberedelsen från ansökan om stämning till huvudförhandling. Här finns praktiska synpunkter på de regler som styr domstolens och parternas agerande under denna fas av proce…

 • Djurens juridik

  Djurens juridik
  av Eva Diesen

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139015352

  Djurens roll i juridiken omfattar både civilrättsliga, straffrättsliga och förvaltningsrättsliga bestämmelser. Djur har juridisk status som egendom samtidigt som lagstiftningen ska ta hänsyn till att djur är levande individer, vilket i praktiken led…

 • Tvistemålsprocessen II : en handledning för huvudförhandlingen

  Tvistemålsprocessen II : en handledning för huvudförhandlingen
  av Thore Brolin, Magnus Widebeck, Åke Rehnström, Fanny Gleiss Wilborg

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139206194

  TVISTEMÅLSPROCESSEN II. En handledningen för huvudförhandlingen går i detalj igenom huvudförhandlingen från planering av förhandlingen till meddelande av dom. Här finns praktiska synpunkter på de regler som styr domstolens och parternas agerande un…

 • Surgical Recall

  Surgical Recall
  av Lorne Blackbourne

  Pocket - 2021 - Engelska - ISBN: 9781975152970

  Lippincott® Connect Featured Title Purchase of the new print edition of this Lippincott® Connect title includes lifetime access to the digital version of the book, plus related materials such as videos and multiple-choice Q&A and self-assessments. B…

 • Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten

  Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten
  av Christina Ramberg

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115946

  Många svenskar ser på svensk rätt som ett tjockt istäcke av lagstiftning med smala sprickor vari det flyter prejudikat. Det är inte en rättvisande bild. En bättre liknelse är en stor ocean av prejudikatskapad rätt med utspridda enstaka oljeriggar i…

 • Förvaltningsprocesslagen m.m. : en kommentar

  Förvaltningsprocesslagen m.m. : en kommentar
  av Ulrik von Essen

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139020035

  Denna bok är ägnad förvaltningsprocessen sådan den framträder i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Kommentaren redogör för reglerna i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser i olika specialförf…

 • Basnyckeltal : för bättre analys och effektivare ekonomistyrning - Svensk redovisning

  Basnyckeltal : för bättre analys och effektivare ekonomistyrning - Svensk redovisning

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139115342

  NYCKELTALEN är en praktisk handbok för bättre analys och effektivare ekonomistyrning. Omfattande exempel och tydliga förklaringar gör Nyckeltalen till ett viktigt hjälpmedel för ökad lönsamhet och kontroll. Boken är inriktad mot att skapa förståelse…

 • Att kunna vara chef

  Att kunna vara chef
  av Tommy Iseskog

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115953

  Chefskapet i arbetslivet är ett ledarskap. Självklart har detta ledarskap många viktiga likheter med annat ledarskap i t.ex. politiska eller idrottsliga sammanhang. Ledarskap i arbetslivet har dock sin utgångspunkt i relationen mellan arbetsgivare o…

 • Dagens straffrätt

  Dagens straffrätt
  av Annika Norée

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139208204

  Dagens straffrätt ger dig en snabb överblick över ämnet. Du kan vara en blivande jurist, en polisaspirant eller en praktiker. Boken har du användning av både vid den lärarledda undervisningen och vid självstudier. Den kan ge dig en daglig dos straff…

 • Äldrerätt : ett nytt rättsområde

  Äldrerätt : ett nytt rättsområde
  av Titti Mattsson, Ann Numhauser-Henning

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115403

  Denna bok är en introduktion till ett nytt och angeläget rättsområde: äldrerätt. Sverige och vår omvärld möts i dag av ett snabbt befolkningsåldrande. Detta kräver att vi identifierar områden inom juridiken som berörs av äldres rätt och därför behöv…

 • Servitut i teori och praktik

  Servitut i teori och praktik
  av Barbro Julstad, Tomas Vesterlin

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139113744

  I boken behandlas de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt ochde särskilda bestämmelser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunktenligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt ifastighetsbildninglagen och anläggningslagen, men äv…

 • Kommunala befogenheter

  Kommunala befogenheter
  av Ulf Lindquist, Olle Lundin, Tom Madell

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139114888

  Genom regeringsformen och kommunallagen är kommuner och landsting tillförsäkrade självstyre under riksdagen och regeringen. Självstyrelsen manifesteras av den kommunala rösträtten och den kommunala beskattningsrätten. På en rad sakområden har riksda…

 • The Only EKG Book You'll Ever Need

  The Only EKG Book You'll Ever Need
  av Dr. Malcolm Thaler

  Pocket - 2018 - Engelska - ISBN: 9781975108069

  Clear and concise, The Only EKG Book You'll Ever Need has provided quick and accurate discussions on using an EKG to diagnose cardiac and non-cardiac conditions for nearly 30 years. This ninth edition is packed with full-color illustrations, real-wo…