Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Tankekraft Förlag

Sök »
Din sökning gav 115 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Slöjans politik

  Slöjans politik
  av Joan Wallach Scott

  Kartonnage - 2010 - Svenska - ISBN: 9789186273088

  År 2004 antogs i Frankrike en lag som förbjuder elever att bära ?iögonfallande tecken? på religiös tillhörighet i allmänna skolor. Även om lagen gäller alla religiösa grupper, är den i första hand riktad mot muslimska flickor som bär huvudduk. Lagen…

 • Vithetens hegemoni

  Vithetens hegemoni
  av Sara Ahmed

  Kartonnage - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186273194

  Vithetens hegemoni innehåller reflektioner om vithet och rasism i vardagen och inom olika institutionskulturer. Genom att dra nytta av sin egen erfarenhet av att bebo en vit värld som en icke-vit kropp undersöker feministen och teoretikern Sara Ahme…

 • Att leva feministiskt

  Att leva feministiskt
  av Sara Ahmed

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188203298

  I Att leva feministiskt visar Sara Ahmed hur feministisk teori uppstår ur vardagliga erfarenheter av att vara feminist i hemmet och på jobbet. Ahmed utgår särskilt från rasifierade feministers forskning och erbjuder en poetisk och personlig betrakte…

 • Psykoanalysens filosofi

  Psykoanalysens filosofi
  av Johan Eriksson

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188203557

  För att på ett konstruktivt sätt kunna bemöta den kritik som idag riktas mot psykoanalysen är det nödvändigt att den först och främst försöker utveckla en filosofisk självförståelse gällande sin egen specifika form av psykologisk kunskap och sin ege…

 • Att läsa Hegel

  Att läsa Hegel
  av Judith Butler, Slavoj Zizek, Fredric Jameson, Susan Buck-Morss, Jacques Derrida, Jurgen Habermas

  Kartonnage - 2012 - Svenska - ISBN: 9789186273279

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel utgör på många sätt portalfiguren för de senaste två århundradenas filosofi och politiska teori. Såväl marxismen som existentialismen, fenomenologin och den kritiska teorin, ja även den moderna analytiska filosofin, upp…

 • Om det politiska

  Om det politiska
  av Chantal Mouffe

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789197671859

  Sedan en tid tillbaka har det politiska livet på många håll fått en alltmer konsensusbetonad prägel. Denna tendens beskrivs ofta i positiva ordalag som en utveckling från ?förlegade? konfliktmönster mot ett ?postpolitiskt? tillstånd av samförstånd o…

 • Anti-Oidipus

  Anti-Oidipus
  av Gilles Deleuze, Félix Guattari

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188203106

  Anti-Oidipus är den första delen av filosofen Gilles Deleuzes och psykoanalytikern Félix Guattaris monumentala tvåbandsverk Kapitalism och Schizofreni.Utgångspunkten är det möte mellan Freud och Marx som utmärkte 1970-talets vänsterradikala diskurs…

 • Tusen platåer

  Tusen platåer
  av Gilles Deleuze, Félix Guattari

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789188203007

  Tusen platåer är den andra och avslutande delen av filosofen Gilles Deleuzes och psykoanalytikern Félix Guattaris monumentala tvåbandsverk Kapitalism och schizofreni.Precis som i del ett, Anti-Oidipus, ifrågasätts såväl strukturalismens grundvalar s…

 • Prekaritet 2.0

  Prekaritet 2.0
  av Ivor Southwood

  Board book - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186273316

  I den rådande kulturen av korttidsanställningar, flexibilitet och konstant rörlighet tycks vi ständigt vara på väg någonstans utan att egentligen komma ur fläcken. I såväl vårt privatliv som våra yrkesroller uppmanas vi att oupphörligen sträva efter…

 • Flykten från Hegel

  Flykten från Hegel
  av Anders Burman

  Danskt band - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188203151

  Det allmänna missnöjet över den kapitalistiska samhällsordningen tycks idag vara större än på länge. Hur kan det då komma sig att vänstern – trots sin rika intellektuella tradition – inte lyckas utmana den rådande nyliberala hegemonin me…

 • Bokstöd: Sigmund Freud

  Bokstöd: Sigmund Freud
  av Sigmund Freud

  Övrigt - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188203540

  TankeKraft Förlag har i samarbete med industridesignern Jan Landqvist låtit tillverka ett Sigmund Freud-bokstöd.

 • Psykoanalysens fyra grundbegrepp: Föreläsningarna, bok XI

  Psykoanalysens fyra grundbegrepp: Föreläsningarna, bok XI
  av Jacques Lacan

  Kartonnage - 2015 - Svenska - ISBN: 9789188203038

  Jacques Lacans seminarium om psykoanalysens fyra grundbegrepp utspelade sig vid en kritisk punkt i hans karriär, läsåret 1964-65, då han hade förlorat sin plats som föreläsare vid sjukhuset Sainte-Anne och uteslutits från den internationella psykoan…

 • Subalternisering och den globala utopin

  Subalternisering och den globala utopin
  av Gayatri Chakravorty Spivak

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789186273248

  Gayatri Chakravorty Spivak har under de senaste decennierna etablerat sig som en av vår tids viktigaste intellektuella. I sin kritik har hon, utifrån en marxistisk hållning, analyserat globala materiella och kunskapsmässiga maktojämlikheter, men ock…

 • Feminism för de 99 procenten

  Feminism för de 99 procenten
  av Nancy Fraser, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188203441

  Feminismen måste vara antikapitalistisk, ekosocialistisk och antirasistisk. Det här är ett manifest för de 99 procenten.

 • Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet

  Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet
  av Michael Heinrich

  Danskt band - 2013 - Svenska - ISBN: 9789186273392

  Den globala ekonomiska kris och recession som inleddes 2008 fick en oväntad effekt i form av en kraftig försäljningsökning för Karl Marx Kapitalet. Trots att mainstreamekonomerna tidigare avfärdade Marx verk som förlegat och behäftat med allvarliga…

 • Homo Patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid

  Homo Patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid
  av Fredrik Svenaeus

  Danskt band - 2013 - Svenska - ISBN: 9789186273408

  Diagnoser som ångestsyndrom, depression, ADHD, fetma och datorspelsberoende har snabbt ökat i omfattning och är intimt sammankopplade med den tid vi lever i. Varför har det blivit så svårt att sluta? Sluta oroa sig. Sluta förtvivla. Sluta äta. Sluta…

 • Demokratins sanning

  Demokratins sanning
  av Jean-Luc Nancy, Marcel Mangold

  Kartonnage - 2014 - Svenska - ISBN: 9789186273224

  I Demokratins sanning skriver Jean-Luc Nancy om hur vi ska förstå demokratin och dess svårigheter i samtiden. Nancy menar att det gäller att förstå och lära sig hantera demokratin som en ”metafysik”, istället för att betrakta den som en…

 • Peter Weiss: Ett liv som kritisk intellektuell

  Peter Weiss: Ett liv som kritisk intellektuell
  av Werner Schmidt

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188203199

  Författaren, dramatikern och konstnären Peter Weiss föddes år 1916 i nuvarande Potsdam i Tyskland och dog i Stockholm 1982. Utöver den monumentala romantrilogin Motståndets estetik kom hans rika produktion från 1940-talet och framåt att omfatta en l…

 • Avlänkning

  Avlänkning
  av Walter Mignolo

  Danskt band - 2014 - Svenska - ISBN: 9789186273385

  Världen genomgår för närvarande en genomgripande omställning där den västerländska hegemoni som började växa fram under renässansen utmanas i en mängd olika avseenden. Samtidigt som politiska och ekonomiska maktcentrum förskjuts, riktas även fundame…

 • Kolonialism/postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält

  Kolonialism/postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält
  av Ania Loomba

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789197671842

  Vilken roll spelar kolonialismens historia och arv i dagens värld? Hur kan vi gå till väga för att agera och tänka bortom koloniala gränsdragningar och identiteter?Litteraturprofessorn Ania Loombas bok om postkolonial teori har de senaste åren använ…

 • Vad innebär det att vara demokrat?

  Vad innebär det att vara demokrat?
  av Slavoj Zizek, Giorgio Agamben, Jacques Ranciere, Wendy Brown

  Kartonnage - 2010 - Svenska - ISBN: 9789186273040

  Finns det någon mening med att kalla sig "demokrat" i en samtid där praktiskt taget alla kallar sig demokrater? Kan ett begrepp som tycks kunna betyda både allt och inget fortfarande ha ett meningsfullt politiskt innehåll? I föreliggande bok åtar si…

 • ZiZek om Lacan

  ZiZek om Lacan
  av Slavoj ?i?ek

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188203120

  Är psykoanalysen död? Det kan förefalla så – nya vetenskapliga modeller, förändrade kliniska behandlingsmetoder och nya samhällsnormer tycks alla bekräfta bilden av den psykoanalytiska teorin som ett överspelat paradigm.Slavoj Žiže…

 • Världssystemanalysen : en introduktion

  Världssystemanalysen : en introduktion
  av Immanuel Wallerstein

  Kartonnage - 2007 - Svenska - ISBN: 9789197671705

  I Världssystemanalysen - en introduktion ger Immanuel Wallerstein en koncis och lättillgänglig presentation av det vittfamnande teoribygge som han lanserade för drygt trettio år sedan. Med tiden har världssystemanalysen blivit en allt vanligare meto…

 • Frihet är en ständig kamp

  Frihet är en ständig kamp
  av Angela Davis

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188203182

  Angela Davis är en av de stora legendarerna inom den svarta befrielsekampen i USA. Ända sedan medborgarrättsrörelsens dagar på 1960-talet har hon oförtrutet bekämpat orättvisor och förtryck, ofta till ett högt personligt pris. Som en av pionjärerna…

 • Kapitalistisk realism

  Kapitalistisk realism
  av Mark Fisher

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186273217

  Det är lättare att föreställa sig världens undergång än kapitalismens slut. Sedan 1989 har kapitalismen lyckats framställa sig som det enda realistiska politisk-ekonomiska systemet. I föreliggande bok beskriver Mark Fisher hur denna "kapitalistiska…

 • Osäkra liv

  Osäkra liv
  av Judith Butler

  Kartonnage - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186273200

  I sin mest personliga bok hittills samlar Judith Butler fem tematiskt sammanhängande essäer som alla är skrivna i kölvattnet efter händelserna den 11 september 2001. Osäkra liv behandlar det globala krig mot terrorismen som sedan dess utspelar sig,…

 • Wellnessyndromet

  Wellnessyndromet
  av Carl Cederström, André Spicer

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789186273125

  Känner du att du borde träna mer? Har du börjat räkna ditt kaloriintag i sömnen? Skäms du för att du inte är lyckligare? Kanske har du då drabbats av wellnessyndromet. I sin uppmärksammade nya bok hävdar Carl Cederström och André Spicer att det soci…

 • Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet

  Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet
  av Chandra Talpade Mohanty

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789197671835

  Vad krävs idag för att skapa en avkoloniserad teori, en solidarisk praktik - en feminism utan gränser?I Feminism utan gränser har den banbrytande teoretikern och feministen Chandra Talpade Mohanty samlat sina mest centrala texter från nästan två dec…

 • Biopolitikens födelse: Collège de France 1978-1979

  Biopolitikens födelse: Collège de France 1978-1979
  av Michel Foucault

  Kartonnage - 2013 - Svenska - ISBN: 9789197671774

  Biopolitikens födelse, den föreläsningsserie som Michel Foucault gav vid Collège de France från januari till april 1979, fortsätter att utforska de teman som togs upp under det föregående årets föreläsningar, utgivna i volymen Säkerhet, territorium,…

 • Att läsa Arendt

  Att läsa Arendt
  av Étienne Balibar, Judith Butler, Julia Kristeva, Bonnie Honig, Jürgen Habermas, Seyla Benhabib, Paul Ricoeur

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188203076

  Hannah Arendt framstår med allt större tydlighet som en av det förra århundradets mest egensinniga och användbara teoretiker. Föreliggande antologi samlar nio essäer och artiklar om hennes politiska tänkande. Ett par av texterna är skrivna av förfat…

 • Kommunismens idé

  Kommunismens idé
  av Slavoj Zizek, Antonio Negri, Jacques Rancière, Alain Badiou

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186273170

  Att göra åtskillnad mellan kommunismens löften och 1900-talets totalitära tragedier är ingen enkel uppgift. Men i en värld som hotas av miljömässiga katastrofer, nya former av apartheid och oöverstigliga klyftor mellan inkluderade och exkluderade fi…

 • Postkolonial feminism: En introduktion. Del I

  Postkolonial feminism: En introduktion. Del I
  av Paulina de los Reyes

  Kartonnage - 2011 - Svenska - ISBN: 9789197671873

  Vad är postkolonial feminism? Vilka frågeställningar, utgångspunkter och antaganden kännetecknar postkoloniala feministiska perspektiv? Var står den postkoloniala feminismen i samtidens intellektuella och politiska samtal? Föreliggande antologi saml…

 • Socialistiska manifestet

  Socialistiska manifestet
  av Bhaskar Sunkara

  Kartonnage - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188203489

  Jeremy Corbyns framgångar och Bernie Sanders valrörelse 2016 återupplivade en politisk idé som många trodde var död. Men vad är socialism egentligen? Och hur skulle ett socialistiskt system se ut idag?I Socialistiska manifestet utforskar Bhaskar Sun…

 • Den globala kapitalismens rum : på väg mot en teori om ojämn geografisk utveckling

  Den globala kapitalismens rum : på väg mot en teori om ojämn geografisk utveckling
  av David Harvey

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789186273033

  David Harvey är en av vår tids ledande samhällsteoretiker och den enskilt viktigaste idag verksamme geografen. Genom sin banbrytande forskning har han utarbetat en omfattande kritik av den samtida kapitalismen som rönt uppmärksamhet inom en rad akad…

 • Postkolonial feminism, vol. 2

  Postkolonial feminism, vol. 2
  av Paulina de los Reyes

  Kartonnage - 2012 - Svenska - ISBN: 9789186273163

  Vad är postkolonial feminism? Vilka frågeställningar, utgångspunkter och antaganden kännetecknar postkoloniala feministiska perspektiv? Var står den postkoloniala feminismen i samtidens intellektuella och politiska samtal? Föreliggande antologi saml…

 • Till vänsterpopulismens försvar

  Till vänsterpopulismens försvar
  av Chantal Mouffe

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188203434

  Vi befinner oss mitt uppe i ett ”populistiskt ögonblick”. Den nyliberala ordning som varit gällande under de senaste decennierna har hamnat i kris, men det är alltjämt oklart vad som kommer att ersätta den. Insatserna är höga, och behove…

 • Multitudens grammatik

  Multitudens grammatik
  av Paolo Virno

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789197671897

  Multitudens grammatik är den italienske filosofen Paolo Virnos internationellt mest kända bok. Denna tunna skrift har använts av och påverkat alltifrån samhällsvetare och ekonomer till aktivister och konstnärer.Multitudens grammatik handlar om vad s…

 • Globala Utmaningar : krig, självbestämmelser och global rättvisa

  Globala Utmaningar : krig, självbestämmelser och global rättvisa
  av Iris Marion Young

  Kartonnage - 2009 - Svenska - ISBN: 9789197671828

  Mot slutet av 1900-talet började många teoretiker och aktivister se framför sig nya möjligheter till transnationellt samarbete för att främja fred och global rättvisa. I Globala utmaningar ger Iris Marion Young nytt liv åt dessa förhoppningar genom…

 • Grundrisse: Ett urval

  Grundrisse: Ett urval
  av Karl Marx

  Kartonnage - 2010 - Svenska - ISBN: 9789186273019

  När Karl Marx under vintern 1857-58 skrev Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin ? eller Grundrisse, som boken har kommit att bli bekant som även utanför Tyskland ? betraktade han den som den första vetenskapliga utläggningen av den kommun…

 • Den arbetande själen

  Den arbetande själen
  av Franco "Bifo" Berardi

  Board book - 2012 - Svenska - ISBN: 9789186273354

  I Den arbetande själen diskuterar den italienske teoretikern och aktivisten Franco ”Bifo” Berardi arbetets förändringar och de nya former av förfrämligande som har tagit form under de senaste decennierna. Inom 1960- och 1970-talens filos…

 • Slavoj Zizek bokstöd

  Slavoj Zizek bokstöd
  av Slavoj ?i?ek

  Övrigt - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188203373

  TankeKraft Förlag har i samarbete med industridesignern Jan Landqvist låtit tillverka ett Slavoj Žižek-bokstöd.

 • Rätten till rättigheter: Politiska texter

  Rätten till rättigheter: Politiska texter
  av Hannah Arendt

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188203083

  Hannah Arendt var i högre grad än någon annan modern samhällstänkare upptagen av att förstå politikens mening och dess möjlighetsbetingelser i vår tids pluralistiska värld. Tillsammans med undersökningarna av totalitarismens ursprung och människans…

 • Vem är rädd för Lacan?

  Vem är rädd för Lacan?
  av Sven-Olov Wallenstein

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188203267

  Den franska psykoanalytikern Jacques Lacans namn är förknippat med många röda skynken: spekulation, obegriplighet och patriarkal hållning. Detta kan ge upphov till en viss rädsla inför att ge sig i kast med hans teorier, inte minst med tanke på att…

 • Framtidens feminismer

  Framtidens feminismer
  av Pia Laskar, Tiina Rosenberg, Lena Martinsson

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789174370249

  Författarna till denna antologi utforskar intersektionalitetens möjligheter och diskuterar dess begränsningar och fallgropar. Bokens bidrag syftar till att undersöka intersektionalitetens möjligheter att ställa nya frågor som dels kan fylla teoretis…

 • Att styra de levande

  Att styra de levande
  av Michel Foucault

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188203243

  Att styra de levande (1979-1980) innebär en vändpunkt i Foucaults föreläsningar vid Collège de France. Den historia om ”sanningsregimerna” som varit ett genomgående tema förändras nu genom att han ger den en ny inriktning. Undersökningar…

 • Deleuze och litteraturen

  Deleuze och litteraturen

  Danskt band - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188203311

  Litteraturen utgör en ständig referenspunkt hos Gilles Deleuze, såväl i hans egna arbeten som i dem han författade tillsammans med Félix Guattari. För Deleuze handlar det emellertid inte om att utveckla en generell litteratur-, skrift- eller textteo…

 • Angela Davis Bokstöd

  Angela Davis Bokstöd
  av Angela Davis

  Övrigt - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188203281

  TankeKraft Förlag har i samarbete med industridesignern Jan Landqvist låtit tillverka ett Angela Davis-bokstöd. Begränsad upplaga!

 • Upplopp.Strejk.Upplopp

  Upplopp.Strejk.Upplopp
  av Joshua Clover

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188203472

  Baltimore. Ferguson. Tottenham. Paris. Under de senaste åren har vi sett hur upploppen breder ut sig i takt med att kamperna mot stat och kapital har börjat föras på gator och torg. I Upplopp. Strejk. Upplopp erbjuder den prisbelönta poeten och litt…

 • Vad ska vi göra med vår hjärna?

  Vad ska vi göra med vår hjärna?
  av Catherine Malabou

  Klotband - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188203502

  Neurovetenskapen har de senaste åren börjat göra sig av med den gamla modellen av hjärnan som en enhetlig och centraliserad kontrollinstans. I stället lägger man nu allt större tonvikt vid begreppet ”plasticitet”, det vill säga hjärnans…

 • Valfrihetens tyranni

  Valfrihetens tyranni
  av Renata Salecl

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188203212

  Idag är valfrihet ett överordnat ideal, omhuldat från höger till vänster som själva grunden för ett fritt och gott samhälle. Såväl inom den offentliga politiken som i de mest intima aspekterna av privatlivet har idén om det fria valet med självklarh…