Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - SAMFUNDSLITTERATUR

Sök »
Din sökning gav 1153 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Strategizing Communication: Theory and Practice

  Strategizing Communication: Theory and Practice
  av Ib T. Gulbrandsen, Sine N. Just

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9788759322079

  Strategizing Communication offers a unique perspective on the theory and practice of strategic communication. Written for students and practitioners interested in learning about and acquiring tools for dealing with the technological, environmental,…

 • América Latina

  América Latina

  Häftad - 2009 - Spanska - ISBN: 9788759312728

  OBS! This book is in spanish!

 • Pædagogisk psykologi

  Pædagogisk psykologi

  Pocket - 2018 - Danska - ISBN: 9788759331347

  PÆDAGOGISK PSYKOLOGI handler om de psykologiske aspekter ved pædagogiske praksisser. Kort sagt: Hvordan tager man bedst muligt hensyn til psykologiske fænomener som eksempelvis motivation eller læring, når man tilrettelægger en intenderet forandring…

 • Politi 1682-2007

  Politi 1682-2007
  av Henrik Stevnsborg

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788759314371

  Engang bestod dansk politi af én enkelt mand i København. I dag er politiet en organisation med 14.000 ansatte med opgaver både inden for og uden for strafferetsplejen, og både nationalt og internationalt. Politi 1682-2007…

 • Bourdieu for begyndere

  Bourdieu for begyndere
  av Lisanne Wilken

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788759314982

  Pierre Bourdieu blev en af de mest betydningsfulde sociologer i det 20. århundrede. Hans begreber om habitus, kapital, symbolsk vold og felt inspirerer fortsat forskere og studerende inden for en lang række forskellige fag og hans samfun…

 • Sprogfag i forandring 1-2

  Sprogfag i forandring 1-2

  Övrigt - 2019 - Danska - ISBN: 9788759334768

  SPROGFAG I FORANDRING handler om undervisning i sprogfag: dansk og dansk som andetsprog, engelsk, fransk, spansk og tysk med afsæt i grundskolen og med et brobygningsblik ind i ungdomsuddannelserne.Denne 3. udgave består af to bind, der begge omhand…

 • Litteraturundervisning - mellem analyse og oplevelse

  Litteraturundervisning - mellem analyse og oplevelse

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788759314449

  Litteraturpædagogikken i folkeskolen står i dag i et vadested. Undervisningen vægter stadig de analytiske færdigheder som i årtier har stået centralt i faget, men samtidig gives større plads for elevernes u…

 • Multikulturalismens fælder

  Multikulturalismens fælder

  Pocket - 2016 - Danska - ISBN: 9788759324950

  Udgangspunktet for denne bog er, at kulturel forskellighed kan være berigende, hvis der er politisk vilje til at skabe demokratiske rammer for, hvordan folk med forskellige og konfliktende værdier kan leve sammen. Men i Danmark såv…

 • Facebook - fra socialt netværk til metamedie

  Facebook - fra socialt netværk til metamedie

  Pocket - 2013 - Danska - ISBN: 9788759317679

  Ny antologi om det globale fænomen Facebook. Sociale medier, ikke mindst Facebook, spiller en stigende rolle i hverdagslivet, på den politiske dagsorden og i virksomheder og organisationer. Fra at være et amerikansk netværk f…

 • Problem-oriented Project Work

  Problem-oriented Project Work
  av Poul Bitsch Olsen, Kaare Pedersen

  Pocket - 2019 - Engelska - ISBN: 9788759334317

  Roup formation, problem formulation, method, analysis, writing process and cooperation are just some of the elements of problem-oriented project work. This book supports the students in acquiring the craft of project work from the initial proje…

 • Oversættelse

  Oversættelse
  av Lita Lundquist

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788759313442

  Denne bog giver en korfattet og systematisk gennemgang af de væsentligste strategier for hvordan man løser fundamentale problemer ved oversættelse. Bogen rummer mange eksempler fra oversættelse mellem dansk og flere fremmedsprog, og den er samtidig…

 • Tegneserier og tekstlæsning

  Tegneserier og tekstlæsning

  Pocket - 2015 - Danska - ISBN: 9788759322185

  Der kan være mange fordele ved at anvende tegneserier i undervisningen. De studerende er ofte begejstrede for fortællingerne, og når de arbejder med dem i undervisningen, træner de deres multimodale læsefærdighede…

 • Fiktionalitetens retorik

  Fiktionalitetens retorik
  av Richard Walsh

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788759318737

  Fiktionalitetens retorik henvender sig til studerende og undervisere på universitetsuddannelser inden for litteraturvidenskab og dansk, samt forskere der vil dykke ned i fiktionalitetsbegrebet. Bogen lægger op til en fundamental nyt&aeli…

 • Mediehistorier

  Mediehistorier
  av Kirsten Drotner

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788759314876

  Medier – fra film, tv, radio og aviser til internet, spil ogmobile enheder – forbindes ofte med forandring, fornyelseog fremtid. Men medier handler også om gentagelse,fastholdelse og fortid. Medier har nemlig en historie, ogde er med til…

 • Sundhed, menneske og samfund

  Sundhed, menneske og samfund

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788759316481

  Denne bog henvender sig til alle sundhedsbachelorer. Især vil kommende bioanalytikere, fysioterapeuter, sygeplejersker, jordemødre, radiografer og ergoterapeuter have udbytte af bogen, da den er skrevet tæt op ad gældende be…

 • Meningsskabelse, organisering og ledelse

  Meningsskabelse, organisering og ledelse

  Pocket - 2019 - Danska - ISBN: 9788759333983

  Karl E. Weick er én af de mest indflydelsesrige teoretikere inden for den procesorienterede organisations- og ledelsesforskning. På vores breddegrader har han tiltrukket sig en særlig stor opmærksomhed, og han er én a…

 • Domsanalyse

  Domsanalyse

  Pocket - 2016 - Danska - ISBN: 9788759327579

  Evnen til at analysere domme og forstå deres indhold er central for jurister, fordi retspraksis domme kan bruges til at fastlægge retstilstanden på et område.At analysere domme er et håndværk, der skal forfines ge…

 • Domsanalyse

  Domsanalyse

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788759316412

  Evnen til at analysere domme og forstå deres indhold er central for jurister, fordi retspraksis - domme - kan bruges til at fastlægge retstilstanden på et område. At analysere domme er et håndværk, der skal forfin…

 • Formidlingsstrategier

  Formidlingsstrategier
  av Casper Hvenegaard Rasmussen

  Pocket - 2016 - Danska - ISBN: 9788759321713

  FORMIDLINGSSTRATEGIER introducerer til kulturformidling forstået som de bestræbelser, de offentligt støttede kulturinstitutioner sætter i værk for, at brugerne kan få viden, oplevelser og muligheder for udfoldels…

 • Videoanalyse af social interaktion

  Videoanalyse af social interaktion

  Pocket - 2018 - Danska - ISBN: 9788759327463

  Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet.Videoanalyse af social interaktion give…

 • Journalistik i praksis

  Journalistik i praksis
  av Gitte Gravengaard

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788759314579

  Denne bog handler om journalisters faktiske skabelse og udvælgelse af nyhedsideer. Gitte Gravengaard beskriver, hvordan de traditionelle nyhedskriterier er utilstrækkelige til at beskrive og forklare, hvordan journalister til- og fravælger ideer i d…

 • Radiomontagen og dens rødder

  Radiomontagen og dens rødder
  av Ib Poulsen

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788759312124

  Radiomontagen har i sine tematiseringer brudt nye veje - den har udforsket fortælleformer der er gået på tværs af den traditionelle skelnen mellem fakta og fiktion. Radiomontagen og dens rødder handler om den danske ra…

 • Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab

  Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab

  Pocket - 2019 - Danska - ISBN: 9788759334973

  Bogen indeholder en grundlæggende introduktion til regnskab og regnskabsbegreber, herunder det dobbelte bogholderis idé og metode. Fokus er rettet mod virksomhe­dernes behov for at strukturere og præsentere de økonomisk…

 • Journalistik for tiden

  Journalistik for tiden
  av Henrik Poulsen

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788759315781

  Henrik Poulsen redefinerer den politiske journalistik i lyset af de nye medier og aktører. Gennem analyser peger han således på nye og mere tidssvarende måder at arbejde med journalistik og medier i folkeskolen. Han redeg&os…

 • Eksistentiel psykologi - mellem himmel og jord

  Eksistentiel psykologi - mellem himmel og jord
  av Bjarne Jacobsen

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788759315804

  Der er næppe nogen mennesker, der ikke i løbet af tilværelsen stiller sig selv spørgsmålet om, hvad der egentlig er meningen med livet. Den eksistentielle psykologi forsøger at forklare de dynamikker, der tager…

 • Materialitet

  Materialitet

  Pocket - 2018 - Danska - ISBN: 9788759333242

  Materialitet er en indføring i studiet af kultur, identitet og teknologi set gennem de fysiske genstande og fænomener, som omgærder menneskers sociale virkelighed. Denne bog tager afsæt i de seneste årtiers flerfa…

 • Designkultur

  Designkultur
  av Mads Nygaard Folkmann

  Pocket - 2016 - Danska - ISBN: 9788759317860

  Design handler om ting, men også om kulturel betydning. I sin allestedsnærværelse i nutiden skaber design den overflade, som vi møder verden igennem, og det er blevet vigtigere end nogensinde før at forstå desig…

 • Stigma

  Stigma
  av Erving Goffman

  Häftad - 2009 - Danska - ISBN: 9788759314586

  Stigma handler om det sociale samspil, der finder sted imellem såkaldt normale mennesker og så de stigmatiserede - dvs. dem, der bærer et fysisk, psykisk eller socialt miskrediterende særtræk, som adskiller dem fra fler…

 • Læring

  Læring
  av Knud Illeris

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788759321621

  Læring. behandler de grundlæggende spørgsmål om læringens processer og strukturer, forskellige læringstyper og barrierer mod læring. Desuden inddrages en række emner, som er centrale i forhold ti…

 • Den fælles dagsorden og alle de andre

  Den fælles dagsorden og alle de andre

  Pocket - 2016 - Danska - ISBN: 9788759322116

  Nyhedsmediernes dagsorden er stadig udgangspunkt for den demokratiske samtale i Danmark. Denne dagsorden består af en begrænset mængde af fælleshistorier, som går igen på tværs af medieplatforme. Så la…

 • Software requirements

  Software requirements
  av Søren Lauesen

  Övrigt - 2000 - Engelska - ISBN: 9788759307946

  If you are going to buy an expensive software system or have someone to develop it, you should specify your requirements to the system - what it should do - before you spend money on the system. It sounds easy, but it isn't. Specifying requirements…

 • Pædagogisk psykologi

  Pædagogisk psykologi

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788759314265

  Som den første på dansk giver denne bog en nærmere afgrænsning og beskrivelse af den pædagogiske psykologi. Bogen viser, hvordan denne gren af psykologien udvikler sig i takt med moderniteten, og hvordan disciplinen bl…

 • Fortider tur/retur

  Fortider tur/retur

  Pocket - 2015 - Danska - ISBN: 9788759321911

  Fortider tur/retur handler om, hvordan mennesker levendegør fortid i deres fritid. Om selvorganiserede grupper, der reenacter middelalder og 2. verdenskrig, om pilgrimsvandrere i Frans af Assisis fodspor og om familier, der i ferien lever som…

 • Visuel kommunikation på digitale medier

  Visuel kommunikation på digitale medier
  av Lisbeth Thorlacius

  Pocket - 2018 - Danska - ISBN: 9788759326725

  Visuel kommunikation på digitale medier præsenterer en model til analyse af visuel kommunikation på digitale medier eksemplificeret på hjemmesider, Facebook og Instagram.Bogen præsenterer æstetikbegreber, designprincipper og semiotiske begreber…

 • Anvendt videnskabsteori

  Anvendt videnskabsteori
  av Vanessa Sonne-Ragans

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788759332368

  Studerende oplever ofte videnskabsteori som svært tilgængelig. Anvendt Videnskabsteori viser konkret, hvordan videnskabsteorien kan anvendes i praksis, og hvordan videnskabsteoretiske termer kan bruges i videnskabelig problemløsning.Bogen…

 • At forstå sorg

  At forstå sorg

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788759316856

  Op mod 70.000 børn og unge har mistet en eller begge forældre, og mere end 86.000 lever i en hverdag, hvor mor og/eller far er alvorligt fysisk syg, og hvor angsten for død bliver en udslagsgivende faktor for, hvordan deres opv&a…

 • Innovationspædagogik

  Innovationspædagogik
  av Lotte Darsø

  Pocket - 2019 - Danska - ISBN: 9788759334737

  Innovationspædagogik har siden bogen udkom første gang i 2011 vundet stor udbredelse på landets uddannelsesinstitutioner og i praksis. I bogen viser lektor Lotte Darsø, hvordan du som underviser, projektleder eller konsulent kan fremelske innov…

 • Ideudvikling

  Ideudvikling
  av Brian L. Due

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788759318058

  Innovation starter med idéudvikling. Der findes mange gode og velmenende råd til bedre kreative processer. Men der er brug for en dybere forståelse af idéudviklingssituationernes interaktionelle dynamik og den kultur, der o…

 • Kulturanalyse

  Kulturanalyse

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788759314968

  Kultur er det kit, der holder sammen på hverdagsliv og samfund. Det er så selvfølgeligt, at man overser dets betydning i det daglige. Kulturanalyse er et redskab til at afdække og begribe det underforståede i hverdagslivet, som får det til at funger…

 • Bedre møder på tværs

  Bedre møder på tværs

  Pocket - 2019 - Danska - ISBN: 9788759329818

  Når det gælder borgere uden job, udsatte voksne og udsatte børn, unge og deres familier prioriterer kommuner og regioner ofte en tidlig og forebyggende indsats. De fagprofessionelle arbejder med fleksible og sammensatte indsatser, som tager afsæt i…

 • Good Paper

  Good Paper
  av Lotte Rienecker, Peter Stray Jorgensen

  Pocket - 2018 - Engelska - ISBN: 9788759329948

  THE GOOD PAPER is a handbook for students in higher education programmes who are writing BA dissertations, master s theses, project reports, research papers or other essays. If you would like to learn more about the fundamentals of paper-writin…

 • Akademisk argumentation

  Akademisk argumentation
  av Signe Hegelund

  Häftad - 2000 - Danska - ISBN: 9788759306833

  Hvordan kan man bruge argumentationsteori i opgaveskrivningen? Hæftet giver en indføring i argumentationsteori og giver nogle eksempler på, hvordan og ikke mindst hvorfor det er så vigtigt at bruge argumentationsteorien i pr…

 • Intern kommunikation under forandring

  Intern kommunikation under forandring

  Pocket - 2020 - Danska - ISBN: 9788759316719

  Intern kommunikation under forandring giver en teoretisk og praktisk indføring i de tekster, genrer og kommunikationsformer, som den interne kommunikation i private og offentlige virksomheder eller organisationer typisk omfatter. Dertil kommer…

 • Grammatik med mening

  Grammatik med mening

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788759316702

  Grammatik er mere end regler, skriftsprogsnormer og korrekthed. Først og fremmest er grammatik sprogets ressourcer til at skabe kommunikativ mening i forskellige kontekster og dermed et redskab for sprogbrugeren til at begå sig sproglig…

 • Aktionsforskning

  Aktionsforskning

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788759316320

  Aktionsforskning - en grundbog giver en introduktion til aktions­­forsk­ningens historie, metodologiske diskussioner og ­praksis. Aktionsforskning adskiller sig fra andre akademiske retninger ved, at ­forskeren deler den vid…

 • Mål i dansk

  Mål i dansk
  av Bodil Nielsen

  Pocket - 2017 - Danska - ISBN: 9788759329306

  Mål i dansk handler om vejen fra Fælles Mål 2015 til mål i danskundervisningens praksis.  Bogen henvender sig til lærere, vejledere og studerende og behandler grundigt: · Mål i dansk i undervisni…

 • Mål og formål

  Mål og formål
  av Stig Broström

  Pocket - 2019 - Danska - ISBN: 9788759330159

  At målsætte, målstyre og formulere mål er en central del af enhver pædagogisk og undervisningsmæssig praksis. Denne bog orienterer sig først og fremmest mod det didaktiske arbejde i vuggestue, børneh…

 • Valg, vane og vision

  Valg, vane og vision
  av James G. March

  Häftad - 2005 - Danska - ISBN: 9788759306772

  Bogen er en oversættelse af ti artikler af James March, der handler om beslutningsprocesser og handlingsvalg. Forfatteren viser bl.a. hvordan risiko påvirker aspirationsniveauer for både individer og organisationer, hvordan ønsket om "sikre" beslutn…

 • I terrorens skygge

  I terrorens skygge

  Häftad - 2004 - Danska - ISBN: 9788759311622

  Med 11. september som afsæt og dominerende omdrejningspunkt diskuteres i hvilken forstand terroren og terrorbekæmpelsen spejles som hinandens skygger, og mere generelt hvordan begge bidrager til at gøre livet i terrorens skygge stadigt mereuudholdel…

 • Naturfagenes pædagogik mellem udviklingsarbejder og teoridannelse

  Naturfagenes pædagogik mellem udviklingsarbejder og teoridannelse

  Övrigt - 1994 - ISBN: 9788759379998

 • Naturfagenes pædagogik mellem udviklingsarbejder og teoridannelse

  Naturfagenes pædagogik mellem udviklingsarbejder og teoridannelse

  Övrigt - 1994 - ISBN: 9788759379981

  Jostein Gaarder: Det bor en joker i oss alle. Joan Solomon: Constructivism and quality in science education. Karsten Schnack: Naturfag og dannelse. Svein Sjøberg: Naturvitenskap, didaktik og dannelse. Patricia Murphy: Integrating assessment withlear…

 • Som ringe i vandet

  Som ringe i vandet
  av Peter Jepsen

  Pocket - 2018 - Danska - ISBN: 9788759329801

  Digitale kanaler, sociale medier og mobile platforme har forandret medievirkeligheden markant. Det har ændret vores medievaner, magtbalancen mellem traditionelle, journalistiske medier og nye medier, og det udfordrer virksomheders kommunikation med…