Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Roskilde universitetsforlag

Sök »
Din sökning gav 211 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Svenska för danskar

  Svenska för danskar
  av Ulf Teleman

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9788778673688

  Svenska för danskar henvender sig til danskere som gerne vil blive bedre til svensk - og til at blive forstået af svenskere. Bogen er en pædagogisk formidlet og overskuelig introduktion til det svenske sprog.

 • Videnskabsteori

  Videnskabsteori
  av Kirsten Hyldgaard

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788778672261

  Den pædagogiske forskning og videnskab har igennem tiderne været knyttet til forskellige videnskabstraditioner inden for især psykologi, sociologi og i de senere år også antropologi. Pædagogisk forskning og teori tager derfor stilling til og er et r…

 • Ude af trit?

  Ude af trit?

  Häftad - 2000 - Danska - ISBN: 9788778671295

  Antologien Ude af trit? - forandringer i arbejdslivet og fagforeningsuddannelse sætter spotlight på, hvad de mange forandringer i arbejdslivet betyder for de tillidsvalgte på arbejdspladserne. Er kollektiv interessevaretagelse i si…

 • Erindringer fra et bondeliv

  Erindringer fra et bondeliv
  av Johannes Pedersen

  Häftad - 1996 - Danska - ISBN: 9788778670182

  'Må jeg have lov til at anbefale Kristeligt Dagblads læsere denne bog,' skrev Claus Bjørn ved udgivelsen af Erindringer fra et Bondeliv. Vi giver hermed anbefalingen videre. Stemningsmættet og med udsøgt sans for detaljen beskriver Johannes Peders

 • Professionalisering

  Professionalisering

  Häftad - 2005 - Danska - ISBN: 9788778673190

 • En køn strid

  En køn strid

  Häftad - 2001 - Danska - ISBN: 9788778671653

 • Historien fortalt

  Historien fortalt
  av Marianne Poulsen, Torben Weinreich, Karl-Johann Hemmersam

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788778670281

  Boken tar for seg hvordan historiefaget formidles, hvilken historietolkning som formidles og dannelsesidealet bak historieundervisningen i den danske folkeskole og på gymnasiastnivå. Boken er delt i tre deler; én som tar for seg historiebøkenes gjen…

 • RUC i 25 år

  RUC i 25 år

  Övrigt - 1997 - Danska - ISBN: 9788778670366

  Ole Vig Jensen: RUC i dag. Henrik Toft Jensen: RUC - nu og i morgen. Erling Olsen: Starten. Børge Klemmensen: Sølvbryllup i oprøret - og ligusterhæk, ensretning og ukritisk tilpassethed hos afkommet. Morten Laursen Vig: RoskildeUniversitetsbibliotek…

 • Mænd der betaler kvinder

  Mænd der betaler kvinder
  av Paul Lyngbye

  Häftad - 2000 - Danska - ISBN: 9788778671271

  Mænd der betaler kvinder sætter for første gang i Danmark fokus på mænd, der køber sex med prostituerede kvinder. Bogen præsenterer en videnskabelig undersøgelse af omfattende, nyt interviewmateriale. Undersøgelsen går tæt på nogle af mændene.

 • Ressourcemobiliserende beskæftigelsespolitik

  Ressourcemobiliserende beskæftigelsespolitik

  Pocket - 2008 - Danska - ISBN: 9788778673657

  Ressourcemobiliserende beskæftigelsespolitik handler om strategier og praksis i beskæftigelsespolitikken i fire udsatte byområder: København (Mjølnerparken),Odense (Volsmose), Århus (Gellerup) og Tåstrupg&…

 • Religionskritikkens ophør

  Religionskritikkens ophør
  av Camilla Sløk

  Övrigt - 1999 - Danska - ISBN: 9788778670595

  Det modernes tænkere har længe hævdet religionens undertrykkende kraft og forudsagt dens snarlige sammenbrud. men trods hundrede års religionskritik, trives religionen fortsat - ikke mindst i disse år. En forklaring p&a…

 • De menneskelige samfunds udvikling

  De menneskelige samfunds udvikling
  av Jacob Alsted

  Häftad - 2001 - Danska - ISBN: 9788778671363

  De menneskelige samfunds udvikling er en fremadskuende introduktion til historisk sociologi. Bogen udpeger og diskuterer nogle af den historiske sociologis og samfundsvidenskabens mest fundamentale begreber, blandt andet evolutionsbegrebet og forhol…

 • Sproget på arbejde

  Sproget på arbejde

  Pocket - 2018 - Danska - ISBN: 9788778675132

  Juni Söderberg Arnfast: Ny videreuddannelse for undervisere i dansk som andetsprog på vej, men hvorfor egentlig?  Michael Svendsen Pedersen: Samspil – sprogdidaktiske tilgange til arbejdsrettet andetsprogsundervisning  Elle…

 • Magtens tænkere

  Magtens tænkere

  Inbunden - 2004 - Danska - ISBN: 9788778672162

  Magtens tænkere er en omfattende introduktion til magtteorier fra Machiavellis tid og frem til vores. Forfatterne fokuserer ikke på magtbegrebet i snæver forstand, men på magtens problem som omdrejningspunktet for den po…

 • Historisk analyse

  Historisk analyse

  Häftad - 2001 - Danska - ISBN: 9788778671257

  A.D. Jørgensens Fædrelandsfortællinger - en mikrohistorisk analyse / Liv Egholm og Lene Wul. Claus Møller Jørgensen: Kildebegreb, tekst og kontekst. Anne Trine Larsen: Kulturarven. Mads Mordhorst: Fortællinger som nationalhistoriskgenre. Carsten Tag…

 • Byens mange ansigter

  Byens mange ansigter
  av Kirsten Simonsen

  Häftad - 2005 - Danska - ISBN: 9788778673107

  Forfatteren illustrerer byens diversitet i måden hvorpå byens beboere og brugere konstruerer deres by - kropsligt, socialt, materielt og symbolsk

 • Retsfølelsen

  Retsfølelsen
  av Jesper Ryberg

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788778673220

  Undersøger retsfølelsens betydning for, hvor hårdt forbrydelse bør straffes. Med introduktion til de vigtigste etiske teorier om straf og inddragelse af relevante kriminologiske og psykologiske undersøgelser

 • Historiefortælling i praktisk kommunikation

  Historiefortælling i praktisk kommunikation

  Häftad - 2004 - Danska - ISBN: 9788778672551

  Om historier som kommunikationsform og kontekstens betydning i denne sammenhæng, belyst gennem forskellige faglige traditioner som f.eks. journalistik og medier, organisationsstudier, antropologi, samtaleanalyse, diskursanalyse og læring

 • Kønnets katekismus

  Kønnets katekismus
  av Lilian Munk Rösing

  Häftad - 2005 - Danska - ISBN: 9788778673046

  Gennem polemik og dialog med filosofiske og psykoanalytiske positioner - primært med udgangspunkt i Lacan, Irigaray og Badiou - forsøger forfatteren at fremsætte en vision om et etisk og eksistentielt køn

 • Historien om VUC

  Historien om VUC
  av Erling Klinkby

  Häftad - 2004 - Danska - ISBN: 9788778672810

  Voksenuddannelsescentrene (VUC) tegner sig for en betydelig del af voksenuddannelsen i Danmark med omkring 100.000 deltagere på årsbasis. Historisk rækker VUC næsten 50 år tilbage i tiden, hvor de første tekniske…

 • Mennesket og massesamfundet

  Mennesket og massesamfundet

  Häftad - 1995 - Danska - ISBN: 9788759305478

 • Uden for hovedstrømmen

  Uden for hovedstrømmen

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788778673497

 • Den dyrebare tid

  Den dyrebare tid

  Häftad - 2001 - Danska - ISBN: 9788778671479

  Den dyrebare tid - de 14-15-åriges læsevaner er en rapport, der bygger på en undersøgelse gennemført januar 2001. Undersøgelsen er en opfølgning på Center for Børnelitteraturs undersø…

 • Skik følge eller land fly?

  Skik følge eller land fly?

  Häftad - 1996 - Danska - ISBN: 9788778670120

 • Fra problem til metode

  Fra problem til metode
  av Keld Buciek

  Häftad - 1996 - Danska - ISBN: 9788778670144

  De senere år har der inden for samfundsvidenskaberne været en stærkt stigende interesse for at anvende og udvikle kvalitative metoder. Denne bog giver en casebaseret indføring i anvendelsen af kvalitative metoder til belysning af et samfundsteoret

 • Luk samfundsvidenskaberne op!

  Luk samfundsvidenskaberne op!
  av Immanuel Wallerstein

  Häftad - 2001 - Danska - ISBN: 9788778670847

  Bag den gådefulde titel ligger en fortættet gennemgang af samfundsvidenskabernes udvikling og strukturering fra det 18.århundrede til i dag. Bogen giver et indblik i, hvordan samfundsvidenskaberne fandt sin egen plads i mellem humaniora og naturvide…

 • Bud på historien

  Bud på historien

  Pocket - 1998 - Danska - ISBN: 9788778670359

  Bud på Historien er en antologi om centrale spørgsmål og problemfelter inden for historiefaget.

 • Planlægning i teori og praksis

  Planlægning i teori og praksis

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788778673602

 • Det nye korstog

  Det nye korstog

  Pocket - 1996 - Danska - ISBN: 9788778670090

  Hvordan analyseres en sagprosatekst? Hvilke sproglige discipliner kan man trække på? Hvad skal man se på? Og hvordan skal man se på det? Det giver ti danske sprogforskere deres bud på i denne antologi. De analyserer sam…

 • Psykoanalyse og billedkunst

  Psykoanalyse og billedkunst
  av Jørgen Bruun Pedersen

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788778670212

  Bokens forfatter forsøker med utgangspunkt i Picassos maleri "Guernica" å bygge en bro mellom psykoanalytisk teori og kunstvitenskap i denne studien av hvilke bakenforliggende psykologiske prosesser som kan være styrende for selve kunstopplevelsen,…

 • Den urimelige kunst

  Den urimelige kunst
  av Anne Birgitte Richard

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788778673770

  Ifølge Aristoteles er tragediens mening de følelser, den afsætter hos tilskueren, men hvordan kan et tragisk forløb og heltens undergang føre til en følelsesmæssig forløsning, og kan det væ…

 • Danmarkshistorier

  Danmarkshistorier
  av Bernard Eric Jensen, Carsten Tage Nielsen, Søren Schou, Anne Birgitte Richard

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788778670625

  Boken er en kritisk-analytisk gjennomgang av hvordan danmarkshistorien generelt og dansk litteraturhistorie spesielt blir formidlet av faghistorikere. Har litteraturlister.

 • Viden, virkning og virke

  Viden, virkning og virke

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788778673817

  Det danske sundhedsvæsen er i forandring. Patientskoler, rehabilitering af personer med hjerneskader, stamcellebehandling og fosterdiagnostik, behandling af misbrugere og sædelighedsforbrydere, støtte til børn i vanskelighe…

 • Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne

  Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne

  Häftad - 2003 - Danska - ISBN: 9788778672544

 • Uro og disciplin i skolen

  Uro og disciplin i skolen

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788778672643

 • Litteraturens byrde

  Litteraturens byrde
  av Torben Weinreich, Lars Handesten

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788778670298

  Boken tar for seg litteraturhistorien og den eldre litteraturens plass i danskundervisningen, presenterer høydepunkter i debattene om leseplaner og forholder seg kritisk til litteraturundervisningen og danskfagets dannelsesmessige formål. Har litter…

 • Liv og læring

  Liv og læring
  av Knud Illeris

  Pocket - 2016 - Danska - ISBN: 9788778674968

  Knud Illeris er internationalt kendt for sin udforskning af, hvordan menneskelig læring fungerer, og hvad der er på spil, når tilsigtet læring ikke finder sted. Bag den videnskabelige karriere ligger et usædvanligt og s…

 • Slavoj Zizek

  Slavoj Zizek

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788778672391

  Ny udgave: 9788759315811: Den nyttige idiot

 • Læring

  Læring
  av Knud Illeris

  Övrigt - 1999 - Danska - ISBN: 9788778670984

  Denne bog behandler de basale spørgsmål om læringens processer og dimensioner, forskellige læringstyper og blokeringer mod læring. Samtidig inddrages en række emner, som er centrale i forhold til en dækkend…

 • Planlægning i teori og praksis

  Planlægning i teori og praksis

  Pocket - 2018 - Danska - ISBN: 9788778675118

  Dette er et særtryk af 5 kapitler fra ”Planlægning i teori og praksis” til brug i undervisningen på faget BK5 Planlægning, rum og ressourcer på RUC. De 5 kapitler er: · Anne Jensen, John Andersen, O.E. Hansen og K. Aa. Nielsen (2007…

 • Psykologiens videnskabsteori

  Psykologiens videnskabsteori
  av Gerd Christensen

  Häftad - Danska - ISBN: 9788778671660

  Bogen giver læseren et fundament for at vurdere psykologiens særlige videnskabsteoretiske stilling i spændingsfeltet mellem naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab. Udover dette giver bogen også en introduktion til videnskabelighed gener…

 • E-læring på arbejde

  E-læring på arbejde

  Häftad - 0 - Danska - ISBN: 9788778672773

 • Demokratiseringen af den offentlige sektor

  Demokratiseringen af den offentlige sektor
  av Katrin Hjort

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788778673626

  Om de nye styringsformer og nye demokratiske udfordringer i spændingsfeltet mellem mellem velfærdsstat, konkurrencestat og velstandsmarked

 • Grænsefællesskaber

  Grænsefællesskaber
  av Line Lerche Mørck

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788778673367

 • Konstruktive bidrag

  Konstruktive bidrag

  Häftad - 2003 - Danska - ISBN: 9788778672315

 • Livet fortalt

  Livet fortalt

  Häftad - 1999 - Danska - ISBN: 9788778670496

 • "Den fremmede", byen og nationen

  "Den fremmede", byen og nationen

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788778673794

  ”Den fremmede” byen og nationen handler om livet som etnisk minoritet i Danmark. Formålet med bogen er at udforske minoriteters erfaringer og muligheder for at føle sig hjemme i forskellige rum såsom nationen, byen og…

 • Den fantastiske fortælling i dansk børnelitteratur 1967-2003

  Den fantastiske fortælling i dansk børnelitteratur 1967-2003
  av Anna Karlskov Skyggebjerg

  Häftad - 2005 - Danska - ISBN: 9788778673091

 • Geografiens videnskabsteori

  Geografiens videnskabsteori
  av Frank Hansen, Kirsten Simonsen

  Häftad - Danska - ISBN: 9788778672285

  Geografiens videnskabsteori sigter på at fremstille geografiens forskellige fagopfattelser, ikke for at lukke diskussionen (hvilket nok aldrig vil ske), men for at give læseren forudsætninger for at forstå, hvordan de videnskabsteoretiske valg har k…

 • Detaljen

  Detaljen

  Häftad - 1999 - Multi - flera språk - ISBN: 9788778670885

  Detaljen er drilsk. Den er på samme tid interessant og uinteressant. Den er relevant, men kan også være distraherende. Enhver tekstanalyse fokuserer på detaljer, som ophøjes til at være »signifikante«…