Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Riksantikvarieämbetet

Sök »
Din sökning gav 103 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Liggtimmerhus : tillsyn och reparation

  Liggtimmerhus : tillsyn och reparation
  av Henrik Kjellberg, Uno Söderberg

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172095939

  Ingen byggnadstyp har en sådan förankring i folkmedvetandet som liggtimmerhuset. Det har kommit att i hög grad prägla vår äldre byggnadsvård. Här visas hur liggtimmerhus ska vårdas och repareras så att de bevaras som vittnesbörd om sitt byggnadsskic…

 • TRÄ : Byggnadsmaterial förr och nu

  TRÄ : Byggnadsmaterial förr och nu
  av Uno Söderberg, Henrik Kjellberg

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172095861

  Erfarenheterna av trä som byggnadsmaterial är goda, flerhundraåriga byggnader finns fortfarande bevarade i gott skick. Denna skrift redovisar synsätt och krav som bör ställas på trä för restaureringsarbeten av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.…

 • Ängar och slåtter : historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård

  Ängar och slåtter : historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård
  av Anna Westin, Tommy Lennartsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172098381

  Denna kunskapssammanställning har tagits fram inom satsningen ”Skötsel av kulturpräglad natur” som finansieras av Naturvårdsverket och Riksantik­varieämbetet och görs i samarbete med Centrum för biologisk mångfald. Satsningen syftar till…

 • Världsarv i Sverige

  Världsarv i Sverige

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172096820

  Ett världsarv är en särskilt värdefull kultur- ellernaturmiljö som visar människans eller jordens historia.Drottningholms slottsområde utsågs 1991 till Sverigesförsta världsarv och 2012 upptogs Hälsingegårdarnapå Unescos världsarvslista. Därmed ingå…

 • Kulturhistorisk värdering av bebyggelse

  Kulturhistorisk värdering av bebyggelse
  av Axel Unnerbäck

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096080

  Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Avsikten med skriften är att ge information om ett genomtänkt system för att bedöma, skydda, dokumentera och vårda byggnader och byggnadsmiljöer.Det vardagliga och det rep…

 • Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper

  Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper
  av Henrik Kjellberg

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172095847

  Traditionella färgtyper som linoljefärg, slamfärg och kalkfärg har använts i århundraden. De äldre färgerna är många gånger fördelaktiga ur både teknisk och ekonomisk synpunkt. I äldre miljöer är det även historiskt riktigt att begagna sig av tradit…

 • Byggnadsuppmätning : historik och praktik

  Byggnadsuppmätning : historik och praktik
  av Peter Sjömar, Erik Hansen, Hans Ponnert, Ola Storsletten

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096318

  Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Historiskt perspektiv på byggnadsuppmätningens metoder i Sverige, Norge och Danmark. Dessutom finns ett "regelverk" och råd om praktiska rutiner vid byggnadsunde…

 • Spån

  Spån
  av Henrik Kjellberg

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789172095823

  Spåntak har i Sverige en mycket lång tradtition och var förr vanliga. I våra dagar förekommer emellertid spån nästan enbart på ett - krympande - antal kyrkor och klockstaplar. Ur kulturhistorisk synpunkt är det viktigt att slå vakt om de spåntak som…

 • Integrated pest management (IPM) for cultural heritage : proceedings from the 4th international Conference in Stockholm, Sweden, 21?23 May 2019

  Integrated pest management (IPM) for cultural heritage : proceedings from the 4th international Conference in Stockholm, Sweden, 21?23 May 2019
  av Lars Amréus

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9789172098459

  Threats by pests to cultural heritage are now more than ever on the agenda for museums, archives, libraries and historic houses. It is therefore important that professionals within the sector, such as collection managers, conservators, curators, arc…

 • Småland : landskapets kyrkor

  Småland : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172094239

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Småland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår.…

 • Skötsel av historiska trädgårdar : granhäckar

  Skötsel av historiska trädgårdar : granhäckar
  av Tina Westerlund, Hans Nilsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172098435

  Denna skrift är en del av Riksantikvarieämbetets serie Skötsel av historiska trädgårdar och ettresultat av projektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar som pågick 2015–2017. Projektet syftade till erfarenhe…

 • Tag hand om tekniken : inventering av kulturhistoriska industrimiljöer

  Tag hand om tekniken : inventering av kulturhistoriska industrimiljöer
  av Bengt Spade, Mille Törnblom

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096219

  Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Inventering av kulturhistoriska industrimiljöer. En handledning som i grova drag redogör för vilken processutrustning en inventerare möter i sex olika branscher: kvarnar,…

 • Skåne : landskapets kyrkor

  Skåne : landskapets kyrkor

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789172097100

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehistoriapresenterar i denna rapport en översikt av kyrkobyggandet i landskapetSkåne från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie därsamtliga landskap ingår. Resultaten av proje…

 • Gamla trädgårdsväxter : nyttans och nöjets biologiska kulturarv

  Gamla trädgårdsväxter : nyttans och nöjets biologiska kulturarv

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172096868

  Odlade växter kan leva kvar i naturen långt efter att händerna som planterade och skötte dem är borta. Sådana kvarstående växter kan hjälpa oss att hitta platser där människor bott även när andra spår saknas. De kan också tillföra information som in…

 • Flätgärdesgårdar : praktiska råd om att återuppliva ett svunnet kulturarv

  Flätgärdesgårdar : praktiska råd om att återuppliva ett svunnet kulturarv

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172098282

  Idag leder ordet gärdesgård tankarna till endera stenmurar eller gärdesgårdar av trä, huvudsakligenav gran. Men i det gamla bondesamhället fanns det betydligt fler sätt än så att hägna in eller utboskapen. Typiskt för sydligaste Sverige var olika fo…

 • Skiffertak

  Skiffertak
  av Anna Blomberg, Kristina Linscott

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096356

  Ett stort antal skiffertak är i dag i behov av omläggning. Författarna ger råd och vägledning vid reparationer och underhåll av äldre skiffertak. Det handlar både om förhållningssätt och hur man praktiskt utför arbetet. Dessutom ges en historisk öve…

 • Härjedalen : landskapets kyrkor

  Härjedalen : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172092617

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Härjedalen från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ing…

 • Bergslagen : en industriregion i upplösning?

  Bergslagen : en industriregion i upplösning?
  av Mats Lundmark, Mona Hedfeldt, Max Jakobsson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172097261

  Bergslagen – en industriregion i upplösning?” är en av tre rapporter från det av Riksantikvarieämbetet finansierade forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen. Alla tre rapporterna fokuserar på Bergslagens industriella kulturarv, men på ol…

 • Fönster

  Fönster
  av Antell Olof

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172095908

  Fönstren tillhör de byggnadsdelar som ofta byts ut när våra hus ska rustas upp. Den här skriften beskriver fönster från olika tider, och hur de kan repareras och kompletteras för att fylla dagens krav. Virkesval och dimensioner, hopfogning och besla…

 • Medelpad och Ångermanland : landskapens kyrkor

  Medelpad och Ångermanland : landskapens kyrkor

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172098343

  I denna rapport ges en översikt av Medelpads och Ångermanlands kyrkor, både de som är bevarade och de som försvunnit. Kartor och diagram belyser regionala karaktärsdrag och kyrkobyggandets kronologi. Rapporten ingår i en serie som kommer att omfatta…

 • Västergötland : landskapets kyrkor

  Västergötland : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172092723

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoriapresenterar i denna rapport en sammanfattande översikt avkyrkobyggandet i landskapet Västergötland från medeltiden till 1950. Rapportenär en del i en serie där samtliga landskap ing…

 • Bondeskog : husbehovsbruk skapade varierade skogar

  Bondeskog : husbehovsbruk skapade varierade skogar

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172096752

  men i de barrskogsdominerade delarna av Sverige har de ofta ett förflutet som bondeskog, det vill säga skog som framförallt uppfyllde bondehushållens egna behov. Det kunde röra sig om trädklädd utmark kring byar och fäbodar såväl som trädklädda haga…

 • Risgärdesgårdar : Praktiska råd om att återuppliva ett svunnet kulturarv

  Risgärdesgårdar : Praktiska råd om att återuppliva ett svunnet kulturarv
  av Riksantikvarieämbetet Myndigheten

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789172097148

  Idag leder ordet gärdesgård tankarna till endera stenmurar eller gärdesgårdar av trä, huvudsakligen av gran. Båda dessa hägnadstyper är relativt väl dokumenterade och det har under de senaste decennierna gjorts omfattande insatser för att restaurera…

 • Fäbodar och fäbodskogar : biologiskt kulturarv i nordliga skogar

  Fäbodar och fäbodskogar : biologiskt kulturarv i nordliga skogar

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172096738

  I norra och mellersta Sveriges inland har ända in i modern tid fäbodbruket spelat en avgörande roll för folkförsörjningen. Över hela skogslandet har säsongsbosättningar funnits, dit man fört kreaturen på skogsbete om sommaren. Än idag finns många ga…

 • Runinskrifterna på Pireuslejonet i Venedig

  Runinskrifterna på Pireuslejonet i Venedig
  av Thorgunn Snædal

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172096851

  Den läsning och tolkning av runinskrifternapå Pireuslejonet iVenedig som här presenteras baseraspå fyra olika undersökningsperiodermellan 2009 och 2013. Sammanlagthar jag ägnat 15–16 dagar, 4–7 timmarper dag, åt att fullborda min läsning…

 • Uppland : landskapets kyrkor

  Uppland : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172093683

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Uppland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår.…

 • Värmland : landskapets kyrkor

  Värmland : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172093942

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Värmland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår…

 • Dalarna : landskapets kyrkor

  Dalarna : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172095458

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehistoriapresenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandeti landskapet Dalarna från medeltidentill 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Re…

 • Jämtland : landskapets kyrkor

  Jämtland : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172092624

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Jämtland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår…

 • De obesuttnas arkeologi : människor, metoder och möjligheter

  De obesuttnas arkeologi : människor, metoder och möjligheter
  av Martin Hansson, Svensson Svensson, Pia Nilsson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172098626

  De förhållandevis sentida spåren efter de obesuttna – som torpare, backstugusittare, hantverkare och arbetare – finns överallt i jordbrukets, skogens och städernas landskap, men har sällan uppmärksammats av den traditionella arkeologin.…

 • Södermanland : landskapets kyrkor

  Södermanland : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176115930

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Södermanland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap i…

 • Växter och vegetation som biologiskt kulturarv

  Växter och vegetation som biologiskt kulturarv
  av Tommy Lennartsson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172097674

  Överallt där människor levt eller färdats har vi påverkat växtligheten, medvetet eller indirekt. Floran kan därför berätta mycket om människans historia, om vi lär oss att tolka artförekomster och vegetation. Växtlighet finns nästan överallt under d…

 • Kalkputs. 2, Historia och teknik : redovisning av kunskaper och forskningsbehov

  Kalkputs. 2, Historia och teknik : redovisning av kunskaper och forskningsbehov
  av Ove Hidemark, Ingmar Holmström

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096431

  Redovisning av kunskaper och forskningsbehov. Vid omputsning och avfärgning av äldre byggnader med kulturhistoriskt värde är det angeläget att ursprungliga material fortfarande kommer till användning. Här finns kalkputsens historia i korthet, inform…

 • Spectrum 5.0 : standard för samlingsförvaltning på museer

  Spectrum 5.0 : standard för samlingsförvaltning på museer

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172098572

  Spectrum innehåller väl beprövade råd för de arbetsuppgifter som de flesta museer utför när de förvaltar sina samlingar. Vissa av dessa arbetsuppgifter utförs dagligen, som att flytta objekt eller uppdatera information om objektets placering. Andra…

 • Skötsel av historiska trädgårdar : gräsmattor

  Skötsel av historiska trädgårdar : gräsmattor
  av Klara Holmqvist

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172098121

  Denna skrift handlar om hur man kan tänka vid val av skötselmetod för att tillvarata kulturhistoriska värden i historiska trädgårdar. Den innehåller dock inte praktiska instruktioner för hur man genomför olika skötselmoment.Skriften vänder sig till…

 • Skötsel av historiska trädgårdar : grusgångar

  Skötsel av historiska trädgårdar : grusgångar
  av Joakim Seiler, Daniel Lundberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172098244

  En grusgång är i huvudsak uppbyggd av ett bärlager,som skall ge gången hållfasthet och avgörahur mycket tyngd den klarar av, samt ett ytskikt, ellerslitlager, som ger gången dess karaktär och i vissmån avgör dess funktion.I denna skrift uppmärksamma…

 • Runristare och mobilitet i Södermanland

  Runristare och mobilitet i Södermanland
  av Laila Kitzler Åhfeldt

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172098084

  Denna studie handlar om runristare i Södermanland och deras mobilitet.Min hypotes är att det finns en koppling mellan runristarens aktionsradieoch dennes funktion i hushållet. Såvida runristarnas resor är ett resultatav släktskap och vänskapsförbind…

 • Natursten i byggnader. Stenen i tiden : från 1000-talet till 1940

  Natursten i byggnader. Stenen i tiden : från 1000-talet till 1940
  av Karna Jönsson, Runo Löfvendahl, Barbro Sundnér

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096233

  Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Bearbetad natursten i byggnader har inte oändlig livslängd. Den är ett av de mest hotade materialen i vår kulturmiljö. Genom en landsomfattande inventering av bearbetad oc…

 • Att tyda landskapets berättelser : en metod att tolka biologiskt kulturarv

  Att tyda landskapets berättelser : en metod att tolka biologiskt kulturarv

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172096981

  Det biologiska kulturarvet utgör levande avtryck av mänsklig aktivitet. Konsten att förstå vad arter och biologiska strukturer berättar bygger på att man kombinerar biologisk kunskap med kunskap om människans användning av ekosystemen. Ofta tillför…

 • Teknik & Historia

  Teknik & Historia
  av Barbro Sundnér

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096370

  Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Boken är den första i en serie som behandlar natursten i byggnader. ”Teknik och historia” behandlar stenbyggandets historia och teknik med beskrivningar av sti…

 • Inventering av biologiskt kulturarv

  Inventering av biologiskt kulturarv
  av Anna Westin, Tomas Ljung, Tommy Lennartsson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789172097216

  Föreliggande skrift är framför allt en fältmanual tillbiologiskt kulturarv (och ett urval av andra biologiskakulturbärare), en checklista med bilder ochbeskrivningar. Det tar också upp några aspekterpå själva metodiken för inventering, kartering och…

 • I valet och kvalet : grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv

  I valet och kvalet : grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096134

  Riksantikvarieämbetet kraftsamlar kring området värdering ochurval. Det behövs mer kunskap om hur kulturarvens värden tas tillvara i arbetet för utvecklingen av ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer.Den här boken lyfter angelägna frågor kring k…

 • Parkanläggningar som biologiskt kulturarv : biologiskt kulturarv

  Parkanläggningar som biologiskt kulturarv : biologiskt kulturarv

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172096950

  Förr var det främst konstvetare som intresserade sig för äldre parker i allmänhet och de pampiga slottsparkerna från 1600- och 1700-talen i synnerhet. Numera är intresset för dessa kulturmiljöer betydligt bredare. Bland annat har äldre park- och trä…

 • Järnplåt

  Järnplåt
  av Riksantikvarieämbetet Myndighet

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172095885

  Gamla plåttak har i allmänhet reparerats många gånger och det finns få bevarade större avtäckningar av hög ålder. Skriften vill visa hur avtäckningar med järnplåt bör underhållas och repareras. Främst behandlas frågor som är viktiga för att byggnade…

 • Vision för kulturmiljöarbetet till 2030

  Vision för kulturmiljöarbetet till 2030

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172097513

  Denna broschyr riktar sig till aktörer som arbetar för att bevara,använda och utveckla en mångfald av kulturmiljöer. Riksantikvarieämbetet har under 2014–2016 haft regeringens uppdrag att ta fram en samlande vision för hur kulturmiljöarbetetbö…

 • Öland : landskapets kyrkor

  Öland : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172092976

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Öland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. P…

 • Fria eller fälla : en vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

  Fria eller fälla : en vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789172097018

  Denna vägledning vänder sig i första hand till handläggare på exempelvis länsstyrelser och kommuner som måste göra avvägningar och fatta beslut om dispenser och tillstånd som rör träd i offentliga miljöer. Vägledningen bör även kunna användas vid up…

 • Skötsel av historiska trädgårdar : klippta lövbärande häckar

  Skötsel av historiska trädgårdar : klippta lövbärande häckar
  av Sara utter, Joakim Seiler, Maria Nyman-Nilsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172098237

  Skriften handlar om hur man kan tänka vid val avskötselmetod för att tillvarata kulturhistoriska värdeni historiska trädgårdar, med fokus på den lövbäranderumsbildande klippta häcken. Här redovisas inteväxtval, arter, sorter, planteringsanvisningar…

 • Träd och buskar : månghundraårig historieberättare

  Träd och buskar : månghundraårig historieberättare

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172096769

  Människans nyttjande av markerna har skrivits in i träd och buskar som i en levande historiebok. Spår av lövtäkt, bete och andra aktiviteter kan läsas i trädens och buskarnas växtsätt så länge de lever – ja, ibland till och med längre än så. D…

 • Begagnade landskap : använt, vårdat och värderat

  Begagnade landskap : använt, vårdat och värderat

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172096974

  Landskapet är resultatet av samspelet mellan människa och miljö i över tusentals år. Spåren av det förflutna finns överallt omkring oss, såväl i det öppna odlingslandskapet som i skogen eller mitt i storstaden liksom i de institutioner och praktiker…