Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Media-Tryck

Sök »
Din sökning gav 714 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Kulturarvets mediehistoria

  Kulturarvets mediehistoria
  av Pelle Snickars

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789198580167

  Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar – men vad gjorde de tidigare? Att kulturarvet har en mediehistoria uppmärksammas inte så ofta. Denna bok handlar om hur en rad svenska och internationella museer, bibliotek och enst…

 • Grekiska för nybörjare

  Grekiska för nybörjare
  av Karin Blomqvist, Nikolaos Domazakis

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187833472

  Kunskaper i antik grekiska ger en unikinblick i den antika grekiska kulturensom har haft en avgörande betydelse förVästerlandets utveckling och självförståelse.Grekiska för nybörjare vänder sigtill dig som vill lära dig grunderna i antikgrekiska. To…

 • Övningsbok till grekiska nybörjare

  Övningsbok till grekiska nybörjare
  av Karin Blomqvist

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187833519

  Alla som studerar grekiska märkerpå ett tidigt stadium att detta är ettmycket formrikt och komplext språk.Att aktivt arbeta med att identifieraoch böja ord innebär ett hjälpmedel tillsnabbare inlärning. I denna övningsbokges därför tillfälle till at…

 • Storgodsdrift : godsekonomi och arbetsorganisation i Skåne från dansk tid t

  Storgodsdrift : godsekonomi och arbetsorganisation i Skåne från dansk tid t
  av Mats Olsson

  Inbunden - 2002 - Svenska - ISBN: 9789122019879

  De skånska godsen har genom århundradena inte bara utgjort ett spektakulärt inslag i landskapsbilden, de har också varit centrum för politisk maktutövning och jurisdiktion. I denna bok kartläggs och analyseras de skånska godsens ekonomiska och arbet…

 • Grekisk-svensk ordlista

  Grekisk-svensk ordlista
  av Karin Blomqvist

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187833496

  Kunskaper i antik grekiska ger en unikinblick i den antika grekiska kulturensom har haft en avgörande betydelse förVästerlandets utveckling och självförståelse.Grekiska för nybörjare vänder sigtill dig som vill lära dig grunderna i antikgrekiska. To…

 • Att hantera arbetslöshet

  Att hantera arbetslöshet

  Inbunden - 2006 - Svenska - ISBN: 9789170458088

 • Berättelser om stroke och arbetsliv

  Berättelser om stroke och arbetsliv
  av Maria Norstedt

  Board book - 2011 - Svenska - ISBN: 9789174731828

 • Bibelns lära om Kristus

  Bibelns lära om Kristus

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789188396297

  Det är nu 150 år sedan Viktor Rydbergs Bibelns lära om Kristus. Samvetsgrann undersökning publicerades. Redan samma år, dvs. 1862, kom den andra upplagan. En anledning till detta andra tryck var att tidningen Wäktaren hade reagerat med kraft mot Ryd…

 • The Most Delicate Subject

  The Most Delicate Subject
  av Elisabet Björklund

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9789174734188

  In 1969, the sex education film Language of Love was a great success at Swedish movie theaters. Containing explicit representations of sexual acts, the film attracted over one million Swedish movie-goers and was soon followed by no less than three s…

 • Statlig rasforskning

  Statlig rasforskning
  av Gunnar Broberg

  Inbunden - 1995 - Svenska - ISBN: 9789187833120

  I svensk nittonhundratalshistoria har Statens Institut för rasbiologi ofta uppmärksammats som ett lik i lasten. Institutet har framställts som belägg för en statligt sanktionerad rasism och som en härd för nazism. Institutets skamfilade rykte har an…

 • Tillämpad Atomfysik

  Tillämpad Atomfysik
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789163798276

  Tillämpad atomfysik finns nu i en ny upplaga som är helt i färg.Boken är en grundläggande introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar. Det första kapitlet är en historisk sammanfattning av de upptäckter som lett fram till…

 • Arbete: Passion och exploatering

  Arbete: Passion och exploatering
  av Tuula Bergqvist, Gunnar Gillberg

  Board book - 2012 - Svenska - ISBN: 9789186983260

  Det har skett omfattande förändringar i samhället som påverkar både våra möjligheter på arbetsmarknaden och våra föreställningar om arbete. De självstyrande, kreativa och alltmer innovationsinritade delarna av arbetsmarkanden och de allt hårdare reg…

 • En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld

  En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld
  av Inga Nilsson

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789163921803

  ABSTRAKTSyftet med föreliggande studie är att ge en samlad bild av läkarsekreterarens arbete med medicinsk dokumentation i historiskt perspektiv samt att skapa förståelse för att journalskrivning är en vacker konst, som nästan fallit i glömska.Läkar…

 • Sanktionerat motstånd

  Sanktionerat motstånd
  av Erik Eriksson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789189604544

  Samhällets liberalisering leder till nya politiska initiativ för att utöka valfriheten inom välfärdssektorn. Genom ökat brukarinflytande är det tänkt att brukarnas behov ska tillgodoses på deras egna villkor samtidigt som kvalitén på verksamheten hö…

 • Vad är det att åldras?

  Vad är det att åldras?
  av Åsa Alftberg

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789174733419

  Alla människor åldras, och den här boken handlar om äldre människors åldrande. Vad händer när kroppen åldras och förändras? Hur påverkas vardagliga händelser och situationer? Åldrande och sjukdom uppfattas många gånger som synonymt med sjukdomar och…

 • Fostrande förpliktelser : representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talet första hälft

  Fostrande förpliktelser : representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talet första hälft
  av Malin Gregersen

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789174730180

 • Vad en skådespelare gör

  Vad en skådespelare gör
  av Radu Penciulescu, Harald Leander, Linda Ritzén, Birgitta Vallgårda, Henry Stiglund

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789163912689

  ”Jag tror att det som Radu stod för saknas i svensk teaterutbildning i dag. Han hade en plan för hur skådespelarna skulle bli. Han släppte aldrig det” säger Anna Takanen, chef för Stadsteatern i Stockholm. Både hon och Petra Brylander, c…

 • Skratt som fastnar

  Skratt som fastnar
  av Lars-Eric Jönsson

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789198145816

  Att skratta är mänskligt. Skrattets betydelser, funktioner ochkänslor är emellertid knappast universella. De skiftar över tid,rum och sociala sammanhang. I den här boken undersöksbland annat skrattets relation till makt och motstånd samthumorns bety…

 • Polskans historia

  Polskans historia
  av Magnus Gustafsson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188473097

  Polskan, i alla dess olika former, var den dominerande musiken och dansen hos den svenska allmogen i närmare 300 år. Under andra namn var den också populär i Norge och Finland, samt delvis i Danmark. Namnet röjer kopplingar till Polen och i denna av…

 • An Imaginary Musical Road Movie

  An Imaginary Musical Road Movie
  av Mats Arvidson

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9789198145854

  An Imaginary Musical Road Movie revolves around two integrated objects: on the one hand, the programmatic and cyclic concept album Highway Rider (2010), which is jazz pianist and composer Brad Mehldau’s most complex instrumental work, and on t…

 • Hermeneutik och grammatik

  Hermeneutik och grammatik
  av Andreas Widoff

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188473578

  En stor del av språkvetenskapen har under lång tid förlitat sig på distinktioner som delar upp språket i två huvudsakliga sidor. Till sådana distinktioner hör langue och parole, som föreslogs av Saussure, sprogbygning och sprogbrug, som föreslogs av…

 • Medeltiden och arkeologin

  Medeltiden och arkeologin

  Inbunden - 2011 - Svenska - ISBN: 9789189578449

  Vart är arkeologin om medeltiden på väg - och hur börjar den? I fyra artiklar av yngre forskare belyses medeltidsarkeologin och den historiska arkeologins utveckling och framtid.Artiklarna behandlar fyra fält som har varit centrala for Erik Cinthio,…

 • Politiska projekt, osäkra kulturarv

  Politiska projekt, osäkra kulturarv
  av Anneli Palmsköld, Moa Petersén, Robert Willim, Lars-Eric Jönsson, Björn Magnusson Staaf

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789198369014

  Under 1990-talet kom ordet kulturarv att användas för att beskriva samhällets förmåga, vilja och praktiker för att bevara och använda företeelser ur det förflutna. I Sverige, liksom i Europa, genomfördes under denna tid flera politiskt initierade sa…

 • Medicinsk dokumentation genom tiderna

  Medicinsk dokumentation genom tiderna
  av Inga Nilsson

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789163319877

  ABSTRAKTMedicinhistoriskt sett har den medicinska dokumentationens utveckling inneburit att patientjournalen ändrat både form och karaktär. Den medicinska dokumentationen utgjordes vid 1700-talets början av små handskrivna anteckningar, som var avse…

 • Understanding Bronze Age Life

  Understanding Bronze Age Life
  av Katarina Botwid

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9789188473028

  Pryssgården in Norrköping is one of the larger ancient settlements in Sweden. People lived and worked here during the Stone Age and live and work here still. In this survey, the area and the archaeological questions surrounding it will be examined a…

 • Man, en och du

  Man, en och du
  av Sanna Skärlund

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188473448

  När vi människor talar vill vi ibland ange att det vi säger gäller folk i allmänhet eller vem som helst. Ett sätt att signalera detta är att använda det generiska pronomenet man: Man kan inte lära gamla hundar att sitta. Man är ett mycket vanligt or…

 • Mystiskt brödraskap ? mäktigt nätverk

  Mystiskt brödraskap ? mäktigt nätverk

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789197519625

  Här ges en unik inblick i 1700-talets största svenska sällskap: Svenska Frimurare Orden. Det är en av de första akademiska publikationerna som ägnar sig åt det svenska frimureriet med ambitionen att dekonstruera det lammska paradigmet om frimureriet…

 • The Dynamics of Organization and Healthy

  The Dynamics of Organization and Healthy

  Inbunden - 2010 - Engelska - ISBN: 9789186491581

 • Modern Asatro

  Modern Asatro
  av Fredrik Gregorius

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789197721264

  Intresset för vikingatiden och de fornnordiska gudarna är stort i dagens Sverige ochutgör en central del av den nationella självförståelsen. Varje sommar hålls vikingamarknaderpå flera platser i landet och i många butiker säljs smycken med fornnordi…

 • Arkeologi och identitet

  Arkeologi och identitet
  av Bodil Petersson, Peter Skoglund

  Inbunden - 2008 - Svenska - ISBN: 9789189578203

  De nordiska länderna har blivit mångkulturella. Frågor som rör identitet diskuteras dagligen i många olika sammanhang. Identitet hänger samman med historia och kulturarvet används för att legitimera olika hållningar i den dagspolitiska debatten. Det…

 • Personlig assistans i praktiken : beredskap, initativ och vänskaplighet

  Personlig assistans i praktiken : beredskap, initativ och vänskaplighet
  av Hanna Egard

  Inbunden - 2011 - Svenska - ISBN: 9789189604490

  Föreställ dig att du behöver hjälp av en annan människa för att klara alla dagliga rutiner och vardagens alla praktiska bestyr. Du behöver hjälp med allt från att komma upp ur sängen till att handla, laga mat och äta. Kanske behöver du också hjälp f…

 • Industrial cool : om postindustriella fabriker

  Industrial cool : om postindustriella fabriker
  av Robert Willim

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789197643412

  Robert Willim gav 2002 ut boken Framtid.nu ? Flyt och friktion i ett snabbt företag, om företaget Framfabs korta men spektakulära resa kring millennieskiftet. Boken om Framfab var även hans doktorsavhandling i etnologi. Sedan dess har han fortsatt f…

 • Viljan att veta vad andra vet

  Viljan att veta vad andra vet
  av Christian Lundahl

  Board book - 2006 - Svenska - ISBN: 9789170457937

 • Läkare och läkande

  Läkare och läkande
  av Johanna Bergqvist

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789189578524

 • Upplevelsens poetik

  Upplevelsens poetik
  av Anna Alm

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789174733273

  ”Som en enda lång festdag”, så beskrivs Nääs av deltagarna. Upplevelsen av att delta i slöjdkurserna lämnade outplånliga spår i deltagarnas minnen och liv. På Nääs möttes kvinnor och män med skilda klass- och nationstillhörigheter. Särsk…

 • Munkar och magnater vid Vättern

  Munkar och magnater vid Vättern

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789189578463

  De rika jordbruksbygderna i den västra delen av Östergötland var ett centralt område i den äldre medeltidens Sverige. Härifrån stammade några av de stormannasläkter som dominerade det politiska livet i landet under 1100-och 1200-talen. Vid stormansg…

 • Peder Winstrup - historier kring en 1600-talsmumie

  Peder Winstrup - historier kring en 1600-talsmumie
  av Per Karsten, Andreas Manhag

  Kartonnage - 2017 - Svenska - ISBN: 9789163933592

  Peder Winstrup – historier kring en 1600-talsmumie är en populärvetenskaplig bok om en biskop i Lund med många strängar på sin lyra. Han var professor i fysik, kunglig hovpredikant, fornforskare, arkitekt, författare, teolog, boktryckare, init…

 • Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen

  Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789189578333

  I denna volym diskuteras några materialgrupper från Uppåkra som tidigare inte presenterats. Hit hör ett uppseendeväckande stort material av kirurgiska instrument från olika delar av järnåldern. Vapendelar och beslag till vapen har också varit en för…

 • Poesier & kombinationer

  Poesier & kombinationer
  av Mikael Askander

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789198369021

  Bruno K. Öijer är ett av de mest centrala namnen i den moderna svenska litteraturen. Alltifrån debuten 1973, med diktsamlingen Sång för anarkismen, till idag har hans dikter nått stora skaror av läsare. Och lyssnare, bör tilläggas, med tanke på att…

 • Changing borders. Contemporary Positions in Intermediality

  Changing borders. Contemporary Positions in Intermediality
  av Jens Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn, Heidrun Führer

  Inbunden - 2007 - Engelska - ISBN: 9789197667005

  Contemporary art and literature are marked by an increased intermedial interest. Perhaps as a result of this there is a growing amount of academic research being done on intermedial grounds, inside and outside the ?proper? interart institutions. It…

 • Mötesplatser

  Mötesplatser
  av Hans Lund

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789197667050

  "Ord och bild kommunicerar olika slag av kunskap. Just olikheten gör att samverkan mellan ord och bild kan förmedla innebörder som inget av de två medierna kan förmedla på egen hand. I sin diskussion kring bildtitlar framhåller E. H. Gombrich: ̶…

 • Upplevelser av svensk film

  Upplevelser av svensk film
  av Anders Marklund

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789197094665

  Genrer är av stor betydelse för film. De erbjuder etablerade mönster för hur filmer kan vara, mönster som är välkända för såväl filmskapare som åskådare, och som underlättar för producenter, distributörer och biografägare att erbjuda upplevelser som…

 • Helgonets boning : studier från forskningsprojektet "Det medeltida Alvastra"

  Helgonets boning : studier från forskningsprojektet "Det medeltida Alvastra"

  Inbunden - 2007 - Svenska - ISBN: 9789122021629

  På berget Ombergs sluttning vid Vätterns strand ligger Alvastra, en mötesplats, boplats och gravplats för människor under tusentals år. I synnerhet tycks Alvastra ha varit en hemvist för de döda, vilket talrika lämningar vittnar om, såsom stenåldern…

 • Rättssociologi och populärkultur

  Rättssociologi och populärkultur
  av Bo Carlsson

  Inbunden - 2001 - Svenska - ISBN: 9789172671188

 • Värdegrundsarbete i akademin

  Värdegrundsarbete i akademin

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176237502

  Vad är en värdegrund och vad gör den för nytta? Hur kan man översätta den statliga värdegrunden till akademin? Varför hamnar de ”lagstiftade”, politiska värdena i konflikt med de akademiska som är grundade i universitetets specifika kult…

 • LIV Utomjordiskt Syntetiskt Artificiellt

  LIV Utomjordiskt Syntetiskt Artificiellt

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789198439403

  Liv är ett centralt begrepp inom många forskningsområden, exempelvis inom biologi, astrobiologi, kemi och medicin, såväl som inom juridik, teologi och filosofi. Liv är också ett centralt tema i konsten. Det behandlas och begrundas i åtskilliga konst…

 • Ord på prov

  Ord på prov
  av Anna W. Gustafsson, David Håkansson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188473417

  Under 1970-talet behandlade flera språkvetenskapliga studier ordförståelse i ett demokratiskt perspektiv. Det handlade framför allt om inkludering och tillgång till samhällets olika funktioner. I den studie som redovisas här anknyter författarna til…

 • The Drowning World

  The Drowning World
  av Adam Brenthel

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9789187833649

  A challenging question today is how to understand and act on climate change. Previous analyses of the public outreach of the climate sciences have concluded that the urgent communication of climate is inadequate. It is foremost the invisibility of c…

 • Individuell lön i praktiken

  Individuell lön i praktiken
  av Lotte Alsterdal, Jan Wallenberg

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789186491314

 • Extrema Världar, Om sökandet efter liv i rymden

  Extrema Världar, Om sökandet efter liv i rymden

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789197989329

  Astrobiologi kallar vi det vetenskapliga sökandet efter liv i rymden som görs av oss jordbundna varelser på en vanlig planet kring en vanlig sol bland miljarder andra stjärnor och galaxer. Under människans, i universellt perspektiv, korta historia p…