Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Media-Tryck

Sök »
Din sökning gav 713 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Grekisk-svensk ordlista

  Grekisk-svensk ordlista
  av Karin Blomqvist

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187833496

  Kunskaper i antik grekiska ger en unikinblick i den antika grekiska kulturensom har haft en avgörande betydelse förVästerlandets utveckling och självförståelse.Grekiska för nybörjare vänder sigtill dig som vill lära dig grunderna i antikgrekiska. To…

 • Grekiska för nybörjare

  Grekiska för nybörjare
  av Karin Blomqvist, Nikolaos Domazakis

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187833472

  Kunskaper i antik grekiska ger en unikinblick i den antika grekiska kulturensom har haft en avgörande betydelse förVästerlandets utveckling och självförståelse.Grekiska för nybörjare vänder sigtill dig som vill lära dig grunderna i antikgrekiska. To…

 • Övningsbok till grekiska nybörjare

  Övningsbok till grekiska nybörjare
  av Karin Blomqvist

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187833519

  Alla som studerar grekiska märkerpå ett tidigt stadium att detta är ettmycket formrikt och komplext språk.Att aktivt arbeta med att identifieraoch böja ord innebär ett hjälpmedel tillsnabbare inlärning. I denna övningsbokges därför tillfälle till at…

 • En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld

  En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld
  av Inga Nilsson

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789163921803

  ABSTRAKTSyftet med föreliggande studie är att ge en samlad bild av läkarsekreterarens arbete med medicinsk dokumentation i historiskt perspektiv samt att skapa förståelse för att journalskrivning är en vacker konst, som nästan fallit i glömska.Läkar…

 • Städerskorna som försvann

  Städerskorna som försvann
  av Elisabeth Sundin, Gunilla Rapp

  Inbunden - 2006 - Svenska - ISBN: 9789170457838

 • Skratt som fastnar

  Skratt som fastnar
  av Lars-Eric Jönsson

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789198145816

  Att skratta är mänskligt. Skrattets betydelser, funktioner ochkänslor är emellertid knappast universella. De skiftar över tid,rum och sociala sammanhang. I den här boken undersöksbland annat skrattets relation till makt och motstånd samthumorns bety…

 • Unga möter vården - upplevelser och förhållningssätt hos unga anställda i sjukvården

  Unga möter vården - upplevelser och förhållningssätt hos unga anställda i sjukvården
  av Helena Samuelsson, Maria Flink

  Inbunden - 2007 - Svenska - ISBN: 9789170458316

 • Medicinsk dokumentation genom tiderna

  Medicinsk dokumentation genom tiderna
  av Inga Nilsson

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789163319877

  ABSTRAKTMedicinhistoriskt sett har den medicinska dokumentationens utveckling inneburit att patientjournalen ändrat både form och karaktär. Den medicinska dokumentationen utgjordes vid 1700-talets början av små handskrivna anteckningar, som var avse…

 • LIV Utomjordiskt Syntetiskt Artificiellt

  LIV Utomjordiskt Syntetiskt Artificiellt

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789198439403

  Liv är ett centralt begrepp inom många forskningsområden, exempelvis inom biologi, astrobiologi, kemi och medicin, såväl som inom juridik, teologi och filosofi. Liv är också ett centralt tema i konsten. Det behandlas och begrundas i åtskilliga konst…

 • Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne...

  Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne...
  av Ulrica Fritzson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188473486

  OM TRANSFORMERANDE, REHUMANISERANDE OCH FÖRSONANDE MÖJLIGHETER FÖR EN SKYLDIG MÄNNISKA, MED UTGÅNGSPUNKT I MARTIN BUBERS DISKUSSIONER KRING EXISTENTIELL SKULD.Hur kan det vara så att ett antal förövare, dömda för bland annat mord, berättar om befria…

 • Överutnyttjandediskursen

  Överutnyttjandediskursen
  av Annika Hermansson, Björn Johnson

  Inbunden - 2007 - Svenska - ISBN: 9789170458330

 • Kulturarvets mediehistoria

  Kulturarvets mediehistoria
  av Pelle Snickars

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789198580167

  Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar – men vad gjorde de tidigare? Att kulturarvet har en mediehistoria uppmärksammas inte så ofta. Denna bok handlar om hur en rad svenska och internationella museer, bibliotek och enst…

 • Polskans historia

  Polskans historia
  av Magnus Gustafsson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188473097

  Polskan, i alla dess olika former, var den dominerande musiken och dansen hos den svenska allmogen i närmare 300 år. Under andra namn var den också populär i Norge och Finland, samt delvis i Danmark. Namnet röjer kopplingar till Polen och i denna av…

 • Att sätta praxis på pränt

  Att sätta praxis på pränt
  av Johanna Bergqvist

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187833380

  Så fort man sätter graderade, målrelaterade betyg använder man som lärare någon form av betygskriterier, även om dessa ofta är tysta eller outtalade. Det finns många fördelar med att dessa kriterier skrivs ned och görs explicita. Skriftliga betygskr…

 • Att vårda och vakta : retorik och praktik i ett rättspsykiatriskt vårdkontext

  Att vårda och vakta : retorik och praktik i ett rättspsykiatriskt vårdkontext
  av Birgitta Höglund

  Inbunden - 1998 - Svenska - ISBN: 9789189078680

 • Statlig rasforskning

  Statlig rasforskning
  av Gunnar Broberg

  Inbunden - 1995 - Svenska - ISBN: 9789187833120

  I svensk nittonhundratalshistoria har Statens Institut för rasbiologi ofta uppmärksammats som ett lik i lasten. Institutet har framställts som belägg för en statligt sanktionerad rasism och som en härd för nazism. Institutets skamfilade rykte har an…

 • Modern Asatro

  Modern Asatro
  av Fredrik Gregorius

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789197721264

  Intresset för vikingatiden och de fornnordiska gudarna är stort i dagens Sverige ochutgör en central del av den nationella självförståelsen. Varje sommar hålls vikingamarknaderpå flera platser i landet och i många butiker säljs smycken med fornnordi…

 • Bibelns lära om Kristus

  Bibelns lära om Kristus

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789188396297

  Det är nu 150 år sedan Viktor Rydbergs Bibelns lära om Kristus. Samvetsgrann undersökning publicerades. Redan samma år, dvs. 1862, kom den andra upplagan. En anledning till detta andra tryck var att tidningen Wäktaren hade reagerat med kraft mot Ryd…

 • Jailbird Singers

  Jailbird Singers
  av Gudmund Jannisa

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789198133820

  Jailbird Singers var ett band som bildades av tre talangfulla interner på Långholmens fängelse under tidigt 1960-tal. Väl ute i frihet rönte de stora framgångar med låten Där björkarna susa och albumet Tjyvballader och Barnatro. Ett tragiskt dödsfal…

 • När islam blev svenskt

  När islam blev svenskt
  av Johan Cato

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789174733846

 • Könsmakt eller häxjakt?

  Könsmakt eller häxjakt?
  av Gabriella Nilsson

  Inbunden - 2009 - Svenska - ISBN: 9789162878436

  Frågan om hur mäns våld mot kvinnor ska förklaras är omstriddoch har varit det sedan mitten av 1970-talet. En motsättning rådermellan perspektiv där våld problematiseras i termer av kön ochförklaringsmodeller som inte huvudsakligen intresserar sig f…

 • Vad en skådespelare gör

  Vad en skådespelare gör
  av Radu Penciulescu, Harald Leander, Linda Ritzén, Birgitta Vallgårda, Henry Stiglund

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789163912689

  ”Jag tror att det som Radu stod för saknas i svensk teaterutbildning i dag. Han hade en plan för hur skådespelarna skulle bli. Han släppte aldrig det” säger Anna Takanen, chef för Stadsteatern i Stockholm. Både hon och Petra Brylander, c…

 • Sanktionerat motstånd

  Sanktionerat motstånd
  av Erik Eriksson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789189604544

  Samhällets liberalisering leder till nya politiska initiativ för att utöka valfriheten inom välfärdssektorn. Genom ökat brukarinflytande är det tänkt att brukarnas behov ska tillgodoses på deras egna villkor samtidigt som kvalitén på verksamheten hö…

 • Politiska projekt, osäkra kulturarv

  Politiska projekt, osäkra kulturarv
  av Anneli Palmsköld, Moa Petersén, Robert Willim, Lars-Eric Jönsson, Björn Magnusson Staaf

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789198369014

  Under 1990-talet kom ordet kulturarv att användas för att beskriva samhällets förmåga, vilja och praktiker för att bevara och använda företeelser ur det förflutna. I Sverige, liksom i Europa, genomfördes under denna tid flera politiskt initierade sa…

 • Handelsstad i förvandling

  Handelsstad i förvandling

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789198233056

  Den här boken tar sin utgångspunkt i den förändrade relationen mellan handel och städer. De senaste decennierna har detaljhandeln förändrats på flera grundläggande sätt. Traditionella butiker befinner sig i en omställningsfas och har fått konkurrens…

 • Män, våld och moralarbete

  Män, våld och moralarbete
  av Susanne Boethius

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789176234501

  I Män, våld och moralarbete uppmärksammas hur män, som frivilligt sökt sig till verksamheter där det erbjuds behandling för våld i nära re-lationer, rapporterar om sina erfarenheter. Rapporteringarna består dels av svar på frågeformulär, dels genom…

 • Ord på prov

  Ord på prov
  av Anna W. Gustafsson, David Håkansson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188473417

  Under 1970-talet behandlade flera språkvetenskapliga studier ordförståelse i ett demokratiskt perspektiv. Det handlade framför allt om inkludering och tillgång till samhällets olika funktioner. I den studie som redovisas här anknyter författarna til…

 • Upplevelsens poetik

  Upplevelsens poetik
  av Anna Alm

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789174733273

  ”Som en enda lång festdag”, så beskrivs Nääs av deltagarna. Upplevelsen av att delta i slöjdkurserna lämnade outplånliga spår i deltagarnas minnen och liv. På Nääs möttes kvinnor och män med skilda klass- och nationstillhörigheter. Särsk…

 • Arkeologi och identitet

  Arkeologi och identitet
  av Bodil Petersson, Peter Skoglund

  Inbunden - 2008 - Svenska - ISBN: 9789189578203

  De nordiska länderna har blivit mångkulturella. Frågor som rör identitet diskuteras dagligen i många olika sammanhang. Identitet hänger samman med historia och kulturarvet används för att legitimera olika hållningar i den dagspolitiska debatten. Det…

 • Onaturlig födelse

  Onaturlig födelse
  av Tove Paulsson Holmberg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188473356

  Vid sextonhundratalets slut var bilden av födelsen starkt färgad av en förväntningshorisont som normaliserade obstetriska skador och förluster, och hanteringen av barnafödande förvaltades i en muntlig kultur av mödrar och barnmorskor. I Onaturlig fö…

 • Vad är det att åldras?

  Vad är det att åldras?
  av Åsa Alftberg

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789174733419

  Alla människor åldras, och den här boken handlar om äldre människors åldrande. Vad händer när kroppen åldras och förändras? Hur påverkas vardagliga händelser och situationer? Åldrande och sjukdom uppfattas många gånger som synonymt med sjukdomar och…

 • Skrivhandboken

  Skrivhandboken
  av Christer Eldh, Karin Sjöbeck, Ulrika Westrup

  Inbunden - 2008 - Svenska - ISBN: 9789163167058

  Skrivhandboken innehåller en genomgång av de generella anvisningarsom gäller för de vanligaste texttyper som används vidInstitutionen för service management vid Lunds universitet.Skrivhandboken är en vägledning i att skriva vetenskapligatexter och b…

 • Mellan flykt och förändring

  Mellan flykt och förändring
  av Krisoffer Ekberg

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188473172

  Vad innebär det att vara en del av samhället? Vilket utrymme finns det för att drömma om ett annat? I 1970-talets Sverige valde ett antal personer och grupper att bygga upp egna experimentsamhällen för andra typer av liv, personer och grupper som ka…

 • Film i stadens tjänst

  Film i stadens tjänst

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789198580181

  Allt sedan filmmediets tidiga år under början av 1900-talet har rörliga bilder använts för olika instrumentella syften av företag, myndigheter och organisationer. Länge var det här en i det närmaste outforskad del av filmhistorien, men på senare år…

 • Vårdnadstvister : en rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa

  Vårdnadstvister : en rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa
  av Annika Rejmer

  Inbunden - 2003 - Svenska - ISBN: 9789172671423

 • Attraktiv industriutbildning på gymnasiet

  Attraktiv industriutbildning på gymnasiet
  av Mattias Åteg

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789170457364

 • Continuity for centuries : a ceremonial building and its context at Uppåkra

  Continuity for centuries : a ceremonial building and its context at Uppåkra
  av Lars Larsson

  Inbunden - 2005 - Engelska - ISBN: 9789122021070

 • Market Bureaucracy

  Market Bureaucracy
  av Linda Nyberg

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9789177532460

  Ever wondered why policymakers seem so convinced that more competition is the solution to all economic problems? Or why, despite the last decades of “free market” reform, we appear to have ended up with more government rather than less?…

 • Clustering Architectures

  Clustering Architectures
  av Jesper Magnusson

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9789162898885

  How can material design facilitate humans’ co-existence in shared urban space?This thesis is a study of public social life, addressing issues about how and by what means people meet and cluster in urban domains. The overarching concern is how…

 • Max Weber och rationalitetsformerna

  Max Weber och rationalitetsformerna

  Inbunden - 2000 - Svenska - ISBN: 9789172670198

 • Mellan slott och slagg

  Mellan slott och slagg

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789189578654

  Universitetslektor, docent Anders Ödman, gick i pension sommaren 2014, efter många års arbete som lärare och forskare i Historisk arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet. Inbjudan till att bidra med en a…

 • Exkludering, assimilering eller utrotning?

  Exkludering, assimilering eller utrotning?
  av Martin Ericsson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187833069

  Hösten 1943 genomförde Socialstyrelsen rasbiologiskamätningar av mer än hundra svenskar som myndighetenansåg var ”tattare”, däribland flera barn. Genom att mätalängden på näsor, armar och pannor ville myndigheten fåfram ett objektivt sät…

 • In Search of Transcultural Memory in Europe

  In Search of Transcultural Memory in Europe
  av Barbara Törnquist-Plewa, Niklas Bernsand, Marco La Rosa

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9789198414608

  This volume is one of the outcomes of the network project In Search for Transnational Memory in Europe (ISTME), which was financed during four years 2012-2016 by a grant from COST (European Cooperation in Science and Technology) as COST Action IS120…

 • Vi och dom och alla dom andra andra på Komvux : etnicitet, genus och klass i samspel

  Vi och dom och alla dom andra andra på Komvux : etnicitet, genus och klass i samspel
  av Jeanette Hägerström

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789172671690

 • Den nya stadens bibliotek

  Den nya stadens bibliotek
  av Hanna Carlsson

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789174736915

  Folkbiblioteket beskrivs ofta som en av våra mest omtyckta och uppskattade samhällsinstitutioner. Trots detta har både besöken och utlåningen av böcker minskat under senare år, filialer läggs ner och på många håll minskar personalstyrkan. I en tid n…

 • Konsten att lyckas som par

  Konsten att lyckas som par
  av Sara Eldén

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789172672864

  Parrelationer är inget att ta lätt på. I alla fall inte om vi får troden framväxande expertkulturen om paret. I självhjälpsböcker,tv-program, tidningar och andra fora möts vi av terapeuter,coacher och experter som delar med sig av problemanalyser,ve…

 • Rektorer bör och rektorer gör

  Rektorer bör och rektorer gör
  av Ulf Leo

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789172673144

 • Uppsatsboken

  Uppsatsboken
  av Fredrik Miegel

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789198161403

  Att skriva kandidatuppsats innebär en stor och spännande utmaning för de flesta studenter. Det är under arbetet med denna som man förväntas ta det sista steget till att bli en självständig kunskapsproducent och belönas med en filosofie kandidatexame…

 • Från Bruket till Yarden

  Från Bruket till Yarden

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188396327

  Under de senaste åren har arbetarlitteraturen fått ett uppsving i Norden. Dessutom har intresset för denna litteratur ökat inom forskningen. Ett exempel på detta är den serie av nordiska arbetarlitteraturkonferenser som ordnats i Sverige sedan 2010.…

 • Transformationer

  Transformationer

  Inbunden - 2011 - Svenska - ISBN: 9789163398940

  Transformationer rymmer tjugosex texter från ett symposium kring översättning – i bred mening – som ägde rum i Lund sommaren 2010. Förvandlingarna mellan språk, genrer. Konstarter, medier och kulturer äger rum hela tiden. Det är ett pers…