Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Lunds universitet, Media-Tryck

Sök »
Din sökning gav 170 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Våglära och optik

  Våglära och optik
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789163943492

  En kursbok i våglära, akustik och optik för nybörjarnivå på universitet och högskolor. Framställningen börjar med en matematisk beskrivning av en punkt som svänger och sedan sätts flera svängande punkter samman till en vågrörelse. Tvungen svängning…

 • Fysik i vätskor och gaser

  Fysik i vätskor och gaser
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789163798269

  Enda ändringen i denna version är att boken nu trycks i ett lite större format.En kursbok för universitet och högskolor i grundläggande termodynamik och lite flödesmekanik. De första kapitlen behandlar, i tur och ordning, temperatur, värme och tryck…

 • Tillämpad Ellära

  Tillämpad Ellära
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151936161

  Boken är en grundläggande introduktion till ellära med inriktning mot tillämpningar. Framställningen startar med en historisk genomgång av de upptäckter som ledde fram elektrifieringen av vårt samhälle.I det andra kapitlet introduceras grundläggande…

 • Emergency Medicine Checklist Compendium

  Emergency Medicine Checklist Compendium
  av Eric Dryver

  Spiral - 2020 - Engelska - ISBN: 9789163944369

  Emergency Medicine is a high-stakes field where decisions need to be taken under time-pressure in the setting of constant interruptions. Checklists are used in other high-stakes fields such as the flight industry, and are increasingly used in health…

 • Emergency Medicine Checklist Compendium

  Emergency Medicine Checklist Compendium

  Spiral - 2021 - Engelska - ISBN: 9789151993263

  Emergency Medicine is a high-stakes field where decisions need to be taken under time-pressure in the setting of constant interruptions. Checklists are used in other high-stakes fields such as the flight industry, and are increasingly used in health…

 • Elever i matematiksvårigheter

  Elever i matematiksvårigheter
  av Ingemar Karlsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899477

  Hur vanligt är det att eleverna i årskurserna 7, 8 och 9 inte klarar matematiken? Har alla elever som inte får godkänt i matematik dyskalkyli? Vilka andra skäl kan ligga bakom elevernas låga prestationer i matematik? Med dessa frågor som utgångspunk…

 • Perspektiv på ålderism

  Perspektiv på ålderism
  av Håkan Jönson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789178955411

  Stereotypa föreställningar och negativ behandling av äldre finns dokumenterade sedan antik tid. Numera används begreppet ålderism, vilket avser fördomar och diskriminering mot äldre. Ibland har begreppet också definierats som något som handlar om ål…

 • Idrottens kön : genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag

  Idrottens kön : genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag
  av Jesper Andreasson

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789162870096

  Med hjälp av etnografiska studier av ett herrhandbollslag och ettdamfotbollslag analyserar Jesper Andreasson hur kön, kropp och sexualitet konstrueras inom lagidrotten. Medlemmarna i de båda kollektiv som studeras följs i en idrottslig vardag som be…

 • En trovärdig illusion av musik : den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång

  En trovärdig illusion av musik : den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång
  av Alf Björnberg

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789198580129

  Sedan början av 1900-talet har lyssnande till musik i allt större utsträckning skett genom användning av ljudreproduktionsmedier, medier som förmår återge inspelade ljud på annan tid och plats än de ursprungliga. När ett ljud kan reproduceras kan de…

 • Mediernas historia

  Mediernas historia
  av Johan Jarlbrink, Patrik Lundell, Pelle Snickars

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198580105

  Idag upplever många att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men vår samtid delar denna erfarenhet med människor som levt under tidigare perioder. För att hitta en tid då medier inte satte sin prägel på liv och samhälle måste vi…

 • Att leva med bakterier

  Att leva med bakterier
  av Kristofer Hansson, Cecilia Lenander, Henrik Loodin, Rachel Irwin, Maria Wemrell, Daniel Persson, Linda Nyberg Alamaa, Anna Tunlid, Stinne Glasdam, Jonas Wrigstad

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789198439427

  Att leva med bakterier: möjligheter till ett levbart immunitärt liv är en antologi som tvärvetenskapligt undersöker betydelsen av bakteriers växande antibiotikaresistens. Detta är en förändring som håller på att göra antibiotikan ineffektiv och därm…

 • Folkbildning för delaktighet

  Folkbildning för delaktighet
  av Lisa Olsson Dahlquist

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198545906

  Hur kan folkbibliotekets demokratiska uppdrag tolkas och utföras i en komplex, mångfacetterad samtid som utmärks av globaliserings- och digitaliseringsprocesser? Hur kan delaktighet förstås och problematiseras i relation till folkbibliotekets lärand…

 • Den moderna skolans framväxt

  Den moderna skolans framväxt
  av Magnus Grahn

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789178957736

  1960-talet utgör utan tvekan ett av de mest omvälvande decennierna i den svenska skolans historia. Utöver att grundskolan slutligen ersatte folkskolan och realskolan kom även gymnasieutbildningarna att reformeras, vilket ledde till att läroverkens g…

 • Colonizing Fever

  Colonizing Fever
  av Åsa Bharathi Larsson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789198196160

  In the late nineteenth century, Swedish media cultures showed a remarkably high amount of representations of the colonial world. Wild West acts promised authentic American Indian performances and a great narrative of the West. The ethnological exhib…

 • Informations- och avfallshantering

  Informations- och avfallshantering
  av Johan Jarlbrink

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198504507

  Hur tog papperstidningar en gång form i läsarnas händer, som färskvaror, personliga minnen, omslagspapper och skräp? Tidningen har fungerat både som informationsbärare och toalettpapper. Det var denna mångsidighet som gjorde den till en viktig del a…

 • Rättssociologi som rättsvetenskap

  Rättssociologi som rättsvetenskap
  av Håkan Hydén

  Häftad - 1997 - Svenska - ISBN: 9789189078475

  Rättssociologi som rättsvetenskap bygger i huvudsak på ett antal artiklar som tillkommit under olika skeden av den tioårsperiod som Håkan Hydén varit professor i rättssociologi vid Lunds universitet. De har tidigare varit publicerade i olika källor…

 • Svensk television

  Svensk television
  av Anna Edin

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468055

  Nedslag i den svenska tevehistorien från 1954: Dokument utifrån, Filmkrönikan, tevetablåernas historia och webbteve.Tevemediet har gjort djupa avtryck i vår vardag och på olika sätt varit en integrerad del av samhällsutvecklingen. Mediet har blivit…

 • "Filmreformens förste avantgardist"

  "Filmreformens förste avantgardist"
  av Lars Diurlin

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198380941

  Under Berlins filmfestival 1961 mottogs kortfilmen Kadens av en entusiastisk publik. PETER KYLBERG inledde vad som skulle komma att bli en problemfylld bana som målande och musicerande experimentfilmare inom ramen för biograffilmens förutsättningar.…

 • Legitimized Refugees

  Legitimized Refugees
  av Martin Joormann

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9789172674110

  Legitimized Refugees investigates the question of how the Swedish migration bureaucracy’s highest legal instance, the Migration Court of Appeal, legitimizes decisions that affect the lives of asylum seekers. Based on critical discourse analysi…

 • Swedish Art History

  Swedish Art History
  av Ludwig Qvarnström m.fl

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9789198369069

  This is the first extensive overview of Swedish art history written in English. The essays by Swedish scholars of art history present a broad and varied collection of texts including periodic overviews that cover prehistorical times to the 21st cent…

 • Social mättnad, relationell hunger

  Social mättnad, relationell hunger

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789178957613

  Den här boken handlar om hur vanliga konsumenter utmanar den etablerade matindustrin. I digitala grupper kan individer diskutera sådant som engagerar dem. Det kan handla om tillverkning av margarin, dolt socker eller antibiotika i kött. Jakten på sa…

 • Kultur X

  Kultur X
  av Victoria Höög, Sara Kärrholm, Gabriella Nilsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198545920

  2010-talet går mot sitt slut. Så gör även det första decenniet som storinstitution för Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Det får oss att vilja stanna upp och reflektera över hur perioden kan förstås. Finns det något specifik…

 • Att utbildas till svensklärare i teori och praktik

  Att utbildas till svensklärare i teori och praktik
  av Katarina Lundin

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188473875

  Studenter som väljer att utbilda sig till ämneslärare i svenska går en flerårig professionsutbildning. Utbildningen ska bidra till studenternas kunskapsutveckling, och de ska tillägna sig både ämneskunskaper och kunskaper om pedagogik, didaktik och…

 • Mediehistoriska vändningar

  Mediehistoriska vändningar
  av Marie Cronqvist

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468321

  Sedan sekelskiftet 2000 har det talats om en medial vändning inom framför allt humanvetenskaperna. För till exempel litteraturvetenskapens del har det handlat om en fokusförflyttning från estetiken till historiska medieanalyser av sådant som läs- oc…

 • Grekiska prosatexter

  Grekiska prosatexter
  av Karin Blomqvist

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188899095

  Ett urval av texter ur Xenofons Anabasis, Platons Sokrates försvarstal och Nya Testamentet

 • Loyalty Work

  Loyalty Work
  av Lisa Flower

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9789177538202

  The courtroom work of defence lawyers entails managing emotions: irritation when a client says something damaging, surprise when a witness says something unexpected and disgust towards gruesome evidence. Emotions abound in all criminal trials even i…

 • Pippi mellan världar

  Pippi mellan världar
  av Lisa Källström

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188899897

  Pippi utmanar vuxenvärldens frasfyllda och konventionella retorik, inte bara genom hur hon uttrycker sig utan också hur hon ser ut. Med exempel hämtade ur svenska och tyska utgåvor visar Lisa Källström i Pippi mellan världar hur bokillustrationer oc…

 • Collecting curiosities

  Collecting curiosities
  av Magdalena Naum, Gitte Tarnov Ingvardson, Andreas Manhag, Joachim Östlund, Line Bjerg, Ulf Johansson Dahre, Per Karsten, Anders Lindskog, Per Ahlberg, Mats E. Eriksson, Maria Mostadius, Ulf Arup, Christian Feest

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9789172674257

  In 1735, professor Kilian Stobæus donated his collections to Lund University laying the foundation for the university’s first museum. The ‘Museum Stobæanum’ contained over 3000 natural history, historical and ethnographic objects t…

 • En annan Abraham

  En annan Abraham
  av Anna Sjöberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899422

  Men en annan Abraham, […] en som verkligen vill offra, men som inte kan tro att det är han som avses. […] Han fruktar att han förvisso kommer att rida ut med sonen, men på vägen förvandlas till Don Quixote. En Abraham som kommer okalla…

 • Governance Made to Order

  Governance Made to Order
  av Xiaolin Guo

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9789151972701

  A different kind of critique, Governance Made to Order explores ideas that shape politics. The book focuses on the modern states developed in China and Burma, in contrast to the ones in Europe and America – each commensurate with a specific wa…

 • Moderna kvinnor

  Moderna kvinnor
  av Emma Severinsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188473950

  De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkt…

 • Bildliga betydelser i SAOB

  Bildliga betydelser i SAOB
  av Pär Nilsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899224

  Man talar ibland om bildligt språkbruk och bildliga betydelser, men vad är det för något egentligen, mer exakt? I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är många betydelser försedda med etiketten bildl. Faktum är att denna etikett förekommer mer än 40 000…

 • Svenskans beskrivning 34

  Svenskans beskrivning 34
  av Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187833779

  Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats.Den trettiofjärde sammankoms…

 • På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ

  På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ
  av Sandy Åkerblom

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789189213296

  Satser som Pannkakor är gott och Inrikespolitik är tråkigt är högfrekventa och helt naturliga för vår språkkänsla. De är en del av det svenska språket och vi möter dem dagligen. Från ett språkvetenskapligt perspektiv är de dock häpnadsväckande. Pred…

 • Alla är ju med alla...

  Alla är ju med alla...
  av Maria Heintz

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789189604605

  Interaktion sker ofta i grupper. En grupp barn förväntas vara i dagligen är skolklassen. I dagens samhälle är skolan den enda tvingande arenan som finns kvar. Vad händer när skolan sätter samman barn till en skolklass och sedan förväntar sig att all…

 • I huvet på en gammal agronom

  I huvet på en gammal agronom
  av Bengt Gustafsson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789172674363

  Bengt Gustafsson föddes 1930 i Vissefjärda sockeni sydöstra Småland på gränsen till Blekinge. I denna gräns- och utvandrartrakt, som en gång bl.a. hyste upprorsmannen Nils Dacke, har hans släkt varit bönder i sekler. Efter studentexamen vid Kalmar H…

 • Pappersarbete : formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium

  Pappersarbete : formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium
  av Charlie Järpvall

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789198196191

  Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium är en mediehistorisk avhandling om kontorspapper. Samtidigt är det en bok om maskinskrivningens hastighet, drömmen om ordning och om arbetet med att få allting att passa iho…

 • Fråga en fysiker

  Fråga en fysiker
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151905532

  Hur många kilo kan man banta bort på en vecka?Är du vänster- eller högerögd?Ser man smalare ut klädd i svart?Varför blir man lättare solbränd på stranden?Vad är det för spår som syns efter flygplan?Varför känns det svalare när man startar en fläkt?V…

 • Av kärlek och plikt -

  Av kärlek och plikt -
  av Sofia Linderot

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789189604650

  När ett barn inte kan bo kvar hos sina föräldrar kan det placeras i familjehem. Vissa barn får bo hos en släkting. Hur släktinghemsföräldrar i Sverige ser på sin situation har hittills varit ett outforskat område. Vilka drivkrafter finns bakom beslu…

 • Migrationspolitiska dilemman

  Migrationspolitiska dilemman
  av Björn Östbring

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177539667

  Den globala flyktingkrisen ställer Sverige inför en svårhanterlig politisk och moralisk fråga. Vilka skyldigheter har vi mot människor på flykt, och finns det en gräns för hur många flyktingar vi kan ta emot? I den politiska debatten går det att skö…

 • Kustnära yrkesfiske i förändring

  Kustnära yrkesfiske i förändring
  av Malin Andersson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789178951871

  Avhandlingens titel Kustnära yrkesfiske i förändring. Från mångsysslare till entreprenör hänvisar till de förändringar som fiskenäringen har genomgått under flera decennier. Fiskenäringen har rationaliserats samtidigt som besöksnäringen vid kusten e…

 • Tryggare kan ingen vara

  Tryggare kan ingen vara
  av Daniel Sjödin

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789172673373

  Religion, migration och integration har de senaste decennierna var för sig utgjort ämnen för diskussion och debatt. Migration har framträtt som en av Europas viktigaste politiska och sociala frågor. Integrationen av invandrare har politiserats som e…

 • Universitetet som medium

  Universitetet som medium
  av Matts Lindström

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789198196108

  Vem är framtidens humanist om empiri är på väg att ersättas av Big Data, och tolkning kompletteras av algoritmer? Som en följd av samhällets digitalisering tycks universitetets traditionstyngda institutioner vara på väg att förändras. Sedan en tid t…

 • Systematiskt säkerhetsarbete och beslutsfattande

  Systematiskt säkerhetsarbete och beslutsfattande
  av Per Gustafson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177534976

  Sekuritet eller den säkerhet i samma betydelse som engelskans security, handlar om det verksamhetsskydd för organisation, medarbetare och övriga som behövs för att motverka fara, skada, förlust eller brott. Sekuritet är därmed en fråga om trygghet.…

 • Massmedieproblem

  Massmedieproblem
  av Mats Hyvönen

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789198196146

  Under 1960-talet blev begreppet massmedia ett nytt modeord i svenskt samhällsliv. Med televisionens intåg, populärkulturens uppsving, och häftiga debatter runt filmpolitiken kom behovet av kunskap om medier att framstå som akut. De så kallade massme…

 • Tillämpad Atomfysik

  Tillämpad Atomfysik
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151905549

  Boken är en introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar och den är i första hand tänkt som kursbok för universitet och högskolor.Framställningen börjar med en historisk översikt av de upptäckter som lade grunden till atom…

 • Historia och historiker

  Historia och historiker
  av Lars Edgren m.fl.

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188473912

  Lunds universitet invigdes i januari 1668 och ända sedan dess har det funnits verksamma historiker vid lärosätet. I denna bok, som samlar bidrag från Historiska institutionens jubileumsföreläsningar under 2017, skriver lundahistoriker av idag om uni…

 • Information som problem

  Information som problem
  av Otfried Czaika, Jonas Nordin, Pelle Snickars

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789198196115

  Vad är information? Är information detsamma som kunskap? Har värderingen av information förändrats över tid? Är all information viktig? Är all information nyttig? Vem kontrollerar informationen? Skall information kontrolleras? Kan information vara f…

 • Konsten att tämja en bild

  Konsten att tämja en bild
  av Magnus Brenner

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789198196139

  Det sägs att vi lever i distraktionens tidsålder. Att de nya mediernas informationsöverflöd översköljer oss, medan vi gör vårt bästa för att hålla uppmärksamheten i styr. Det är inte första gången som ett nytt medium påstås utmana vår uppmärksamhet.…

 • Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani

  Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani
  av Torbjörn Forslid

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789198196177

  ”Damerna gå i Jenny Lind-lockar, herrarne röka Jenny Lind-sigarrer.” På 1840-talet anklagades medieföretag och entreprenörer för att ligga bakom hysterin kring den svenska sångerskan. Och publiken uppmanades att sansa sig. Präglar kändis…

 • Drömmar om det minsta

  Drömmar om det minsta
  av Matts Lindström

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789198380927