Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Juris

Sök »
Din sökning gav 925 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Psykiatrins Juridik 2021

  Psykiatrins Juridik 2021

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789170660542

 • John Rawls' teori om rättvisa

  John Rawls' teori om rättvisa
  av Ola Svensson

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789154405763

  I denna rättsfilosofiska studie uppmärksammar Ola Svensson den amerikanske filosofen John Rawls teori om rättvisa som skälighet. Svensson har i många år undervisat om denna teori på juridiska institutionen i Lund och framställningen bygger på hans f…

 • Festskrift til Mads Bryde Andersen

  Festskrift til Mads Bryde Andersen
  av Henrik Udsen (red.), Jan Schans Christensen (red.), Jesper Lau Hansen (red.), Torsten Iversen (red.), Linda Nielsen (red.)

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788757441130

  Med dette festskrift hylder en række kolleger inden for den akademiske og praktiske juridiske verden professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 25. september 2018.Hyldesten tilfalder en person ud over det sædvan…

 • Fuldmagt og fremtidsfuldmagt

  Fuldmagt og fremtidsfuldmagt
  av af Lennart Lynge Andersen

  Inbunden - 2021 - Danska - ISBN: 9788757449464

  En fremtidsfuldmagt er et dokument, der skal træde i kraft, hvis udsteder på et senere tidspunkt som følge af sygdom eller lignende ikke længere har evnen til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. I ‘Ful…

 • Voldgiftsloven

  Voldgiftsloven
  av Niels Schiersing

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788757427448

  NYHED! Den første kommenterede voldgiftslov i Danmark Voldgiftsloven trådte i kraft 1. juli 2005, hvilket er mere end 10 år siden. På trods af voldgiftslovens vigtighed for danske virksomheder, er der ikke tidligere udarbejdet en lovkommentar på o…

 • Festskrift till Rolf Dotevall

  Festskrift till Rolf Dotevall

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789154405794

 • Corporate Governance and Board Decisions

  Corporate Governance and Board Decisions
  av Steen Thomsen

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9788757443219

  Corporate Governance and Board Decisions takes the reader on an exciting journey through the principles and practice of corporate governance. Written by two internationally respected experts, this book explains how corporate governance contribu…

 • KØB - Dansk indenlandsk købsret

  KØB - Dansk indenlandsk købsret
  av Joseph Lookofsky & Vibe Ulfbeck

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757442533

  2. Studieugave af bogen Køb, er en kort version af den lidt mere omfattende Køb. Den er målrettet studerende på jurastudiet, der skal have en introduktion til de køberetlige regler og dermed også til de grundlæggende obligationsretlige regler set i…

 • Lærebog i aftaleret

  Lærebog i aftaleret
  av Ole Hansen og Vibe Ulfbeck

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788757433425

   Aftaler er grundlaget for transaktioner i samfundet, og aftaleretten er handelens redskab.”Lærebog i aftaleret” giver en grundlæggende og pædagogisk indføring aftaleretten.  IndholdsoversigtKapitel 1. Aftalerettens fundamentKa…

 • Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform

  Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform
  av Håkan Strömberg

  Häftad - 1999 - Svenska - ISBN: 9789154414635

 • Aftaleloven 100 år & The Nordic Contracts Acts

  Aftaleloven 100 år & The Nordic Contracts Acts
  av Bryde Andersen, Mads & Håstad

  Inbunden - 2015 - Danska - ISBN: 9788757434088

  Dette tobindsværk spænder over bind 1 Aftaleloven 100 år - Baggrund, status, udfordringer, fremtid samt bind 2 The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary til særpris. I sin helhed danner disse titler et overbli…

 • Forvaltningsret - Sagsbehandling

  Forvaltningsret - Sagsbehandling
  av Karsten Revsbech, Carl Aage Nørgaard, Jens Garde & Søren Højgaard Mørup

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757436037

  Forvaltningsret – sagsbehandling udkom første gang i 1972 og foreligger hermed i en 8. udgave. Som tilfældet har været med de tidligere udgaver, er nærværende fremstilling tilrettelagt med henblik på undervisningen af jurastuderende. Den udgø…

 • Selskabsskatteloven

  Selskabsskatteloven
  av Henrik Peytz

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757440744

  Formålet med lovkommentaren er at give en traditionelt opbygget kommentar til selskabsskatteloven, der kan lette arbejdet med loven i praksis for advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder og andre, der professionelt beskæftiger sig med skatt…

 • Virksomhedsoverdragelsesloven

  Virksomhedsoverdragelsesloven
  av Lise Lauridsen & Sandro Ratkovic

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757438062

  6.-udgaven af denne lovkommentar indeholder en ajourføring af teori og retspraksissiden 5.-udgaven fra 2008. Der er siden 5.-udgaven afsagt et ikke ubetydeligt antal domme og kendelser vedrørende loven og det underliggende direktiv, der i vidt omfan…

 • Strafferettens almindelige del

  Strafferettens almindelige del
  av af Thomas Elholm & Trine Baumbach

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757446760

  Strafferettens almindelige del. Det strafferetlige ansvar er en systematisk fremstilling af ansvarsbetingelserne efter dansk ret. De strafferetlige ansvarsbetingelser er på en gang grundfæstet og samtidig under konstant udvikling. De enkelte emner o…

 • Fri rörlighet i Norden : Nordiska gränshinder i rättslig belysning

  Fri rörlighet i Norden : Nordiska gränshinder i rättslig belysning
  av Henrik Wenander

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789154405664

  Samhörigheten mellan de nordiska länderna är etablerad sedan länge och det är många som pendlar, flyttar eller gör affärer över gränserna i Norden. Det finns också ett omfattande politiskt och rättsligt samarbete. Trots detta uppstår det ibland juri…

 • Sjukvårdens Juridik 2021

  Sjukvårdens Juridik 2021

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789170660559

 • Mundtlighedens magi

  Mundtlighedens magi
  av Sine Carlsen, Henrik Juel

  Övrigt - 2009 - Danska - ISBN: 9788762903333

 • Erstatningsretlige grænseområder I

  Erstatningsretlige grænseområder I
  av af Vibe Ulfbeck

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788757437560

  I bogen ERSTATNINGSRETLIGE GRÆNSEOMRÅDER I behandles professionsansvar, ledelsesansvar og produktansvar. Ansvarsformerne er karakteriseret ved, at de ikke uden videre lader sig indpasse i den traditionelle formueretlige sondring mellem ansvar i og u…

 • Handelsagentloven

  Handelsagentloven
  av Jørgen Lykkegård

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757443646

  Nærværende 3. udgave af kommentarer til lov om handelsagenter og handelsrejsende er primært en opdatering med de seneste års retspraksis og teori indenfor retsområdet. Den danske lovgivning er ikke ændret i perioden efter anden udgaven i 2014.

 • Dansk Statsret

  Dansk Statsret
  av Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen & Michael Hansen Jensen

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757442878

  "Dansk Statsret" giver en grundlæggende indføring i faget statsforfatningsret og dets metode. Bogen er i første række skrevet med det formål at danne grundlag for undervisningen i faget ved det juridiske studium. Det er endvidere sigtet med bogen, a…

 • Final Countdown. D. 1, Mordet : mordet på Olof Palme : den mörklagda verkligheten

  Final Countdown. D. 1, Mordet : mordet på Olof Palme : den mörklagda verkligheten
  av Ronny Amberts

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789163784408

 • Immaterialret

  Immaterialret
  av af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Clement Salung Petersen

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788757448498

  Immaterialret indeholder en samlet og opdateret fremstilling af de i Danmark gældende regler om immaterialrettigheder. Immaterialret behandler bl.a. følgende emner:• Ophavsret• Patentret• Brugsmodelret• Designret• Varem…

 • Final Countdown. D. 3, Berlinmurens fall

  Final Countdown. D. 3, Berlinmurens fall
  av Ronny Amberts

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789163914652

  FINAL COUNTDOWN Del III. Berlinmurens fall Mordet på Olof Palme Den mörklagda verkligheten

 • A Conversation with Justice Ruth Bader Ginsburg

  A Conversation with Justice Ruth Bader Ginsburg
  av Kjell Å Modéer

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9789154405671

  In 1961 at Columbia Law School the young lawyer Ruth Bader Ginsburg became a participant in a comparative project concerning civil procedural law. She was offered the Swedish part of it, and looked into the implementation of the new Swedish procedur…

 • Final countdown. D. 4, Jesu Återkomst

  Final countdown. D. 4, Jesu Återkomst
  av Ronny Amberts

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188559975

  FINAL COUNTDOWN Del IV. Jesu återkomst Mordet på Olof Palme Den mörklagda verkligheten

 • Juridisk teori, metode og videnskab

  Juridisk teori, metode og videnskab
  av Jens Evald

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757438420

  Denne bog danner grundlag for undervisningen i faget Juridisk teori, metode og videnskab ved detjuridiske studium på Aarhus Universitet, men kan læses af alle med interesse for retsvidenskabens arbejdsområde.  De behandlede emner og temaer er v…

 • Efterforskningens anatomi

  Efterforskningens anatomi
  av Frederik Strand

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788757425642

  Denne bog omhandler omorganiseringer og reformer af politiet af stor betydning for politiet, og i særdelshed af den del der varetager efterforskning. To vigtige datoer bliver fremhævet som væsentlige i denne sammnhæng, d. 1. juli 1863 og d. 1. janua…

 • Dansk for svenskere

  Dansk for svenskere
  av Henrik Tessmer

  Häftad - 2009 - Danska - ISBN: 9788762903593

  Så er den her omsider - en basal, dansk grammatik skrevet specifikt til - og for svenskere til undervisningsbrug. Almindelige fremmedsprogsgrammatikker vil af svenskere i store træk opleves som irrelevante kataloger over indlysende svenskdanske spro…

 • Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet

  Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet
  av Urban Rydin

  Inbunden - 2003 - Svenska - ISBN: 9789154425914

  I samband med 1990 års skattereform förändrades den allmänna inkomstskatten i grunden. Bl. a. infördes skilda skatteskalor för arbetsinkomster och kapital-inkomster. Inkomster som genereras av arbete beskattas med 45-75 %, men avkastning av kapital…

 • Den nye persondatarets aktører

  Den nye persondatarets aktører
  av Peter Blume

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757440263

  Den nye persondataret skabt af persondataforordningen og suppleret af databeskyttelsesloven indkredses i denne bog ved at sætte fokus på de aktører, der optræder i reguleringen og som på hver deres måde er afgørende for, at persondataretten fungerer…

 • Integritetsfrågor i arbetslivet

  Integritetsfrågor i arbetslivet
  av Annamaria J. Westregård

  Inbunden - 2002 - Svenska - ISBN: 9789154425419

  Vilka övervakningsåtgärder kan en arbetsgivare vidta? Vilka tester får genomföras i arbetslivet? Vilka regler gäller? Detta är frågor som fått ökad aktualitet under det senaste decenniet.Integritetsbegreppet är vagt formulerat i svensk rätt, och des…

 • Straffesagens gang

  Straffesagens gang
  av af Gorm Toftegaard Nielsen & Nicolaj Sivan Holst

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757439670

  Straffesagens gang er en udførlig fremstilling af, hvorledes og af hvem straffesager behandles. Bogen foreligger nu i 7. udgave revideret af Nicolaj Sivan Holst. Efter en indledning om straffeproces, grundlov og menneskerettigheder behandles reglern…

 • Konkurrenslagstiftning och bostadspolitik En studie av den svenska hyresregleringens förhållande till EG:s och Sveriges konkurrensrätt

  Konkurrenslagstiftning och bostadspolitik En studie av den svenska hyresregleringens förhållande till EG:s och Sveriges konkurrensrätt
  av Norberg Per

  Inbunden - 1999 - Svenska - ISBN: 9789154424313

  Hemmet är ett viktigt socialt värde som skyddas i hela Europa. Olika typer av hyresregleringar är en del av detta skydd. I boken beskrivs grunderna i den svenska hyresregleringen och hur den skiljer sig från andra europeiska hyresregleringar.Den sve…

 • Dansk arbejdsret

  Dansk arbejdsret
  av af Ruth Nielsen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757443240

  Hermed foreligger 4. reviderede udgave af Dansk arbejdsret. Bogen giver en systematisk fremstilling af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige udvikling. Siden udgivelsen af 3.- udgaven af bogen i 2016 er LO og…

 • Persondatarettens kilder og metode

  Persondatarettens kilder og metode
  av Peter Blume

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757445299

  Hvad er grundlaget for persondataretten og hvordan benyttes det retligt? Persondataretten har et meget stort omfang. Omkring persondataforordningen(GDPR) cirkler mange sole, der hver for sig har betydning, når det skal fastslås hvad der er gældende…

 • Kommenteret straffelov

  Kommenteret straffelov
  av Thomas Elholm, Morten Niels Jakobsen & Lasse Lund Madsen

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757433609

  Den kommenterede udgave af straffeloven er bestemt dels til brug for praktiserende jurister, dels som en del af grundlaget for undervisningen i strafferet ved de højere læreanstalter. Kommentaren belyser de retsanvendelsesproblemer, som de enkelte b…

 • Selskabsloven

  Selskabsloven
  av Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757444964

  Nu foreligger en ny revideret og opdateret 3. udgave af ”Selskabsloven med kommentarer”. Lovkommentaren er nem og enkel at bruge, da den skal fungere som et ad hoc redskab, når et konkret problem opstår i den travle hverdag. De…

 • EU's charter - I et menneskeligt krydsfelt

  EU's charter - I et menneskeligt krydsfelt
  av Eva Ersbøll

  Inbunden - 2016 - Danska - ISBN: 9788757435436

  EU’s Charter – I et menneskeretligt krydsfelt er blevet til som en udløber af en seminarrække om EU’s Charter om grundlæggende rettigheder, som Institut for Menneskerettigheder i efteråret 2014 og foråret 2015 afholdte. Baggrunden…

 • Arbejdsmarkedets regler 2021

  Arbejdsmarkedets regler 2021
  av Natalie Videbæk Munkholm (red.)

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788757450460

  Arbejdsmarkedets regler 2021 indeholder de vigtigste nationale arbejds- og ansættelsesretlige love, regler og overenskomster, samt de vigtigste EU-retlige og internationale arbejds- og ansættelsesretlige regelsæt. Udvælgelsen er baseret på nu afdøde…

 • Rusland som militær stormagt

  Rusland som militær stormagt
  av af Niels Bo Poulsen & Jørgen Staun (red.)

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788757448887

  ”Rusland har kun to faste allierede – dets hær og dets flåde”. Dette citat fra tsartiden er stadigt aktuelt og udtrykker, hvor højt Rusland prioriterer at være en militær stormagt. Nutidens Rusland er en af de industrinationer, som…

 • Ret, privatliv og teknologi

  Ret, privatliv og teknologi
  av Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757435955

  I retssystemet er det anerkendt, at enhver har en ret til en beskyttelse af sit privatliv og at enhver har en personlighed, der bør værnes imod misbrug. Den moderne teknologi sætter denne fundamentale retsopfattelse under et betydeligt pres samtidig…

 • Embedsmandens verden af i går

  Embedsmandens verden af i går
  av Jørgen Grønnegård Christensen og Torben Beck Jørgensen (red.)

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788757432077

  Embedsmænd lever et skyggeliv. De beretter ikke om, hvad de gjorde, hvordan de gjorde det, og hvordan det var. Det er god tone i et folkestyre, men også synd og skam fordi det efterlader et hul i vores viden om samfundet. "Embedsmandens verden af i…

 • Hovedlinier i Erhvervsstraffer

  Hovedlinier i Erhvervsstraffer
  av Peter Helbo Langsted & Lars Bo Langsted

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757446371

  Bedrageri, insiderhandel, mandatsvig, databedrageri og anden økonomisk kriminalitet har stor betydning for erhvervslivet og for samfundet. Hvad er kriminaliseret? Hvor bliver strafansvaret af, hvis et selskab fusionerer? Har man pligt til at udtale…

 • Vedtægter og ejeraftaler

  Vedtægter og ejeraftaler
  av af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff

  Inbunden - 2021 - Danska - ISBN: 9788757447057

  Bogen giver i sin 4. gennemreviderede udgave svar på alle de væsentligste spørgsmål om udarbejdelse af vedtægter for aktieselskaber og anpartsselskaber og om aftaler mellem selskabets ejere: ejeraftaler.  Ejeraftaler kan ikke binde se…

 • Erkännande av utländska förvaltningsbeslut

  Erkännande av utländska förvaltningsbeslut
  av Henrik Wenander

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789154401154

  utländska myndigheters förvaltningsrättsliga beslut skall i stor omfattning gälla i Sverige. Exempelvis skall svenska myndigheter godta körkort, läkemedelstillstånd och universitetsexamina från många länder. När så sker får de utländska myndighetern…

 • Riff inför rätta

  Riff inför rätta
  av Bengt Edlund

  Inbunden - 2007 - Svenska - ISBN: 9789154426911

  Det är mycket sällsynt att plagiatstvister på musikområdet tas upp i svenska domstolar eftersom parterna vanligtvis kommer överens i upphovsrättsorganisationens regi. 1996 tods emellertid ett sådant fall upp inför Stockholms tingsrätt och fördes sed…

 • Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

  Økonomisk virksomhedsbeskrivelse
  av Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757442120

  Såvel virksomhedens ejere, ledere og medarbejdere som de eksisterende interessenter dvs. kunder, leverandører, långivere etc. Træffer i dag vigtige beslutninger om organisationens fremtid. Alle har derfor behov for viden om, hvad det vil sige at bes…

 • Offentlighedsloven

  Offentlighedsloven
  av Mohammad Ahsan

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757444186

  Offentlighedsloven med kommentarer foreligger nu i en helt ny og gennemrevideret 2. udgave. På grundlag af det store antal ombudsmandsudtalelser, der er afgivet siden loven trådte i kraft for mere end 6 år siden, er lovkommentaren gennemskrevet, re…

 • Retssystemet og juridisk metode

  Retssystemet og juridisk metode
  av Peter Blume

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757443288

  Bogen beskriver de grundlæggende træk vedretssystemet og den juridiske metode. Der sættesfokus på: IND I RETTEN:- at studere jura- juraens discipliner- juraens problemstilling- informationssøgning- den juridiske profession DET RETLIGE LANDSKAB:- ret…