Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Gyldendal juridisk

Sök »
Din sökning gav 106 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer

  Ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer
  av Vera Holmøy, Peter Lødrup, John Asland, Vera Holmøy, Peter Lødrup, John Asland

  Inbunden - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205397835

  Ekteskapsloven med kommentarer er ført à jour på grunnlag av nyere lovgivning, rettspraksis og administrativ praksis. Loven har vært endret flere ganger siden forrige utgave, og fremstillingen er til dels betydelig utvidet og skrevet om. Bind I dekk…

 • Handbook on hull insurance

  Handbook on hull insurance
  av Trine-Lise Wilhelmsen, Hans Jacob Bull

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9788205491083

  This book on hull insurance for ocean going ships is mainly based on the Nordic Marine Insurance Plan of 2013, Version 2016. In addition, some comments on the legislation and contractual regulations in UK are included. All main issues concerning hul…

 • Velferd og rettferd

  Velferd og rettferd

  Inbunden - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205424432

  I rundt 40 år har Asbjørn Kjønstad hatt en sentral posisjon i rettsvitenskap og lovgivningsarbeid. Hans produksjon og faglige spennvidde er imponerende. Asbjørn Kjønstad fyller 70 år den 6. februar 2013. I den anledning vil vi feire ham med et fests…

 • Velferd og rettferd

  Velferd og rettferd

  Inbunden - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205424432

  I rundt 40 år har Asbjørn Kjønstad hatt en sentral posisjon i rettsvitenskap og lovgivningsarbeid. Hans produksjon og faglige spennvidde er imponerende. Asbjørn Kjønstad fyller 70 år den 6. februar 2013. I den anledning vil vi feire ham med et fests…

 • Juridisk metode og oppgaveteknikk til eksamen

  Juridisk metode og oppgaveteknikk til eksamen
  av Stine Winger Minde, Stine Winger Minde

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205506404

  Boken gir en rask og lettfattelig innføring i hvordan man skal anvende den juridiske metoden og hvordan dette skal presenteres skriftlig. Leseren får dermed et godt metodegrunnlag for å løse ulike juridiske problemstillinger og presentere svaret. Bo…

 • Nordisk samboerrett

  Nordisk samboerrett
  av John Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer, Tone Sverdrup, John Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer, Tone Sverdrup

  Inbunden - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205475175

  I de nordiske landene er de rettslige skillelinjer mellom ektefeller og samboere i ferd med å viskes ut på stadig flere områder. Denne utviklingen har nok forledet noen samboere til å tro at de har en rettslig beskyttelse på lignende vis som ektefel…

 • Barnevernloven

  Barnevernloven
  av Kari Ofstad, Randi Skar, Kari Ofstad, Randi Skar

  Inbunden - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205450691

  Barnevernloven med kommentarer omfatter endringer fra forrige utgave, og er en oppdatert versjon av dagens situasjon. Barnevernloven med kommentarer gir en grundig innføring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Siden boken kom ut forri…

 • Politirett i et nøtteskall

  Politirett i et nøtteskall
  av Steinar Fredriksen, Tor-Geir Myhrer, Steinar Fredriksen, Tor-Geir Myhrer

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205488069

  Boken gir en innføring i norsk politirett. Politirett i et nøtteskall.har hovedvekt på inngrepshjemlene i politiloven kapittel II og reglene om politiets adgang til å bruke fysisk makt ved håndhevingen av disse hjemlene. Grunnprinsippene for utøvels…

 • Pasient- og brukerrettighetsloven

  Pasient- og brukerrettighetsloven
  av Aslak Syse, Aslak Syse

  Inbunden - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205450714

  Denne kommentarutgaven gir en praktisk og inngående veiledning til lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter. Det har skjedd vesentlige endringer siden forrige utgave i 2009. Disse endringene har ført til en omfattende revisjon av bok…

 • Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid

  Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid
  av Ragnar L. Auglend, Ragnar L. Auglend

  Inbunden - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205486881

  Boken tar for seg blant annet politiets handleplikt, kommandomyndigheten og lydighetsplikten. Denne boken omhandler politiets handleplikt i operativ virksomhet, og kommandomyndigheten og lydighetsplikten som korrigeringsmekanismer for tjenesteutføre…

 • NS 8407

  NS 8407
  av Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen, Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen

  Inbunden - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205425262

  NS 8407 med kommentarer er Norges første kommentarutgave til en totalentreprisestandard. Ny totalentreprisestandard NS 8407 ble vedtatt sommeren 2011. Standarden inneholder viktige endringer i forhold til tidligere standard med bestemmelser som refl…

 • Forurensningsloven

  Forurensningsloven
  av Øystein Wang, Øystein Wang

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205459731

  Forurensningsloven er det viktigste juridiske virkemiddelet i arbeidet med å motvirke forurensnings- og avfallsproblemer fra norske kilder. I denne oppdaterte kommentarutgaven blir det gitt en praktisk rettet gjennomgang av lovens bestemmelser til n…

 • Voldgift i et nøtteskall

  Voldgift i et nøtteskall
  av Borgar Høgetveit Berg, Ola Ø. Nisja, Borgar Høgetveit Berg, Ola Ø. Nisja

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205506480

  Voldgift i et nøtteskall gir en grunnleggende innføring i voldgift og omhandler alle sider av en voldgiftsprosess. Formålet med boken er å gi praktiserende jurister og studenter en oversiktlig og rask innføring i praktiske spørsmål knyttet til voldg…

 • NS 8406

  NS 8406
  av Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen, Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen, Heikki Giverholt

  Inbunden - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205461284

  En praktisk veileder med utfyllende oversikt over rettstilstanden, slik at aktørene i byggebransjen er fullt ut kjent med sine rettigheter og forpliktelser. NS 8406 ? Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt legger opp til en rekke skjønnsmessige v…

 • Konkursrett i et nøtteskall

  Konkursrett i et nøtteskall
  av Egil Hatling, Trude Gran Johansen, Live Houmb Sjøli, Egil Hatling, Trude Gran Johansen, Live Houmb Sjøli

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205500174

  Konkursrett i et nøtteskall gir en grunnleggende innføring i konkursretten. Boken innleder med å skissere gangen i konkursbehandlinger og tar deretter for seg sentrale temaer på rettsområdet, inkludert insolvensbegrepet, beslagsretten, bobehandlinge…

 • Friluftsloven

  Friluftsloven
  av Marianne Reusch, Marianne Reusch

  Inbunden - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205484481

  Friluftsloven med kommentarer inneholder hovedreglene om allemannsretten, retten til å ferdes, oppholde seg og høste i naturen. Loven regulerer det klassiske, enkle og umotoriserte friluftslivet; som regler for å gå på tur, overnatte i telt og høste…

 • Folketrygdlovens inntektsbegreper

  Folketrygdlovens inntektsbegreper
  av Imran Haider, Imran Haider

  Inbunden - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205472150

  Folketrygdloven står sentralt i den norske velferdsstaten. Loven skal sikre inntekt og dekke særlige utgifter ved arbeidsledighet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Inntektene er tillagt sto…

 • Gransking

  Gransking
  av Erling Grimstad, Erling Grimstad

  Inbunden - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205459007

  Hvordan gjennomføres en gransking på lovlig måte? Hvordan kan virksomheter forebygge økonomisk kriminalitet og andre alvorlige regelbrudd? Hva kan bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter gjøre for å avsløre økonomisk kriminalitet i egen…

 • Rettigheter i velferdsstaten

  Rettigheter i velferdsstaten

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205484528

  Velferdsstaten er i stor grad et rettighetssystem, og rettighetsfestingen er både tiljublet og kritisert. Rettigheter i velferdsstaten bringer diskusjonen om rettigheter videre. Ved å rette oppmerksomheten mot rettighetsbegreper, trender og teorier…

 • Rettigheter i velferdsstaten

  Rettigheter i velferdsstaten

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205484528

  Velferdsstaten er i stor grad et rettighetssystem, og rettighetsfestingen er både tiljublet og kritisert. Rettigheter i velferdsstaten bringer diskusjonen om rettigheter videre. Ved å rette oppmerksomheten mot rettighetsbegreper, trender og teorier…

 • Rettslig prinsippargumentasjon

  Rettslig prinsippargumentasjon
  av Thomas Frøberg, Thomas Frøberg

  Inbunden - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205452664

  Boken er den første omfattende fremstillingen av norsk Høyesteretts prinsippbruk og vil være av interesse for alle som ønsker en dypere forståelse for juridisk argumentasjon. Jurister bruker ofte ord som «prinsipper», «allmenne rettsgrunnsetninger»…

 • Robins guide til kjøpsretten

  Robins guide til kjøpsretten
  av Kaija Bjelland, Kaija Bjelland

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205494152

  De sentrale kjøpsrettslige emnene fremstilles på en enkel måte, med henvisninger til bestemmelsene i kjøpslovene. Denne boken gir en praktisk og eksamensrettet innføring i kjøpsrett. Boken er ment for ferske jusstudenter. Den innledes med en kort in…

 • Om erstatningsrett

  Om erstatningsrett
  av Trine-Lise Wilhelmsen, Birgitte Hagland, Trine-Lise Wilhelmsen, Birgitte Hagland

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205431232

  Boken omhandler reglene for erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontraktsforhold. Fremstillingen tar for seg de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar og utmålingen av erstatningskravet, basert på både lovfestet og ulovfestet rett. Gen…

 • Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer

  Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer
  av Lars Anders Heimdal, Lars Anders Heimdal

  Inbunden - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205436039

  Temaet for denne boken er hvordan man skal løse rettsvalgsspørsmålet i erstatningssaker om krenkende ytringer. Rettsvalg i erstatningssaker om krenkende ytringer er et tema med økende aktualitet. Blant eksemplene på det er Rt. 2009 s. 1537 (Bokhandl…

 • Barnerett i et nøtteskall

  Barnerett i et nøtteskall
  av Kirsten Kolstad Kvalø, Julia Köhler-Olsen, Kirsten Kolstad Kvalø, Julia Köhler-Olsen

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205490796

  Barnerett i et nøtteskall gir en innføring i sentrale rettsområder som berører barns rettslige stilling i norsk rett. Fremstillingen gir en oversikt over de tre sentrale hovedområdene innen barneretten i Norge: barns menneskerettigheter, forholdet m…

 • Selskapsrett

  Selskapsrett
  av Geir Woxholth, Geir Woxholth

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205497702

  Læreboken Selskapsrett er skrevet for at studentene skal kunne forstå selskapsrettens kjerneelementer. Ny revidert utgave. Selskapsrett fokuserer på selskapsretten som et spennende, dynamisk fag, og vektlegger rettskildelære, rettssystematikk og ove…

 • Sentrale helserettslige emner

  Sentrale helserettslige emner

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205457232

  Sentrale helserettslige emner er skrevet som en lærebok med oversikt over helseretten og dens lovgivning, og fremstillingen legger særlig vekt på helsepersonells plikter og tilhørende ansvarsregler. Boka systematiserer mangfoldet av norske lovbestem…

 • Sentrale helserettslige emner

  Sentrale helserettslige emner

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205457232

  Sentrale helserettslige emner er skrevet som en lærebok med oversikt over helseretten og dens lovgivning, og fremstillingen legger særlig vekt på helsepersonells plikter og tilhørende ansvarsregler. Boka systematiserer mangfoldet av norske lovbestem…

 • Aktuell bedriftsbeskatning

  Aktuell bedriftsbeskatning

  Inbunden - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205456464

  Denne boken belyser en rekke høyst aktuelle utfordringer for dem som arbeider med skatterett i næringslivet. Boken inneholder en omfattende og konkret artikkel om de mange praktiske spørsmål som kan oppstå i forhold til Aksjonærregisteret. Utbyttebe…

 • Aktuell bedriftsbeskatning

  Aktuell bedriftsbeskatning

  Inbunden - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205456464

  Denne boken belyser en rekke høyst aktuelle utfordringer for dem som arbeider med skatterett i næringslivet. Boken inneholder en omfattende og konkret artikkel om de mange praktiske spørsmål som kan oppstå i forhold til Aksjonærregisteret. Utbyttebe…

 • Anskaffelsesrett i et nøtteskall

  Anskaffelsesrett i et nøtteskall
  av Morten Goller, Kine Bjelke Christophersen, Oda Hellenes Ekre, Alf Amund Gulsvik, Karoline Kreyberg, Kine Østbye Neslein, Kaspar Nygaard Thommessen, Line Camilla Werner, Morten Goller, Kine Bjelke Christophersen, Oda Hellenes Ekre, Alf Amund Gulsvik, Karoline Kreyberg, Kine Østbye Neslein, Kaspar Nygaard Thommessen, Line Camilla Werner

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205504714

  Boken gir en grunnleggende innføring i regelverket om offentlige anskaffelser. Anskaffelsesrett i et nøtteskall behandler alle sider av en anskaffelsesprosess fra kunngjøring til eventuell tvisteløsning. Formålet med boken er å gi studenter og andre…

 • Ro, orden og frihet

  Ro, orden og frihet
  av Steinar Fredriksen, Steinar Fredriksen

  Inbunden - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205464544

  Når kan politiet anholde en gruppe fotballsupportere på fotballkamp for å ivareta ro og orden? Eller fjerne en person fra en restaurant for å avverge et mulig lovbrudd? I hvilke tilfeller og til hvilke formål kan politiet gjøre inngrep i den personl…

 • Gjeld og renter

  Gjeld og renter
  av Hugo P. Matre, Hugo P. Matre

  Inbunden - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205424302

  Et viktig hensyn ved selskapets valg av finansieringsform er de skattemessige effekter. Renter er fradragsberettigede, mens det ikke er fradragsrett for utbetalinger til innskytere av egenkapital, typisk utbytte til aksjonærer som har skutt inn aksj…

 • Dekningsloven

  Dekningsloven
  av Kristoffer Aasebø, Leif Petter Madsen, Siv Sandvik, Kristoffer Aasebø, Leif Petter Madsen, Siv Sandvik

  Inbunden - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205458765

  I denne boken kommenterer forfatterne bestemmelsene i dekningsloven av 8. juni 1984 nr. 59 med fyldige henvisninger til forarbeider, rettspraksis og annen juridisk litteratur. Dekningsloven regulerer hvilke eiendeler som omfattes av kreditorenes bes…

 • Praktisk merverdiavgiftsrett

  Praktisk merverdiavgiftsrett

  Inbunden - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205427280

  Praktisk merverdiavgiftsrett tar for seg en rekke tidligere ubeskrevne eller mangelfullt behandlede temaer av stor betydning for rettsområdet. Artiklene dekker .praktiske problemstillinger som avdekking av avgiftsunndragelse, fellesregistrering og k…

 • Praktisk merverdiavgiftsrett

  Praktisk merverdiavgiftsrett

  Inbunden - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205427280

  Praktisk merverdiavgiftsrett tar for seg en rekke tidligere ubeskrevne eller mangelfullt behandlede temaer av stor betydning for rettsområdet. Artiklene dekker .praktiske problemstillinger som avdekking av avgiftsunndragelse, fellesregistrering og k…

 • Valg av selskapsform

  Valg av selskapsform
  av Ole Gjems-Onstad, Ole Gjems-Onstad

  Inbunden - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205450530

  Denne boken går oversiktlig og grundig gjennom selskapsrettens grunnregler. I et moderne samfunn har ikke bare investorer og tradisjonelle aktører nytte av å forstå næringslivets organisasjonsformer. Den som skal starte eller lede næringsvirksomhet,…

 • NS 8405

  NS 8405
  av Karl Marthinussen, Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen, Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen

  Inbunden - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205489639

  Denne kommentarutgaven er skrevet som en håndbok for alle som skal anvende standarden i praksis. NS 8405 etterfulgte NS 3430, og ble vedtatt av Standard Norge i mars 2004. I 2008 ble det gjort en revisjon av standarden, spesielt kap IV om endringer,…

 • Diskrimineringsvern og religionsutøvelse

  Diskrimineringsvern og religionsutøvelse
  av Vibeke Blaker Strand, Vibeke Blaker Strand

  Inbunden - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205426696

  Boken gir en systematisk og bred rettsvitenskapelig fremstilling av vernet mot diskriminering og individers og gruppers utøvelse av religion og livssyn i dagens Norge. I særlig grad tydeliggjøres den betydning internasjonale menneskerettigheter har…

 • Fremmedkrigere

  Fremmedkrigere

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205502642

  Boken har en bred, tverrfaglig tilnærming til fremmedkrigerfenomenet og gir et substansielt bidrag til den pågående debatten om fremmedkrigere og terrorisme i de skandinaviske landene. Antologien er den første boken som tar for seg fremmedkrigerprob…

 • Fremmedkrigere

  Fremmedkrigere

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205502642

  Boken har en bred, tverrfaglig tilnærming til fremmedkrigerfenomenet og gir et substansielt bidrag til den pågående debatten om fremmedkrigere og terrorisme i de skandinaviske landene. Antologien er den første boken som tar for seg fremmedkrigerprob…

 • Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak

  Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak
  av Tore Fjørtoft

  Inbunden - 2014 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788205476653

  Boka gir ei systematisk framstilling av økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak, med særleg vekt på retten til utdelingar. Kva slags økonomiske rettar kan medlemmane i eit samvirkeforetak ha? Kor omfattande kan dei vere? Og korleis skal økonomisk…

 • Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

  Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205503243

  Økt internasjonal handel har medført at reglene for merverdiavgift ved grenseoverskridende handel er av stor praktisk og økonomisk betydning. I denne boken drøftes en rekke sentrale merverdiavgiftsrettslige problemstillinger knyttet til handel over…

 • Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

  Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205503243

  Økt internasjonal handel har medført at reglene for merverdiavgift ved grenseoverskridende handel er av stor praktisk og økonomisk betydning. I denne boken drøftes en rekke sentrale merverdiavgiftsrettslige problemstillinger knyttet til handel over…

 • Robins guide til obligasjonsretten

  Robins guide til obligasjonsretten
  av Kaija Bjelland, Kaija Bjelland

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205462106

  Denne boken gir deg en praktisk og eksamensrettet tilnærming til obligasjonsretten. De eksamensrelevante emnene fremstilles tematisk, med henvisninger til de mest sentrale kontraktslovene. Det fokuseres gjennomgående på å gi oversikt over og forståe…

 • Kriminalteknikk

  Kriminalteknikk

  Inbunden - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205496590

  FØRSTE ENHET PÅ ÅSTEDET gir en grunnleggende innføring i kriminalteknikk. Boken beskriver hvordan første politipatrulje på en best mulig måte kan sikre åsteder slik at spor ikke forringes eller går tapt eller nye spor tilføres. Boken tar for seg tra…

 • Kriminalteknikk

  Kriminalteknikk

  Inbunden - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205496590

  FØRSTE ENHET PÅ ÅSTEDET gir en grunnleggende innføring i kriminalteknikk. Boken beskriver hvordan første politipatrulje på en best mulig måte kan sikre åsteder slik at spor ikke forringes eller går tapt eller nye spor tilføres. Boken tar for seg tra…

 • Aktuell merverdiavgiftsrett

  Aktuell merverdiavgiftsrett

  Inbunden - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205484238

  Boken avspeiler merverdiavgiften som et viktig, mangfoldig og internasjonalt rettsområde. Merverdiavgiften er gjenstand for skiftende holdninger og interessante linjer mot inntektsskatten, noe som illustreres i et kapittel om MVA på seksuelle tjenes…

 • Aktuell merverdiavgiftsrett

  Aktuell merverdiavgiftsrett

  Inbunden - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205484238

  Boken avspeiler merverdiavgiften som et viktig, mangfoldig og internasjonalt rettsområde. Merverdiavgiften er gjenstand for skiftende holdninger og interessante linjer mot inntektsskatten, noe som illustreres i et kapittel om MVA på seksuelle tjenes…

 • Vern av privatlivets fred

  Vern av privatlivets fred
  av Ellen Lexerød Hovlid, Ellen Lexerød Hovlid

  Inbunden - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205477001

  Hvor går de rettslige grensene for hva som kan offentliggjøres av informasjon om andre personers private forhold? Dette er et viktig spørsmål i en tid der individet står sentralt i journalistikken, og der vi også har fått mange nye mediekanaler som…

 • Innføring i praktisk sivil tvisteløsning i kommersielle forhold

  Innføring i praktisk sivil tvisteløsning i kommersielle forhold
  av Per M. Ristvedt, Per M. Ristvedt

  Inbunden - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205476462

  I denne boken gir forfatteren en innføring i sivil tvisteløsning i praksis. Boken trekker opp hovedlinjene for de mest sentrale emnene innen sivil tvisteløsning. Den forklarer gangen i en sivil sak for de alminnelige domstolene, i voldgift og redegj…

 • Politirett

  Politirett
  av Ragnar Auglend, Henry John Mæland, Ragnar Auglend, Henry John Mæland

  Inbunden - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205462069

  Boken er en systematisk fremstilling av norsk politirett. Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, polititjenestepersonens rettigheter, plikter og vern, reglene om når og hvordan polit…

 • Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold

  Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold
  av Elin Sarai, Elin Sarai

  Inbunden - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205424296

  En samlet og systematisk fremstilling av arbeidsgiveravgiftsplikten når medarbeidere sendes over landegrensene. Det er lagt særlig vekt på å systematisere avgiftspliktens rekkevidde i internasjonale arbeidsforhold etter norsk internrett. Videre drøf…

 • Produktansvarsloven

  Produktansvarsloven
  av Ole André Oftebro, Kyrre W. Kielland, Ole André Oftebro, Kyrre W. Kielland

  Inbunden - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205429505

  Produktansvarsloven med kommentarer dekker behovet for en oppdatert kommentar om produktansvarsloven. Boken gir veiledning til loven i sin nåværende form og utviklingen i rettspraksis fra norske domstoler og EU-domstolen. Produktansvarsloven reguler…

 • Voldsoffererstatningsloven

  Voldsoffererstatningsloven
  av Henning Brath, Henning Brath

  Inbunden - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205486997

  Boken er et praktisk hjelpemiddel både for praktiserende jurister og andre som kommer i befatning med ordningen. Voldsoffererstatningsloven med kommentarer gir en systematisk og oversiktlig veiledning om voldsoffererstatningsordningen og avklarende…

 • Forsikringsavtaleloven

  Forsikringsavtaleloven
  av Claus Brynildsen, Børre Lid, Truls Nygård, Claus Brynildsen, Børre Lid, Truls Nygård

  Inbunden - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205462038

  Denne boken dekker behovet for en samlet kommentar til loven, med henvisninger til forarbeider, rettspraksis, nemndspraksis og oppgjørspraksis i forsikringsselskapene. Loven er utførlig kommentert, og med sitt solide utvalg av de relevante rettsavgj…

 • Gruppesøksmål

  Gruppesøksmål
  av Borgar Høgetveit Berg, Andreas Nordby

  Inbunden - 2012 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788205425279

  Denne framstillinga handlar om ei nyvinning i norsk sivilprosess: gruppesøksmål. Rettare sagt er det to nyvinningar: påmeldingsgruppesøksmål, som er ei effektivisering av reglane om subjektiv kumulasjon, og utmeldingsgruppesøksmål, som er «eigentleg…

 • Lærebok i forvaltningsrett

  Lærebok i forvaltningsrett
  av Morten Walløe Tvedt, Morten Walløe Tvedt

  Häftad - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205415423

  Lærebok i forvaltningsrett forklarer på en pedagogisk måte oppbygningen av forvaltningen og hvordan forvaltningen skal gå frem for å treffe vedtak. Den viser sammenhengene mellom kravene til forvaltningens utøvelse av kompetanse og konsekvensene av…

 • Rektors styringsrett

  Rektors styringsrett
  av Bjørn Eriksen, Bjørn Eriksen

  Inbunden - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205482470

  Skolesektoren er blant samfunnets viktigste områder, det er her fellesskapets fremtid blir forvaltet. Til tross for dette har sektoren kun i begrenset omfang blitt underlagt arbeidsrettslig forskning. En rektor har ikke bare ansvaret for elevene ved…