Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Gyldendal akademisk

Sök »
Din sökning gav 699 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Risiko, intervensjon og evidens

  Risiko, intervensjon og evidens

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205490222

  Dagens kompetansesamfunn skaper risiko for sosial eksklusjon. En systematisk innsats for å støtte barns utvikling kan minske denne risikoen. Denne boka plasserer intervensjons- og evidensbasert tenkning i en vitenskapelig sammenheng og setter den in…

 • Risiko, intervensjon og evidens

  Risiko, intervensjon og evidens

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205490222

  Dagens kompetansesamfunn skaper risiko for sosial eksklusjon. En systematisk innsats for å støtte barns utvikling kan minske denne risikoen. Denne boka plasserer intervensjons- og evidensbasert tenkning i en vitenskapelig sammenheng og setter den in…

 • Dialektisk atferdsterapi

  Dialektisk atferdsterapi
  av Anna Kåver, Åsa Nilsonne, Anna Kåver, Åsa Nilsonne

  Inbunden - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205343283

  Dialektikken mellom akseptering og forandring står sentralt i dialektisk atferdsterapi. Trenger pasienten krav? Antagelig. Trenger hun forståelse? Sikkert. Men krav alene er aldri effektivt. Og selv om forståelse alene sikkert føles behagelig, leder…

 • Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer

  Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205559660

  Boken legger vekt på å veilede leseren til en rask og korrekt diagnostikk og behandling av genital utflod, svie og kløe hos både menn og kvinner. Bestill vurderingseksemplar Det legges vekt på å veilede leseren til en rask og korrekt diagnostikk og…

 • Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer

  Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205559660

  Boken legger vekt på å veilede leseren til en rask og korrekt diagnostikk og behandling av genital utflod, svie og kløe hos både menn og kvinner. Bestill vurderingseksemplar Det legges vekt på å veilede leseren til en rask og korrekt diagnostikk og…

 • Klinisk dermatologi og venerologi

  Klinisk dermatologi og venerologi
  av Klaus Ejner Andersen, Hans Bredsted Lomholt, Kristian Thestrup-Pedersen, Hans Christian Wulf, Klaus Ejner Andersen, Hans Bredsted Lomholt, Kristian Thestrup-Pedersen, Hans Christian Wulf

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205425538

  Grunnleggende lærebok i norsk utgave. Klinisk dermatologi og venerologi er en grunnleggende lærebok i hud- og kjønnssykdommer. I denne boken er det er lagt vekt på å fremheve sykdommer og symptomer som er hyppige og vesentlige i allmennpraksis og på…

 • OCD-behandling for barn og unge

  OCD-behandling for barn og unge
  av Bernhard Weidle, Bernhard Weidle

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205463813

 • Sykdom og behandling

  Sykdom og behandling

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205482333

  Boken gir oppdatert fagkunnskap i grunnleggende sykdomslære, sykdomsprosesser og sykdommer i kroppens ulike organer. Bestill vurderingseksemplar Sykepleierens grunnleggende kunnskap om sykdom og sykdomsprosesser er sentral i forståelsen av hva som e…

 • Sykdom og behandling

  Sykdom og behandling

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205482333

  Boken gir oppdatert fagkunnskap i grunnleggende sykdomslære, sykdomsprosesser og sykdommer i kroppens ulike organer. Bestill vurderingseksemplar Sykepleierens grunnleggende kunnskap om sykdom og sykdomsprosesser er sentral i forståelsen av hva som e…

 • Rådgivning

  Rådgivning
  av Eva Johannessen, Erling Kokkersvold, Liv Vedeler, Eva Johannessen, Erling Kokkersvold, Liv Vedeler

  Häftad - 2010 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205400566

  Boka gir en samlet presentasjon av viktige tradisjoner og sentrale teorier innenfor pedagogisk rådgivning, et område som blant annet inkluderer veiledning og konsultasjon. Innovasjon og systemrettede rådgivningsstrategier, som er viktige områder i p…

 • Mikrober, helse og sykdom

  Mikrober, helse og sykdom

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205523883

  Boken beskriver mikrobene og hvordan de påvirker oss - både på godt og vondt. Bestill vurderingseksemplarer Boka er organisert på en måte som gir nærhet til den kliniske hverdagen. Mikrobesystematikken presenteres, men bokas struktur tar utgangspunk…

 • Mikrober, helse og sykdom

  Mikrober, helse og sykdom

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205523883

  Boken beskriver mikrobene og hvordan de påvirker oss - både på godt og vondt. Bestill vurderingseksemplarer Boka er organisert på en måte som gir nærhet til den kliniske hverdagen. Mikrobesystematikken presenteres, men bokas struktur tar utgangspunk…

 • Kroppens funksjon og oppbygging

  Kroppens funksjon og oppbygging

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205508620

  Den store læreboken om anatomi og fysiologi. Boka beskriver kroppens normale funksjon (fysiologi) og struktur (anatomi). Denne kunnskapen danner grunnlaget for å kunne forstå hvordan sykdom oppstår og behandles, og for å kunne observere symptomer og…

 • Kroppens funksjon og oppbygging

  Kroppens funksjon og oppbygging

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205508620

  Den store læreboken om anatomi og fysiologi. Boka beskriver kroppens normale funksjon (fysiologi) og struktur (anatomi). Denne kunnskapen danner grunnlaget for å kunne forstå hvordan sykdom oppstår og behandles, og for å kunne observere symptomer og…

 • Mellommenneskelige forhold i sykepleie

  Mellommenneskelige forhold i sykepleie
  av Joyce Travelbee, Joyce Travelbee

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788200128946

  Joyce Travelbees bok om mellommenneskelige forhold i sykepleie (Interpersonal aspects of nursing) utkom for første gang i 1966, og ble revidert i 1971. Hennes sykepleietenkning har hatt, og har fortsatt stor innflytelse innen norsk sykepleieutdannin…

 • Sykepleie til barn

  Sykepleie til barn
  av Sidsel Tveiten, Anne Wennick, Hanna Friis Steen, Sidsel Tveiten, Anne Wennick, Hanna Friis Steen

  Häftad - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205406896

  Denne boken fokuserer på sykepleierens funksjon overfor syke barn og deres familie, på familiesentrert sykepleie. I tillegg til kompetanse i forhold til syke barn må sykepleieren ha kompetanse til samhandling med foreldrene og søsken..Boken er et sa…

 • Motorikk i et didaktisk perspektiv

  Motorikk i et didaktisk perspektiv

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205491786

  For barn og unge er det viktig å kunne delta i lek og samspill med jevnaldrende. Da er motorisk kompetanse viktig. Skal de delta på lik linje med andre, må de mestre de motoriske ferdighetene som situasjonen krever. I denne vitenskapelige og fagfell…

 • Motorikk i et didaktisk perspektiv

  Motorikk i et didaktisk perspektiv

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205491786

  For barn og unge er det viktig å kunne delta i lek og samspill med jevnaldrende. Da er motorisk kompetanse viktig. Skal de delta på lik linje med andre, må de mestre de motoriske ferdighetene som situasjonen krever. I denne vitenskapelige og fagfell…

 • Sosiologi for sosionomer

  Sosiologi for sosionomer
  av Katarina Jacobsson, Joakim Thelander, David Wästerfors, Katarina Jacobsson, Joakim Thelander, David Wästerfors

  Häftad - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205413894

  Hva kjennetegner sosiologi som fag og hvordan kan kjennskap til sosiologi påvirke praktisk sosialt arbeid? I Sosiologi for sosionomer tydeliggjør forfatterne hvordan et sosiologisk blikk kan hjelpe oss til å forstå og avdekke fenomener i det sosiale…

 • Gestaltterapi

  Gestaltterapi
  av Gro Skottun, Åshild Krüger, Gro Skottun, Åshild Krüger

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205500846

  Hva er gestaltterapi? Hvilke teoretiske modeller bygger gestaltterapeutisk praksis på? Hvordan bidrar gestaltterapeutisk praksis til endring? Boken presenterer gestaltterapien slik faget undervises i ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. I første del…

 • Personlighet

  Personlighet
  av Sigmund Karterud, Sigmund Karterud

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205500990

  Personlighet angår alle. Det handler om å forstå seg selv, andre og sosialt samspill. Men de teoriene som vi tradisjonelt har forstått oss selv gjennom, er gammeldagse, mangelfulle og motstridende. Moderne samfunn krever en moderne og kunnskapsbaser…

 • LØFT for ledere

  LØFT for ledere
  av Gro Johnsrud Langslet, Gro Johnsrud Langslet

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205302617

  LØFT - løsningsfokusert tilnærming - viser en alternativ innfallsvinkel til typiske ledelsesutfordringer. Ledere blir stilt på mange følelsesmessige prøver. Man utsettes for kritikk, forventes å håndtere medarbeideres frustrasjoner, løse konflikter…

 • På randen av ledelse

  På randen av ledelse
  av Frode Hübertz Haaland, Frode Dale, Frode Hübertz Haaland, Frode Dale

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205339170

  På randen av ledelse er den første boka på norsk om førstegangsledelse. Boka bygger på resultater fra nyere forskning på ledelsesfeltet og er en veiviser inn i alle de oppgavene og utfordringene en førstegangsleder står overfor. Det å bli leder for…

 • Til barnas beste

  Til barnas beste

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205425552

  Omsorg, lek, læring og danning utgjør bokas plattform. Disse fire begrepene fra barnehagelovens formålsparagraf er likestilte, og sentrale oppgaver i barnehagen. 11 forfattere ? alle opptatt av barn og barns hverdagsliv i barnehagen ? behandler begr…

 • Til barnas beste

  Til barnas beste

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205425552

  Omsorg, lek, læring og danning utgjør bokas plattform. Disse fire begrepene fra barnehagelovens formålsparagraf er likestilte, og sentrale oppgaver i barnehagen. 11 forfattere ? alle opptatt av barn og barns hverdagsliv i barnehagen ? behandler begr…

 • Pedagogikkens språk

  Pedagogikkens språk

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205493902

  Pedagogikk har sitt eget språk med mange begreper. Billedlig sagt har pedagogikkfaget sin egen semantikk, etymologi og grammatikk, med mange ulike dialekter. Det betyr at faget er bygget opp av et språk som skiller seg fra andre fagspråk. Før praksi…

 • Pedagogikkens språk

  Pedagogikkens språk

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205493902

  Pedagogikk har sitt eget språk med mange begreper. Billedlig sagt har pedagogikkfaget sin egen semantikk, etymologi og grammatikk, med mange ulike dialekter. Det betyr at faget er bygget opp av et språk som skiller seg fra andre fagspråk. Før praksi…

 • Sykdomslære

  Sykdomslære

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205554580

  Boken har beholdt den praktiske profilen i framstillingen med flere nye sykehistorier som letter forståelsen og beskriver medisinfaget slik det praktiseres hver dag ved landets fremste akuttsykehus, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Denne nye 4. ut…

 • Sykdomslære

  Sykdomslære

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205554580

  Boken har beholdt den praktiske profilen i framstillingen med flere nye sykehistorier som letter forståelsen og beskriver medisinfaget slik det praktiseres hver dag ved landets fremste akuttsykehus, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Denne nye 4. ut…

 • Presentasjonsteknikk

  Presentasjonsteknikk
  av Karla Smith, Karla Smith

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205490383

  Presentasjonsteknikk er en manual på hvordan du skal trene for å bli tryggere, fange publikum og holde dem i din hule hånd. Første gang jeg skulle presentere noe var til eksamen på universitet. Jeg var overhode ikke forberedt på den usikkerheten som…

 • Applied time series for macroeconomics

  Applied time series for macroeconomics
  av Hilde C. Bjørnland, Leif Anders Thorsrud

  Inbunden - 2014 - Engelska - ISBN: 9788205480896

  This book focuses on time series econometrics with applications in macroeconomics. The text shows how to formulate time series models, carry out forecasting and.structural analyses, and work with stationary and nonstationary data alike..Univariate a…

 • Organisasjon og ledelse

  Organisasjon og ledelse

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205481886

  Kunnskapen om hvordan organisasjoner fungerer, og hva som skal til for å skape gode og effektive arbeidsplasser. Denne boken gir en grundig innføring i faget organisasjon og ledelse. Temaene i boken har det til felles at de alle belyser områder som…

 • Organisasjon og ledelse

  Organisasjon og ledelse

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205481886

  Kunnskapen om hvordan organisasjoner fungerer, og hva som skal til for å skape gode og effektive arbeidsplasser. Denne boken gir en grundig innføring i faget organisasjon og ledelse. Temaene i boken har det til felles at de alle belyser områder som…

 • Kampen mot uroen; menn ser på seg selv

  Kampen mot uroen; menn ser på seg selv
  av Caspar Seip, Bernard Bøhmer, Caspar Seip, Bernard Bøhmer

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205468467

  Denne boken gir nye svar på hvordan du kan bli tilfreds med livet og konkrete verktøy som kan brukes i hverdagen. Her møter vi menn som forteller om destruktive mønstre som oppleves vanskelig eller umulig å komme seg ut av - mønstre som resulterer i…

 • Frisk og kronisk syk

  Frisk og kronisk syk
  av Elin Fjerstad, Elin Fjerstad

  Häftad - 2010 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205402355

  Hvordan oppleves det å ha en sykdom som aldri går over, og hvordan lever en best mulig med de utfordringene det innebærer? I denne boken rettes søkelyset mot de psykologiske aspektene ved kronisk somatisk sykdom. Gjennom eksempler fra mennesker med…

 • Årsregnskapet; oppgavesamling med løsningsforslag

  Årsregnskapet; oppgavesamling med løsningsforslag
  av Roy Kristensen, Janicke L. Rasmussen, Tonny Stenheim, Tom Engelsborg, Roy Kristensen, Janicke L. Rasmussen, Tonny Stenheim, Tom Engelsborg

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205472105

  Oppgavesamlingen med løsningsforslag tar opp de vanligste regnskapsmessige problemstillinger og dekker de fleste behov for oppgaver i årsregnskap og regnskapsanalyse på høyskolenivå. Når du skal lære deg regnskap, er oppgavetrening en viktig del av…

 • Sykepleie og rehabilitering

  Sykepleie og rehabilitering
  av Grace Inga Romsland, Birgitte Dahl, Åshild Slettebø, Grace Inga Romsland, Birgitte Dahl, Åshild Slettebø

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205436398

  En viktig fagbok innenfor rehabilitering Sykepleie og rehabilitering er en fagbok som gir deg en bred innføring i hva som kjennetegner rehabiliteringssykepleie og i hvilke sammenhenger denne sykepleien utøves. Innholdet i boken beveger seg både på s…

 • MI - motiverende samtaler; en praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren

  MI - motiverende samtaler; en praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren
  av Barbro Holm Ivarsson, Barbro Holm Ivarsson, Barbro Holm Ivarsson, Barbro Holm Ivarsson

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205499225

  Motiverende samtaler, MI, er en evidensbasert samtalemetode som passer i alle sammenhenger der man ønsker å få god kontakt, forstå og samarbeide med en person eller å stimulere personen til å endre sin atferd. I denne praktiske håndboken presenteres…

 • Veiledning når det røyner på-

  Veiledning når det røyner på-
  av Gry Bruland Vråle, Gry Bruland Vråle

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205484313

  En praksisnær bok for profesjonsutøvere som enten selv er veiledere, eller som mottar veiledning. Forfatteren tar spesielt for seg veiledning ved krevende situasjoner. Det kan for eksempel være etiske utfordringer, arbeidssituasjoner som kan gi utbr…

 • Sosialmedisin

  Sosialmedisin

  Häftad - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205399150

  Sosialmedisin gir en innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis. Boken tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom og helse i Norge og globalt. Helse- og velferdssystemene i Norge beskrives med særlig vekt på svakstilte grupp…

 • Sosialmedisin

  Sosialmedisin

  Häftad - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205399150

  Sosialmedisin gir en innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis. Boken tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom og helse i Norge og globalt. Helse- og velferdssystemene i Norge beskrives med særlig vekt på svakstilte grupp…

 • Forskningsprosessen

  Forskningsprosessen
  av Henny Olsson, Stefan Sörensen, Henny Olsson, Stefan Sörensen

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205301856

  Gir en systematisk og enkel veiledning ved planlegging og gjennomføring av prosjektarbeid, eksamensoppgaver og ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. De kvalitative og kvantitative perspektivene løper parallelt gjennom hele denne boken i vitensk…

 • Grunnleggende regnskap

  Grunnleggende regnskap
  av Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen, Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205510784

  Denne boken er skrevet for emnet grunnleggende regnskap i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Grunnleggende regnskap - en oversikt er en lærebok som gir leseren en god forståelse av grunnleggende bokføring og regnskap. Den er s…

 • Aids-epidemien

  Aids-epidemien
  av Stig S. Frøland, Stig S. Frøland

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205463660

  Boken gir en bred fremstilling av alle viktige aspekter ved aids-epidemien. Hiv- og aids-epidemien er ? foreløpig ? den siste av de store og alvorlige epidemiene som har rammet menneskeheten. Epidemien har hatt store medisinske konsekvenser, med mil…

 • Statistiske metoder i medisin og helsefag

  Statistiske metoder i medisin og helsefag
  av Arnoldo Frigessi, Tron Anders Moger, Ida Scheel, Eva Skovlund, Marit B. Veierød, Arnoldo Frigessi, Tron Anders Moger, Ida Scheel, Eva Skovlund, Marit B. Veierød

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205507647

  En grunnleggende innføring i statistisk metode og i sannsynlighet, særlig rettet mot medisin og helsefag. Stoffet presenteres på en lett tilgjengelig måte, og fremstillingen er nært knyttet opp til praktiske eksempler. Eksemplene er stort sett inspi…

 • Kommunikasjon i relasjoner

  Kommunikasjon i relasjoner
  av Hilde Eide, Tom Eide, Hilde Eide, Tom Eide

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205500563

  En forskningsbasert fagbok om kommunikasjon i sykepleie og andre helsefag. Personorientert kommunikasjon innebærer å lytte aktivt og forstå hva den andre personlig opplever som viktigst for egen del. Det kan være noe ganske annet enn man forestiller…

 • Metakognitiv terapi for angst og depresjon

  Metakognitiv terapi for angst og depresjon
  av Adrian Wells, Adrian Wells

  Häftad - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205417694

  Tankene våre har sterk innvirkning på hvordan vi har det emosjonelt og psykologisk. I går løp det tusenvis av tanker gjennom hodet ditt. Noen var hyggelige, andre mindre hyggelige. Hvor ble det av alle disse tankene? Tanker kommer og går. Et viktig…

 • Se eleven innenfra

  Se eleven innenfra
  av Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Guro Øiestad, Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Guro Øiestad

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205491519

  "Overalt hvor barn oppholder seg, trenger de å kjenne at voksne passer på, hjelper til og bryr seg. Derfor må voksne i skolen, hvor alle barn tilbringer så store deler av livet sitt, ikke bare ta ansvar for selve undervisningen, men også for omsorge…

 • Aldring og bevegelse; fysioterapi for eldre

  Aldring og bevegelse; fysioterapi for eldre

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205493957

  Fysioterapeutisk behandling og opptrening av eldre mennesker er et viktig område som vil få økende samfunnsmessig betydning. Vi lever stadig lenger, og antallet og andelen eldre vil øke de neste tiårene. Bevegelsesvansker i alderdommen er en trussel…

 • Aldring og bevegelse; fysioterapi for eldre

  Aldring og bevegelse; fysioterapi for eldre

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205493957

  Fysioterapeutisk behandling og opptrening av eldre mennesker er et viktig område som vil få økende samfunnsmessig betydning. Vi lever stadig lenger, og antallet og andelen eldre vil øke de neste tiårene. Bevegelsesvansker i alderdommen er en trussel…

 • Statistikk i praksis

  Statistikk i praksis
  av Silje Bringsrud Fekjær, Silje Bringsrud Fekjær

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205490192

  Dette er en bok om statistikk for dem som ikke trenger å lære å lage statistikk, men som behøver å forstå og vurdere statistikk. Boka handler om hvordan vi kan bruke kvantitativ metode og tall for å skaffe oss god informasjon, og hvordan statistikk…

 • Epidemiologi

  Epidemiologi
  av Per Magnus, Leiv S. Bakketeig, Per Magnus, Leiv S. Bakketeig

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205422384

  Bokens 4. utgave er gjennomrevidert og har tre nye kapitler. ?Hvorfor blir vi syke??Hvilke miljøfaktorer fremkaller sykdom??Hvordan kan sykdom forebygges?.Dette er spørsmål som epidemiologer forsøker å finne svar på. Denne boken handler om epidemiog…

 • Grunnleggende bedriftsøkonomi

  Grunnleggende bedriftsøkonomi
  av Trond Winther, Reidar Hæhre, Lars Ottesen, Alf H. Øyen, Trond Winther, Reidar Hæhre, Lars Ottesen, Alf H. Øyen

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205427167

  Med lett tilgjengelig teori, en rekke eksempler og et rikt utvalg av oppgaver gir boka god forståelse av grunnleggende bedriftsøkonomi. I denne reviderte utgaven er teksten oppdatert og forbedret, og det er blant annet tatt med flere regnearkeksempl…

 • Kroppslighet i barnehagen

  Kroppslighet i barnehagen

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205512214

  Denne boken handler om betydningen av barns kropp, bevegelse og helse i tiden de tilbringer i barnehagen. Forfatterne tematiserer og drøfter teoretiske og praktiske aspekter ved barns kroppslighet og viser hvordan barnehagen kan tilrettelegge for li…

 • Kroppslighet i barnehagen

  Kroppslighet i barnehagen

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205512214

  Denne boken handler om betydningen av barns kropp, bevegelse og helse i tiden de tilbringer i barnehagen. Forfatterne tematiserer og drøfter teoretiske og praktiske aspekter ved barns kroppslighet og viser hvordan barnehagen kan tilrettelegge for li…

 • Lærebok i psykiatri

  Lærebok i psykiatri

  Inbunden - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205494633

  Boken er den mest omfattende læreboken i psykiatri i Norge Denne nye utgaven av Lærebok i psykiatri er en fullstendig revidert videreføring av 2014-utgaven. Den praktiske vinklingen av stoffet er beholdt med bruk av kliniske vignetter og sykehistori…

 • Lærebok i psykiatri

  Lærebok i psykiatri

  Inbunden - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205494633

  Boken er den mest omfattende læreboken i psykiatri i Norge Denne nye utgaven av Lærebok i psykiatri er en fullstendig revidert videreføring av 2014-utgaven. Den praktiske vinklingen av stoffet er beholdt med bruk av kliniske vignetter og sykehistori…

 • Med- og motarbeiderboka

  Med- og motarbeiderboka
  av Halvor Haukerud, Halvor Haukerud

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205500204

  Det hører med til sjeldenhetene at folk står opp om morgenen og tenker - Hva slags ugreie skal jeg finne på på jobben i dag? Like fullt er det av og til akkurat sånn det føles. Samordning av folk har blitt vel så viktig som samordning av fag. Om til…

 • Flervariabel analyse med lineær algebra

  Flervariabel analyse med lineær algebra
  av Tom L. Lindstrøm, Klara Hveberg, Tom L. Lindstrøm, Klara Hveberg

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205472402

  Denne boken gir en grundig behandling av teorien for derivasjon og integrasjon av funksjoner av flere variable. Flervariabel analyse er grunnlaget for de aller fleste anvendelsene av matematikk i naturvitenskap og samfunnsfag. Denne boken gir en gru…

 • Lederskifter

  Lederskifter
  av Frode Dale, Frode Dale

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205468474

  Dette er den første boken i Norge som viser hvordan de ulike fasene og prosessene i et lederskifte bør håndteres av de ulike involverte aktørene. Boken beskriver konkret hvordan man bør fase ut en avtroppende leder, hvordan man bør finne en ny leder…

 • Hvorfor musikk?

  Hvorfor musikk?
  av Øivind Varkøy, Øivind Varkøy

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205487970

  Øivind Varkøy presenterer i denne boken forskjellige filosofers, pedagogers og musikkoppdrageres begrunnelser for musikkens plass i pedagogisk virksomhet - fra Platon og Aristoteles, via Schiller, Den tyske ungdomsbevegelsen og Adorno, til vår egen…

 • Person og profesjon

  Person og profesjon
  av Torborg Aalen Leenderts, Torborg Aalen Leenderts

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205449602

  Om menneskesyn og livsverdier i offentlig omsorg. Person og profesjon er skrevet med tanke på alle som på en eller annen måte møter mennesker innenfor rammen av en profesjonell omsorgsrelasjon. I første rekke sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, f…

 • Barnevern i et minoritetsperspektiv

  Barnevern i et minoritetsperspektiv
  av Marianne Rugkåsa, Signe Ylvisaker, Ketil Eide, Marianne Rugkåsa, Signe Ylvisaker, Ketil Eide

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205499034

  Barnevern i et minoritetsperspektiv belyser dilemmaer og problemstillinger som oppstår i barnevernets arbeid med minoritetsetniske familier. Kulturelle verdier, normer og sosioøkonomiske forhold som klasse og kjønn, har betydning for menneskers liv…

 • Aksjer og aksjehandel; hvordan lykkes på børsen

  Aksjer og aksjehandel; hvordan lykkes på børsen
  av Stig Mikalsen, Stig Mikalsen

  Inbunden - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205462915

  En grunnleggende og praktisk innføring i kjøp og salg av aksjer. Aksjer og aksjehandel gir en grunnleggende og praktisk innføring i kjøp og salg av aksjer og ETP-er på Oslo Børs. Fra hvordan du oppretter en aksjekonto, til hvordan du finner vinnerak…