Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Fagbokforlaget

Sök »
Din sökning gav 2760 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Financial statement analysis

  Financial statement analysis
  av Christian Petersen, Thomas Plenborg, Finn Kinserdal

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9788245021028

  Updated with IFRS and Nordic cases This well-structured and thoughtful book is ideal for master and bachelor students in accounting and finance, and MBA students wishing to gain insight into financial statement analysis. Focusing on three user group…

 • Literature for the English Classroom

  Literature for the English Classroom

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9788245013825

  Bringing together enthusiastic scholars from Norway and the UK, this book sets out to provide a bridge between English language literature and teaching English as a foreign language (TEFL). English competence is rising rapidly in the Nordic countrie…

 • Samisk religion og læstadianisme

  Samisk religion og læstadianisme
  av Roald Kristiansen, Roald Kristiansen

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245001556

  I Samisk religion og læstadianisme blir vi bedre kjent med begrepet samisk religion og tradisjon. Forfatteren gir et innblikk i den religiøse tradisjon som ble praktisert av samer før kristendommen, og tar opp hvordan kristendommen senere også er bl…

 • Det gode arbeidsmiljø

  Det gode arbeidsmiljø

  Inbunden - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245009804

  Det gode arbeidsmiljø tar opp en rekke dagsaktuelle temaer innenfor arbeids- og organisasjonspsykologien. Boken formidler og diskuterer viktige temaer og problemstillinger knyttet til vår tids arbeidsliv og mulighetene for å skape et godt og produkt…

 • Det gode arbeidsmiljø

  Det gode arbeidsmiljø

  Inbunden - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245009804

  Det gode arbeidsmiljø tar opp en rekke dagsaktuelle temaer innenfor arbeids- og organisasjonspsykologien. Boken formidler og diskuterer viktige temaer og problemstillinger knyttet til vår tids arbeidsliv og mulighetene for å skape et godt og produkt…

 • Digitalisering av offentlig forvaltning

  Digitalisering av offentlig forvaltning
  av Dag Wiese Schartum, Dag Wiese Schartum

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245022360

  Offentlig forvaltning er i veldig stor grad styrt gjennom lovgivningen. Derfor innebærer digitaliseringen av forvaltningen å digitalisere rettsregler. Denne boken gir bl.a. svar på - hvordan «oversette» fra lov til programkode for å automatisere ret…

 • Olof Sirmas joiketekster

  Olof Sirmas joiketekster
  av Nellejet Zorgdrager, Nellejet Zorgdrager

  Inbunden - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788241207488

  På 1670-tallet overbrakte den samiske prestestudenten Olof Sirma to samiske kjærlighetssanger til Johannes Schefferus' berømte monografi Lapponia. Joiketekstene ble publisert i sin samiske språkdrakt og på latin, og er de eldste samiske joiketekster…

 • Personlig trener og gruppeinstruktør

  Personlig trener og gruppeinstruktør
  av Frank Abrahamsen, Atle Arntzen, Rolf Haugen, Eva Katrine Thomsen, Frank Abrahamsen, Atle Arntzen, Rolf Haugen, Eva Katrine Thomsen

  Inbunden - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245023114

  Hva kjennetegner en dyktig personlig trener eller gruppeinstruktør? Hva innebærer en coachende tilnærming? Hva skal til for å skape nye kunder - og holde på dem? Hvordan legger du opp startsamtalen - og ikke minst gode, tilpassede og motiverende tre…

 • Oftalmologi

  Oftalmologi

  Inbunden - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245016703

  Oftalmologi. Nordisk lærebok og atlas har i mer enn 100 år dannet basis for nordiske legers kunnskap om øyesykdommene. I den foreliggende utgaven finner man både en oversiktlig tekst oppdatert til dagens praksis og et meget rikholdig bildemateriale,…

 • Oftalmologi

  Oftalmologi

  Inbunden - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245016703

  Oftalmologi. Nordisk lærebok og atlas har i mer enn 100 år dannet basis for nordiske legers kunnskap om øyesykdommene. I den foreliggende utgaven finner man både en oversiktlig tekst oppdatert til dagens praksis og et meget rikholdig bildemateriale,…

 • Soga om Gunnlaug Ormstunge

  Soga om Gunnlaug Ormstunge

  Häftad - 2019 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788211034267

  Soga om Gunnlaug Ormstunga fortel den dramatiske trekanthistoria om Gunnlaug, Helga og Ravn. Handlinga går føre seg på Island, Noreg og i landa rundt Nordsjøen, truleg rundt år 1000. Stormannssonen Gunnlaug blir driven av utferdstrong og stridslyst,…

 • Nå begynner vi!; for deg som skal begynne å lære norsk: nivå A1-A2: grunnbok

  Nå begynner vi!; for deg som skal begynne å lære norsk: nivå A1-A2: grunnbok
  av Cecilie Lønn, Cecilie Lønn

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245017595

  Nå begynner vi!er et læreverk for deg som skal begynne å lære norsk. Verket er en læringspakke bestående av grunnbok, arbeidsbok og nettressurser. Nå begynner vi! passer for studier ved ulike læresteder som tilbyr norskkurs både i Norge og i utlande…

 • Beresystem i eldre norske hus

  Beresystem i eldre norske hus
  av Jon Bojer Godal, Steinar Moldal, Trond Oalann, Embret Sandbakken

  Häftad - 2018 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788245024203

  Det finst mange kvite flekkar på det bygningshistoriske kartet over Noreg. Denne boka tek for seg reiste konstruksjonar over eit tidsspenn på nesten 900 år. Med dette blir det farge på denne viktige delen av byggjeskikken vår. Denne boka er ei revid…

 • Samisk reindrift

  Samisk reindrift

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245017519

  Reindrift har et dårlig rykte i Norge. Det har lenge blitt hevdet at det er for mange rein i Finnmark, og at dette går utover lavmattene på vidda, produktiviteten i næringen og dyrevelferden. Denne boka drøfter forestillinger og realiteter om samisk…

 • Samisk reindrift

  Samisk reindrift

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245017519

  Reindrift har et dårlig rykte i Norge. Det har lenge blitt hevdet at det er for mange rein i Finnmark, og at dette går utover lavmattene på vidda, produktiviteten i næringen og dyrevelferden. Denne boka drøfter forestillinger og realiteter om samisk…

 • Comparing Legal Cultures

  Comparing Legal Cultures

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9788245033946

  In the present era of internationalisation of law, being able to analyse legal culture enables legal cooperation. However, legal culture is still more a theoretical concept than an analytical tool applied when approaching law. There are many kinds o…

 • Nå begynner vi!; for deg som skal begynne å lære norsk: nivå A1-A2: arbeidsbok

  Nå begynner vi!; for deg som skal begynne å lære norsk: nivå A1-A2: arbeidsbok
  av Cecilie Lønn, Cecilie Lønn

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245017601

  Nå begynner vi! er et læreverk for deg som skal begynne å lære norsk. Verket er en læringspakke bestående av grunnbok, arbeidsbok, app og nettressurser. Nå begynner vi! passer for studier ved ulike læresteder som tilbyr norskkurs både i Norge og i u…

 • Sorg

  Sorg

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245024111

  Sorg er kjærlighetens pris. Vi sørger når vi mister noen vi er glad i, eller når noen vi er glad i lider. Sorg kan romme store utfordringer og belastninger, så det er viktig å få god støtte over lengre tid ved sykdom, dødsfall og annet tap. Boken gi…

 • Sorg

  Sorg

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245024111

  Sorg er kjærlighetens pris. Vi sørger når vi mister noen vi er glad i, eller når noen vi er glad i lider. Sorg kan romme store utfordringer og belastninger, så det er viktig å få god støtte over lengre tid ved sykdom, dødsfall og annet tap. Boken gi…

 • Markedsvendingen

  Markedsvendingen
  av Ola Innset, Ola Innset

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245031966

  Siden slutten av 1970-tallet har det norske samfunnet blitt stadig mer formet av markedsmekanismer. Hvorfor og hvordan har det skjedd? Markedsvendingen i det norske samfunnet har ikke nødvendigvis gjort staten mindre viktig. Snarere er det staten so…

 • På jakt etter svar og forståing

  På jakt etter svar og forståing
  av Anne Løvland

  Häftad - 2010 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788245010268

  Å lese fagtekstar med godt utbytte er ei treningssak. Elevane på fjerde og femte trinnet er heilt i startfasen av ein treningsperiode som skal vare i mange år. Skulekulturen og den vanlege bruken av fagtekstane i klasserommet er med på å forme eleva…

 • Medisin ombord

  Medisin ombord

  Inbunden - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245001945

  Medisin om bord er en praktisk og lettfattelig håndbok i førstehjelp og grunnleggende medisin for sjøoffiserer og studenter ved maritime høyskoler, og den gir en utfyllende beskrivelse av forebygging, behandling og oppfølging av medisinske tilstande…

 • Medisin ombord

  Medisin ombord

  Inbunden - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245001945

  Medisin om bord er en praktisk og lettfattelig håndbok i førstehjelp og grunnleggende medisin for sjøoffiserer og studenter ved maritime høyskoler, og den gir en utfyllende beskrivelse av forebygging, behandling og oppfølging av medisinske tilstande…

 • Frihet, forbrytelse og straff

  Frihet, forbrytelse og straff
  av Linda Gröning, Jørn Jacobsen, Erling Johannes Husabø, Linda Gröning, Jørn Jacobsen, Erling Johannes Husabø

  Inbunden - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245028911

  Boken gir en grundig og helhetlig gjennomgang av norsk strafferett. Da første utgave kom i 2016, ble den omtalt som en nyskapende analyse. Tyngdepunktet ligger på en generell fremstilling av vilkårene for straffansvar. I tillegg behandles reglene fo…

 • Ord og begreper i markedsføring

  Ord og begreper i markedsføring
  av Halvor Gaarder, Halvor Gaarder

  Häftad - 2009 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245007183

  Ord og begreper i markedsføring er både et oppslagsverk og en ordbok over ord og uttrykk innen markedsføring. Det er lettere å forstå begrep i en større sammenheng når de blir sett i kontekst med relaterte ord og uttrykk. Derfor har hvert begrep man…

 • Strategi i praksis

  Strategi i praksis
  av Erik Wilberg, Erik Wilberg

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245021868

  Strategi er på mange måter blitt et moteord som brukes i alle mulige sammenhenger. Markedsføring blir f.eks. til strategisk markedsføring og økonomistyring til strategisk økonomistyring. Derfor er det behov for å rydde i begreper og lage en systemat…

 • Evidens og etikk

  Evidens og etikk
  av Henrik Berg, Henrik Berg

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245024425

  Hva er psykoterapi? Forfatteren av denne boken hevder at psykoterapi er en normativ praksis. Spørsmål om «godt» og «vondt» samt «rett» og «galt» henger uløselig sammen med psykoterapiens mål, som dermed ikke kan forstås uten å integrere etisk tenkni…

 • Barn og relasjonsbrudd; Bind 2; Mikroseparasjoner

  Barn og relasjonsbrudd; Bind 2; Mikroseparasjoner
  av Ida Brandtzæg, Lars Smith, Stig Torsteinson, Ida Brandtzæg, Lars Smith, Stig Torsteinson

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245025026

  Relasjonsbrudd mellom barn og foreldre eller andre omsorgspersoner kan omtales som to forskjellige, men delvis overlappende fenomener. Én form for brudd finner sted når barnet og omsorgspersonen er fysisk atskilt fra hverandre. Da snakker vi om makr…

 • Med høyeste befaling

  Med høyeste befaling
  av Ida Marie Andenæs Galtung, Ida Marie Andenæs Galtung

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245031997

  Norsk militærbistand etterspørres i krigssituasjoner utenfor Norge. Beslutninger om hvordan Norge skal delta militært i krig og væpnet konflikt må være grundig funderte og konsekvente. Bør norsk krigsdeltakelse formelt besluttes ved åpne vedtak i St…

 • Hvordan organisasjoner fungerer

  Hvordan organisasjoner fungerer
  av Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik, Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245025248

  Den mest brukte læreboken i organisasjonsteori i Skandinavia kommer nå i ny utgave! Bokens grunnleggende logiske struktur er beholdt. Den bygger på en helhetlig modell av organisasjoner, som introduseres i kapittel 1. Slik kan leseren allerede i før…

 • Utviklingstraumer

  Utviklingstraumer
  av Dag Øystein Nordanger, Hanne Cecilie Braarud, Dag Øystein Nordanger, Hanne Cecilie Braarud

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245020496

  Utviklingstraumer Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi er en grunnbok som beskriver en ny forståelse av hvordan traumer i oppveksten kommer til uttrykk, og hvordan utsatte barn og unge best kan hjelpes. Utviklingstraumer blir i denne…

 • Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2020-2021

  Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2020-2021

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245033977

  Regelverket i arbeidsretten er sammensatt. Samlingen inneholder et utvalg av sentrale lover, forskrifter, EU-direktiver, traktater og hovedavtaler som det er nyttig å ha for hånden ved studiet av faget arbeidsrett. Lov- og regelsamlingen er også uun…

 • Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2020-2021

  Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2020-2021

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245033977

  Regelverket i arbeidsretten er sammensatt. Samlingen inneholder et utvalg av sentrale lover, forskrifter, EU-direktiver, traktater og hovedavtaler som det er nyttig å ha for hånden ved studiet av faget arbeidsrett. Lov- og regelsamlingen er også uun…

 • Bedringens sosiologi

  Bedringens sosiologi
  av Astrid Skatvedt, Astrid Skatvedt

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245032611

  Hverdagslig samhandling handler om noe som tas for gitt, og kan virke betydningsløst og trivielt. Det kan være hvordan vi veksler blikk, hvordan vi hilser på hverandre eller hvordan prat foregår. Forfatteren bruker eksempler fra eget forskningsarbei…

 • Rekrutterings- og intervjuteknikk

  Rekrutterings- og intervjuteknikk
  av Ole I. Iversen, Ole I. Iversen

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245033861

  Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst for en virksomhet. Denne boka gir en grunnleggende innføring i hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. Innledningsvis behandler forfatt…

 • Norsk for deg!; grammatikkoppgaver

  Norsk for deg!; grammatikkoppgaver
  av Cecilie Lønn, Cecilie Lønn

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245020670

  Norsk for deg: Grammatikkoppgaver inneholder et mangfold av grammatikkoppgaver på B2-nivå, og er til stor hjelp for de som vil bli tryggere i bruken av det norske språket. Boka passer for norskstudenter som skal ta bergenstesten eller B2-prøven, og…

 • I dialog med Reggio Emilia

  I dialog med Reggio Emilia
  av Carlina Rinaldi, Carlina Rinaldi

  Häftad - 2009 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245008579

  Barnehagene i Reggio Emilia i Italia er anerkjente og lovpriste for sitt enestående utdanningssystem. Carlina Rinaldi er tidligere leder for det pedagogiske arbeidet ved de kommunale barnehagene i Reggio Emilia og etterfølger av Loris Malaguzzi (en…

 • Barn og relasjonsbrudd; Bind 1; Makroseparasjoner

  Barn og relasjonsbrudd; Bind 1; Makroseparasjoner
  av Lars Smith, Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Lars Smith, Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245025019

  Relasjonsbrudd mellom barn og foreldre eller andre omsorgspersoner kan omtales som to forskjellige, men delvis overlappende fenomener. Én form for brudd finner sted når barnet og omsorgspersonen er fysisk atskilt fra hverandre. Da snakker vi om makr…

 • Prosjekt i tidligfasen

  Prosjekt i tidligfasen
  av Knut Fredrik Samset, Knut Fredrik Samset

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245017540

  Hvem skal ut? Et verdensmesterskap pa ski, utviklingen av et nytt legemiddel, en internasjonal konferanse, et bryllup. Svar: Ingen skal ut. De har alle det til felles at de ble organisert og gjennomfort som prosjekter. Dagens store samfunnsoppgaver…

 • Forbrytelser i utvalg

  Forbrytelser i utvalg
  av Jørn Jacobsen, Erling Johannes Husabø, Linda Gröning, Asbjørn Strandbakken, Jørn Jacobsen, Erling Johannes Husabø, Linda Gröning, Asbjørn Strandbakken

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245034486

  Forbrytelser i utvalg behandler nærmere en rekke sentrale forbrytelser i straffeloven. Volds-, seksual- og formuesforbrytelsene krenker viktige sider ved individets frihet. Narkotikaforbrytelser spiller også en viktig rolle i dagens strafferettsplei…

 • Fra bordvers til bildebøker

  Fra bordvers til bildebøker

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245032024

  Denne boka kobler mat og måltider til barnelitteratur. Gjennom nye analyser av tekster og mange nye problemstillinger bringer boka ny innsikt. Bakteppet er norsk barnehagevirkelighet, men mye av stoffet er like relevant for skolen. Hvert kapittel er…

 • Fra bordvers til bildebøker

  Fra bordvers til bildebøker

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245032024

  Denne boka kobler mat og måltider til barnelitteratur. Gjennom nye analyser av tekster og mange nye problemstillinger bringer boka ny innsikt. Bakteppet er norsk barnehagevirkelighet, men mye av stoffet er like relevant for skolen. Hvert kapittel er…

 • Rockets and Rebels

  Rockets and Rebels
  av Monna Nordhagen

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9788245024999

  This brand strategy book is a carefully curated collection of the best brand-thinking over the last decade or so, adapted specifically for our time. Use it to position your brand and to stand out amongst the competition. Give your brand a personalit…

 • Helsefremmende sykepleie

  Helsefremmende sykepleie

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245020854

  Hovedhensikt i denne vitenskapelige antologien er å bidra til at kunnskap og bevissthet om helsefremming i sykepleiefaget løftes tydelig frem i både et teoretisk og praktisk lys. Tradisjonelt er den medisinske forståelsen av helse blitt definert som…

 • Helsefremmende sykepleie

  Helsefremmende sykepleie

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245020854

  Hovedhensikt i denne vitenskapelige antologien er å bidra til at kunnskap og bevissthet om helsefremming i sykepleiefaget løftes tydelig frem i både et teoretisk og praktisk lys. Tradisjonelt er den medisinske forståelsen av helse blitt definert som…

 • Ledelse for sykepleiere

  Ledelse for sykepleiere
  av Kari Vevatne, Kari Vevatne

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245021899

  Kompetanse i ledelse for sykepleiere har lenge vært etterspurt. Denne boken viser hvilken faglig kompetanse sykepleiere trenger for å lede, og belyser hvilke verdier som kan vektlegges i utøvelse av lederskap. I kapittel 1 gis en gjennomgang av ulik…

 • Håndbok i parterapi

  Håndbok i parterapi

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245022063

  Samlivsbrudd og parproblemer er noe av det mest stressende mennesker kan oppleve. Det er forbundet med angst, depresjon, rusmisbruk, økt blodtrykk og relasjonelle konflikter, og har åpenbare omkostninger også for barn og øvrig familie, og samfunnet…

 • Håndbok i parterapi

  Håndbok i parterapi

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245022063

  Samlivsbrudd og parproblemer er noe av det mest stressende mennesker kan oppleve. Det er forbundet med angst, depresjon, rusmisbruk, økt blodtrykk og relasjonelle konflikter, og har åpenbare omkostninger også for barn og øvrig familie, og samfunnet…

 • Helsesykepleie

  Helsesykepleie

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245025057

  Denne grunnboken i helsesykepleie gir en innføring i helsesykepleierprofesjonen og tenkningen knyttet til organiseringen av arbeidet til helsesykepleiere. Boken viser hvilken kompetanse man trenger for å utøve yrket, og belyser tema som: Hva kjennet…

 • Helsesykepleie

  Helsesykepleie

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245025057

  Denne grunnboken i helsesykepleie gir en innføring i helsesykepleierprofesjonen og tenkningen knyttet til organiseringen av arbeidet til helsesykepleiere. Boken viser hvilken kompetanse man trenger for å utøve yrket, og belyser tema som: Hva kjennet…

 • Styring av samarbeid i offentlig sektor

  Styring av samarbeid i offentlig sektor

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245032932

  Samarbeid på tvers av organisatoriske grenser har vokst frem som en viktig strategi i offentlig sektor for å utnytte samfunnets samlede ressurser. Interkommunale samarbeid, samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og samarbeid mellom kommuner og eks…

 • Styring av samarbeid i offentlig sektor

  Styring av samarbeid i offentlig sektor

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245032932

  Samarbeid på tvers av organisatoriske grenser har vokst frem som en viktig strategi i offentlig sektor for å utnytte samfunnets samlede ressurser. Interkommunale samarbeid, samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og samarbeid mellom kommuner og eks…

 • Strategi; en innføring

  Strategi; en innføring
  av Göran Roos, Georg von Krogh, Johan Roos, Lisa Fernström, Göran Roos, Georg von Krogh, Johan Roos, Lisa Fernström

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245014532

  Strategi er viktig for enhver virksomhet, enten man driver kommersielt eller ikke. Denne boken gir en grunnleggende forståelse for strategifaget både på teoretisk og praktisk nivå. Den gir et rammeverk for å utvikle virksomhetens strategi og viser f…

 • Zero Emission Buildings

  Zero Emission Buildings

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9788245020557

  Zero Emission Buildings shows what can be achieved when researchers and practitioners work together to develop the building performance level of tomorrow that is needed today. This book is based on the research and development activities performed i…

 • Dette brenner jeg for!

  Dette brenner jeg for!

  Inbunden - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245033120

  I dette festskriftet til Hege Brækhus bidrar et stort antall kolleger og kontakter til å anerkjenne Hege og hennes engasjement på ulike områder innenfor rettsvitenskapen i samfunnsmessig viktige spørsmål. Interessen for og betoningen av økonomien so…

 • Dette brenner jeg for!

  Dette brenner jeg for!

  Inbunden - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245033120

  I dette festskriftet til Hege Brækhus bidrar et stort antall kolleger og kontakter til å anerkjenne Hege og hennes engasjement på ulike områder innenfor rettsvitenskapen i samfunnsmessig viktige spørsmål. Interessen for og betoningen av økonomien so…

 • Lov og rett for næringslivet

  Lov og rett for næringslivet
  av Sverre Faafeng Langfeldt, Tore Bråthen, Monica Viken, Stine Winger Minde, Sverre Faafeng Langfeldt, Tore Bråthen, Monica Viken, Stine Winger Minde

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245034684

  Lov og Rett for Næringslivet er et praktisk juridisk oppslagsverk som består av lærebok og lovsamling. Bøkene retter seg i første rekke mot næringsdrivende og studenter under utdanning innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon uten sæ…

 • Sociedad y cultura en América Latina

  Sociedad y cultura en América Latina

  Häftad - Spanska - ISBN: 9788245003604

  Boken er rettet mot elever med spansk som fremmedspråk i videregående skole og førsteårs spanskstudenter ved høgskoler og universitet. Målet er at studentene skal reflektere over de sosiale og kulturelle virkeligheter i Latin-Amerika, og øke sin int…

 • Lidelse, mening og livssyn

  Lidelse, mening og livssyn

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245024098

  Mennesker søker mening i motgang. Når sykdom, kriser og nød rammer, forsøker vi å finne bærende fortolkninger og meningsfulle praksiser. Ofte er slik meningsskaping knyttet til vårt livssyn. I helse- og sosialfaglig arbeid møter vi mennesker med uli…

 • Lidelse, mening og livssyn

  Lidelse, mening og livssyn

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245024098

  Mennesker søker mening i motgang. Når sykdom, kriser og nød rammer, forsøker vi å finne bærende fortolkninger og meningsfulle praksiser. Ofte er slik meningsskaping knyttet til vårt livssyn. I helse- og sosialfaglig arbeid møter vi mennesker med uli…

 • Vibeke Løkkeberg; en kunstnerbiografi

  Vibeke Løkkeberg; en kunstnerbiografi
  av Johanne Kielland Servoll, Johanne Kielland Servoll

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245023817

  Vibeke Løkkeberg (f. 1945) er en av Norges mest betydningsfulle filmkunstnere. Gjennom mer enn 50 år har hun vært en markant samfunnsdebattant og en kompromissløs talsperson for utsatte grupper av befolkningen. Løkkebergs karriere rommer mange rolle…

 • Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori; for helsefag

  Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori; for helsefag
  av Eline Thornquist, Eline Thornquist

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245024647

  Det blir stadig oftere stilt krav til helsepersonell om å dokumentere praksis, og en legger mer og mer vekt på forskningsbasert kunnskap i helsesektoren. Bokens overordnede tema er vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi såkalte metavitenskaper som be…

 • Svalbardtraktaten 100 år

  Svalbardtraktaten 100 år

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245027884

  Den 9. februar 2020 var det 100 år siden Svalbardtraktaten ble vedtatt på fredskonferansen i Paris. Traktaten gir Norge suverenitet over Svalbard-øygruppen og de tilstøtende sjøterritorier. Traktaten gjorde Svalbard til en del av Kongeriket Norge, d…

 • Svalbardtraktaten 100 år

  Svalbardtraktaten 100 år

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245027884

  Den 9. februar 2020 var det 100 år siden Svalbardtraktaten ble vedtatt på fredskonferansen i Paris. Traktaten gir Norge suverenitet over Svalbard-øygruppen og de tilstøtende sjøterritorier. Traktaten gjorde Svalbard til en del av Kongeriket Norge, d…