Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Cappelen Damm akademisk

Sök »
Din sökning gav 1071 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Musikkundervisningens didaktikk

  Musikkundervisningens didaktikk
  av Ingrid Maria Hanken, Geir Johansen, Ingrid Maria Hanken, Geir Johansen

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202270384

  Å være musikkpedagog er en utfordrende jobb, enten man er musikklærer i grunnskolen eller i videregående skole, instruktør på et rockeverksted, fløytelærer i kulturskolen, dirigent for et mannskor, eller man jobber innenfor en annen av de utallige f…

 • Narratologi

  Narratologi
  av Petter Aaslestad, Petter Aaslestad

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245602517

  Boka tar utgangspunkt i episke teksters lagdeling (fortelling, historie, narrasjon) og drøfter muligheten av et fjerde nivå - kontekstnivået. Dette perspektivet holdes gjennom hele boka. Hovedtemaer er: forskningstradisjon, fortelling og historie, k…

 • Geografididaktikk for klasserommet

  Geografididaktikk for klasserommet
  av Rolf Mikkelsen, Per Jarle Sætre, Rolf Mikkelsen, Per Jarle Sætre

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202491468

  Geografididaktikk for klasserommet tar for seg geografiundervisning i grunnskolen og videregående skole, og viser med hjelp av konkrete eksempler hvordan ulike metodiske innfallsvinkler kan gjøre geografiundervisningen mer variert. Boka er spesielt…

 • Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler

  Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202604547

  Denne lovsamlingen inneholder de viktigste lovene, forskriftene og reglene som gjelder til sjøs. Den er et nødvendig redskap for studenter i maritime utdanninger, sjøfolk og ansatte i skipsfartsnæringen. Samlingen er ajourført og oppgradert med nye…

 • Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler

  Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202604547

  Denne lovsamlingen inneholder de viktigste lovene, forskriftene og reglene som gjelder til sjøs. Den er et nødvendig redskap for studenter i maritime utdanninger, sjøfolk og ansatte i skipsfartsnæringen. Samlingen er ajourført og oppgradert med nye…

 • Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2021

  Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2021

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202701581

  Denne samlingen inneholder eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I tillegg er relevante stortingsvedtak, Etiske Regler for Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukertilsyn…

 • Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2021

  Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2021

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202701581

  Denne samlingen inneholder eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I tillegg er relevante stortingsvedtak, Etiske Regler for Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukertilsyn…

 • Skam; eksistens, relasjon, profesjon

  Skam; eksistens, relasjon, profesjon
  av Marie Farstad, Marie Farstad

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202527174

  Hva er egentlig skam? Når vi hører ordet skam, tenker vi oftest intuitivt på noe negativt og smertefullt. I boken SKAM. Eksistens, relasjon, profesjon viser forfatter Marie Farstad at begrepet skam dekker et stort spekter - fra den sunne og nødvendi…

 • Det norske dialektlandskapet

  Det norske dialektlandskapet
  av Brit Mæhlum, Unn Røyneland, Brit Mæhlum, Unn Røyneland

  Häftad - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202349417

  Boka gir en oversikt over det tradisjonelle norske dialektlandskapet, men legger samtidig stor vekt på endringene dette landskapet har gått gjennom de siste tiårene. Resultater fra nyere forskning rundt om i landet blir trukket inn, og framstillinge…

 • La gründere flytte

  La gründere flytte
  av Ole Gjems-Onstad, Ole Gjems-Onstad

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202683719

  I krisetider tilpasser inntektsskatten seg: null inntekt - null skatt. Tilsvarende er det med transaksjonsskatter som merverdiavgiften: Ingen omsetning, ingen avgift. Formuesskatten er derimot frikoblet økonomiske realiteter. Selv med underskudd pål…

 • Innganger til språkvitenskap

  Innganger til språkvitenskap
  av Stian Hårstad, Terje Lohndal, Brit Mæhlum, Stian Hårstad, Terje Lohndal, Brit Mæhlum

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202459208

  Språkvitenskapen er preget av motsetninger: Er språket primært et naturfenomen med iboende strukturer og lovmessigheter, eller er det snarere et kulturprodukt som ikke kan løsrives fra sosial samhandling? De fleste lingvistiske studier forholder seg…

 • Helseretten

  Helseretten
  av Anne Kjersti Befring, Anne Kjersti Befring

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202692810

  Helseretten er kjennetegnet ved at den inneholder reguleringer av faktiske handlinger, offentlig myndighetsutøvelse og rettigheter for befolkningen. Menneskerettigheter ligger til grunn for - og har betydning for lovgivningen. EU/EØS-retten har også…

 • Skatterett for eiendomsmeglere

  Skatterett for eiendomsmeglere
  av Dag Sønsthagen, Dag Sønsthagen

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202705145

  Skatterett for eiendomsmeglere gir en grunnleggende innføring i emnet. Boken dekker den nødvendige kunnskapen om skatterett som eiendomsmegleren må beherske for å kunne gi selger og kjøper råd og opplysninger av betydning for gjennomføringen av hand…

 • Utholdenhetstrening

  Utholdenhetstrening

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202419257

  God utholdenhet er av stor betydning for prestasjonsevnen i mange idretter. I denne boken kombineres teorigrunnlag for utholdenhetstrening med praktisk erfaring fra elitenivå i flere utholdenhetsidretter. En rekke tidligere og nåværende toppidrettsu…

 • Utholdenhetstrening

  Utholdenhetstrening

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202419257

  God utholdenhet er av stor betydning for prestasjonsevnen i mange idretter. I denne boken kombineres teorigrunnlag for utholdenhetstrening med praktisk erfaring fra elitenivå i flere utholdenhetsidretter. En rekke tidligere og nåværende toppidrettsu…

 • Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

  Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202431839

  Alle barnehagelærerstudenter må i løpet av studiet skrive en bacheloroppgave. Å skrive bacheloroppgave er en prosess, og for studenten handler det om å knytte sammen teori og praksis. Vekselvirkningen mellom disse to skal synliggjøres i bacheloroppg…

 • Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

  Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202431839

  Alle barnehagelærerstudenter må i løpet av studiet skrive en bacheloroppgave. Å skrive bacheloroppgave er en prosess, og for studenten handler det om å knytte sammen teori og praksis. Vekselvirkningen mellom disse to skal synliggjøres i bacheloroppg…

 • Musikk - dannelse og eksistens

  Musikk - dannelse og eksistens
  av Øivind Varkøy, Øivind Varkøy

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202533380

  I Musikk - dannelse og eksistens drøfter Øivind Varkøy legitimering av musikkundervisning og den musikalske erfaringens egenverdi. Han knytter dette til fenomener som erkjennelse og dannelse, møter og eksistensiell erfaring. Bokens 11 kapitler inneh…

 • Klasserommet utenfor

  Klasserommet utenfor
  av Arne Nikolaisen Jordet, Arne Nikolaisen Jordet

  Häftad - 2010 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202286293

 • Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

  Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

  Inbunden - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202418786

  I klinikken er vi vant med at somatiske og psykiatriske synsmåter holdes skarpt atskilt, selv om kropp og sinn er forente størrelser i det enkelte menneske. Integrert medisin og den biopsykososiale modellen hører vi om i festtaler, men det er sjelde…

 • Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

  Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

  Inbunden - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202418786

  I klinikken er vi vant med at somatiske og psykiatriske synsmåter holdes skarpt atskilt, selv om kropp og sinn er forente størrelser i det enkelte menneske. Integrert medisin og den biopsykososiale modellen hører vi om i festtaler, men det er sjelde…

 • Komorbiditet i somatikk og psykiatri

  Komorbiditet i somatikk og psykiatri
  av Alv A. Dahl, Ellen Karine Grov, Alv A. Dahl, Ellen Karine Grov

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202424657

  Dette er den første boka som gir en samlet fremstilling av alle aspektene ved komorbiditet. Komorbiditet handler om at samme pasient har flere sykdommer samtidig, somatiske eller psykiske. Komorbiditet skaper nye symptomkombinasjoner og nye komplika…

 • Helselover

  Helselover

  Spiral - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202693220

  Helselover - med endringer, sist ved lover av 19. juni 2020 nr. 78, nr. 79 og nr. 81 (i kraft 1. juli 2020) Med historiske og faglige noter Innhold: Helsepersonellov, Helse? og omsorgstjenestelov, Pasient- og brukerrettighetslov, Psykisk helsevernlo…

 • Helselover

  Helselover

  Spiral - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202693220

  Helselover - med endringer, sist ved lover av 19. juni 2020 nr. 78, nr. 79 og nr. 81 (i kraft 1. juli 2020) Med historiske og faglige noter Innhold: Helsepersonellov, Helse? og omsorgstjenestelov, Pasient- og brukerrettighetslov, Psykisk helsevernlo…

 • Musikkpedagogiske utfordringer

  Musikkpedagogiske utfordringer

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202240127

  Hvordan læres musikk og musikkvaner i dag? Hvilken rolle spiller det økte musikkulturelle mangfoldet, og hvordan griper den teknologiske utviklingen inn i musikkopplæring og -undervisning? Hvilke menneskesyn legger vi til grunn, og hvilke yrkesetisk…

 • Musikkpedagogiske utfordringer

  Musikkpedagogiske utfordringer

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202240127

  Hvordan læres musikk og musikkvaner i dag? Hvilken rolle spiller det økte musikkulturelle mangfoldet, og hvordan griper den teknologiske utviklingen inn i musikkopplæring og -undervisning? Hvilke menneskesyn legger vi til grunn, og hvilke yrkesetisk…

 • Norsk som andrespråk

  Norsk som andrespråk
  av Gunhild Tveit Randen, Else Ryen, Guri Bordal Steien, Bente Ailin Svendsen, Lars A. Kulbrandstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Helle Pia Laursen, Marte Monsen, Ingvild Nistov, Marte Nordanger, Anne Golden, Ann-Kristin H. Gujord, Hana Gustafsson, Lars Holm, Bård Uri Jensen, Ingri Dommersnes Jølbo, Guro Busterud, Teresa Cadierno, Cecilie Carlsen, Anne Marit Vesteraas Danbolt, Birgitte Fondevik, Ingebjørg Tonne, Gunhild Tveit Randen, Else Ryen, Guri Bordal Steien, Bente Ailin Svendsen, Lars A. Kulbrandstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Helle Pia Laursen, Marte Monsen, Ingvild Nistov, Marte Nordanger, Anne Golden, Ann-Kristin H. Gujord, Hana Gustafsson, Lars Holm, Bård Uri Jensen, Ingri Dommersnes Jølbo, Guro Busterud, Teresa Cadierno, Cecilie Carlsen, Anne Marit Vesteraas Danbolt, Birgitte Fondevik, Ingebjørg Tonne

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202584702

  Hvordan lærer og utvikler man norsk som andrespråk i Norge? Hvordan kan undervisning støtte språklæringa? Denne boka dekker et bredt spekter av temaer i faget norsk som andrespråk. Forfatterne presenterer ny kunnskap om læring og utvikling av norsk…

 • Makroøkonomi

  Makroøkonomi
  av Steinar Holden, Steinar Holden

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202474096

  Makroøkonomi er en innføringsbok beregnet for universitet og høyskoler. Boken gir en moderne og pedagogisk fremstilling av sentrale makroøkonomiske teorier. Fremstillingen starter med å drøfte enkeltaktørenes beslutninger om produksjon, priser, forb…

 • Makroøkonomi; oppgaver og løsningsforslag

  Makroøkonomi; oppgaver og løsningsforslag
  av Steinar Holden, Tord S. Krogh, Joakim Blix Prestmo, Steinar Holden, Tord S. Krogh, Joakim Blix Prestmo

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202500078

  Makroøkonomi. Oppgaver og løsningsforslag inneholder oppgaver og gjennomarbeidede løsningsforslag i tilknytning til Makroøkonomi av Steinar Holden. Bokens formål er å gi studentene god trening i å løse modellene og anvende stoffet fra læreboka. Oppg…

 • Helsefremming i spesialisthelsetjenesten

  Helsefremming i spesialisthelsetjenesten

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202482619

  Denne boka svarer på en rekke av de utfordringene Samhandlingsreformen har medført for spesialisthelsetjenesten i Norge. Forfatterne undersøker ulike pasientgruppers opplevelse og nytte av helsefremmende tilnærminger, hvordan helsepersonell kan frem…

 • Helsefremming i spesialisthelsetjenesten

  Helsefremming i spesialisthelsetjenesten

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202482619

  Denne boka svarer på en rekke av de utfordringene Samhandlingsreformen har medført for spesialisthelsetjenesten i Norge. Forfatterne undersøker ulike pasientgruppers opplevelse og nytte av helsefremmende tilnærminger, hvordan helsepersonell kan frem…

 • Arbeidsrett

  Arbeidsrett
  av Nils H. Storeng, Tom H. Beck, Arve Due Lund, Nils H. Storeng, Tom H. Beck, Arve Due Lund

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202676223

  Arbeidsrett er skrevet for alle som ønsker kunnskap om hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har i et ansettelsesforhold. Her gis en innføring i de viktigste reglene om: Arbeidsavtalen Arbeidsmiljøet Arbeidstid Likebehandling Va…

 • Savnet fellesskap

  Savnet fellesskap
  av Zygmunt Bauman, Zygmunt Bauman

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202199036

  "Vi savner fellesskap fordi vi savner trygghet, en kvalitet som er avgjørende for et lykkelig liv, men som den verden vi bor i, er stadig mindre i stand til å tilby og enda mindre villig til å love. Men fellesskapet er stadig like fraværende, det un…

 • Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere

  Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere
  av Annechen Bahr Bugge, Annechen Bahr Bugge

  Flexband - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202549343

  Hvorfor spiser vi som vi gjør i Norge? Med denne matkulturelle fortellingen, hvor første del er basert på legen Fredrik Grøns prisbelønte arbeid om det norske kostholdet fra 1500-tallet og frem til midten av 1900-tallet, ønsker forfatteren å gi lese…

 • Livsmestring og livsglede i barnehagen

  Livsmestring og livsglede i barnehagen

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202586409

  Boka handler om livsmestring og livsglede, to begreper i ny rammeplan for barnehagen. Psykisk og fysisk helse, vennskap og felleskap samt sosial utjevning blir fremhevet. Forfatterne ønsker å legge til rette for alle typer mestring, fryd og begeistr…

 • Livsmestring og livsglede i barnehagen

  Livsmestring og livsglede i barnehagen

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202586409

  Boka handler om livsmestring og livsglede, to begreper i ny rammeplan for barnehagen. Psykisk og fysisk helse, vennskap og felleskap samt sosial utjevning blir fremhevet. Forfatterne ønsker å legge til rette for alle typer mestring, fryd og begeistr…

 • Livsmestring og psykisk helse

  Livsmestring og psykisk helse
  av May Britt Drugli, Ratib Lekhal, May Britt Drugli, Ratib Lekhal

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202584627

  Denne boken omhandler livsmestring som er et sentralt begrep i den nye Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Livsmestring har nær sammenheng med psykisk helse og handler om å ruste små barn til å takle livets opp- og nedturer ved å gi dem g…

 • Sår

  Sår
  av Christina Lindholm, Christina Lindholm

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202648008

  Sår gjennomgår alle de vanligste typene behandlingstrengende sår. Her lærer du om fotsår hos personer med diabetes, ulike typer akutte sår, kategorier av trykksår, venøse og arterielle leggsår, og også om noen mer uvanlige sår. I fokus for teksten s…

 • Praktisk medikamentregning

  Praktisk medikamentregning
  av Lars André Olsen, Lars André Olsen

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202441616

  Praktisk medikamentregning gir deg de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene du må ha for å klare eksamen i medikamentregning. Forfatteren viser hvordan du sikrer utregningene og gjennomfører egenkontroll på svarene. Sentrale tema i boka er: Trek…

 • Jordmorboka

  Jordmorboka

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202484316

  Jordmorboka med instruktive illustrasjoner med gratis digitalutgave på kjøpet Boka er skrevet for jordmorstudenter. Den formidler bredden i jordmorfaget og -yrket i en norsk kontekst og beskriver kompleksitet og metoder på en måte som stimulerer til…

 • Jordmorboka

  Jordmorboka

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202484316

  Jordmorboka med instruktive illustrasjoner med gratis digitalutgave på kjøpet Boka er skrevet for jordmorstudenter. Den formidler bredden i jordmorfaget og -yrket i en norsk kontekst og beskriver kompleksitet og metoder på en måte som stimulerer til…

 • Etikk

  Etikk
  av Siri Granum Carson, Norunn Kosberg, Siri Granum Carson, Norunn Kosberg

  Häftad - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202340841

  Dette er en lett tilgjengelig og pedagogisk innføringsbok i etisk tenkning og argumentasjon med aktuelle eksempler fra samfunnsliv og medier. Forfatterne tar utgangspunkt i at etikk som fagfelt er en kombinasjon av teori og praksis. Boka gir en over…

 • Nye VIPS-boken

  Nye VIPS-boken
  av Margareta Ehnfors, Anna Ehrenberg, Ingrid Thorell-Ekstrand, Margareta Ehnfors, Anna Ehrenberg, Ingrid Thorell-Ekstrand

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202456290

  VIPS er en forskningsbasert modell for dokumentasjon av sykepleie i pasientjournalen. VIPS-modellen (Velvære, Integritet, Profylakse, Sikkerhet) gir en enhetlig og systematisk struktur for beskrivelse og formidling av vesentlig informasjon om pasien…

 • Veiledning for barnehagelærere

  Veiledning for barnehagelærere
  av Nina Carson, Åsta Birkeland, Nina Carson, Åsta Birkeland

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202562915

  Veiledning for barnehagelærere har som siktemål å gi leseren praktisk hjelp til å komme i gang med veiledning. Den kan brukes i veiledningsopplæringen i barnehagelærerutdanningen og vil også være et nyttig redskap i kompetanseutviklingen i barnehage…

 • Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

  Profesjonsfellesskap og skoleutvikling
  av Bjart Grutle, Bjart Grutle

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202572501

  Denne boka er skrevet for å gi deg som student på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) en introduksjon til temaet profesjons- og skoleutvikling. Her presenteres noen sentrale teorier på organisasjonsfeltet og disse blir belyst med eksempler fra skole…

 • Kirkeordinansen av 1537

  Kirkeordinansen av 1537

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202548490

  Kirkeordinansen, eller kirkeloven, av 1537 markerer bruddet med Den katolske kirke og innføringen av reformasjonen i Norge. Den står i en særstilling blant kildeskriftene fra reformasjonstiden. Loven ble utstedt av den dansk-norske kongen Christian…

 • Kirkeordinansen av 1537

  Kirkeordinansen av 1537

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202548490

  Kirkeordinansen, eller kirkeloven, av 1537 markerer bruddet med Den katolske kirke og innføringen av reformasjonen i Norge. Den står i en særstilling blant kildeskriftene fra reformasjonstiden. Loven ble utstedt av den dansk-norske kongen Christian…

 • Spesialpedagogikk

  Spesialpedagogikk

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202494643

  Denne boka handler om forutsetningene og grunnlagstenkningen innen spesialpedagogikken og om spesialpedagogikk både som en fagdisiplin og en yrkesprofesjon. Spesialpedagogikkens oppgave er å løse problemer knyttet til å inkludere barn og voksne med…

 • Spesialpedagogikk

  Spesialpedagogikk

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202494643

  Denne boka handler om forutsetningene og grunnlagstenkningen innen spesialpedagogikken og om spesialpedagogikk både som en fagdisiplin og en yrkesprofesjon. Spesialpedagogikkens oppgave er å løse problemer knyttet til å inkludere barn og voksne med…

 • Om visshet

  Om visshet
  av Ludwig Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202233723

  Filosofi er først og fremst en aktivitet, hevdet Ludwig Wittgenstein (1889-1951), en stadig undersøkelse av argumenter og påstander slik vi finner disse både i dagligspråket og i vitenskapen. Slik avslører og løser vi knuter i vår tenkning og det vi…

 • Tekstanalyse; ei innføring

  Tekstanalyse; ei innføring
  av Karianne Skovholt, Aslaug Veum

  Häftad - 2014 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788202400408

  I informasjonssamfunnet møter vi enorme mengder tekstar av ulike slag. Meir enn nokon gong er det viktig å kunne stille spørsmål ved korleis verda blir framstilt i reklame, haldningskampanjar, bloggar, avistekstar og sosiale media. Denne boka handle…

 • HRM i norsk arbeidsliv

  HRM i norsk arbeidsliv
  av Karl Johan Gloppen, Karl Johan Gloppen

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202570361

  HRM i norsk arbeidsliv beskriver hvordan man rekrutterer og ivaretar arbeidskraft i organisasjoner. Ansatte som gis gode rammebetingelser, som stimuleres og får utvikle seg til kreativ og effektiv arbeidskraft, blir godt ivaretatt. Bokens temaer er…

 • Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen

  Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen
  av Erling Lars Dale, Jarl Inge Wærness, Erling Lars Dale, Jarl Inge Wærness

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202233044

  Hvordan skal skolene klare å gi elevene den helhetlige kompetansen de har krav på? Forfatterne viser at målet kan nås gjennom en tilpasset opplæring basert på elevenes ulike evner og behov. Dette krever imidlertid at skolene har en strategi for diff…

 • Arbeids- og lederpsykologi

  Arbeids- og lederpsykologi
  av William Brochs-Haukedal, William Brochs-Haukedal

  Häftad - 2010 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202287030

  Arbeids- og lederpsykologi gir en innføring i psykologisk teori med anvendelse på aktuelle problemstillinger i ulike arbeidssituasjoner. Boken er skrevet for bachelorstudenter i organisasjon og ledelse og er samtidig et nyttig verktøy for ledere med…

 • Patentrett

  Patentrett
  av Are Stenvik, Are Stenvik

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202608293

  Ved patent oppnås enerett til utnyttelse av tekniske løsninger. Formålet med patentering er å stimulere til teknisk utvikling. Overgangen til et kunnskapsbasert næringsliv har gjort patenter til viktige verktøy i mange bedrifters forretningsstrategi…

 • Langsiktig ledelse

  Langsiktig ledelse
  av Robert Salomon, Hans Christoffer Aargaard Terjesen, Robert Salomon, Hans Christoffer Aargaard Terjesen

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202426675

  På lik linje med flere andre vestlige land, står Norge ovenfor en betydelig økning i andel eldre i befolkningen. Denne situasjonen vil vedvare i mange år fremover og vil prege organiseringen av samfunnet og velferdsstaten. Skal man lykkes med å beho…

 • Afrikas historie

  Afrikas historie
  av Jarle Simensen, Jarle Simensen

  Häftad - 2009 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202307851

  Denne boka tar for seg det afrikanske kontinentets historie fra de første menneskene opp til vår egen samtid. Vi ser hvordan bondesamfunnets familiemønster, samfunnsordning og mentalitet preger dagens utvikling og skaper synteser mellom gammelt og n…

 • Løsarbeidersamfunnet

  Løsarbeidersamfunnet
  av Line Eldring, Elin Ørjasæter, Line Eldring, Elin Ørjasæter

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202451653

  Andelen arbeidstakere uten fast jobb vokser i den vestlige verden. Det er folk på korttidskontrakter og nulltimerskontrakter, det er innleide, ringevikarer, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Internasjonalt diskuteres det om disse løsarbeide…

 • Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanningen

  Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanningen
  av May Britt Postholm, Dag Ingvar Jacobsen, May Britt Postholm, Dag Ingvar Jacobsen

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202575861

  Boken beskriver ulike måter å gjennomføre forskning og hvordan en kan kvalitetssikre forskningen med skolen som forskningsfelt. Det rettes også oppmerksomhet mot hvordan forskeren kan ivareta etiske prinsipper i forskningen. Ulike forskningsdesign p…

 • Fagetikk i psykologisk arbeid

  Fagetikk i psykologisk arbeid
  av Haldor Øvreeide, Haldor Øvreeide

  Häftad - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788276349801

  Forholdet mellom psykolog og klient er en utfordrende, men sårbar relasjon. Psykologens spesielle kunnskaper og rolle har stor påvirkningskraft og kan få store konsekvenser for klienten. En ansvarlig og etisk styrt praksis er avgjørende for å oppnå…

 • Markedsføring og kommunikasjon på nett

  Markedsføring og kommunikasjon på nett
  av Nina Furu, Nina Furu

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202512347

  Hva fungerer innen digital markedsføring og kommunikasjon, og hva fungerer ikke? Hvordan skaper du bedre resultater for firmaet du jobber i, og hvordan dokumenterer du effekten av det du gjør? Kort sagt, hva må vi gjøre for å bli smartere bedrifter…

 • Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016

  Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202515805

  I denne boka drøftes konsekvensene av minoritetspolitiske tiltak overfor samene som urfolk, og de fem gruppene som i 1998 fikk status som nasjonale minoriteter: rom, romani, kvener, skogfinner og jøder. De ulike kapitlene formidler ny forskning om p…

 • Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016

  Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202515805

  I denne boka drøftes konsekvensene av minoritetspolitiske tiltak overfor samene som urfolk, og de fem gruppene som i 1998 fikk status som nasjonale minoriteter: rom, romani, kvener, skogfinner og jøder. De ulike kapitlene formidler ny forskning om p…