Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Bokförlaget Thales

Sök »
Din sökning gav 160 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Introduktion till vetenskapsteorin

  Introduktion till vetenskapsteorin
  av Lars-Göran Johansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172351141

  Boken ger en införing i vetenskapsteori utan att kräva några filosofiska förkunskaper, men knyter an till olika vetenskaper. De gemensamma dragen i olika vetenskaper betonas, men läsaren får samtidigt en bred överblick över olika former av vetenskap…

 • Grundbok i värdeteori

  Grundbok i värdeteori
  av Lars Bergström

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789172350458

  Värdeteori handlar om filosofiska problem som rör värdeomdömen. De värdeomdömen som diskuteras är av olika slag: moraliska, estetiska, politiska och vetenskapsteoretiska. Hur skall sådana värdeomdömen tolkas? Kan de vara sanna i någon objektiv menin…

 • Praktisk etik

  Praktisk etik
  av Peter Singer

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172351011

  Peter Singers klara och innehållsrika bok Praktisk etik har alltsedan den första utgivningen 1979 varit den klassiska introduktionen till tillämpad etik, och översatts till många språk.Bland bokens frågor finns sådana som direkt rör våra individuell…

 • Andens fenomenologi

  Andens fenomenologi
  av G W F Hegel

  Inbunden - 2008 - Svenska - ISBN: 9789172350687

  Andens fenomenologi av G.W.F. Hegel är den senaste i raden av klassiska filosofer som Thales ger ut i nya svenska översättningar. Hegels innehållsrika genombrottsverk har haft ett enormt inflytande på eftervärldens filosofi, och vidarutvecklats på o…

 • Kritik av det rena förnuftet

  Kritik av det rena förnuftet
  av Immanuel Kant

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789172350274

  Kritik av det rena förnuftet är Kants mest betydande arbete. Det utgör grunden i Kants kritiska projekt och är kanske det mest inflytelserika filosofiska verket i modern tid. Endast en mindre del av verket har tidigare varit översatt till svenska. D…

 • Grundbok i normativ etik

  Grundbok i normativ etik
  av Torbjörn Tännsjö

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172350922

 • Västerlandets filosofi

  Västerlandets filosofi
  av Anthony Kenny

  Inbunden - 2009 - Svenska - ISBN: 9789172350700

 • Filosofin genom tiderna - Antiken Medeltiden Renässansen

  Filosofin genom tiderna - Antiken Medeltiden Renässansen

  Inbunden - 2005 - Svenska - ISBN: 9789172350281

  Antiken Medeltiden Renässansen är epoker som i mycket utgör grundvalen för all senare filosofi. Läsningen av den grekiska filosofins klassiker är en utmärkt introduktion till filosofiska studier - de filosofiska problemen och teorierna har i denna s…

 • Filosofin genom tiderna - 1600-talet 1700-talet

  Filosofin genom tiderna - 1600-talet 1700-talet

  Inbunden - 2007 - Svenska - ISBN: 9789172350441

  "Det andra bandet omfattar en utomordentligt händelserik epok i filosofins historia. Under denna period utformas stora metafysiska system som hos Descartes, Spinoza och Leibniz når sina rikaste resultat. Hos Galilei läggs en grund för den moderna na…

 • Filosofin genom tiderna. 1900-talet. Före 1950 : texter

  Filosofin genom tiderna. 1900-talet. Före 1950 : texter

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789172350663

 • Till tänkandets sak

  Till tänkandets sak
  av Martin Heidegger

  Inbunden - 1998 - Svenska - ISBN: 9789187172816

  Denna volym innehåller tre uppsatser: Tid och vara från den allra sista fasen av Heideggers tänkande, Filosofins slut och tänkandets uppgift, med immanent kritik av frågeställningen i Varat och tiden, och den självbiografiska skissen Min väg in i fe…

 • Verktygslära för filosofer

  Verktygslära för filosofer
  av Sven Ove Hansson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789172351004

 • ABC i symbolisk logik : logikens språk och grundbegrepp

  ABC i symbolisk logik : logikens språk och grundbegrepp
  av Dag Prawitz

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789172350786

 • Forskningsetik för humaniora

  Forskningsetik för humaniora
  av Håkan Salwén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172351080

  Forskningsetik är många saker. Den handlar om hur forskare får gå tillväga i sitt arbete regler mot vetenskaplig oredlighet och fusk i olika former. Men också om hur forskningsprocessen och dess resultat påverkar de människor den handlar om, de som…

 • Filosofin genom tiderna - 1800-talet

  Filosofin genom tiderna - 1800-talet

  Inbunden - 1998 - Svenska - ISBN: 9789187172885

  "Innehåller texter av Fichte, Hegel och Marx som visar moderna ideologier i deras födelseögonblick, liksom John Stuart Mills tankar om utilitarismen. De stora visionära individualisterna, Schopenhauer, Nietzsche och Kierkegaard är representerade i r…

 • Varats dunkla skrymslen

  Varats dunkla skrymslen
  av Lars Bergström

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172351127

  Filosofins frågor är djupa och svåra. Men ofta görs de ännu krångligare av att diskuteras på ett tekniskt språk, bara för redan invigda. I femtio korta kapitel svarar Lars Bergström på filosofiska frågor av alla slag: om moral och politik, om kunska…

 • Filosofi i den klassiska världen

  Filosofi i den klassiska världen
  av Peter Adamson

  Halvklotband - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172351226

  Filosofi i den klassiska världen är första delen i Peter Adamsons bokserie En filosofihistoria utan luckor , baserad på hans populära podcast med samma namn. Här berättar han om den västerländska filosofins gryning på grekiskt område under 500-talet…

 • Första analytiken

  Första analytiken
  av Aristoteles

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172351196

  Den formella logiken är en uppfinning av Aristoteles, och hans lära om syllogismerna har haft ett enormt inflytande över den västerländska tankehistorien. I Första analytiken kan man följa hur en av de viktigaste intellektuella upptäckterna i mänskl…

 • Filosofiska undersökningar

  Filosofiska undersökningar
  av Ludwig Wittgenstein

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172350892

  Filosofiska undersökningar publicerades två år efter Wittgensteins död och är det viktigaste arbetet från hans sena period. Boken har haft ett enormt inflytande och påverkat utvecklingen inom nästan alla filosofins områden. Här lägger han fram sina…

 • Etiken

  Etiken
  av Baruch Spinoza

  Inbunden - 2001 - Svenska - ISBN: 9789172350113

  Den holländske 1600-talsfilosofen Baruch Spinozas viktigaste och mest diskuterade arbete. Dagmar Lagerbergs prisade nyöversättning (första gången utgiven av Thales 1989) i ny upplaga.

 • Det manliga förnuftet - "Manligt" och "kvinnligt" i västerländsk filosofi

  Det manliga förnuftet - "Manligt" och "kvinnligt" i västerländsk filosofi
  av Genevieve Lloyd

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789172350564

  Genevieve Lloyd frilägger i nyläsningar av Platon, Aristoteles, Thomas av Aquino, Bacon, Descartes, Spinoza, Hume, Rousseau, Kant, Hegel och Sartre ”förnuftets manlighet” som en styrande metafor i västerländsk filosofi från grekisk kunsk…

 • Om förståndet - Avhandling om den mänskliga naturen 1

  Om förståndet - Avhandling om den mänskliga naturen 1
  av David Hume

  Inbunden - 2002 - Svenska - ISBN: 9789172350250

 • Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi

  Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi
  av Dagfinn Föllesdal, Lars Wallöe, Jon Elster

  Häftad - 2001 - Svenska - ISBN: 9789172350137

 • Filosofins historia - antiken och medeltiden

  Filosofins historia - antiken och medeltiden
  av Anders Wedberg

  Häftad - 2003 - Svenska - ISBN: 9789172350298

  Det första bandet av Filosofins historia spänner över antiken och medeltiden, från försokratisk naturfilosofi till senmedeltid begreppsdiskussion. Här finns korta avsnitt sådana som Religion och matematik, ett filosofiskt komplex och Levnadskonst, m…

 • Filosofins historia - nyare tiden och romantiken

  Filosofins historia - nyare tiden och romantiken
  av Anders Wedberg

  Övrigt - 2003 - Svenska - ISBN: 9789172350304

  Det andra bandet av Filosofins historia inleds med en framställning av den mekaniska världsbild som växer fram under 1600- och 1700-talet i takt med den nya fysikens utveckling. Bokens tyngdpunkt ligger senare i skildringen av tre huvudriktningar in…

 • Prolegomena - Till varje framtida metafysik som skall kunna uppträda som ve

  Prolegomena - Till varje framtida metafysik som skall kunna uppträda som ve
  av Immanuel Kant

  Inbunden - 2002 - Svenska - ISBN: 9789172350182

  Prolegomena kom ut två år efter Kritik av det rena förnuftet. Kant söker här sammanfatta tankegångarna i sitt huvudverk och tillrättavisa några av de missförstånd som det gav upphov till. Boken är uppbyggd kring frågor som är implicita i Kritiken me…

 • Vetenskapliga revolutioners struktur

  Vetenskapliga revolutioners struktur
  av Thomas S. Kuhn

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172351073

  Ingen bok har haft större inflytande på vår förståelse av den vetenskapliga utvecklingen än Thomas S. Kuhns Vetenskapliga revolutioners struktur (1962), men det är också en bok som ändrade vår syn på oss själva, och till exempel gav oss begreppet pa…

 • Filosofin genom tiderna. 1900-talet, efter 1950 : texter

  Filosofin genom tiderna. 1900-talet, efter 1950 : texter

  Inbunden - 2008 - Svenska - ISBN: 9789172350670

 • Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar

  Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar
  av Lena Halldenius

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172351059

  I Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar tar Lena Halldenius sig an Wollstonecrafts hela författarskap, med fokus på hennes idéer om frihet, jämlikhet, rättigheter, demokrati och ägande. Halldenius visar hur feministen Wollsto…

 • Om moralen - Avhandling om den mänskliga naturen

  Om moralen - Avhandling om den mänskliga naturen
  av David Hume

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789172350502

  Med den tredje delen av Avhandling om den mänskliga naturen avslutar Hume sitt projekt att utveckla en samlad teori om alla viktiga aspekter av mänskligt tänkande och handlande. I början av Om Moralen ger Hume den klassiska formuleringen av en princ…

 • Om passionerna - Avhandling om den mänskliga naturen

  Om passionerna - Avhandling om den mänskliga naturen
  av David Hume

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789172350496

  Om passionerna är en bok om drivkrafterna bakom vårt handlande och våra moraliska omdömen. I Om förståndet undersökte Hume människans tänkande och kunskapsförmåga och fann deras räckvidd begränsad. På motsvarande sätt visar han här att förnuftet, äv…

 • Filosofi i den islamiska världen : en filosofihistoria utan luckor

  Filosofi i den islamiska världen : en filosofihistoria utan luckor
  av Peter Adamson

  Halvklotband - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172351165

  Filosofi i den islamiska världen är tredje delen i Peter Adamsons bokserie En filosofihistoria utan luckor , baserad på hans populära podcast med samma namn. Här täcks filosofin på det islamiska området från äldsta tider fram till 2000-talet, med up…

 • Aisthesis : estetikens historia D.1

  Aisthesis : estetikens historia D.1
  av Sara Danius, Cecilia Sjöholm, Sven-Olov Wallenstein

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172350908

  Aisthesis: Estetikens historia del 1 samlar centrala texter i det estetiska fältet från 1700-talet till 1940. För första gången föreligger en antologi på svenska som presenterar estetiken som en egen disciplin, representerad av filosofer och författ…

 • Filosofins historia - från Bolzano till Wittgenstein

  Filosofins historia - från Bolzano till Wittgenstein
  av Anders Wedberg

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789172350434

  Denna tredje del av Wedbergs Filosofins historia inleds med en översikt av den filosofiska utvecklingen från början av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Ett antal filosofiska riktningar tas upp med avseende på några utvalda teman såsom medvetand…

 • Kritik av det praktiska förnuftet

  Kritik av det praktiska förnuftet
  av Immaneul Kant

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789172350199

  Kant behandlar här förnuftet i dess praktiska bruk, dvs. i dess bestämmande av viljan och påverkan på handlingen. I centrum står Kants berömda kategoriska imperativet: "Handla så att maximen för din vilja alltid samtidigt kan gälla som princip för e…

 • Konrad Marc-Wogau : En livsresa från Moskva till Uppsala

  Konrad Marc-Wogau : En livsresa från Moskva till Uppsala
  av Lennart Nordenfelt

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789172350977

  En rikt fasetterad skildring av ett märkligt intellektuellt livsöde. Marc-Wogau tillhörde en tysk affärssläkt som fram till ryska revolutionen verkade i Ryssland. Efter revolutionen flydde han med sin familj till Sverige och blev med tiden filosofip…

 • Husserl och geometrins ursprung

  Husserl och geometrins ursprung
  av Jacques Derrida

  Häftad - 1990 - Svenska - ISBN: 9789187172281

  I volymen ingår en översättning av ett sent och postumt utgivet manuskript av Edmund Husserl, Geometrins ursprung. Med utgångspunkt i Husserls text utvecklar Derrida, en övergripande analys av det fenomenologiska projektet. Det handlar om att med ge…

 • Fenomenologin och filosofins kris

  Fenomenologin och filosofins kris
  av Edmund Husserl

  Häftad - 2002 - Svenska - ISBN: 9789172350236

  Denna bok utgör en kortfattad introduktion till Husserls filosofi och består av två centrala texter där Edmund Husserl (1859–1938) behandlar filosofins uppgift och natur. I "Filosofi som sträng vetenskap", från 1911 (sv. övers. Karl Weigelt),…

 • Särskilda anmärkningar

  Särskilda anmärkningar
  av Ludwig Wittgenstein

  Häftad - 1993 - Svenska - ISBN: 9789187172519

  Samling av spridda kulturkritiska anteckningar om musik, litteratur och filsofi. Mycket underhållande!

 • Epistemisk orättvisa: Kunskap, makt och etik

  Epistemisk orättvisa: Kunskap, makt och etik
  av Miranda Fricker

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172351035

  Miranda Fricker pekar ut två sorters orättvisa som kan drabba oss som kunskapssubjekt: vittnesorättvisa och hermeneutisk orättvisa. Båda formerna av orättvisa drabbar i första hand grupper som även i andra avseenden är missgynnade i samhället, såsom…

 • Kritik av omdömeskraften

  Kritik av omdömeskraften
  av Immanuel Kant

  Inbunden - 2003 - Svenska - ISBN: 9789172350267

  Kant fullbordar här det projekt han påbörjat ett decennium tidigare. Denna "tredje kritik" knyter ihop de två första på så sätt att den behandlar alla slags omdömen, alltså inte enbart kunskapsomdömen eller moraliska omdömen. Därigenom kan omdömeskr…

 • Vetenskapsfilosofi - En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan

  Vetenskapsfilosofi - En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan
  av Bengt Molander

  Häftad - 2003 - Svenska - ISBN: 9789172350410

  Vetenskapsfilosofin är kritisk, den försöker dra fram tysta förutsättningar och antaganden i ljuset. Därför är denna bok, med dess kritiska granskning av begreppet vetenskap och våra föreställningar om vetenskap, ett bra komplement till den ”v…

 • Fysik

  Fysik
  av Aristoteles

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172351028

  Aristoteles Fysik var under många århundraden utgångspunkten för allt naturvetenskapligt tänkande i västerlandet, och många av hans analyser och diskussioner av grundläggande begrepp är fortfarande fascinerande och intressanta. Här finns till exempe…

 • Att tänka på logik

  Att tänka på logik
  av Stephen Read

  Inbunden - 1999 - Svenska - ISBN: 9789187172946

 • Konst och verklighet : sju föreläsningar i estetikens historia

  Konst och verklighet : sju föreläsningar i estetikens historia
  av Anders Odenstedt

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172351172

  Vad är ett konstverk? Finns det någon begränsning på vad som kan kallas konst? Vad skiljer konstverk från andra hantverksprodukter? Kan vi rättfärdiga omdömet att ett konstverk är bättre än ett annat? Sådana frågor ställs inom den filosofiska esteti…

 • Den enskilde : en studie av trons profana möjlighet i Sören Kierkegaards tidiga författarskap

  Den enskilde : en studie av trons profana möjlighet i Sören Kierkegaards tidiga författarskap
  av Jonna Hjertström Lappalainen

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789172350724

 • Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi

  Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi
  av Edmund Husserl

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789172350328

  Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi är en fenomenologins grundbok. Det är i denna bok, utgiven 1913, som Husserl för första gången presenterar den fenomenologiska reduktionen och därmed etablerar fenomenologin i dess transcend…

 • Filosofi och medicin : från Platon till Foucault

  Filosofi och medicin : från Platon till Foucault

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172350915

  Filosofi och medicin tar upp den medicinska ska filosofins centrala frågeställningar som de behandlas av några framträdande läkare, filosofer och andra tänkare från Platon till Foucault.

 • Döden, livet och verkligheten

  Döden, livet och verkligheten
  av Lars Bergström

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789172350519

  Så här presenterar författaren sin bok: "Den här boken behandlar klassiska filosofiska problem det som brukar kallas eviga frågor och min ambition har varit att den ska kunna läsas av i stort sett vem som helst som intresserar sig för dessa problem.…

 • Heideggers väg

  Heideggers väg
  av Daniel Birnbaum, Sven-Olov Wallenstein

  Häftad - 1999 - Svenska - ISBN: 9789187172960

  Martin Heidegger är en av vår tids mest inflytelserika filosofer. Hans tänkande utgör ett slags prisma, där många av de viktigaste tendenserna från det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets filosofi löper samman för att sedan spridas ut och in…