Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Arkiv förlag/A-Z förlag

Sök »
Din sökning gav 269 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Världens jämlikaste land?

  Världens jämlikaste land?
  av Erik Bengtsson

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789179243371

   Under 1900-talet blev Sverige världens jämlikaste land. Inkomstfördelningen var jämn, klassresorna många och det politiska deltagandet stort och relativt jämnt fördelat i befolkningen. Sverige var ett föregångsland som debatterades över hela v…

 • Övervakning och straff : fängelsets födelse

  Övervakning och straff : fängelsets födelse
  av Michel Foucault

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789179242923

  Denna femte översedda och ombrutna upplaga innehåller för första gången illustrationerna ur den franska originalutgåvan.Varför intar fängelset en så dominerande plats i dagens straffsystem? Den frågan står i centrum för Michel Foucaults Övervakning…

 • Kapitalet : Första boken. Kapitalets produktionsprocess

  Kapitalet : Första boken. Kapitalets produktionsprocess
  av Karl Marx

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789179243203

  I dag möter vi en pågående global industrialisering utan motstycke i mänsklighetens historia, med åtföljande urbanisering, modernisering och övergång till kapitalistisk penningekonomi runt om i världen. De nya sociala och kulturella förhållandena gl…

 • Allt som är fast förflyktigas : modernism och modernitet

  Allt som är fast förflyktigas : modernism och modernitet
  av Marshall Berman

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789179242404

  I denna sällsynt rika och fängslande bok utforskar Marshall Berman en upplevelse som präglat alla samhällen och människor som dragits in i den kapitalistiska omvälvningen av världen: upplevelsen av en modernitet där inget är bestående och stabilt, d…

 • Utanför : avvikandets sociologi

  Utanför : avvikandets sociologi
  av Howard S. Becker

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789179242022

  Marijuanarökare och jazzmusiker är två av de avvikande grupper som den amerikanske sociologen Howard S. Becker studerar i den moderna klassikern Utanför (originalet Outsiders gavs ut 1963). Han visar här hur och varför någon blir en avvikare. Därige…

 • Kapitalet, överheten och alla vi andra: Klassamhället i Sverige - det rådan

  Kapitalet, överheten och alla vi andra: Klassamhället i Sverige - det rådan
  av Göran Therborn

  Flexband - 2018 - Svenska - ISBN: 9789179243036

  Vart är Sverige på väg? Det Sverige som en gång lovade bli jämlikhetens land har blivit Nordens mest ojämlika klassamhälle, med Västeuropas värsta förmögenhetskoncentration. Ojämlikheten skenar och fåväldet breder ut sig. Kapitalet och ett litet öve…

 • Etablerade och outsiders

  Etablerade och outsiders
  av Norbert Elias, John L Scotson

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789179242305

  Vad sker i ett vanligt bostadsområde i en engelsk industristad när en grupp nyinflyttade arbetare från London försöker anpassa sig till stadsdelen? Följden blir en konflikt och maktkamp mellan "etablerade", de gamla familjerna, och de nyinflyttade,…

 • Vansinnets historia under den klassiska epoken

  Vansinnets historia under den klassiska epoken
  av Michel Foucault

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789179242268

  Michel Foucault är en central gestalt i den europeiska intellektuella diskussionen genom sina framställningar av vansinnets, fängelsets och sexualitetens historia. Hans första stora arbete var just Vansinnets historia (Histoire de la folie à l'âge c…

 • Kapitalet : Andra boken. Kapitalets cirkulationsprocess

  Kapitalet : Andra boken. Kapitalets cirkulationsprocess
  av Karl Marx, David Harvey

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789179243029

  Karl Marx huvudarbete "Das Kapital" är ett av de mest betydande verken i samhällsvetenskapens och den politiska idédebattens historia och helt centralt för vår förståelse av det moderna, kapitalistiska samhället. "Kapitalets" första bok, "Kapitalets…

 • Den moderna världens ursprung

  Den moderna världens ursprung
  av Robert B Marks
  (1 recension)

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789179241704

  Robert B. Marks skildrar i denna lättillgängliga och fängslande bok den moderna världens ursprung i globalt perspektiv. Till skillnad från de flesta andra böcker i ämnet, som förutsätter att den moderna världens tillblivelse handlar om "västerlandet…

 • Evidensens många ansikten : evidensbaserad praktik i praktiken

  Evidensens många ansikten : evidensbaserad praktik i praktiken

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789179242282

  I början av 1990-talet lanserades ett nytt koncept inom vården -- evidensbaserad medicin. Dess grundläggande ambition var att garantera att alla behandlingsåtgärder skulle bygga på bästa tillgängliga kunskap, eller evidens. Konceptet har sedan sprit…

 • Lagom perfekt : erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar

  Lagom perfekt : erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar
  av Linda Hiltunen

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789179242879

  Allt fler svenska ungdomar rapporterar att de är drabbade av någon form av ohälsa. Det rör sig främst om stress, men även andra psykiska och somatiska besvär. I Lagom perfekt får gymnasieungdomar själva komma till tals och berätta om ohälsans orsake…

 • Vetandets arkeologi

  Vetandets arkeologi
  av Michel Foucault

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789179242275

  Den gängse filosofin hävdar att subjektet och förnuftet måste få härska -- i människans namn. Men blir den verkliga människan mindre mänsklig, om vi berövar den abstrakta människan hennes ställning som förklaringsfaktor till allting? Det är Foucault…

 • Den stora omdaningen - Marknadsekonomins uppgång och fall

  Den stora omdaningen - Marknadsekonomins uppgång och fall
  av Karl Polanyi

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789179242435

  Denna bok är den klassiska skildringen av det liberala marknadssamhällets uppgång och fall från slutet av 1700-talet till det andra världskriget ("The great transformation", ursprungligen utgiven 1944). "Den stora omdaningen" avser den omvälvning av…

 • Valfri välfärd : ett medborgarperspektiv på den svenska välfärdsstaten

  Valfri välfärd : ett medborgarperspektiv på den svenska välfärdsstaten
  av Johan Vamstad, Kerstin Stenius

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789179242695

  Valfrihet är ett djupt ideologiskt begrepp. Valfrihet i välfärden synliggör som få andra frågor en spricka rakt igenom den svenska politiska scenen: det ses som en väg till ökat inflytande för varje medborgare eller som ett recept på ökad ojämlikhet…

 • Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen

  Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen
  av Ingrid Sahlin
  (1 recension)

  Häftad - 2000 - Svenska - ISBN: 9789179241322

  Förebyggande arbete framhålls ofta som något nytt, positivt och rationellt. Det rättfärdigar insatser som annars skulle ifrågasättas. Samtidigt som statsmakten framhåller brottspreventionens värde har dock en rad verksamheter och förhållanden som fö…

 • Minima Moralia : Reflexioner ur det stympade livet

  Minima Moralia : Reflexioner ur det stympade livet
  av Theodor W. Adorno

  Häftad - 1986 - Svenska - ISBN: 9789179240141

  Skrivna åren 1944--47 under Adornos landsflykt i USA sträcker sig texterna i denna bok från privata erfarenheter till allmänna problem av filosofisk, politisk och estetiskt art. Här ger Frankfurtskolans främste företrädare sin personliga formulering…

 • Miljöpolitik : i går, i dag, i morgon

  Miljöpolitik : i går, i dag, i morgon
  av Lennart J. Lundqvist

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789179242886

  Hur kan vi bevara de naturresurser som tillhör oss alla samtidigt som vi slår vakt om demokratin och den individuella valfriheten?I den här boken diskuterar Lennart J. Lundqvist fyra olika sätt att möta den kommande globala resursknappheten. Oavsett…

 • Beständig ojämlikhet

  Beständig ojämlikhet
  av Charles Tilly

  Häftad - 2000 - Svenska - ISBN: 9789179241353

  Varför är alla moderna samhällen ojämlika? Är det något som är önskvärt eller av naturen givet, eller kan det reformeras bort? I denna internationellt mycket uppmärksammade bok försöker den amerikanske historikern och sociologen Charles Tilly förkla…

 • Mytologier

  Mytologier
  av Roland Barthes

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789179242091

  I sitt klassiska arbete Mytologier (1957) analyserar och förklarar sociologen och semiologen Roland Barthes (1915-1980) de "myter" som utgör den moderna människans vardagsvärld. I korta kapitel presenterar han en serie fenomen från det dagliga livet…

 • Skola för lönsamhet : om elevers marknadsanpassade villkor och vardag

  Skola för lönsamhet : om elevers marknadsanpassade villkor och vardag
  av Majsa Allelin

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789179243289

  Den svenska skolan kännetecknas idag av växande klyftor mellan elevgrupper och enskilda skolor. Hur blev det så? Det svenska utbildningsväsendet har radikalt förändrats under de senaste trettio åren. Vi har fått en tydlig marknadsanpassning av skolo…

 • "Så fixade vi Allhallen" : resursmobilisering och organisationsförtätning i ett lokalsamhälle

  "Så fixade vi Allhallen" : resursmobilisering och organisationsförtätning i ett lokalsamhälle
  av Jessica Hansen

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789179242312

  Hur går det till att mobilisera människor och resurser i ett svenskt lokalsamhälle? Jessica Hansen analyserar i denna bok hur det gick till när en ideell förening i Hovmantorp, en medelstor ort i det småländska industribältet, lyckades få fram tillr…

 • Alienation och arbete : unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen

  Alienation och arbete : unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen
  av Johan Alfonsson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789179243357

  Kapitalismen i tjänstesamhället har under de senaste decennierna fått en alltmer flexibel prägel. Kapital och varor rör sig allt friare, produktionen sker just-in-time och i Sverige har vi sett en kraftig ökning av de som arbetar under osäkra villko…

 • Reformism och utopism: Wigforss, efterkrigstid och socialdemokratins

  Reformism och utopism: Wigforss, efterkrigstid och socialdemokratins
  av Gunnar Hansson

  Danskt band - 2018 - Svenska - ISBN: 9789179243166

  Idén om att utifrån värden som förnuft, frihet och jämlikhet omgestalta hela samhället kan te sig förlegad i en tid när utopierna har dödförklarats. Det råder en utbredd skepsis mot möjligheten att driva en rationellt grundad reformpolitik som vill…

 • Vägar till medborgarskap

  Vägar till medborgarskap

  Danskt band - 2011 - Svenska - ISBN: 9789179242374

  Hur blir man medborgare och vad innebär det att vara medborgare? Medborgarskapet kan vara den efterlängtade slutdestinationen för en lång och mödosam flykt, men det kan också vara startpunkten för en svårdefinierbar integrationsprocess.Medborgarskap…

 • Allmänningen som samhällsinstitution

  Allmänningen som samhällsinstitution
  av Elinor Ostrom

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789179243326

  Hur ska vi gemensamt kunna använda och samtidigt vårda världens resurser på ett för framtiden hållbart sätt? Det framstår allt mer som mänsklighetens verkliga ödesfråga. I sin epokgörande bok Allmänningen som samhällsinstitution (Governing the Commo…

 • Litteraturens nollpunkt

  Litteraturens nollpunkt
  av Roland Barthes

  Pocket - 1966 - Svenska - ISBN: 9789150401165

  I sin inledning till den här boken sktiver Roland Barthes: Hébert började aldrig ett nummer av Pére Duchêne utan att stoppa in ett antal fan och helvete. Dessa kraftuttryck hade ingen egentlig innebörd, de gav bara en antydan. Om vad? Om en hel revo…

 • Borgerlig offentlighet : kategorierna "privat" och "offentligt" i det moder

  Borgerlig offentlighet : kategorierna "privat" och "offentligt" i det moder
  av Jürgen Habermas

  Häftad - 2003 - Svenska - ISBN: 9789179241636

  En brett upplagd skildring av hur den tidiga borgerligheten skapar den moderna åtskillnaden mellan "privat" och "offentligt", där offentligheten tilldelas rollen som kritisk granskare av statens verksamhet. På ett fascinerande sätt visar Habermas hu…

 • Ojämlikhet dödar

  Ojämlikhet dödar
  av Göran Therborn

  Danskt band - 2016 - Svenska - ISBN: 9789179242718

  Ojämlikhet handlar inte bara om tjockleken på våra plånböcker. Det är en sociokulturell ordning som, för de flesta av oss, inskränker våra möjligheter att fungera som mänskliga varelser, försvagar vår hälsa, minskar vår värdighet, vår självkänsla, l…

 • Den svengelska modellen : svensk fotboll i omvandling under efterkrigstiden

  Den svengelska modellen : svensk fotboll i omvandling under efterkrigstiden
  av Tomas Peterson

  Häftad - 1993 - Svenska - ISBN: 9789179240745

  Under 1970-talet införde engelska tränare nya spelsystem inom svensk fotboll. Fotbollförbundet bekämpade lidelsefullt det osvenska spelsättet men med framgångarna för klubbar som Malmö FF, IFK Göteborg och Halmstads BK föll alla traditionalistiska f…

 • Femininity at work : gender, labour, and changing relations of power in a Swedish hospital

  Femininity at work : gender, labour, and changing relations of power in a Swedish hospital
  av Rebecca Selberg

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9789179242497

  This is a book about gender, labour, and changing relations of power in a Swedish hospital, and presents an ethnographic study of nurses and their work. Paid care work has been a domain of institutional compliance to male dominance, as well as a cri…

 • Sockerförsöket : kariesexperiment 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnes

  Sockerförsöket : kariesexperiment 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnes
  av Elin Bommenel

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789179241995

  År 1942 hade 99,99 procent av Sveriges värnpliktiga karies. Den 1938 införda folktandvården dignade under arbetsbördan att laga och dra ut svenska folkets illa anfrätta tänder.Mot den bakgrunden fick Medicinalstyrelsen i uppdrag av regeringen att kl…

 • De arbetslösa i Marienthal

  De arbetslösa i Marienthal
  av Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld, Hans Zeisel

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789179242640

  När textilfabriken i den lilla orten Marienthal i Österrike slog igen i spåren av den stora depressionen blev följderna förödande: ett helt samhälle kastades ut i arbetslöshet. Hur skulle befolkningen reagera? Skulle de resa sig i protest som många…

 • Protest och profetia : Korpela-rörelsen

  Protest och profetia : Korpela-rörelsen
  av Lennart Lundmark

  Häftad - 1985 - Svenska - ISBN: 9789185118793

  En fascinerande skildring av den kända svenska millenaristiska rörelsen på 1930-talet. Lundmark avlivar många av de myter och anekdoter, som uppstått kring den, men gör det i stället möjligt för oss att förstå både de dramatiska och tragiska sidorna…

 • Önskad och ifrågasatt : lantbruksvetenskapernas akademisering i 1900-talets Sverige

  Önskad och ifrågasatt : lantbruksvetenskapernas akademisering i 1900-talets Sverige

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789179243425

  Redan under 1800-talet växte det fram forskning inriktad mot det svenska jordbrukets och skogsbrukets behov. Forskningen bedrevs ofta i nära samarbete med eller av näringarna själva, till exempel i hushållningssällskapens regi. Under 1900-talet kom…

 • Demokrati och socialism : austromarxismen under mellankrigstiden

  Demokrati och socialism : austromarxismen under mellankrigstiden
  av Lennart Olausson

  Häftad - 1987 - Svenska - ISBN: 9789179240257

  Den österrikiska socialdemokratin, den så kallade austromarxismen, intog under mellankrigstiden en självständig position mellan socialdemokrati och kommunism. Idéhistorikern Lennart Olausson introducerar här denna riktning genom att analysera den de…

 • Reproduktionen : bidrag till en teori om utbildningssystemet

  Reproduktionen : bidrag till en teori om utbildningssystemet
  av Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789179242121

  I Sverige har högre utbildning aldrig varit mer lättillgänglig än i dag. Runt hälften av alla gymnasister går vidare till högskola och universitet. Men de ursprungliga förhoppningarna om ökad social rörlighet och utjämnade klasskillnader har inte up…

 • Kurs i allmän lingvistik

  Kurs i allmän lingvistik
  av Ferdinand de Saussure

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789179242671

  Ferdinand de Saussures Kurs i allmän lingvistik är en av 1900-talets mest inflytelserika vetenskapliga böcker. Den gavs ut av några kollegor till Saussure vid universitetet i Genève på grundval av anteckningar som hans studenter hade fört.Saussure b…

 • Mänskliga samhällen

  Mänskliga samhällen
  av Abram de Swaan

  Häftad - 2003 - Svenska - ISBN: 9789179241599

  Abram de Swaan har med sin bok Mänskliga samhällen på ett närmast mirakulöst sätt lyckats få ihop en logiskt sammanhängande presentation av olika former för människors samband. I tolv korta och tydliga kapitel beskriver han utan mystifikationer allt…

 • Mellan scen och salong: en kultursociologisk analys av ungdomsteater

  Mellan scen och salong: en kultursociologisk analys av ungdomsteater
  av Anna Lund

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789179242114

  Ridån går upp. Skådespelarna blickar ut över salongens välfyllda rader. Publiken riktar sin uppmärksamhet mot scenen. Scen möter salong och salong möter scen, olika sociala världar möts och bryts mot varandra. En väv av intentioner, förväntningar, e…

 • Det vilda tänkandet

  Det vilda tänkandet
  av Claude Lévi-Strauss

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789179242596

  Claude Lévi-Strauss var sannolikt 1900-talets mest inflytelserike socialantropolog. I sina arbeten om släktskap och myter ger han det mest fullödiga uttrycket för strukturalismen som tankeform.Det vilda tänkandet, som kom ut första gången 1962, har…

 • Essayer om Brecht

  Essayer om Brecht
  av Walter Benjamin

  Häftad - 1971 - Svenska - ISBN: 9789150401202

  Innehåll:Vad är den episka teatern?Studier till den episka teaterns teoriUr BrechtkommentarenEtt familjedrama på den episka teaternLandet där proletariatet inte får nämnasKommentarer till dikter av BrechtBrechts tolvskillingsromanFörfattaren som pro…

 • Från Brittiska Indien till Huseby bruk : Järnvägen som arena för modernitet

  Från Brittiska Indien till Huseby bruk : Järnvägen som arena för modernitet
  av Margareta Petersson, Henrik Chetan Aspengren, Alexander Bubb, Gunnel Cederlöf, Ingemar Gunnarsson, Radhika Krishnan, Dhiraj Kumar Nite

  Danskt band - 2018 - Svenska - ISBN: 9789179243043

  Det småländska godset Huseby bruk köptes år 1867 av den unge Joseph Stephens som gjort sig en förmögenhet på att bygga järnväg i Brittiska Indien. När ­Stephens avvecklade sin indiska affärsverksamhet samlade han noggrant ihop sina brev, arbetskontr…

 • Att studera Kapitalet : första boken. Kommentar och studiehandledning

  Att studera Kapitalet : första boken. Kommentar och studiehandledning
  av Lindberg (f.d. Dahlkvist)

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789179242534

  Karl Marx "Kapitalet" är ett av samhällsvetenskapens mest betydelsefulla verk och centralt för diskussionen om det moderna, kapitalistiska samhället. I "Att studera Kapitalet" tar Mats Lindberg fasta på "Kapitalet" betraktad som samhällsvetenskaplig…

 • Förnuftets banemän : från Nietzsche till Hitler

  Förnuftets banemän : från Nietzsche till Hitler
  av Georg Lukács

  Inbunden - 1985 - Svenska - ISBN: 9789185118755

  "Det finns ingen oskyldig världsåskådning". Det är utgångspunkten för Lukács' uppgörelse med den tyska irrationalismen. Tänkare som Nietzsche, Dilthey, Simmel, Heidegger, Jaspers, Weber, Mannheim med flera bidrog alla enligt Lukács till att bereda v…

 • Motsatsernas spel : Friedrich Engels filosofi och 1800-talets vetenskap

  Motsatsernas spel : Friedrich Engels filosofi och 1800-talets vetenskap
  av Sven-Eric Liedman

  Häftad - 1983 - Svenska - ISBN: 9789185118519

  Vilken karaktär har de lagar som Marx och Engels sökte formulera för kapitalismens utveckling? Hur skall man förstå och bedöma Engels' försök att utforma en allmän filosofi och världsåskådning? Dessa frågor belyses i detta storslagna arbete mot bakg…

 • Den folkliga staden : Söderkvarter i Stockholm mellan krigen

  Den folkliga staden : Söderkvarter i Stockholm mellan krigen
  av Mats Franzén

  Häftad - 1992 - Svenska - ISBN: 9789179240721

  Mellankrigstidens rumsliga och klassmässiga förhållanden på Söder i Stockholm skapade förutsättningar för en speciell folklig kultur. Här återskapas det livet, som det levdes från tidig morgon till sen natt och efter årstidernas växlingar. Med hjälp…

 • Massproducerade traditioner

  Massproducerade traditioner
  av Eric J. Hobsbawm

  Häftad - 2002 - Svenska - ISBN: 9789179241490

  Eric J. Hobsbawm (1917--2012) var en av sin generations ledande historiker. Han har skrivit om arbetarrörelsen i England, om rebeller och banditer i Europa, om jazzen, om historieforskning m m. Flera av hans böcker finns översatta till svenska, främ…

 • Kritiska essäer

  Kritiska essäer
  av Roland Barthes

  Pocket - 1967 - Svenska - ISBN: 9789150401158

  Innehåll: Värld och sakvärld; Objektiv -- objektbestämd -- litteratur; Baudelaires dramatik; Den blinda Mor Courage; Brecht-revolutionen; Teaterdräktens patologiska tillstånd; Bokstavlig litteratur; Att spela antik teater; Avant-garde -- i spetsen f…

 • Teknikens värld : teknisk förändring och ingenjörsarbete i svensk industri

  Teknikens värld : teknisk förändring och ingenjörsarbete i svensk industri
  av Boel Berner

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789179242442

  Sedan 1800-talets slut har stora yrkesgrupper av ingenjörer och tekniker vuxit fram i det svenska samhället. Detta redan klassiska arbete, som Arkiv ger ut i en ny upplaga, sätter in deras viktiga men ibland osynliga arbete i ett historiskt, ekonomi…