Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Arcus Förlag

Sök »
Din sökning gav 34 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Natten ska vika

  Natten ska vika
  av Johan Tyrberg

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789188553447

  ”När det mörknar förlorar den bedjande människan Gud ur sikte och tappar tilltron både till sin egen förmåga och till Guds vilja att vara nära. Moderna terapeuter kan benämna detta som en existentiell kris. Johannes av Korset kallar det ”…

 • Exposure - som synsätt, förhållningssätt och arbetssätt

  Exposure - som synsätt, förhållningssätt och arbetssätt

  Kartonnage - 2010 - Svenska - ISBN: 9789188552914

  Vad händer med mig när jag möter utsatthet, splittring och mångfald?Kan jag träna mig i att vara närvarande, att se människor som subjekt och inte som objekt?Hur undviker jag att »hjälp» blir ett sätt att utöva makt?Exposure är en arbetsmodell där m…

 • Livsmodets väg

  Livsmodets väg
  av Magnus Malmgren, Maria Iron Holm, Gunilla Lindén, Mats Tengelin, Karianne Esseveld, Tania Sezen Riderelli Rio, Hans-Erik Lindström

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188553362

  Detta är en överlevnadshandbok. Någon gång i livet kan du behöva en sådan. Någon gång ställs varje människa inför frågan: Hur ska jag orka leva? Det finns många saker som kan få oss att hamna där, att tappa livsmodet – det kan bero på många sa…

 • En levande relation : bibeltankar om bön

  En levande relation : bibeltankar om bön
  av Johan Tyrberg

  Danskt band - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188553300

  Bönen – ett av de mest centrala temana i den kristna tron, ett av fundamenten för kyrkans och den egna trons överlevnad, är Johan Tyrbergs tema för denna bok: ”Jag vill reflektera över vad det kan innebära att tänka på bön som kommunikat…

 • Gud är större

  Gud är större
  av Antje Jackelén

  Pocket - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188553256

  Tro spelar roll, inte bara i va°ra ensamma duster med livet utan ocksa° i samha¨llslivet. Att religion enbart skulle vara en privatsak a¨r en av va°ra dagars mest seglivade missuppfattningar.Boken »Gud a¨r sto¨rre» utkom fo¨rsta ga°ngen 2011 i en be…

 • Kärlekens måltid: Om mässans och musikens teologi

  Kärlekens måltid: Om mässans och musikens teologi
  av Lena Petersson

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789188553225

  Kärlekens måltid handlar om mässans och musikens teologi och om sambandet mellan dem. I kyrkans teologi är samtalet om nattvarden väsentligt. Mässan har genom tiderna gestaltats på skiftande sätt. Ändå tycks nattvarden alltid behålla något av sitt m…

 • Labyrinter : handbok för pilgrimer

  Labyrinter : handbok för pilgrimer
  av Anna Alebo, Karin Hedner, Anders Piltz, Anne Ekberg, Johan Tyrberg, Ebba Älverbrandt, Kent Wisti, Lovisa Stålknapp, Lena Sjöstrand, Moder Christa OSB

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188553423

  Labyrinten har en given va¨g in mot mitten. Det a¨r omo¨jligt att ga° vilse. Jag beho¨ver inte ta na°gra beslut utan bara fo¨lja. I labyrintens vindlingar stillas min sja¨l.Tillsammans med en rad medfo¨rfattare utforskar Anna Alebo labyrintens histo…

 • Inte i himlen: Text, tolkning och tillämpning i judisk tradition

  Inte i himlen: Text, tolkning och tillämpning i judisk tradition
  av Karin Hedner Zetterholm

  Inbunden - 2008 - Svenska - ISBN: 9789188552761

  Inte i himlen! ger en överskådlig introduktion till judendomens viktigaste verk, judisk bibeltolkning och dess användning i olika sammanhang. Här ges en introduktion till Mishnah, Talmud, Midrash och Targum. Här beskrivs hur judisk tradition tolkat…

 • Valentinianernas evangelium : gnosticismen och den antika kristna idévärlden i ljuset av texterna från Nag Hammadi

  Valentinianernas evangelium : gnosticismen och den antika kristna idévärlden i ljuset av texterna från Nag Hammadi
  av Paul Linjamaa

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188553287

  Valentinus av Alexandria var en teolog och predikant vars verksamhet under det andra århundradet fick stort genomslag. Valentinianernas evangelium – den världsbild och teologi som kan knytas till Valentinus och hans efterföljare – var in…

 • Judendomen : i kristet perspektiv

  Judendomen : i kristet perspektiv
  av Bo Johnson

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188553386

  Vari består skillnaden mellan judendom och kristendom - båda utgår ju från samma gammaltestamentliga skrifter. De vilar på tilltron till Gud och hans löften. I ett kristet perspektiv har man ofta sett judendomen som en lagreligion till skillnad från…

 • Metaller i helig tjänst

  Metaller i helig tjänst

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188553379

  En unik bok som beskriver alla de inventarier, föremål och byggnadsdetaljer som är av metall i en kyrkobyggnad: Det kan vara spirans kyrktupp, kyrkklockorna, dörrlåset, nyckeln, nattvardskalken, oblatjärnet, sockenalnen, biskopens kräkla och mycket…

 • Samtal vid brunnar: Introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik

  Samtal vid brunnar: Introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik
  av Rune Larsson

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789188552839

  Dagens religiösa landskap kännetecknas av att den globala världen har blivit påtagligt närvarande i det lokala. Vi lever i en religiös och kulturell mångfald som både skapar möjligheter för berikande möten och rädslor inför det okända. I detta ligge…

 • Ramadan : en svensk tradition

  Ramadan : en svensk tradition

  Inbunden - 2009 - Svenska - ISBN: 9789188552877

  Islam är Sveriges näst största religion. Uppskattningsvis 400 000 svenskar, varav en fjärdedel i skolåldern eller yngre, är muslimer. Vissa är praktiserande medan andra är sekulariserade. Bland islams helger och högtider intar fastemånaden ramadan o…

 • Aldrig mindre än hopp : griftetal

  Aldrig mindre än hopp : griftetal

  Häftad - 1997 - Svenska - ISBN: 9789188552105

  Kyrkoårsanknutna griftetal, skrivna av fyra präster i Svernska kyrkan, avsedda som inspiration för alla som skall hålla ett själavårdande tal.

 • Tid för Gud : judiska och kristna perspektiv på de judiska högtiderna

  Tid för Gud : judiska och kristna perspektiv på de judiska högtiderna
  av Göran Larsson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188552662

  JUDENDOMEN handlar om långt mycket mer än rötter till kristendomen. Den utgör en omistlig del av det mest centrala i kristen tro och tradition. Genom att studera firandet av de judiska högtiderna kan vi lära oss mer om både judendom och kristendom.…

 • Gud blev människa : monoteismen och inkarnationen i kristendom, judendom och islam

  Gud blev människa : monoteismen och inkarnationen i kristendom, judendom och islam
  av Bo Johnson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188553430

  Kristendom, judendom och islam kallas »de tre monoteistiska religionerna», eftersom de delar tron pa° en enda Gud, skapare av himmel och jord.Men kristendomen ha¨vdar dessutom inkarnationen, som inneba¨r att det a¨r Gud sja¨lv som har blivit ma¨nnis…

 • Hopp och tröst : tankar och böner

  Hopp och tröst : tankar och böner
  av Anna Alebo

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188553393

  Boken vill ge oss hopp och tro¨st, inspirera till bo¨n och fo¨rbo¨n och hja¨lpa oss att hitta riktningen frama°t ocksa° under konstiga, sva°ra och fo¨rvirrande omsta¨ndigheter. Fo¨rfattaren skriver i bokens inledning: »Vi beho¨ver hja¨lpas a°t att h…

 • Orden och erfarenheten: Teologiska reflektioner om hur Gud ger sig tillkänna

  Orden och erfarenheten: Teologiska reflektioner om hur Gud ger sig tillkänna
  av Gösta Hallonsten

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789188553195

  Det talas om en religionens återkomst i vår tid. Ofta handlar det antingen om fundamentalistiska rörelser eller om en tro som primärt bygger på enskilda människors upplevelser. Relationen mellan ord och erfarenhet i religiösa traditioner blir proble…

 • Guds närvaro. Teologiska reflexioner 1

  Guds närvaro. Teologiska reflexioner 1
  av Werner G. Jeanrond

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789188552686

  Guds närvaro ställer en rad frågor som vill stimulera läsaren att fundera över Gud, teologi och kyrka. Hur kan man tänka sig Guds närvaro i dagens värld? Kan man älska Gud? Vilka resurser finns för teologisk reflektion idag? Finns det en religiös sa…

 • Livsmodets språk. Förkunnelse och sakrament i en luthersk teologi

  Livsmodets språk. Förkunnelse och sakrament i en luthersk teologi
  av Henry Cöster

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789188552808

  Kristen tro är tilliten till att livsmodets förutsättning finns i tilltalets ord, i dopets vatten och i måltidens brutna bröd. I kyrkans tradition blir på så sätt livsmodets förutsättning påtagligt närvarande mitt i våra liv. Detta är en utmaning oc…

 • Prästgård och prästgårdsliv i Lunds stift 1850?2011

  Prästgård och prästgårdsliv i Lunds stift 1850?2011
  av Sven-Åke Selander, Gunilla Selander, Stig Alenäs

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789188552983

  Under senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet har flertalet prästgårdar inom Svenska kyrkan avvecklats eller fått nya funktioner. Dessa prästgårdar har spelat en viktig roll som pastorala centra i församlingarna, som kulturbärare och som…

 • Judarna, Ers Majestät!

  Judarna, Ers Majestät!
  av Göran Larsson

  Danskt band - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188553324

  Frågan om Guds förbund med judarna har besvarats på olika sätt genom den kristna historien. Inte så sällan har kyrkan haft en ambivalent inställning till det folk som utgör dess egen grund. En del har hävdat att judarna fortfarande är Guds egendomsf…

 • Jakten på det försvunna skrattet : En komiker söker en skrattande Gud

  Jakten på det försvunna skrattet : En komiker söker en skrattande Gud
  av Mackan Andersson

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789188552648

  Har Gud humor? Vad är kristen humor? Får en kristen skämta om vad som helst? Hur skriver man en liknelse eller ett skämt? Detta är en rolig, tänkvärd och praktisk bok som vill inspirera alla »Guds narrar» som funderar över humorns plats i kyrkans tr…

 • Jätten Finn

  Jätten Finn
  av Lone Mogensen, Tord Nygren

  3-6 år Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188553263

  Sagan om Jätten Finn och sankt Lars spelar en stor roll i Lund i allmänhet, där många saker heter Finn-nånting, och i Domkyrkan i synnerhet - för i kryptan står än idag den förstenade jätten Finn och håller om kolonnen. Det sägs att om kyrkan en dag…

 • Und wir sahen seine Herrlichkeit

  Und wir sahen seine Herrlichkeit
  av Christian Braw

  Danskt band - 2020 - Tyska - ISBN: 9789188553409

  „Und wir sahen seine Herrlichkeit“ – mit diesen Worten des Evangelisten St. Johannes hat Dr. Christian Braw die Richtung seines theologischen und philosophischen Werkes angegeben. Dr. Christian Braw wurde 1985 in Lund, Schweden, zu…

 • Mässa på svenska : Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden

  Mässa på svenska : Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden
  av Christer Pahlmblad

  Häftad - 1998 - Svenska - ISBN: 9789188553010

  Hur firades egentligen högmässan i en vanlig sockenkyrka under femtonhundratalet?l denna studie undersöks reformatoriska gudstjänstbruk och gudstjänsttexter.Genom att dessa relateras till den senmedeltida bakgrunden, kan författaren visa på kontinui…

 • Kyrkans framtid: Teologiska reflexioner III

  Kyrkans framtid: Teologiska reflexioner III
  av Werner G. Jeanrond

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789188553201

  Kristna kyrkor och samfund befinner sig i kris. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli när det kristna budskapet förs vidare i en tid som oupphörligt förändras. Tro och efterföljelse måste gestaltas på nytt av varje generation, och den…

 • Människa och mer : Jesus i forskningens ljus

  Människa och mer : Jesus i forskningens ljus
  av Bengt Holmberg

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789188552570

  Varje tid och kultur har sina mönster för familjeliv, samtal, måltider och sociala relationer. I Jesu värld var konversationen en fäktkonst, där det gällde att ha ordet i sin makt och kunna ge svar på tal. Familjens heder var högprioriterad, respekt…

 • Påskberättelsen

  Påskberättelsen
  av Anselm Grün

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188553270

  "När det är påsk, judarnas största högtid, kommerJesus och hans lärjungar till Jerusalem. Jesusrider på en ungåsna. Vid stadsporten väntarredan en stor folkskara. Människorna är gladaöver att Jesus kommer till dem. De klär av sigsina ytterkläder, oc…

 • Moder Jord i klimakteriet - om klimatkrisen, hot och hopp

  Moder Jord i klimakteriet - om klimatkrisen, hot och hopp

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789188552785

  Det krävs ett nytänkande för att komma tillrätta med de klimatproblem som västerländsk livsstil orsakat. Med Moder Jord i klimakteriet vill tolv kvinnor visa vad helhetssyn och existentiella infallsvinklar på klimat debatten kan bidra med. Hoten mot…

 • Att inse skillnaden : Texter och tankar kring sinnesro

  Att inse skillnaden : Texter och tankar kring sinnesro
  av Cecilia Billqvist, Iréne Gunnehill

  Danskt band - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188553331

  ATT INSE SKILLNADEN – kanske har det aldrig varit så viktigt som nu, i vår sönderstressade tid, att hitta sinnesro – att acceptera en del och att vara modig i annat; att ha förstånd att inse skillnaden mellan det jag kan och det jag inte…

 • Mårten Hultenberg : sakrala objekt

  Mårten Hultenberg : sakrala objekt
  av Cecilia Hildeman Sjölin, K. G. Hammar

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188553355

  Hundratusentals svenskar har någon gång mött Mårten Hultenbergs konst – de flesta sannolikt utan att vara medvetna om det. Skolbarnen på studiebesök i Lunds domkyrka stannar upp vid en av ljusbärarna. Boende och personal på Seniorboendet Skogs…

 • Julberättelsen

  Julberättelsen
  av Anselm Grün

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188553317

  Julberättelsen är en spännande berättelse för barn i alla åldrar om Jesu födelse och alla händelser som omgav den. Här finns änglar i massor, flera spännande resor och ondska som hotar att förgöra det nyfödda barnet. Kan drömmar rädda honom som ska…

 • Att lämna sitt trossamfund. Några sociologiska perspektiv

  Att lämna sitt trossamfund. Några sociologiska perspektiv
  av Curt Dahlgren

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789188552778

  Vad får människor att lämna en kyrka eller religiös rörelse utan att gå med i någon annan?Med hjälp av återgivna intervjuer ges en inblick i vad som får människor att lämna Svenska kyrkan eller andra trossamfund utan att gå med i ett annat. Alla fic…