Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Sven-Erik Torhell

Sök »
Din sökning gav 41 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Samhällsvetenskaplig metod

  Samhällsvetenskaplig metod
  av Matthew David, Carole D. Sutton

  Flexband - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144099958

  Samhällsvetenskaplig metod ger en bred introduktion till teori, logik och praktiska metoder för kvalitativ och kvantitativ forskning samt för forskning med blandade metoder. Boken täcker alla centrala aspekter av forskningsdesign, datainsamling, dat…

 • Konsumtionsliv

  Konsumtionsliv
  av Zygmunt Bauman
  (1 recension)

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789171732781

  Zygmunt Bauman har energiskt utforskat olika sidor av vårt samtida sociala ich kulturella liv, som han karaktäriserar som "flytande". Relationer, identiteter, och institutioner befinner sig i en ständig förvandling. Det skapas hela tiden nya möjligh…

 • Diskursanalys som teori och metod

  Diskursanalys som teori och metod
  av Marianne Winther Jörgensen, Louise Phillips

  Häftad - 2000 - Svenska - ISBN: 9789144013022

  Diskursbegreppet har varit på modet i mer än tio år men innebörden är ofta oklar. En vanlig förklaring på begreppet är att diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå värld…

 • Etik i arbete med människor

  Etik i arbete med människor
  av Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789144090207

  Yrkesetik är inte bara en fråga om teorier och tänkesätt. Det har också med personliga och institutionella ramar och förutsättningar att göra, och kräver att vi förhåller oss till många olika nivåer av den sociala verkligheten. Allt arbete med männi…

 • Vetandets arkeologi

  Vetandets arkeologi
  av Michel Foucault

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789179242275

  Den gängse filosofin hävdar att subjektet och förnuftet måste få härska -- i människans namn. Men blir den verkliga människan mindre mänsklig, om vi berövar den abstrakta människan hennes ställning som förklaringsfaktor till allting? Det är Foucault…

 • Litteratur - Introduktion till teori och analys

  Litteratur - Introduktion till teori och analys
  av Lasse Horne Kjaeldgaard, Lis Møller, Dan Ringgard, Lilian Munk Rösing, Peter Simonsen, Mads Rosendahl Thomsen

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144092461

  Det litteraturanalytiska arbetet är i dag problembaserat, snarare än format av en specifik teori eller metod. Därför har författarna till den här boken valt bort ett traditionellt kronologiskt upplägg där olika teorier presenteras i tur och ordning…

 • Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori

  Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori
  av Søren Kjørup

  Inbunden - 2009 - Svenska - ISBN: 9789144054124

  Människovetenskaperna ger en grundlig och lättillgänglig introduktion till humanioras vetenskapsteori i vid mening.Författaren går igenom humanioras historia och belyser en rad grund-läggande teoretiska frågor, som exempelvis:vilket förhållande råde…

 • Historien - och varför den angår oss

  Historien - och varför den angår oss
  av Lynn Hunt

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144127552

  Vi rättfärdigar våra handlingar i nuet genom vår förståelse av det förflutna. Men vi lever i en tid då politiker obesvärat ljuger om historiska fakta och lägger sig i historieböckers innehåll, och då medier ofta återger en och samma händelse på häpn…

 • Kultur : den flexibla gemenskapen

  Kultur : den flexibla gemenskapen
  av Kirsten Hastrup

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789144067995

  Kulturbegreppet tränger sig på. Det är inte längre förbehållet ett fåtal att uttala sig om kultur när globalisering, migration och högteknologisk kommunikation har konfronterat de flesta med bilder av och kunskap om helt andra sätt att leva. Kultur…

 • Det förflutna är inte vad det en gång var

  Det förflutna är inte vad det en gång var
  av Knut Kjeldstadli

  Häftad - 1998 - Svenska - ISBN: 9789144005058

  Den här boken är en lättillgänglig introduktion till historieämnet. Den tar upp forskningsmetodik, ämneshistoria och didaktik. I boken förklaras vad historia är, hur ämnet vuxit fram, med vilka frågo…

 • Världens ekonomiska historia - från urtid till nutid

  Världens ekonomiska historia - från urtid till nutid
  av Larry Neal, Rondo Cameron, Lennart Schön

  Kartonnage - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144111599

  Varför växer vissa ekonomier när andra stagnerar? Detta är en av många frågor som diskuteras i Världens ekonomiska historia. I boken presenterar författarna på ett lättillgängligt sätt den globala ekonomins historiska utveckling från förhistorisk ti…

 • De politiska idéernas historia

  De politiska idéernas historia
  av Raino Malnes, Knut Midgaard

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789144037790

  Historien visar att politisk handling i hög grad bygger på politisk teori och filosofi. Kunskap om politisk filosofi är därför viktig för förståelsen av både den politiska historien och den dagsaktuella debatten.De politiska idéernas historia för lä…

 • Kompetens - vad, varför och hur

  Kompetens - vad, varför och hur
  av Knud Illeris

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789144079127

  Vad är kompetens? Kompetens är ett viktigt begrepp inom både utbildning och arbetsliv. I den här boken finns en grundlig och klargörande genomgång av vad som kan ingå, både traditionella kategorier och sådana som kommer från ett utvidgat kompetensbe…

 • Reflexivt ledarskap

  Reflexivt ledarskap
  av Mats Alvesson, Martin Blom, Stefan Sveningsson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144116785

  Ett reflexivt ledarskap handlar om att överväga vad vi menar med ledarskap, vad det kan göra och inte göra, när det kan fungera och när det inte är bästa alternativet. Författarnas ambition är att uppmuntra chefer och andra att tänka både bredare oc…

 • Allmänningen som samhällsinstitution

  Allmänningen som samhällsinstitution
  av Elinor Ostrom

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789179243326

  Hur ska vi gemensamt kunna använda och samtidigt vårda världens resurser på ett för framtiden hållbart sätt? Det framstår allt mer som mänsklighetens verkliga ödesfråga. I sin epokgörande bok Allmänningen som samhällsinstitution (Governing the Commo…

 • Om heder

  Om heder
  av Unni Wikan

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789171735843

  Heder uppfattas i hederskulturer som ett ting, som något man har eller inte har. Hedern är axeln som livet roterar kring. Och hedern är handfast. Det finns inget tvivel om vilka regler som ger eller berövar heder. Vanheder är hederns bortfall, den t…

 • Retorik idag : introduktion till modern retorikteori

  Retorik idag : introduktion till modern retorikteori
  av Jens E. Kjeldsen

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789144048482

  Den här boken ger en levande och intresseväckande introduktion till modern retorisk teori. Den tar sin utgångspunkt i den retoriska traditionen, men har huvudfokus på retoriken i vår tid, i moderna retoriska situationer och i mediesamhället.Med hjäl…

 • Teologi och religionsvetenskap

  Teologi och religionsvetenskap
  av Graham Ward

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144136134

  Dagens postsekulära samhälle ställer frågan om religionens roll på sin spets: Kan religionen någonsin utplånas? Vilken funktion har den i våra liv i dag? Är den inte rentav en del av vårt ständiga behov av att förstå världen? Religionen är starkt kn…

 • Den stora omdaningen - Marknadsekonomins uppgång och fall

  Den stora omdaningen - Marknadsekonomins uppgång och fall
  av Karl Polanyi

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789179242435

  Denna bok är den klassiska skildringen av det liberala marknadssamhällets uppgång och fall från slutet av 1700-talet till det andra världskriget ("The great transformation", ursprungligen utgiven 1944). "Den stora omdaningen" avser den omvälvning av…

 • Kön och organisation

  Kön och organisation
  av Mats Alvesson, Yvonne Due Billing

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789144059389

  Kön (genus) är en viktig dimension i organisationers struktur och praktik, även om temat ofta marginaliseras i organisationsteori och företagsledning. Kön och organisation ger ett brett könsperspektiv på organisationer, ledning och arbetsliv. Förfat…

 • Västerlandets österländska ursprung

  Västerlandets österländska ursprung
  av John M Hobson

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789144045658

  I John M. Hobsons provokativa omskrivning av historien uppmärksammas hur utomeuropeiska faktorer bidragit till Europas sociala och tekniska utveckling. Den moderna civilisationen i Europa kan inte förklaras enbart i ljuset av europeiska fenomen och…

 • Värdeskapande projektledning

  Värdeskapande projektledning
  av Torgeir Skyttermoen, Anne Live Vaagaasar

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144115559

  Värdeskapande projektledning är en grundlig introduktion till projektledning där alla de viktiga temana och teorierna presenteras. Boken kombinerar forskning och teori med praktik och presenterar både etablerade teorier och modeller och moderna goda…

 • Kvantitativ metod - en praktisk introduktion

  Kvantitativ metod - en praktisk introduktion
  av Christer Thrane

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144128801

  Den här boken bygger på konkreta exempel och är nära kopplad till statistikprogrammen SPSS och Stata. Den har en tydlig praktisk inriktning mot att ”göra” kvantitativ metod inom samhällsvetenskaplig forskning.Målen med boken är• at…

 • Oss emellan

  Oss emellan
  av Richard Dimbleby, Graeme Burton

  Häftad - 1997 - Svenska - ISBN: 9789144001029

  Hur och varför uppstår kommunikation mellan människor? Oss emellan redogör för huvudlinjerna i kommunikationsvetenskapen och beskriver också själva kommunikationsprocessen. Boken tar vidare upp hur olika aspekter,…

 • Islam

  Islam
  av John L. Esposito

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789144071176

  Detta klassiska översiktsverk presenteras islamiska trosföreställningar och bruk från islams födelse på 600-talet till dess nutida uppblomstring. Författaren skildrar religionens utveckling med dess historiska och politiska inflytande. Han diskutera…

 • Från ting till text - Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning

  Från ting till text - Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning
  av Björnar Olsen

  Häftad - 2003 - Svenska - ISBN: 9789144024080

  I den här boken ger författaren en introduktion till det teoretiska tänkandet inom arkeologin. På ett lättillgängligt sätt presenterar han olika teoretiska riktningar och deras syn på förhållandet me…

 • Kreativ metod : skapa och lösa mysterier

  Kreativ metod : skapa och lösa mysterier
  av Mats Alvesson, Dan Kärreman

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147097555

  God samhällsvetenskap innehåller två element – skapande av mysterier och lösning av dessa mysterier. Låter det mystiskt? I den här boken förklaras hur man kan bygga upp samhällsvetenskaplig forskning på ett sätt som liknar en god detektivhisto…

 • Barndomshistoria

  Barndomshistoria
  av Colin Heywood

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144123424

  I takt med att barns villkor har förändrats så har också synen på barnet förändrats. Arbete i jordbruk och på fabriker har ersatts av skolgång, men att försöka identifiera en absolut vändpunkt för den förändrade synen på barnet är meningslöst, menar…

 • Kritisk samhällsvetenskaplig metod

  Kritisk samhällsvetenskaplig metod
  av Mats Alvesson, Stanley Deetz

  Häftad - 2000 - Svenska - ISBN: 9789144011653

  Kritiskt tänkande brukar hävdas vara centralt i all akademisk verksamhet. En huvuduppgift för samhällsvetenskapen är att kritiskt undersöka sociala institutioner, idéer och praktiker. Flertalet tunga samhällsv…

 • Jag skriver, alltså är jag - En bok för fackskribenten som vill berätta

  Jag skriver, alltså är jag - En bok för fackskribenten som vill berätta
  av Jo Bech-Karlsen

  Häftad - 1999 - Svenska - ISBN: 9789144011073

  Den här boken handlar om vilken roll berättarglädjen kan spela i arbetet med exempelvis uppsatser, artiklar, rapporter, fack- och läroböcker. Hur skriver man bättre sakprosa? Med hjälp av egna berättelser och…

 • Medierna och moderniteten

  Medierna och moderniteten
  av John B. Thompson

  Häftad - 2002 - Svenska - ISBN: 9789171731586

  Vilken roll spelar medierna i de moderna samhällenas uveckling? Vilka är de sociala effekterna av nya former av kommunikations- och informationsspridning, från uppfinningen av tryckpressen till de globala kommunikationsnätverkens expansion idag? Des…

 • Genusperspektiv på västerländska klassiker

  Genusperspektiv på västerländska klassiker

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789144080659

  Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen? Vad finns det för samband mellan kön och läsvanor? Hur har materiella villkor påverkat mäns och kvinnors möjlighet att bli författare i ett historiskt perspektiv? Och vems litteraturhistoria är d…

 • Kroppen i samhället

  Kroppen i samhället
  av Alexandra Howson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789171734556

  Till vardags tänker man kanske inte alltid så mycket på den egna kroppen och inte nödvändigtvis på andras kroppar heller. Man har ju en kropp, är ju en kropp, hur skulle det annars vara? Men råkar man till exempel sitta och hosta och snora på en ful…

 • Jämlikhet och mångfald : demokrati och medborgarskap i en global tidsålder

  Jämlikhet och mångfald : demokrati och medborgarskap i en global tidsålder
  av Seyla Benhabib

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789171731999

 • Omsorgens logik : aktiva patienter och valfrihetens gränser

  Omsorgens logik : aktiva patienter och valfrihetens gränser
  av Annemarie Mol

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789179242343

  Vad är god vård? I denna innovativa bok argumenterar filosofen Annemarie Mol på ett övertygande sätt mot tanken att fler valmöjligheter för patienten nödvändigtvis leder till bättre hälsovård. Hon menar att god vård inte självklart har med patienten…

 • Kvalitetslärande i högre utbildning : introduktion till problem- och praktikbaserad didaktik

  Kvalitetslärande i högre utbildning : introduktion till problem- och praktikbaserad didaktik
  av Roar C Pettersen

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789144019420

  Lärande är kontextberoende och utvecklas bäst när studenter deltar aktivt i krävande lärmiljöer. Denna bok ger en grundlig introduktion till studentaktiva metoder, studentcentrerade läroplaner och alternativa examinationsformer samt studentutvärderi…

 • Barn i familjer med missbruksproblem

  Barn i familjer med missbruksproblem
  av Frid A. Hansen, Titti Huseby, Ingjerd Meen Lorvik, Olav Mortensen

  Häftad - 1995 - Svenska - ISBN: 9789144477718

  Hur kan man hjälpa barn vars familjeförhållanden präglas av föräldrarnas missbruk? Vilka signaler ska man vara uppmärksam på och hur talar man med barn och vuxna om något så tabubelagt som missbruk?…

 • Striden om sanningen

  Striden om sanningen
  av Karl-Otto Apel, Albrecht Wellmer, Jurgen Habermas, Richard Rorty

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789171732064

  Från de gamla grekerna till idag har filosofer ihärdigt diskuterat hur begreppet »sanning» skall förstås. Denna antologi består av bidrag till en pågående debatt med fokus på förhållandet mellan sanning och rättfärdigande. Bidragsgivare är Richard R…

 • Pengarnas frihet : om finanskrisens politiska ekonomi

  Pengarnas frihet : om finanskrisens politiska ekonomi
  av Wolfgang Schmidt, Elmar Altvater, Heiner Flassbeck, Frédéric Lordon, Birgit Mahnkopf, Friederike Spiecker

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789171732859

  Avregleringar och liberaliseringar skulle frigöra kapitalets skapande kraft. Istället sveper den djupaste ekonomiska krisen sedan 30-talet fram över världen. Euforin över de fria marknadskrafternas självreglerande förmåga har lagt sig, men vad är de…

 • Europa : ett oavslutat äventyr

  Europa : ett oavslutat äventyr
  av Zygmunt Bauman

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789171732224

  Samtidsdiagnostikern Zygmunt Bauman vänder i sin nya bok blicken mot Europa och reflekterar över dess framtidsutsikter mot bakgrund av kontinentens historiska erfarenheter och lärdomar. Han granskar föreställningen om Europa, om en europeisk identit…

 • Spår som slingrar sig samman : aktivitetsproblem & arbetsterapi inom psykiatri

  Spår som slingrar sig samman : aktivitetsproblem & arbetsterapi inom psykiatri
  av Gunner Gamborg

  Storpocket - 1994 - Svenska - ISBN: 9789186420192

  Arbetsterapi inom psykiatri beskrivs i denna bok som en lösning på bestämda problem som drabbar en del människor.Arbetsterapi inom psykiatri beskrivs också som en lösning på bestämda problem i de miljöer dessa människor lever i.Det handlar om att fö…