Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Staffan Selander

Sök »
Din sökning gav 16 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Att bli lärare

  Att bli lärare

  Flexband - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147122851

  Att bli lärare är en grundläggande och heltäckande bok som blivande lärare kan använda genom hela utbildningen. Den ger en aktuell bild av läraryrkets möjligheter och utmaningar men blickar också framåt. Boken består av fem olika delar som var och e…

 • Design för lärande : ett multimodalt perspektiv

  Design för lärande : ett multimodalt perspektiv
  av Staffan Selander, Gunther Kress

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144119762

  Att reda ut tankarna och skapa begrepp runt lärande i en värld där kommunikation blir alltmer utvecklad – det är vad Staffan Selander och Gunther Kress gör i denna bok. De bidrar med ett perspektiv som gör det möjligt att för?ytta blicken och…

 • Professionell handledning

  Professionell handledning
  av Staffan Selander, Ulla-Britt Selander

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144102962

  Handledning spelar en allt viktigare roll i mötet mellan teoretisk utbildning och praktisk yrkesutövning. Den studerande ska genom praktik och handledning bli en självständig yrkeskollega. Hand­ledaren har ett stort ansvar för att skapa goda betinge…

 • Didaktiken efter Vygotskij : design för lärande

  Didaktiken efter Vygotskij : design för lärande
  av Staffan Selander

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147094042

  I Didaktiken efter Vygotskij – Design för lärande ger författaren en helhetsbild av didaktiken och diskuterar hur vi idag kan förstå lärande och undervisning. Boken bidrar med nya perspektiv och frågor som gör att var och en som läser den kan…

 • Design för lärande

  Design för lärande

  Kartonnage - 2013 - Svenska - ISBN: 9789113028590

  Design för lärande har växt fram ur de senaste 30-40 årens pedagogik, med bakgrund i kända pedagoger som Piaget och Vygotskij. När pedagogiska forskare på 1970-talet började intressera sig för ramfaktorer, dvs. elevgruppers storlek, scheman, lärarna…

 • Programmering : introduktion till digital kompetens i grundskolan

  Programmering : introduktion till digital kompetens i grundskolan
  av Anna Åkerfeldt, Susanne Kjällander, Staffan Selander

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147122875

  Behöver du mer kunskaper om programmering?Den här boken visar med många illustrativa exempel vad programmering i skolan kan vara, och hur du som lärare, lärarstudent eller fritidspedagog kan komma igång med programmering. På ett enkelt och inspirera…

 • Teoretiska perspektiv på sakprosa

  Teoretiska perspektiv på sakprosa
  av Britt Hultén, Björn Melander, Henrik Rahm, Gunilla Byrman, Staffan Selander, Olle Josephson, Karin Mårdsjö Blume, Luis Ajagán Lester, Jan Svensson

  Häftad - 2003 - Svenska - ISBN: 9789144030968

  I den här boken diskuteras sakprosa, alltså vanliga, vardagliga och icke-litterära texter. Boken är ett av de första försöken att teoretisera sakprosatexter. Perspektivet är till stor del historiskt och angreppssättet tvärvetenskapligt. Språk- och s…

 • Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer

  Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789144054407

  Termen estetiska lärprocesser har under senare år dykt upp allt oftare och i allt fler varierande sammanhang. I den här boken undersöks, både praktiskt och teoretiskt, vilka estetiska kvaliteter som kan upptäckas i olika slags lärprocesser. Boken be…

 • Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete

  Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete
  av Staffan Selander, Kristina Danielsson

  e-bok - 2018 - Svenska - ISBN: 9789151100838

  För att kunna läsa och hantera texter krävs mer än läsfärdighet. Varje gång man träffar på en ny genre, ett nytt ämne, eller en text i ett nytt medium måste man på sätt och vis lära sig läsa på nytt. Olika uttrycksformer, som bilder, grafer och likn…

 • Didaktisk design i digital miljö

  Didaktisk design i digital miljö

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789147093281

  Boken lyfter fram designperspektivet och den formande process som både lärare och elever är inbegripna i. Globalisering, digitala medier och nya kommunikationsmönster innebär en stor utmaning för det etablerade skolväsendet, både med avseende på vad…

 • Text och existens : hermeneutik möter samhällsvetenskap

  Text och existens : hermeneutik möter samhällsvetenskap

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789171732118

  Hermeneutiken har sina rötter i de humanistiska vetenskaperna och i texttolkning, men har sedermera också utvecklats till en filosofi om varat och existensens villkor. Samhällsvetenskaperna å andra sidan – som utforskar allt från politik och s…

 • Nordic identities in transition

  Nordic identities in transition

  Häftad - 2009 - Engelska - ISBN: 9788270995288

  This book raises some central questions concerning identities, especially the construction and the representations of identities. The question of identities in transition in a Nordic context is presented in the following way: a theoretic overview, a…

 • Læringsdesign - i et multimodalt perspektiv

  Læringsdesign - i et multimodalt perspektiv

  Pocket - 2012 - Danska - ISBN: 9788771180121

  Hvordan anvendes digitale medier i undervisningen? Hvilken betydning har det for de traditionelle roller som lærer og elev? Hvilke andre moderne formidlingsformer anvendes? Det er blandt de spørgsmål, der bliver besvaret i bogen, der præsenterer et…

 • Design för lärande Historia - Medeltiden som exempel

  Design för lärande Historia - Medeltiden som exempel
  av Eva Insulander, Fredrik Lindstrand, Staffan Selander

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144117089

  Bokens huvudförfattare: Eva Insulander, fil. dr och docent i didaktik samt lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Fredrik Lindstrand, fil. dr i didaktik och professor i medieteori med inriktning mot bildpedagogi…

 • Psykiatrirätt Intressen, rättigheter & principer

  Psykiatrirätt Intressen, rättigheter & principer
  av Moa Kindström Dahlin

  Danskt band - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172235632

  Idag anses psykiskt sjuka individer ha samma rätt till självbestämmande som alla andra. Ändå accepteras tvångsvård inom psykiatrin med hänvisning till patientens eget bästa och i viss mån också till behovet av samhällsskydd. Avhandlingen är en kriti…

 • Dybdelæring

  Dybdelæring

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215029726

  Hva er dybdelæring? Hva er det dybde tilfører læring? Denne boka presenterer et grunnleggende annet syn på læring og dybdelæring enn en ensidig kognitiv forståelse. Forfatterne viser at læring skjer gjennom samskaping mellom ulike aktører, og de tra…

 • Dybdelæring

  Dybdelæring

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215029726

  Hva er dybdelæring? Hva er det dybde tilfører læring? Denne boka presenterer et grunnleggende annet syn på læring og dybdelæring enn en ensidig kognitiv forståelse. Forfatterne viser at læring skjer gjennom samskaping mellom ulike aktører, og de tra…