Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Oskar Söderlind

Sök »
Din sökning gav 33 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Kolonialism/postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält

  Kolonialism/postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält
  av Ania Loomba

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789197671842

  Vilken roll spelar kolonialismens historia och arv i dagens värld? Hur kan vi gå till väga för att agera och tänka bortom koloniala gränsdragningar och identiteter?Litteraturprofessorn Ania Loombas bok om postkolonial teori har de senaste åren använ…

 • Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet

  Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet
  av Chandra Talpade Mohanty

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789197671835

  Vad krävs idag för att skapa en avkoloniserad teori, en solidarisk praktik - en feminism utan gränser?I Feminism utan gränser har den banbrytande teoretikern och feministen Chandra Talpade Mohanty samlat sina mest centrala texter från nästan två dec…

 • Samling

  Samling
  av Michael Hardt, Antonio Negri

  Kartonnage - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188203335

  Varje år bevittnar vi fortfarande hur ”ledarlösa” sociala rörelser bryter fram. Från Nordafrika och Mellanöstern till Europa, från Nordamerika till Ostasien, har dessa rörelser överraskat och förbryllat journalister, analytiker, politisk…

 • Vad ska vi göra med vår hjärna?

  Vad ska vi göra med vår hjärna?
  av Catherine Malabou

  Klotband - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188203502

  Neurovetenskapen har de senaste åren börjat göra sig av med den gamla modellen av hjärnan som en enhetlig och centraliserad kontrollinstans. I stället lägger man nu allt större tonvikt vid begreppet ”plasticitet”, det vill säga hjärnans…

 • Valfrihetens tyranni

  Valfrihetens tyranni
  av Renata Salecl

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188203212

  Idag är valfrihet ett överordnat ideal, omhuldat från höger till vänster som själva grunden för ett fritt och gott samhälle. Såväl inom den offentliga politiken som i de mest intima aspekterna av privatlivet har idén om det fria valet med självklarh…

 • Prekaritet 2.0

  Prekaritet 2.0
  av Ivor Southwood

  Board book - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186273316

  I den rådande kulturen av korttidsanställningar, flexibilitet och konstant rörlighet tycks vi ständigt vara på väg någonstans utan att egentligen komma ur fläcken. I såväl vårt privatliv som våra yrkesroller uppmanas vi att oupphörligen sträva efter…

 • Om det politiska

  Om det politiska
  av Chantal Mouffe

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789197671859

  Sedan en tid tillbaka har det politiska livet på många håll fått en alltmer konsensusbetonad prägel. Denna tendens beskrivs ofta i positiva ordalag som en utveckling från ?förlegade? konfliktmönster mot ett ?postpolitiskt? tillstånd av samförstånd o…

 • Feminism för de 99 procenten

  Feminism för de 99 procenten
  av Nancy Fraser, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188203441

  Feminismen måste vara antikapitalistisk, ekosocialistisk och antirasistisk. Det här är ett manifest för de 99 procenten.

 • ZiZek om Lacan

  ZiZek om Lacan
  av Slavoj ?i?ek

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188203120

  Är psykoanalysen död? Det kan förefalla så – nya vetenskapliga modeller, förändrade kliniska behandlingsmetoder och nya samhällsnormer tycks alla bekräfta bilden av den psykoanalytiska teorin som ett överspelat paradigm.Slavoj Žiže…

 • På väg mot en performativ teori om offentliga församlingar

  På väg mot en performativ teori om offentliga församlingar
  av Judith Butler

  Danskt band - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188203328

  Från Tahrirtorget, via Occupy Wall Street till Geziparken i Istanbul - runtom i världen väller människor ut på gator och torg för att uttrycka sitt missnöje med den rådande samhällsordningen. Att kroppar samlas i stora skaror och tar det offentliga…

 • Till vänsterpopulismens försvar

  Till vänsterpopulismens försvar
  av Chantal Mouffe

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188203434

  Vi befinner oss mitt uppe i ett ”populistiskt ögonblick”. Den nyliberala ordning som varit gällande under de senaste decennierna har hamnat i kris, men det är alltjämt oklart vad som kommer att ersätta den. Insatserna är höga, och behove…

 • Ekomarxism: Grundtexter

  Ekomarxism: Grundtexter
  av Kate Soper, James O'Connor, Ted Benton, Paul Burkett, John Bellamy Foster, Brett Clark, Richard York

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789186273415

  Under senare år har marxismen berikats med ekologiska tankegods, samtidigt som en bortglömd ekologisk sida hos Marx, Engels och den första generationens marxister har avtäckts. I denna volym publiceras sex av den ekologiska marxismens grundtexter[,…

 • Världssystemanalysen : en introduktion

  Världssystemanalysen : en introduktion
  av Immanuel Wallerstein

  Kartonnage - 2007 - Svenska - ISBN: 9789197671705

  I Världssystemanalysen - en introduktion ger Immanuel Wallerstein en koncis och lättillgänglig presentation av det vittfamnande teoribygge som han lanserade för drygt trettio år sedan. Med tiden har världssystemanalysen blivit en allt vanligare meto…

 • Det gamla dör och det nya kan inte födas

  Det gamla dör och det nya kan inte födas
  av Nancy Fraser, Bhaskar Sunkara

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188203458

  Nyliberalismen krackelerar, men vad kommer att ersätta den?Det globala politiska, ekologiska, ekonomiska och sociala sammanbrottet – som symboliserades men inte orsakades av Donald Trumps seger i presidentvalet – har slutgiltigt grusat f…

 • Kommunismens idé

  Kommunismens idé
  av Slavoj Zizek, Antonio Negri, Jacques Rancière, Alain Badiou

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186273170

  Att göra åtskillnad mellan kommunismens löften och 1900-talets totalitära tragedier är ingen enkel uppgift. Men i en värld som hotas av miljömässiga katastrofer, nya former av apartheid och oöverstigliga klyftor mellan inkluderade och exkluderade fi…

 • Förklaring

  Förklaring
  av Antonio Negri, Michael Hardt

  Danskt band - 2013 - Svenska - ISBN: 9789186273347

  Detta är inte ett manifest. Manifest erbjuder en skymt av en värld som komma skall och åkallar det subjekt som förnärvarande bara är ett spöke men som måste materialiseras för att bli förändringens aktör. Manifest fyller samma funktion som antikens…

 • Kapitalets gåta och kapitalismens kriser

  Kapitalets gåta och kapitalismens kriser
  av David Harvey

  Kartonnage - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186273231

  Den senaste tidens finansiella tumult har skakat om världsordningen i grunden. Politiker, ekonomer och andra experter har stått handfallna och varit lika oförmögna att förutse som ta itu med de namnlösa krafter som på ett ögonblick kan föröda ekonom…

 • Upplopp.Strejk.Upplopp

  Upplopp.Strejk.Upplopp
  av Joshua Clover

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188203472

  Baltimore. Ferguson. Tottenham. Paris. Under de senaste åren har vi sett hur upploppen breder ut sig i takt med att kamperna mot stat och kapital har börjat föras på gator och torg. I Upplopp. Strejk. Upplopp erbjuder den prisbelönta poeten och litt…

 • Wellnessyndromet

  Wellnessyndromet
  av Carl Cederström, André Spicer

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789186273125

  Känner du att du borde träna mer? Har du börjat räkna ditt kaloriintag i sömnen? Skäms du för att du inte är lyckligare? Kanske har du då drabbats av wellnessyndromet. I sin uppmärksammade nya bok hävdar Carl Cederström och André Spicer att det soci…

 • Multituden : krig och demokrati i imperiets tidsålder

  Multituden : krig och demokrati i imperiets tidsålder
  av Antonio Negri, Michael Hardt

  Inbunden - 2007 - Svenska - ISBN: 9789197671736

  Världen befinner sig sedan en tid tillbaka i ett permanent krigstillstånd. Konstitutionella garantier och skyddsmekanismer sätts ur spel, medborgerliga rättigheter suspenderas och det politiska styret underordnas de militära behoven. Undantagstillst…

 • Röda Rosa

  Röda Rosa
  av Kate Evans

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188203205

  Rosa Luxemburg var mer än en politisk tänkare. Hon lyckades göra sig stämma hörd i en värld som var hermetiskt sluten för kvinnliga aktivister. Genom att övervinna såväl sina fysiska begränsningar som de fördomar hon mötte som judinna kom hon att et…

 • Vad Fanon sa

  Vad Fanon sa
  av Lewis Gordon

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188203137

  Frantz Fanon (1925-1961) var en av de centrala förgrundsgestalterna inom avkolonialiseringsrörelsen. Genom sitt deltagande i det väpnade motståndet mot kolonialmakterna och sina teoretiska bidrag till förståelsen av kolonialismens mekanismer har han…

 • Det liberala viruset

  Det liberala viruset
  av Samir Amin

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789197542128

  Det liberala viruset är över oss. Om ingen tillfriskning sker inom kort, hotas hela mänskligheten av undergång. Nationalekonomen och författaren Samir Amins nya bok är ett glödande angrepp på den liberala ideologi som genomsyrar hela den samtida pol…

 • Demokratin som problem

  Demokratin som problem
  av Pierre Rosanvallon

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789197671880

  Demokratins princip utgör i dagens samhällen ett oomtvistat värde. Under det synbara samförståndet ligger dock en fundamental ovisshet beträffande demokratins innebörd. För historikern Pierre Rosanvallon är denna ovisshet sprungen ur demokratins sjä…

 • Iran i kris?

  Iran i kris?
  av Roger Howard

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789197542104

  ran har sedan en tid tillbaka omvärldens ögon på sig. Landets strategiska läge, dess oerhörda naturresurser och ekonomiska potential har fått framför allt USA att följa den iranska utvecklingen med största uppmärksamhet. De diplomatiska turerna och…

 • En kuvad världsdemokrati

  En kuvad världsdemokrati
  av Phyllis Bennis

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789163150197

  Efter kalla krigets slut har FN upplevt en rad skiftande öden, i takt med att världens storpolitiska aktörer - med USA i spetsen - använt organisationen för sina egna syften och ändamål. Inför det senaste kriget mot Irak utdömde president George W B…

 • De farliga drömmarnas år

  De farliga drömmarnas år
  av Slavoj Zizek

  Danskt band - 2013 - Svenska - ISBN: 9789186273361

  På persiska finns ett underbart uttryck, war nam nihadan, som betyder ”att mörda någon, begrava hans kropp och låta blommor växa över liket för att dölja det”.År 2011 bevittnade vi (och deltog i) en rad skakande händelser, från den arabi…

 • Inhägnade stater, avtagande suveränitet

  Inhägnade stater, avtagande suveränitet
  av Wendy Brown

  Kartonnage - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186273187

  Vi lever i en tid som sägs vara präglad av fria flöden, allt öppnare gränser och en allt tätare sammanbunden värld. Hur kommer det sig då att vi samtidigt ser en explosionsartad utbredning av murar och barriärer längs samma nationsgränser som påstås…

 • Vi, det europeiska folket? : reflektioner kring ett transnationellt medborgarskap

  Vi, det europeiska folket? : reflektioner kring ett transnationellt medborgarskap
  av Ètienne Balibar

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789197671811

  Europabygget tycks befinna sig i en permanent kris. Istället för en ?allt tätare sammanslutning mellan de europeiska folken?, ser vi hur Europa fragmenteras genom uppkomsten av nya skiljelinjer och hierarkier. De dilemman och paradoxer som dagens Eu…

 • Porslinsfabriken

  Porslinsfabriken
  av Antonio Negri

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789197671866

  Utgångspunkten för denna serie föreläsningar, som hölls vid Collège International de Philosophie i Paris år 2004-05, är att undersöka vilka konsekvenser som övergången från modernitet till postmodernitet får för det politiska tänkandet. I och med so…

 • Europeisk universalism : maktens retorik

  Europeisk universalism : maktens retorik
  av Immanuel Wallerstein

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789197671712

  Vi befinner oss i slutet av en era ? den europeiska universalismens era. Ända sedan 1500-talet har Europas makter urskuldat sina interventioner runtom i världen genom att hänvisa till begrepp som utveckling, civilisation och framsteg. Den outtalade…

 • Ett samhälle av jämlikar

  Ett samhälle av jämlikar
  av Pierre Rosanvallon

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188203274

  Vi genomlever idag en veritabel kontrarevolution. Sedan 1980-talet har de mest välbärgade skikten börjat lägga beslag på en allt större del av samhällets totala inkomster och förmögenheter, vilket innebär ett brott mot en längre historisk tendens ti…

 • Motdemokratin

  Motdemokratin
  av Pierre Rosanvallon

  Kartonnage - 2010 - Svenska - ISBN: 9789186273002

  Demokratins ideal härskar idag oinskränkt, men de regimer som åberopar sig på detta ideal är överallt utsatta för stark kritik. Medborgarnas sjunkande förtroende för sina politiska representanter har blivit ett av vår tids stora problem. Men även om…