Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Mats Alvesson

Sök »
Din sökning gav 54 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Dumhetsparadoxen : den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar

  Dumhetsparadoxen : den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar
  av Mats Alvesson, André Spicer

  Pocket - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188589279

  Det finns oräkneliga vardagsexempel på organisationer som accepterar det tveksamma, det absurda och det helt idiotiska allt från ohållbara management-trender till övertro på varumärke och image. Men en viss dos dumhet kan vara konstruktiv och ge god…

 • Dumhetsparadoxen : den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar

  Dumhetsparadoxen : den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar
  av Mats Alvesson, André Spicer

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188589019

  Delar av vårt arbetsliv och våra organisationer har blivitdumhetsmaskiner.Gång på gång ser vi hur annars smarta personer slutar tänka och börjar göra ogenomtänkta saker. De slutar ställa kritiska frågor och bryr sig inte om konsekvenserna av sina ha…

 • Ledarskap

  Ledarskap
  av Stefan Sveningsson, Mats Alvesson
  (1 recension)

  Danskt band - 2010 - Svenska - ISBN: 9789147094929

  Vem är det som ska utöva ledarskap? Är ledarskap inte också en fråga om ömsesidighet, där rollen som efterföljare är betydelsefull för vilken typ av ledarskapsrelation som utvecklas? Vilken betydelse har sammanhanget och karaktären på organisationsk…

 • Organisationer, ledning och processer

  Organisationer, ledning och processer

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144122069

  Ledning och styrning av moderna organisationer blir allt svårare eftersom det sedan många år tillbaka inte är tillräckligt att bara producera resultat i form av produkter och tjänster. Organisationer måste i ökande utsträckning leva upp till de tuff…

 • Extra allt! : när samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka

  Extra allt! : när samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188589521

   Vision, kompetens, tillit, kunskapssamhället. Språket skvallrar om högtflygande ambitioner i dagens politik, arbetsliv och organisationer. Men gör de skäl för sina namn?Idén om varumärket väger idag tyngre än hur bra en organisation faktiskt ä…

 • Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod

  Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
  av Mats Alvesson, Kaj Sköldberg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144111131

  När första upplagan av Tolkning och reflektion utkom 1994 bröt den nya vägar inom kvalitativ samhällsforskning. Boken blev snabbt något av en modern klassiker och används flitigt på metodkurser vid universitet och högskolor. En engelsk översättning,…

 • Organisation och ledning i sjukvård : en reflekterande ansats

  Organisation och ledning i sjukvård : en reflekterande ansats
  av Mats Alvesson, Stella Cizinsky

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144120195

  Styrning och ledning i sjukvården har diskuterats mycket under de senaste åren. Stora offentliga organisationer kräver kunskap och insikter inom flera områden och man behöver förstå hur människor fungerar individuellt och i grupp. Därför är organisa…

 • Företagsekonomins frågor

  Företagsekonomins frågor
  av Nils Brunsson, Johan Alvehus, Mats Alvesson, Björn Axelsson, Erik Bjurström, Bino Catasús, Karin Holmblad Brunsson, Håkan Håkansson, Anders Ivarsson Westerberg, Bengt Jacobsson, Bengt Johannisson, Sten Jönsson, Dan Kärreman, Johnny Lind, Maria Mårtensson, Olov Olson, Lars Strannegård, Elisabeth Sundin, Stefan Tengblad, Andreas Werr

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789186203559

  Företagsekonomins frågor kan användas som introduktion till företagsekonomistudierna, men den vänder sig också till alla andra som vill få en lättläst inblick i vad modern företagsekonomi handlar om. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag…

 • Förändringsarbete i organisationer : om att utveckla företagskulturer

  Förändringsarbete i organisationer : om att utveckla företagskulturer
  av Mats Alvesson, Stefan Sveningsson

  Danskt band - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147111688

  Hur går det praktiska förändringsarbetet till i en organisation? Vilka utmaningar, uppgifter och fallgropar ställs man inför längs vägen? Boken följer ett försök att förändra ett företags organisationskultur.Läs merI en värld som förändras snabbt är…

 • Organisationskultur och ledning

  Organisationskultur och ledning
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147111893

  Organisationskultur och ledning är en bred och delvis kritisk introduktion till området organisationskultur. Ett syfte är att visa kulturperspektivets användbarhet inom ett brett spektrum av organisations-, lednings- och arbetslivsfält. Denna tredje…

 • Reflexivt ledarskap

  Reflexivt ledarskap
  av Mats Alvesson, Martin Blom, Stefan Sveningsson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144116785

  Ett reflexivt ledarskap handlar om att överväga vad vi menar med ledarskap, vad det kan göra och inte göra, när det kan fungera och när det inte är bästa alternativet. Författarnas ambition är att uppmuntra chefer och andra att tänka både bredare oc…

 • Tomhetens triumf : Om grandiositet, illusionsnummer & nollsummespel

  Tomhetens triumf : Om grandiositet, illusionsnummer & nollsummespel
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789173896627

 • Tomhetens triumf : om grandiositet, illusionsnummer & nollsummespel

  Tomhetens triumf : om grandiositet, illusionsnummer & nollsummespel
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789173899277

  Dagens samhälle utmärks av grandiosa självbeskrivningar och anspråk i stor skala. Detta samtidigt som kampen om godbitarna – yrkespositioner, utbildning och konsumtion – i allt högre grad handlar om ett nollsummespel. Varumärkta produkte…

 • Ledning och (sned-)styrning i högskolan

  Ledning och (sned-)styrning i högskolan

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144127064

  Ho¨gskolor och universitet har under senare decennier expanderat kraftigt – och med det tilltagande lednings- och styrformer. Dessa former pra¨glas alltmer av en myndighetslogik som riskerar att kollidera med och att tra¨nga undan en god ka¨rn…

 • Ledarskapsmetaforer : att förstå ledarskap i verkligheten

  Ledarskapsmetaforer : att förstå ledarskap i verkligheten
  av Martin Blom, Gail Fairhurst, Tony Huzzard, Dan Kärreman, Sara Louise Muhr, Sverre Spoelstra, Stefan Sveningsson

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789144070162

  Vi lever i ett samhälle som är besatt av ledarskap och vi tror att i stort sett alla sociala eller ekonomiska problem går att åtgärda eller lösa genom bättre ledarskap. Detta engagemang i ledarskap åtföljs ibland av hjältedyrkan, önsketänkande och m…

 • Reflexive Leadership

  Reflexive Leadership
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781412961592

  Making a case for a reflexive approach to leadership, the authors draw upon decades of carrying out in-depth studies of professionals trying to "do" leadership. Through interviews with managers and their subordinates, getting a good understanding of…

 • Reflexive Leadership

  Reflexive Leadership
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781412961585

  Making a case for a reflexive approach to leadership, the authors draw upon decades of carrying out in-depth studies of professionals trying to "do" leadership. Through interviews with managers and their subordinates, getting a good understanding of…

 • Organisation och ledning : ett något skeptiskt perspektiv

  Organisation och ledning : ett något skeptiskt perspektiv
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789144077635

  Det är populärt att beskriva organisationer och ledning i positiva eller till synes neutrala termer. Det som låter tjusigt, förföriskt och upplyftande lyfts fram och läsaren utlovas enkla lösningar på svåra problem.Denna bok ger en alternativ introd…

 • När ledarskapet krackelerar

  När ledarskapet krackelerar
  av Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Sveningsson, Robert Wenglén

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144107998

  Att utöva ledarskap är ofta svårt. Inte sällan krackelerar eller kull­kastas försök att leva upp till tjusiga ledarskapsideal.Boken skildrar ledarskapsförsök i praktiken och den bökiga verklig­heten snarare än ledarskapsfantasier i en perfekt värld.…

 • Intervjuer : genomförande, tolkning och reflexivitet

  Intervjuer : genomförande, tolkning och reflexivitet
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789147095513

  Intervjun är en av de mest grundläggande metoderna för att få fram kunskap om individer, grupper och organisationer. Att intervjua någon kan tyckas vara ett enkelt och självklart sätt att få fram bra kunskap, men intervjuer är ofta komplexa och svår…

 • The Triumph of Emptiness

  The Triumph of Emptiness
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9780198708803

  In this book, Mats Alvesson aims to demystify some popular and upbeat claims about a range of phenomena, including the knowledge society, consumption, branding, higher education, organizational change, professionalization, and leadership. He contend…

 • The Triumph of Emptiness

  The Triumph of Emptiness
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 2013 - Engelska - ISBN: 9780199660940

  In this book, Mats Alvesson aims to demystify some popular and upbeat claims about a range of phenomena, including the knowledge society, consumption, branding, higher education, organizational change, professionalization, and leadership. He contend…

 • The Stupidity Paradox

  The Stupidity Paradox
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781781255414

  Functional stupidity can be catastrophic. It can cause organisational collapse, financial meltdown and technical disaster. And there are countless, more everyday examples of organisations accepting the dubious, the absurd and the downright idiotic,…

 • Kommunikation, makt och organisation : närläsning och mutipla tolkningar

  Kommunikation, makt och organisation : närläsning och mutipla tolkningar
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789144093970

  Kommunikation, makt och organisation handlar om hur makt uttrycks i kommunikativt handlande i företag och i andra organisationer. Makt är inte minst en fråga om att påverka och definiera människors föreställningar om sig själva och sin omvärld. Hur…

 • Personalchefers arbete och identitet : strategi och strul

  Personalchefers arbete och identitet : strategi och strul
  av Mats Alvesson, Susanne Lundholm

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789144096759

  Det moderna arbetslivet ställer höga krav på individen. Det gäller att prestera och vara effektiv, men lika viktigt tycks det, är jakten på status, inflytande och respekt. Kort och gott handlar det om att vara någon – att odla en positiv (yrke…

 • Constructing Research Questions

  Constructing Research Questions
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9781446255933

  All researchers want to produce interesting and influential theories. A key step in all theory development is formulating innovative research questions that will result in interesting and significant research. Traditional textbooks on research metho…

 • Constructing Research Questions

  Constructing Research Questions
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 2013 - Engelska - ISBN: 9781446255926

  All researchers want to produce interesting and influential theories. A key step in all theory development is formulating innovative research questions that will result in interesting and significant research. Traditional textbooks on research metho…

 • Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik

  Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik
  av Mats Alvesson, Daniel Ankarloo, Ola Fransson, Torbjörn Friberg, Michael Gustavsson, Bengt Göransson, Ylva Hasselberg, Sharon Rider, Steven Sampson

  Danskt band - 2012 - Svenska - ISBN: 9789178448340

  Våra universitet och högskolor är arenor för bildning, fritt tänkande, intellektuell utveckling och förkovran. Det är väl tanken hos de flesta av oss? Men ser det ut så på våra svenska lärosäten?I denna antologi rapporterar och analyserar ett antal…

 • Kön och organisation

  Kön och organisation
  av Mats Alvesson, Yvonne Due Billing

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789144059389

  Kön (genus) är en viktig dimension i organisationers struktur och praktik, även om temat ofta marginaliseras i organisationsteori och företagsledning. Kön och organisation ger ett brett könsperspektiv på organisationer, ledning och arbetsliv. Förfat…

 • Kritisk samhällsvetenskaplig metod

  Kritisk samhällsvetenskaplig metod
  av Mats Alvesson, Stanley Deetz

  Häftad - 2000 - Svenska - ISBN: 9789144011653

  Kritiskt tänkande brukar hävdas vara centralt i all akademisk verksamhet. En huvuduppgift för samhällsvetenskapen är att kritiskt undersöka sociala institutioner, idéer och praktiker. Flertalet tunga samhällsv…

 • Förändringsarbete i organisationer : om att utveckla företagskulturer

  Förändringsarbete i organisationer : om att utveckla företagskulturer
  av Mats Alvesson, Mats Alvesson

  e-bok - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147130054

  I en värld som förändras snabbt är organisationers konkurrenskraft beroende av att organisationskulturen ständigt utvecklas. Kravet på att organisationer ständigt ska förändras är stort. Många förändringsförsök stöter dock på motstånd, rinner ut i s…

 • Chefsliv - Det ska fan vara chef

  Chefsliv - Det ska fan vara chef
  av Stefan Sveningsson, Mats Alvesson

  Kartonnage - 2014 - Svenska - ISBN: 9789144096131

  Vad rör sig i huvudet på en chef och vad handlar chefsliv om i moderna organisationer?I boken gestaltas modernt chefskap utifrån hur chefer själva tänker och tycker om chefsarbetet. Vad är det som lockar med att vara chef? Vilka är fallgroparna och…

 • Changing Organizational Culture

  Changing Organizational Culture
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138918603

  How is practical change work carried out in modern organizations? And what kind of challenges, tasks and other difficulties are normally encountered as a part of it?In a turbulent and changing world, organizational culture is often seen as central f…

 • Changing Organizational Culture

  Changing Organizational Culture
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9781138918597

  How is practical change work carried out in modern organizations? And what kind of challenges, tasks and other difficulties are normally encountered as a part of it?In a turbulent and changing world, organizational culture is often seen as central f…

 • Understanding Organizational Culture

  Understanding Organizational Culture
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9780857025586

  With his usual engaging and inimitable style, Mats Alvesson takes the reader on a riveting journey through the diverse ways in which culture itself can be understood and how these powerfully inform organizational life.' - Blake E. Ashforth, Arizona…

 • Understanding Organizational Culture

  Understanding Organizational Culture
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9780857025579

  With his usual engaging and inimitable style, Mats Alvesson takes the reader on a riveting journey through the diverse ways in which culture itself can be understood and how these powerfully inform organizational life.' - Blake E. Ashforth, Arizona…

 • Kreativ metod : skapa och lösa mysterier

  Kreativ metod : skapa och lösa mysterier
  av Mats Alvesson, Dan Kärreman

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147097555

  God samhällsvetenskap innehåller två element – skapande av mysterier och lösning av dessa mysterier. Låter det mystiskt? I den här boken förklaras hur man kan bygga upp samhällsvetenskaplig forskning på ett sätt som liknar en god detektivhisto…

 • Organisationskultur och ledning

  Organisationskultur och ledning
  av Mats Alvesson, Mats Alvesson

  e-bok - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147130108

  Organisationskultur är ett svårt område. Den här boken vill bidra till ett mer sensitivt och reflekterande synsätt på organisation och ledarskap. Att försöka tolka kulturen är ett av de bästa sätten att förstå aspekter som rör företag och andra orga…

 • Understanding Gender and Organizations

  Understanding Gender and Organizations
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2009 - Engelska - ISBN: 9781848600171

  Electronic Inspection Copy available for instructors here `An unusually comprehensive and sophisticated analysis of how organizations and the men and women who work within them are affected by gendered processes and relations. Alvesson and Billing's…

 • Understanding Gender and Organizations

  Understanding Gender and Organizations
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 2009 - Engelska - ISBN: 9781848600164

  Electronic Inspection Copy available for instructors here `An unusually comprehensive and sophisticated analysis of how organizations and the men and women who work within them are affected by gendered processes and relations. Alvesson and Billing's…

 • Interpreting Interviews

  Interpreting Interviews
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9780857022585

  Researchers conducting interviews in the social sciences quickly find that there is no single best way to approach their task. This text offers a critique of traditional interviewing practices and provides a framework for thinking about issues such…

 • Interpreting Interviews

  Interpreting Interviews
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 2010 - Engelska - ISBN: 9780857022578

  Researchers conducting interviews in the social sciences quickly find that there is no single best way to approach their task. This text offers a critique of traditional interviewing practices and provides a framework for thinking about issues such…

 • Tomhetens triumf

  Tomhetens triumf
  av Mats Alvesson, Mats Alvesson

  e-bok - 2014 - Svenska - ISBN: 9789173892308

  Dagens samhälle utmärks av grandiosa självbeskrivningar och anspråk i stor skala. Individer, yrkesgrupper och organisationer ägnar allt mer kraft åt att förse tillvaron med en guldkant. Detta samtidigt som kampen om godbitarna – yrkespositione…

 • Return to Meaning

  Return to Meaning
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198787099

  This book argues that we are currently witnessing not merely a decline in the quality of social science research, but the proliferation of meaningless research, of no value to society, and modest value to its authors - apart from securing employment…

 • Qualitative Research and Theory Development

  Qualitative Research and Theory Development
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2011 - Engelska - ISBN: 9780857023247

  Empirical data is one of the cornerstones of knowledge in the social sciences, and yet the researcher often takes it for granted, reserving his or her imaginative faculties for finding a theory that 'fits the data'. This revealing account of the the…

 • Qualitative Research and Theory Development

  Qualitative Research and Theory Development
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 2011 - Engelska - ISBN: 9780857023230

  Empirical data is one of the cornerstones of knowledge in the social sciences, and yet the researcher often takes it for granted, reserving his or her imaginative faculties for finding a theory that 'fits the data'. This revealing account of the the…

 • Knowledge Work and Knowledge-Intensive Firms

  Knowledge Work and Knowledge-Intensive Firms
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2004 - Engelska - ISBN: 9780199268863

  This book addresses the concept of knowledge, and its use in the contexts of work and organizations. It provides a critical understanding of current approaches to knowledge management, organization, and the 'knowledge economy'.The author describes a…

 • Knowledge Work and Knowledge-Intensive Firms

  Knowledge Work and Knowledge-Intensive Firms
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 2004 - Engelska - ISBN: 9780199259342

  The book addresses the concept of knowledge in a work and organizational context, professional or knowledge work, and knowledge-intensive firms. It provides a critical, moderate social constructivist understanding of these themes and the current int…

 • Metaphors We Lead By

  Metaphors We Lead By

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9780415568456

  We live in a leadership-obsessed society. The result is that we assume nearly any social or economic ill can be mended through better leadership. Sometimes, this commitment to leadership is followed by hero worshipping, wishful thinking and misplace…

 • Metaphors We Lead By

  Metaphors We Lead By

  Inbunden - 2010 - Engelska - ISBN: 9780415568449

  We live in a leadership-obsessed society. The result is that we assume nearly any social or economic ill can be mended through better leadership. Sometimes, this commitment to leadership is followed by hero worshipping, wishful thinking and misplace…

 • Reflexive Methodology

  Reflexive Methodology
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781473964235

  Praise for the Second Edition: "In opposition to most literature on how to conduct good social science research which is either empirically oriented or gives priority to theoretical and philosophical considerations, which tends to make empirical re…

 • Organization Theory and Technocratic Consciousness

  Organization Theory and Technocratic Consciousness
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 1987 - Engelska - ISBN: 9783110105742

 • Making Sense of Management

  Making Sense of Management
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9781849200851

  The first edition of Making Sense of Management set out to provide a fresh perspective on management that was both broad and critical, exploring how the disruptive and constructive potential of critical theory can be realized in organizations. Along…

 • Making Sense of Management

  Making Sense of Management
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9781849200868

  The first edition of Making Sense of Management set out to provide a fresh perspective on management that was both broad and critical, exploring how the disruptive and constructive potential of critical theory can be realized in organizations. Along…

 • The Oxford Handbook of Critical Management Studies

  The Oxford Handbook of Critical Management Studies

  Häftad - 2011 - Engelska - ISBN: 9780199595686

  Critical Management Studies (CMS) has emerged as a movement that questions the authority and relevance of mainstream thinking and practice. Critical of established social practices and institutional arrangements, it challenges prevailing systems of…

 • The Oxford Handbook of Critical Management Studies

  The Oxford Handbook of Critical Management Studies

  Inbunden - 2009 - Engelska - ISBN: 9780199237715

  Critical Management Studies (CMS) has emerged as a movement that questions the authority and relevance of mainstream thinking and practice. Critical of established social practices and institutional arrangements, it challenges prevailing systems of…

 • Doing Critical Management Research

  Doing Critical Management Research
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2000 - Engelska - ISBN: 9780761953333

  `Alvesson and Deetz rehearse the arguments against neo-positivism and quantitative research very effectively... also make the important distinction between qualitative work in general and critical qualitative work in particular. The arguments here f…

 • Doing Critical Management Research

  Doing Critical Management Research
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 2000 - Engelska - ISBN: 9780761953326

  `Alvesson and Deetz rehearse the arguments against neo-positivism and quantitative research very effectively... also make the important distinction between qualitative work in general and critical qualitative work in particular. The arguments here f…

 • Studying Management Critically

  Studying Management Critically

  Häftad - 2003 - Engelska - ISBN: 9780761967378

  `An excellent source for graduate students, especially in the field of human resource development, who are exploring areas for future research of a critical nature' - Adult Education QuarterlyDrawing upon a range of influential contemporary movement…

 • Studying Management Critically

  Studying Management Critically

  Inbunden - 2003 - Engelska - ISBN: 9780761967361

  `An excellent source for graduate students, especially in the field of human resource development, who are exploring areas for future research of a critical nature' - Adult Education QuarterlyDrawing upon a range of influential contemporary movement…

 • Doing Critical Research

  Doing Critical Research
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9781529732160

  This title builds on the success of Doing Critical Management Research which has proven to be a seminal text in the 20 years since publication. In 2020, Alvesson and Deetz have broadened their focus and updated the original book to offer relevance t…

 • Doing Critical Research

  Doing Critical Research
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9781529732177

  This title builds on the success of Doing Critical Management Research which has proven to be a seminal text in the 20 years since publication. In 2020, Alvesson and Deetz have broadened their focus and updated the original book to offer relevance t…

 • Communication, Power and Organization

  Communication, Power and Organization
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 1996 - Engelska - ISBN: 9783110148978

 • Organizational Culture

  Organizational Culture

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9781412961936

  Organizational culture is one of the major issues in academic research and education, in organization theory as well as in management practice. Even in organizations where cultural issues receive little explicit attention, how people in a company th…

 • Management of Knowledge-Intensive Companies

  Management of Knowledge-Intensive Companies
  av Mats Alvesson

  Inbunden - 1995 - Engelska - ISBN: 9783110128659

 • Ledarskap - En interaktiv ansats

  Ledarskap - En interaktiv ansats
  av Stefan Sveningsson, Mats Alvesson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789147129799

  Ledarskap – en interaktiv ansats är Libers senaste satsning inom den akademiska ledarskapslitteraturen och ger sig i kast med det moderna ledarskapet på ett utmanande sätt. Författarna - båda väl bevandrade i ämnet - beskriver ledarskapets his…

 • Critical Management Studies

  Critical Management Studies

  Häftad - 1992 - Engelska - ISBN: 9780803984554

  Drawing on a range of influential contemporary movements in the social sciences, particularly Critical Theory, this volume introduces a critical analysis for the study of management and the various management functions.The book examines: the relatio…

 • Critical Management Studies

  Critical Management Studies

  Inbunden - 2011 - Engelska - ISBN: 9780857023759

  From Marxist labour process theory, to radical structuralism and postmodernism, the sheer volume and growing diversity of work placed under the umbrella of critical management studies has increased exponentially in the last 50 years, culminating in…