Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Johan Schelin

Sök »
Din sökning gav 14 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Kritiska perspektiv på rätten

  Kritiska perspektiv på rätten
  av Johan Schelin

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198263350

  Tanken med denna bok är att hjälpa studenter att förstå vad kritiskt tänkande inom rättsvetenskapen är och hur man på ett vetenskapligt korrekt sätt kan identifiera, formulera, analysera och värdera rättsliga problem i en uppsats eller ett examensar…

 • Författningssamling för den svenska sjöfarten

  Författningssamling för den svenska sjöfarten
  av Johan Schelin, Robert Severin

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172236660

  I Författningssamling för den svenska sjöfarten återges ett antal centrala sjörättsliga författningar bl.a. sjölagen och fartygssäkerhetslagen. Boken är avsedd både för dem som arbetar inom sjöfarten och som studielitteratur.Författningssamlingen är…

 • Svensk sjörätt

  Svensk sjörätt
  av Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172236271

  Svensk sjörätt är en samlad framställning av hela den svenska sjörätten. Särskilt fokus ligger på frågor som rör fartyg, sjösäkerhet, sjöarbetsrätt, befälhavaransvar, kollisioner och bärgning. Boken är försedd med omfattande hänvisningar till doktri…

 • Praktisk sjörätt

  Praktisk sjörätt
  av Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172238138

  Praktisk sjörätt syftar till att ge en övergripande redogörelse för sjörätten som ämne. I denna tredje reviderade upplaga har boken uppdaterats i enlighet med rättsutvecklingen på området och tillförts flera nya avsnitt. Dessutom har boken komplette…

 • Praktisk sjörätt

  Praktisk sjörätt
  av Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789172236080

  Praktisk sjörätt syftar till att dels ge en övergripande redogörelse för sjörätten som ämne, dels särskilt belysa frågor som rör fartygs- och rederidrift. I denna andra reviderade upplaga har boken dels uppdaterats i enlighet med rättsutvecklingen p…

 • Kritiska perspektiv på rätten

  Kritiska perspektiv på rätten
  av Johan Schelin

  e-bok - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198263367

  Det händer inte sällan att juriststudenter frågar vad en kritisk analys egentligen innefattar. Det kan röra sig om situationer där studenterna ombeds att analysera en juridisk frågeställning inom ramen för en seminarieuppgift, uppsats eller tentamen…

 • On Maritime & Transport Law

  On Maritime & Transport Law
  av Hugo Tiberg, Johan Schelin

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9789198263329

  Denna lärobok är ett försök att beskriva och analysera svensk och internationell sjö-och transporträtt. Boken behandlar transporter till havs såväl som järnvägs-, väg- och lufttransporter. Den är speciellt framtagen för avancerade kurser inom sjö-oc…

 • Swedish Maritime Code

  Swedish Maritime Code
  av Johan Schelin, Hugo Tiberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198263343

  This volume contains a translation of the Swedish Maritime Code to English with Swedish parallell text. The text has been updated with the last amendments of the Code (SFS 2018:801).

 • Shipping & environment : a legal perspective

  Shipping & environment : a legal perspective
  av Johan Schelin

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9789163769061

  Boken innehåller essäer på temat sjöfart och miljö. Essäerna bygger på ett antal föredrag som hölls under det XIII Hässelby-kollokviet år 2013 av välrenommerade forskare i ämnet. Kollokviet arrangerades i Longyearbyen på Spetsbergen.– Internat…

 • Talks on the Rotterdam Rules

  Talks on the Rotterdam Rules
  av Johan Schelin, Michael F. Sturley, Hannu Honka, Tomotaka Fujita, Gertjan van der Ziel, Erik Røsæg, Uffe Lind Rasmussen

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9789163774386

  In November 2012 the Axel Ax:son Johnson Institute of Maritime and other Transport law, Stockholm University, together with Åbo Akademi University arranged an international maritime law conference in Stockholm.A number of leading international marit…

 • Swedish shipping law

  Swedish shipping law
  av Hugo Tiberg, Johan Schelin, Gudmund Bernitz, Rolf Ihre, Oscar Tiberg, Mattias Widlund

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9789172234802

  This book gives an overview of Swedish shipping law and is useful for anyone working with commercial shipping.Hugo Tiberg is professor of maritime law and former director of The Institute of Maritime and Transport Law at Stockholm University.

 • Lastskadeansvaret

  Lastskadeansvaret
  av Johan Schelin

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789198263305

  Bestämmelserna i lagen om inrikes vägtransporter (1974:610) kan ses som en ekonomisk avvägning mellan fraktföraren och lastägaren i fråga om vem som ska bära risken för att godset förloras, skadas eller försenas under transporten. I boken undersöks…

 • Sjörättsliga landmärken

  Sjörättsliga landmärken

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198263336

  Den 17–19 augusti 2017 arrangerade Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och transporträtt i samarbete med Åbo akademi det trettionde sommarseminariet. Temat för årets seminarium var sjörättsliga landmärken. Vid seminariet diskuterades en…

 • Swedish Maritime Laws

  Swedish Maritime Laws
  av Johan Schelin, Hugo Tiberg

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9789172232778

  Nu utkommer en författningssamling för sjöfarten med svensk/engelsk parallelltext. Flera av de ingående författningarna är nyöversatta. Boken innehåller de författningar som enligt lag ska finnas tillgängliga ombord på utländska fartyg med utländsk…