Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Emilie Kinge

Sök »
Din sökning gav 10 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Utmanande beteende i förskolan

  Utmanande beteende i förskolan
  av Emilie Kinge

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144111933

  Barn utmanar oss på olika sätt genom sina handlingar, sina sätt att vara och reagera. Ofta riktar vi vår uppmärksamhet mot beteendet i stället för att reflektera över orsakerna till det och ställa oss frågan vad det är barnet indirekt kommunicerar t…

 • Empati - Närvaro eller metod

  Empati - Närvaro eller metod
  av Emilie Kinge

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144104591

  Detta är en ny bok om ett ”gammalt” tema och handlar om vår empati i mötet med andra människor i allmänhet och med barn, unga och deras föräldrar i synnerhet. I den kontakten kan vår empati öppna nya dörrar och leda oss längre än någon m…

 • Barnsamtal : den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter

  Barnsamtal : den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter
  av Emilie Kinge

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144120911

  Hur blir vi bättre på att tala med och inte bara till barn? Förmågan att ”se”, känna empati och föra nära dialogiska samtal som kan fånga upp barn i nöd är i dag kanske viktigare än någonsin. Många barn och ungdomar ­kämpar med svåra tan…

 • Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov

  Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov
  av Emilie Kinge, Lena Fyen Borlie

  Häftad - 2000 - Svenska - ISBN: 9789144012759

  Empati kan sägas ha blivit ett modeord som för många är liktydigt med snäll, hygglig, uppmuntrande osv. Det har skrivits en rad böcker om betydelsen av barns utvecklande av empati. Men hur står det till med vuxnas…

 • Barnesamtaler

  Barnesamtaler
  av Emilie Kinge, Emilie Kinge

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205473881

  Hvordan kan vi bli bedre til å snakke med barn, ikke bare til dem? Mange barn og unge strever med tanker og forestillinger knyttet til begivenheter i familien, i barnehagen eller skolen. Nyheter fra det store verdenssamfunnet kan også virke overveld…

 • Tverretatlig samarbeid omkring barn

  Tverretatlig samarbeid omkring barn
  av Emilie Kinge, Emilie Kinge

  Häftad - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205415379

  Denne boken tar for seg problemstillinger som reises når flere etater skal jobbe sammen rundt barn i utsatte livssituasjoner. Hvordan kan nære tverretatlige samarbeid gi barn og foreldre hjelp og støtte i tråd med deres ønsker og behov?Hva hindrer o…

 • Utfordrende atferd i barnehagen

  Utfordrende atferd i barnehagen
  av Emilie Kinge, Emilie Kinge

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205473416

  Barn utfordrer oss ulikt gjennom sine handlinger, sin væremåte og sine reaksjonsmåter, enten disse arter seg som utagerende eller innagerende atferd. Ofte retter vi mer oppmerksomhet mot atferden og mindre mot årsakene og det barnet indirekte kommun…

 • Hvor er hjelpen når den trengs?

  Hvor er hjelpen når den trengs?
  av Emilie Kinge, Emilie Kinge

  Häftad - 2009 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205371712

  Denne boken handler om barn og unge som av ulike grunner strever i samhandling med andre. Og den handler om foreldrene og deres erfaringer fra møtet med hjelpeapparat, barnehage og skole. Forfatteren belyser hvordan profesjonelle gjennom en holdning…

 • Utfordrende atferd i skolen

  Utfordrende atferd i skolen
  av Emilie C. Kinge, Emilie C. Kinge

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215040820

  Denne boka handler om barn og unge som utfordrer skolen. Hvordan kan vi best forstå deres atferd og handle i tråd med deres behov? Hvordan kan vi komme tettere inn på elevene som trenger å bli sett «på innsiden»? Hvordan kan vi bidra til å styrke de…

 • Empati

  Empati
  av Emilie Kinge, Emilie Kinge

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205451063

  Dette er en ny bok om et «gammelt» tema og handler om vår empati i møte med andre mennesker generelt og med barn, unge og foreldrene deres spesielt. Vår empati kan åpne nye dører i denne kontakten og føre oss lenger enn noen metode eller teknikk kan…