Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Annika Claesdotter

Sök »
Din sökning gav 21 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Den röda tråden : om progression och likvärdighet i förskolan

  Den röda tråden : om progression och likvärdighet i förskolan

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789188149558

   Den berör också pedagogernas samarbete, det kollegiala lärandet, organisationen, samverkan med familjerna och mycket mer. I den här antologin samlar Lena Edlund förskollärare, rektorer, lärare och forskare som delar med sig av sina erfarenheter och…

 • De yngsta barnen och undervisningen

  De yngsta barnen och undervisningen
  av Lena Edlund

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188149480

  I arbetet med förskolans yngsta barn går lek och allvar hand i hand. Nyckeln för att arbeta med undervisning ar att hela tiden vara här och nu , nyfiken och lyhörd för vad barnen riktar sin uppmärksamhet mot. I boken ger Lena Edlund exempel på hur p…

 • Elevnära skolledarskap

  Elevnära skolledarskap
  av Viviane Robinson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789198176254

  Skolledare drivs av en vilja att göra skillnad för sina elever. Att arbeta med ett elevnära skolledarskap innebär att fokusera på undervisningens kvalitet och elevernas lärande och resultat. Viviane Robinson presenterar fem forskningsbaserade katego…

 • Att ge form åt förskolans innehåll

  Att ge form åt förskolans innehåll
  av Hege Hansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188149251

  Hur kan man använda det estetiska språkets och de konstnärliga uttryckens möjligheter för att hålla ihop form och innehåll i förskolans verksamhet?Den här boken berättar om ett år på en norsk förskoleavdelning där rum, material, form och iscensättni…

 • Lekens flertydighet : om barns lek i en institutionaliserad barndom

  Lekens flertydighet : om barns lek i en institutionaliserad barndom
  av Maria Øksnes

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789147100132

  I Lekens flertydighet lyfter Maria Øksnes fram nya perspektiv på barns lek. I boken diskuterar författaren rådande teman och diskurser som bestämmer hur vi tänker och agerar när det gäller barns lek i förskola, fritidshem och skola. Hon beskriver hu…

 • Musik i förskolan : inspiration och lärande i sagans värld

  Musik i förskolan : inspiration och lärande i sagans värld
  av Marie Eriksson

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789197902397

  På Svejserdalens förskola i Mölndal är sång och musik en del av barnens helhetsupplevelse i ett årslångt tema i sagans värld. Det ger pedagogerna möjlighet att låta barnen uppleva lärande med så många sinnen som möjligt och är en hjälp att uppfylla…

 • Förskoleserien En likvärdig förskola

  Förskoleserien En likvärdig förskola
  av Evelina Weckström, Maria Klasson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789127454118

  Författarna lyfter begreppet undervisning, den professionella pedagogen och en inspirerande lärmiljö som de nycklar som kan låsa upp vägen dit. Boken utgår från många konkreta exempel och genomgående finns frågor för reflektion och diskussion inom a…

 • Skrivdidaktik i alla ämnen

  Skrivdidaktik i alla ämnen
  av Anne Håland

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188149435

  Ska du verkligen lära dig ett ämne, behöver du lära dig ämnesspråket och de sätt att skriva som är förknippade med ämnet. NO-ämnen har sina skrivsätt, språkämnen andra. Och dessa olika sätt att skriva behöver läraren visa sina elever, eftersom ämnes…

 • Professionellt föräldrasamarbete

  Professionellt föräldrasamarbete
  av Elsebeth Jensen, Helle Jensen

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789147093687

  Den här boken handlar om professionellt föräldrasamarbete i förskola och skola. Författarna kombinerar sina egna praktiska erfarenheter från undervisning i föräldrasamarbete med forskningsbaserad kunskap om interaktion, relationer och barns utveckli…

 • Bockarna Bruse i förskolan : att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation

  Bockarna Bruse i förskolan : att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation
  av Elisabeth Berggren, Sandra Söderlund

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789198176209

  Ett projektarbete som utgår från barnens intressen ger alla möjligheter att uppnå läroplanens mål. Särskilt när man arbetar ämnesintegrerat och med stöd i pedagogisk dokumentation. Då visar barnen själva vägen i arbetet, konstaterar Elisabeth Berggr…

 • Göra demokrati - projekterande arbete med förskolans yngsta

  Göra demokrati - projekterande arbete med förskolans yngsta
  av Johanna Appelquist, Helena Marken

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188149343

  Ettåringar måste få leva och uppleva demokrati. Det är grundbulten i projektet som Johanna Appelquist och Helena Marken berättar om i den här boken. Vi får följa hur de yngsta barnen utforskar och skapar relationer till platser tillsammans med pedag…

 • Lärare Gör Active English : 70 övningar för muntlig och skriftlig kommunika

  Lärare Gör Active English : 70 övningar för muntlig och skriftlig kommunika
  av Robert Mjelde Flatås

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789127459571

  Boken är uppdelad i två huvudavsnitt, muntlig kommunikation och skriftlig kommunikation. Det finns även ett avsnitt om lärstrategier som innehåller grafiska stödmallar till eleven och ett avsnitt om digitala lärresurser som ger tips på nätbaserade p…

 • Återbruk som kreativ kraft

  Återbruk som kreativ kraft
  av Nina Odegard

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789198176285

  Att arbeta med återbruk av spill- och restmaterial i förskolan är att sätta miljöfrågor och hållbar utveckling i förgrunden. Samtidigt öppnar kreativt arbete med återbruk dörrar in i spännande pedagogiska landskap och mötesplatser där demokratiska v…

 • Lekfullt samspel i förskolan

  Lekfullt samspel i förskolan
  av Kari Pape

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188149114

  Lek och lekfullt samspel är viktigt för barns upplevelse av att ha en bra barndom. Men det är pedagogernas synsätt, värderingar och förhållningssätt som avgör om förskolan blir en inkluderande miljö där alla är likvärdiga och känner att de är självk…

 • Naturförskola : lärande för hållbar utveckling

  Naturförskola : lärande för hållbar utveckling
  av Anette Barr, Annica Nettrup, Anna Rosdahl

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789197902335

  Författare: Anette Barr, Annica Nettrup och Anna RosdahlFörfattarna har med naturen som utgångspunkt utvecklat ett arbetssätt för att nå målen i förskolans läroplan.Genom att arbeta tema- och ämnesövergripande med språk, matematik, naturvetenskap oc…

 • Bygg och konstruktion i förskolan

  Bygg och konstruktion i förskolan
  av Mia Mylesand

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789197659819

  Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället. Det handlar om bild och skap…

 • Föra tanken vidare

  Föra tanken vidare

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789188149602

  Det här är en bok om reflektionens betydelse för lärande och utveckling. Den handlar om hur du kan utveckla ett förhållningssätt i undervisningen så att eleverna blir mer delaktiga, samtidigt som dina egna möjligheter att vara en medveten och reflek…

 • Naturvetenskap som allmänbildning : en kritisk ämnesdidaktik

  Naturvetenskap som allmänbildning : en kritisk ämnesdidaktik
  av Svein Sjøberg

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789144053493

  Vad är naturvetenskap? Och varför ska alla elever lära sig naturvetenskapliga ämnen, oavsett vad de tänker arbeta med i livet? I denna bok vänder författaren upp och ner på våra vanliga föreställningar. Han menar att naturvetenskapens idéer, världsb…

 • Lärare Lär/Läsning av faktatexter - från läsprocess till lärprocess

  Lärare Lär/Läsning av faktatexter - från läsprocess till lärprocess
  av Elisabet Arnbak

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789127420441

  Är texten lagom svår för eleverna? Här ges redskap för att bedöma om texterna som används i undervisningen passar elevernas läsförmåga och de förkunskaper som de har i ämnet. Dessutom presenteras flera metoder som utvecklar elevernas förmåga att til…

 • Naturligt lärande - - kunskap i teori och praktik

  Naturligt lärande - - kunskap i teori och praktik
  av Theresa Schilhab, Bo Lindvall

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144126524

  Människor är födda till att lära. Det sker helt naturligt. När vi lyssnar efter näktergalen, och försöker skilja ut dess sång från skogens övriga ljud, lär vi oss inte bara att känna igen sången. Vi får också en känsla för hur näktergalen lever och…

 • Förskolan - arena för barns lärande

  Förskolan - arena för barns lärande
  av Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson, Eva Johansson

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789147099610

  Vilken roll spelar förskolan för de yngsta barnens lärande? I den här boken presenterar sju forskare sina studier om vad som karakteriserar förskolan som lärandemiljö. I ett treårigt projekt har de undersökt olika förskolors pedagogiska kvalitet, fö…