Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav 646 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Måne och sol : böner och texter

  Måne och sol : böner och texter
  av Britt G. Hallqvist

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789152635940

  Måne och sol är en bönbok, för både stora och små, som togs fram inför Britt G. Hallqvists 100-årsjubileum. Boken innehåller böner för både morgon och kväll. Alla texter och psalmtexter är skrivna av psalmdiktaren Britt G. Hallqvist. Självklart finn…

 • Motstånd och underkastelse : brev och anteckningar från fängelset

  Motstånd och underkastelse : brev och anteckningar från fängelset
  av Dietrich Bonhoeffer

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789152634110

  Dietrich Bonhoeffer tog tidigt offentligt avstånd från nazismens judeförföljelser, medverkade till ett försök att mörda Hitler och avrättades i april 1945. Boken gavs ut 1951 och innehåller Bonhoeffers brev och dagboksnoteringar under fängelsetiden…

 • Själavård D.1

  Själavård D.1
  av Göran Bergstrand, Magnus Lidbeck

  Häftad - 1997 - Svenska - ISBN: 9789152625378

  Boken Själavård, del 1 utgår från tolv tänkta samtalssituationer och tar upp både arbetssätt och innehåll i den enskilda själavården. Boken vänder sig till dem som arbetar med själavård i församlingar eller på institutioner av olika slag eller…

 • Gudstjänstens kärnvärden : om relationer, värden och form i gudstjänsten

  Gudstjänstens kärnvärden : om relationer, värden och form i gudstjänsten
  av Martin Modéus

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789152637739

  Boken Gudstjänstens kärnvärden - om relationer, värden och form i gudstjänsten sätter ord på de faktorer som styr gudstjänstupplevelsen, och ger ledning till hur vi ska kunna skapa en öppen och välkomnande gudstjänst. Martin Modéus visar tydliga exe…

 • Nära dig : bibelberättelser om livets frågor och känslor

  Nära dig : bibelberättelser om livets frågor och känslor
  av Niclas Blåder

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789152637722

  Nära dig - Bibelberättelser om livets frågor och känslor är en bok om livets stora frågor och starka känslor. Med hjälp av bibelberättelser utifrån olika teman får barnet tillsammans med en vuxen möjlighet att fundera kring vad livet handlar om. Var…

 • Var dags bön

  Var dags bön
  av Elisabeth Karlsson, Christofer Rogestedt, Jerker Schmidt

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789152637029

  Boken Var Dags Bön är en andaktsbok i fickformat, med enkla dagliga böner (morgon-, middag- och aftonbön) utifrån tre metoder: Pilgrim, Frälsarkransen, Psaltaren. Boken innehåller tre dagliga andakter i tre veckor (en vecka/metod). Den egna bönen fo…

 • Mod att vara kyrka : om församlingsbygge och kyrkans identitet

  Mod att vara kyrka : om församlingsbygge och kyrkans identitet
  av Fredrik Modéus

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789152647028

  Mod att vara kyrka beskriver församlingsbygget i Helgeands församling där man genom att skapa delaktighet och igenkännandets glädje i söndagens högmässa ökat antalet gudstjänstfirande rejält. Mod att vara kyrka vill vara en källa till inspiration fö…

 • Du som vill att jag ska finnas

  Du som vill att jag ska finnas
  av Margareta Melin

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789152636480

  Du som vill att jag ska finnas är en fin liten bok till eftertanke och ro, till hopp och glädje för stora och små.Du som vill att jag ska finnas du som vet att jag är jag – du förstår mitt hjärtas längtan och är hos mig natt och dag. Din är ja…

 • Som en rörelse : på spaning efter diakoni i vår tid

  Som en rörelse : på spaning efter diakoni i vår tid
  av Karin Ahlqvist, Charlotte Säll

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789152637586

  Boken Som en rörelse lyfter olika perspektiv av det diakonala området och ger röst åt många personer. Diakonerna Karin Ahlqvist och Charlotte Säll har sammanställt erfarenheter från det vardagliga arbetet inom Svenska kyrkan."Vi behöver samtala om d…

 • Utanför paradiset

  Utanför paradiset
  av Eva-Lotta Grantén

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789152636510

  Vi människor har både gott och ont i oss. Vår sköna värld rymmer också ondska, lidande och död. En kristen tolkning av denna tillvarons ambivalens har formulerats i den klassiska arvsyndsläran, en lära som präglat teologin kring frälsning och dop. I…

 • Utanför paradiset

  Utanför paradiset
  av Eva-Lotta Grantén

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789152635711

  Vi människor har både gott och ont i oss. Vår sköna värld rymmer också ondska, lidande och död. En kristen tolkning av denna tillvarons ambivalens har formulerats i den klassiska arvsyndsläran, en lära som präglat teologin kring frälsning och dop. I…

 • Andlig vägledning i ignatiansk anda

  Andlig vägledning i ignatiansk anda
  av Eva Sjödén, Lars-Edvin Nilsing, Leif Selling

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789152635865

  Andlig vägledning i ignatiansk anda är en handbok i andlig vägledning för församlingsanställda och andra som är intresserade av andlig vägledning. Boken innehåller dels en kort introduktion om Ignatius, om ignatiansk spiritualitet men också om andli…

 • Bibel konfirmand lila

  Bibel konfirmand lila

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789152634806

  Bibeln lila är en modern, slitstark bibel med klassisk inlaga. Omslaget ger en fräsch, ungdomlig känsla. Bibeln lila innehåller Bibel 2000 med noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel och uppslagsbok. I den finns också Svenska kyrkans bibelläs…

 • Gudstro : existentiella och intellektuella perspektiv

  Gudstro : existentiella och intellektuella perspektiv
  av Anders Jeffner, Erik Blennberger, Carl Reinhold Bråkenhielm

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789152637487

  I Gudstro - Existentiella och intellektuella perspektiv ställs de grundläggande teologiska frågorna om människan, Gud och andligheten. Är det möjligt att bära en gudstro i vår vetenskapliga tid? Vad innebär den i så fall? Vad kan menas med evigt liv…

 • Psalmer och sånger, melodipsalmbok

  Psalmer och sånger, melodipsalmbok

  Inbunden - 2003 - Svenska - ISBN: 9789152655115

  Melodipsalmbok med tillägg. Psalmboken innehåller:Psalmer och Sångers 784 psalmer Tillägg; 84 psalmer, framarbetad av psalmgruppen inom Sveriges Frikyrkosamråd Ackordanalys för piano och gitarr Text- och böndel för läsning, framarbeta…

 • En väg till livsmod och tillit : möt kristen tro med Frälsarkransen

  En väg till livsmod och tillit : möt kristen tro med Frälsarkransen
  av Eva Cronsioe, Tomas Ericsson

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789152630921

  En väg till livsmod och tillit vänder sig till dig som söker efter en andlighet som fungerar i vardagen. Hur kan ett möte med kristen tro uppstå? Med radbandet Frälsarkransen som redskap inbjuds du till detta möte mellan kristen tro och allmänm…

 • Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid

  Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid
  av Oloph Bexell

  Häftad - 2003 - Svenska - ISBN: 9789152624623

  Band 7, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Från 1800-talets mitt till 1900-talets första årtionde. Olika meningar om dopet och nattvarden bidrog till nya samfundsbildningar. En ny medvetenhet om församling, gudstjänst och frivillighet trädde f…

 • Livets berättelser : introduktion till Thomas H. Groomes religionspedagogik

  Livets berättelser : introduktion till Thomas H. Groomes religionspedagogik
  av Rune Larsson

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789152647042

  Introduktion till Thomas H. Groomes religionspedagogik. Kunskap är ett sätt att leva! Här presenteras några av de bärande tankarna om lärande och undervisning hos den amerikanske religionspedagogen Thomas H. Groome.

 • Bibel konfirmand silver

  Bibel konfirmand silver

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789152634790

  Bibel konfirmand silver är en modern, slitstark bibel med klassisk inlaga. Omslaget ger en fräsch, ungdomlig känsla. Bibel konfirmand silver innehåller Bibel 2000 med noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel och uppslagsbok. I den finns också…

 • Sveriges kyrkohistoria. 3, Reformationstid

  Sveriges kyrkohistoria. 3, Reformationstid
  av Åke Andrén

  Inbunden - 1999 - Svenska - ISBN: 9789152624586

  Band 3, Reformationstid. Omfattar tiden från Gustav Vasas upprorsrörelse 1521 till och med slaget vid Stångebro 1598- en tidsperiod då Sverige förvandlades från en romersk-katolsk kyrkoprovins till en evangeliskluthersk bekännelsekyrka. Om serien: S…

 • 100 frågor om Gud och 200 svar

  100 frågor om Gud och 200 svar
  av Mikael Mogren

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789152633960

  100 frågor om Gud och 200 svar är en bok med en samling frågor om Gud och kristen tro. Mikael Mogren, biskop i Västerås stift, har fått många frågor genom åren och här har han samlat 100 av dem. I boken besvarar han alla frågor med ett myc…

 • Den svenska tidegärden, textutgåva

  Den svenska tidegärden, textutgåva
  av Ragnar Holte

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789152637647

  Den svenska tidegärden har sedan 1920-talet fyllt en betydande funktion för att främja gudstjänst- och bönelivet inom främst Svenska kyrkan. Tidegärden innehåller framför allt bibelmaterial, då främst psaltartexter. Texterna har i viss utsträckning…

 • Sveriges kyrkohistoria. 1, Missionstid och tidig medeltid

  Sveriges kyrkohistoria. 1, Missionstid och tidig medeltid
  av Bertil Nilsson

  Inbunden - 1998 - Svenska - ISBN: 9789152624562

  Band 1, Missionstid och tidig medeltid.Omfattar tiden från cirka 830, då Ansgar och hans följe för första gången besökte Birka, fram till mitten av 1200-talet, då Sverige blivit en egen kyrkoprovins med Uppsala som ärkesäte. Om serien: Sveriges kyrk…

 • Sveriges kyrkohistoria. 5, Individualismens och upplysningens tid

  Sveriges kyrkohistoria. 5, Individualismens och upplysningens tid
  av Harry Lenhammar

  Inbunden - 2000 - Svenska - ISBN: 9789152624609

  Band 5, Individualismens och upplysningens tid. Omfattar tiden mellan slaget vid Poltava 1709 och Gustav IV Adolfs avsättning 1809 – en tid som präglades av spänningar mellan auktoritet och frihet, då enhets kyrkan blev allt mer ifrågasatt. Om…

 • Sveriges kyrkohistoria. 2, Hög- och senmedeltid

  Sveriges kyrkohistoria. 2, Hög- och senmedeltid
  av Sven-Erik Pernler

  Inbunden - 1999 - Svenska - ISBN: 9789152624579

  Band 2, Hög- och senmedeltid.Skildrar tiden från Skänninge möte 1248 fram till Gustav Eriksson Vasas trontillträde 1523, en tid som präglades av maktkamp mellan kungar och biskopar. Om serien: Sveriges kyrkohistoria är ett tvärvetenskapligt verk. Va…

 • Sveriges kyrkohistoria. 4, Enhetskyrkans tid

  Sveriges kyrkohistoria. 4, Enhetskyrkans tid
  av Ingun Montgomery

  Inbunden - 2002 - Svenska - ISBN: 9789152624593

  Band 4, Enhetskyrkans tidOmfattar perioden 1595-1705, från återupprättandet av Uppsala universitet till utgivningen av Karls XII:s bibel. I stormaktstidens Sverige blev religionen viktig när det gällde att skapa enhet i riket. "Renlärighet" blev lös…

 • Sveriges kyrkohistoria. 8, Religionsfrihetens och ekumenikens tid

  Sveriges kyrkohistoria. 8, Religionsfrihetens och ekumenikens tid
  av Ingmar Brohed

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789152624630

  Band 8, Religionsfrihetens och ekumenikens tid. 1900-talet innebar en total omvandling av Svenska kyrkan – från en strikt reglerad bundenhet till staten till en fri kyrka vid millennieskiftet. Medlemsantalet sjunker, invandrarkyrkor etableras,…

 • Sveriges kyrkohistoria. 6, Romantikens och liberalismens tid

  Sveriges kyrkohistoria. 6, Romantikens och liberalismens tid
  av Anders Jarlert

  Häftad - 2001 - Svenska - ISBN: 9789152624616

  Band 6, Romantikens och liberalismens tid. Under perioden 1809-1865 sökte det andliga livet sig nya former i väckelsens tecken. Bibelsällskap, nykterhets föreningar och missions sällskap bildades. Liberalismen var ett viktigt inslag i det kyrko rätt…

 • Samlas kring hoppet

  Samlas kring hoppet
  av Antje Jackelén

  Danskt band - 2016 - Svenska - ISBN: 9789152636541

  I boken Samlas kring hoppet formulerar sig ärkebiskop Antje Jackelén kring evangeliets innebörd och kyrkans uppgift. Via tre ingångar – debatt, fördjupning och förkunnelse – berör Jackelén ett antal av vår tids mest utmanande frågor för…

 • Kyrksång, sångbok

  Kyrksång, sångbok

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789152634776

  Kyrksång är efterföljaren till Kyrkvisor för barn och Sånger för stora och små med det bästa av det gamla och ett stort antal nya texter och melodier. Sånger att sjunga vid gudstjänster och samlingar, men också i hemmet och i skolan. Kyrksång är ett…

 • Pilgrimsliv : handbok för vandrare

  Pilgrimsliv : handbok för vandrare
  av Hans-Erik Lindström

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789152630280

  Pilgrimsliv vänder sig till den som är intresserad av pilgrimsvandringen som idé. Här finns bakgrund, tankar och fakta om pilgrimsvandringen. Boken kan också fungera som en handledning för att leda en grupp på vandring.Boken innehåller tre dela…

 • Kyrkans besökstjänst : att förmedla livsmod och hopp

  Kyrkans besökstjänst : att förmedla livsmod och hopp
  av Agnete Kinman

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789152634219

  Kyrkans besökstjänst: en bok som ger redskap för församlingsmedarbetare att starta, delta och utvärdera arbetet med kyrkans besökstjänst.Hur kan vi som medmänniskor bidra till att minska någon annan människas ensamhet? Kyrkans besökstjänst vill stim…

 • Predikan växer fram

  Predikan växer fram
  av Tina Johansson, Maria Ottensten

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789152632598

  Den här boken belyser både vad predikan är och bör vara, och hur predikanten kan gå tillväga rent praktiskt. Men den berättar också att predikan är liv och lust - att ha fått uppdraget att formulera orden om Ordet i vår tid är fantastiskt. I den upp…

 • Varför har prästen så konstiga kläder? : barns frågor om livet och kyrkan

  Varför har prästen så konstiga kläder? : barns frågor om livet och kyrkan
  av Mikael Mogren

  9-12 år Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789152637180

  Barn mellan 6 och 12 år ställer frågor till biskop Mikael Mogren om livet, döden och allt däremellan.Förutom att Mikael Mogren svarat på barnens kluriga frågor har han också ställt frågor tillbaka som skapar samtal, snarare än frågor och svar. Varfö…

 • Do Re Mi 1 : den pedagogiska sångboken

  Do Re Mi 1 : den pedagogiska sångboken

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789152631393

  En pedagogisk sångbok för barn 4-7 år, föräldrar, lärare och körledare. Ger också förståelse för notläsning, sångteknik, röstvård och grundläggande musikteori.Det finns även en del 2, Do Re Mi 2. art. nr. 52632796

 • Helgelsens filosofi

  Helgelsens filosofi
  av Karin Johannesson

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789152635858

  I Helgelsens filosofi behandlar Karin Johannesson luthersk spiritualitet och frågan om hur helgelsen kan förstås inom ramen för luthersk teologi och etik. I dagens efterkristna samhälle har kristna trosuppfattningar minskat i betydelse, samtidigt mä…

 • Djup tid och tunna ställen

  Djup tid och tunna ställen
  av Are Norrhava

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789152637296

  Djup tid och tunna ställen är en bok om vår tids andlighet.Med utgångspunkt i möten med människor med skiftande perspektiv på livet, skriver författaren Are Norrhava om vår tids andlighet – som upplevelsen av sockerrörsmänniskorna och de sjung…

 • Martin Lönnebo : biskopen från Storkågeträsk

  Martin Lönnebo : biskopen från Storkågeträsk
  av Thomas Lerner

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789152634271

  Martin Lönnebo biskopen från Storkågeträsk är en biografi av journalisten Thomas Lerner. På sitt karaktäristiska och lågmälda sätt berättar Martin Lönnebo för Lerner om sitt händelserika liv och om vad som format honom och hans gudstro.Mar…

 • KNT 1B : Matteusevangeliet 13:53 - 28:20

  KNT 1B : Matteusevangeliet 13:53 - 28:20
  av Tord Fornberg

  Häftad - 1999 - Svenska - ISBN: 9789152635278

  Kommentarer till nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna.Varje bibelbok behandlas som en helhet men för…

 • Livet och Frälsarkransen

  Livet och Frälsarkransen
  av Emma Tribell

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789152634325

 • Hejdå Storbjörn

  Hejdå Storbjörn
  av Jelleke Rijken, Mack van Gageldonk

  3-6 år Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789152637258

  Hejdå Storbjörn är en annorlunda och charmig bilderbok om saknad och att säga farväl – men också om vänskap och om tröst.Istället för att det är en vanlig dag då de går och fiskar, hittar han Storbjörn liggande på marken. Björns vänner Hö…

 • Samhällsteologi : Forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka

  Samhällsteologi : Forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka
  av Antologi

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789152638033

  Tro och religion är ingen privatsak. De är en betydande del av samhället. Så för att förstå samhället behöver vi ta religiösa fenomen och teologiskt tankegods på allvar. Inte minst i tider då religionens synlighet i det offentliga ger upphov till en…

 • Kyrka i mission : att gestalta kristen tro i en efterkristen tid

  Kyrka i mission : att gestalta kristen tro i en efterkristen tid
  av Jan Eckerdal

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789152633021

  Kyrkan är sänd att i varje tid på nytt gestalta evangeliet om Jesus Kristus i världen. Hur kan vi på ett trovärdigt sätt ta oss an den uppgiften i en efterkristen tid? Vad krävs av oss som vill vara kyrka idag? Som samtalspartner i boken Kyrka i mis…

 • På tal om livet

  På tal om livet
  av Esbjörn Hagberg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789152637067

  På tal om livet är den femte boken i serien Ärkebiskopens fastebok för enskild eller gemensam reflektion. Esbjörn Hagberg bjuder in oss att brottas med frågor som handlar om livet. Sin utgångspunkt tar han i frågor som Jesus ställde till människor r…

 • Verktyg för varaktig kärlek

  Verktyg för varaktig kärlek
  av Howard J Markman, Scott M Stanley, Susan L Blumberg

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789152629734

  Kan man gräla på ett konstruktivt sätt? Ja, svarar författarna till den här boken, som ger goda råd till dem som vill bevara kärleken och förhindra att förhållandet spricker. Den vänder sig till alla som är gifta eller sambor, antingen de just inlet…

 • Kyrkoordning med kommentarer (2018)

  Kyrkoordning med kommentarer (2018)
  av Gunnar Edqvist, Maria Lundqvist Norling

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789152637265

  I boken Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2018 med kommentarer och angränsande lagstiftning finns kommentarer till varje enskild bestämmelse i kyrkoordningen i dess lydelse efter 2017 års kyrkomöte. Här redovisas bestämmelsernas närmare innebörd, föra…

 • Den hemliga resan

  Den hemliga resan
  av Ulf Nilsson

  9-12 år Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789152637135

  Gammelmormor Anna har en plan – en hemlig plan. Hon har hittat ett brev från en släkting, som berättar om deras släktband långt tillbaka i tiden. Och var om inte i kyrkan hittar man spåren efter deras historia? Tillsammans med Anna ger sig bar…

 • Gråt med dem som gråter : om att starta och leda sorgergrupper

  Gråt med dem som gråter : om att starta och leda sorgergrupper
  av Lis Carlander

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789152635957

  Gråt med dem som gråter är en handfast bok som innehåller redskap för att starta samtalsgrupper om sorg för vuxna. Syftet med boken är att hjälpa de som möter människor i sorg med sorgesamtalen. Genom boken öppnar man upp för ref…

 • 96 sidor om kristen tro

  96 sidor om kristen tro
  av Mikael Risenfors, Helena Inghammar, Emma Gustafson, Palmdah

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789152635032

  96 sidor om kristen tro är en bok för dig som är ung och har en kristen tro. Boken räcker inte till för att beskriva allt som den kristna tron innebär. Men den är ett försök att berätta det som du behöver, just nu, i ditt liv. Den presenterar t…

 • Frälsarkransen av trä, stor krans

  Frälsarkransen av trä, stor krans
  av Martin Lönnebo

  Övrigt - 2015 - Svenska - ISBN: 9789152634424

  Frälsarkransen av trä är en stor krans för pedagogiska sammanhang. Du sätter själv ihop den stora träkransen, pärla för pärla. Träkransen levereras i en kraftigare plastpåse och innehåller stora svarvade träkulor med klädd ståltråd. Det färdigträdda…

 • Gud og det vonde

  Gud og det vonde
  av Torborg Aalen Leenderts, Torborg Aalen Leenderts

  Häftad - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788254311868

  Om tillit og tillitstap. Hvordan kan Gud være god når jeg har det så vondt? Hvordan kan Gud være allmektig når det er så mye vondt i verden? Mange ulike stemmer kommer til orde i boka, både faglige stemmer og stemmene til enkeltmennesker som fortell…