Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Sista hösten i Legoland

  Sista hösten i Legoland
  av Hanna Rut Carlsson

  e-bok - 2019 - Svenska - ISBN: 9789113098142

  Det är den allra sista hösten, men ingen tycks lägga märke till det. Människorna i Köpenhamn vill bara leka och har slutat tro på något annat än sig själva. De märker inte ens att själva grunden som allting vilar på är på väg att försvinna. Tre orak…

 • En nationell alarmeringstjänst. SOU 2018:28 För snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser : Betänkande från 112-utredningen

  En nationell alarmeringstjänst. SOU 2018:28 För snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser : Betänkande från 112-utredningen

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789138247846

  I betänkandet föreslår utredningen följande författningsändringar:En ny alarmeringslag och en ny alarmeringsförordning,Upphävande av lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,Ändring av lagen (2003:389) om elektronis…

 • Konsumenttjänstlagen : en kommentar

  Konsumenttjänstlagen : en kommentar
  av Svante O. Johansson

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139117292

  Detta är en kommentar till konsumenttjänstlagen, i vilken författaren kommenterar lagen utförligt, paragraf för paragraf.

 • Till glädje

  Till glädje
  av Ingmar Bergman

  e-bok - 2018 - Svenska - ISBN: 9789113078052

  Medelmåttig violinist i symfoniorkester drömmer om framgångsrik solokarriär under tiden äktenskapet knakar i fogarna. "Det kan ju hända att man beter sig galet och löjligt åt ibland, huvudsaken är väl ändå att man vill bli en riktig människa och kon…

 • Om tyskar

  Om tyskar
  av Jerome K. Jerome

  e-bok - 2016 - Svenska - ISBN: 9789113062921

  Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859–1927, hade en bakrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut med On the stage and off. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en bå…

 • Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. SOU 2019:35 : Betänkande från Demokrativillkorsutredningen (Ku 2018:01)

  Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. SOU 2019:35 : Betänkande från Demokrativillkorsutredningen (Ku 2018:01)

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789138249475

  Demokrativillkorsutredningen föreslår att bidrag inte ska få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläg…

 • Otillåtna bosättningar. Ds 2016:17 :

  Otillåtna bosättningar. Ds 2016:17 :

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789138244555

  Utredningen föreslår ett nytt enklare och billigare förfarande för markägare att avlägsna otillåtna bosättningar. Det nuvarande regelverket är inte anpassat för att hantera de mycket stora otillåtna bosättningar som har etablerats i Sverige på senar…

 • Bländare

  Bländare
  av Hanna Nordenhök

  e-bok - 2019 - Svenska - ISBN: 9789113103198

  Bländare skulle kunna läsas som ett sorgearbete, en undersökning av en gränsupplevelse mellan polerna fotografi, minne, syn och språk. Någon går bland de döda djuren. Det subjektiva är ett avtryck som bleknar. Relation är liv är lydnad är våld. Att…

 • Material i kontakt med dricksvatten : myndighetsroller och ansvarsfrågor : delbetänkande av Dricksvattenutredningen. SOU 2014:53

  Material i kontakt med dricksvatten : myndighetsroller och ansvarsfrågor : delbetänkande av Dricksvattenutredningen. SOU 2014:53

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789138241479

  Dricksvattenutredningen har haft i uppdrag att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten, för att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och lång sikt.…

 • Författningssamling för ordningsvakter och väktare : samt annan bevakningspersonal

  Författningssamling för ordningsvakter och väktare : samt annan bevakningspersonal
  av Yvette Glantz, Lars Tonneman, Ebba Sverne Arvill

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139116714

  Denna författningssamling innehåller de bestämmelser som styr väktares samt ordnings- och skyddsvakters arbete. Den innehåller även en redogörelse för de viktigaste bestämmelserna för sjöfarts…

 • Om kärlek

  Om kärlek
  av Jerome K. Jerome

  e-bok - 2016 - Svenska - ISBN: 9789113062907

  Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859–1927, hade en bakrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut med On the stage and off. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en bå…

 • Uppvaknandet

  Uppvaknandet
  av Isaak Babel

  e-bok - 2016 - Svenska - ISBN: 9789113062372

  Isaak Babel (1894-1940) föddes i Odessa som son till en judisk köpman, deltog i inbördeskriget under revolutionen och föll slutligen offer för den stalinistiska diktaturen. Sitt genombrott fick han med Ryttararmén (1926), en skildring av de rysk-pol…

 • Anteckningar om Robert Oppenheimer

  Anteckningar om Robert Oppenheimer
  av Dimitris Alevras

  e-bok - 2018 - Svenska - ISBN: 9789113089591

  "Oppenheimer satt tryckt mot väggen som de andra, så nära gluggarna det var möjligt. Över bergen syntes några enstaka stjärnor, inget mer. Utropen kom tätare. Mellan dem bara ljuden av väntan: andetagen, en hands rörelse över tyg, en fot mot det kal…

 • Anteckningar om Robert Oppenheimer

  Anteckningar om Robert Oppenheimer
  av Dimitris Alevras

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789113089546

  "Oppenheimer satt tryckt mot väggen som de andra, så nära gluggarna det var möjligt. Över bergen syntes några enstaka stjärnor, inget mer. Utropen kom tätare. Mellan dem bara ljuden av väntan: andetagen, en hands rörelse över tyg, en fot mot det kal…

 • Tre guineas

  Tre guineas
  av Virginia Woolf

  e-bok - 2017 - Svenska - ISBN: 9789113078755

  Tre guineas, Virginia Woolfs radikala debattbok om kvinnokamp för fred, skrevs under spanska inbördeskriget och med världskriget hotande vid horisonten: ”Ögonblicket är kort: det kan vara fem år, tio år eller kanske är det bara frågan om några…

 • Andningskonstnären

  Andningskonstnären
  av Per Odensten

  e-bok - 2013 - Svenska - ISBN: 9789113054346

  Då Max är fyra år börjar hans liv som andningskonstnär. "För sådan är sanningen om min andningskonst begynnelse och grund: förintande uppbrott och flykt. Dagen innan Gertrud Holjersson, vår mamma, tog sitt liv, anförtrodde hon Aron, min bror, att vi…

 • Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem : från Genomförandeutredningen om höjda pensionsåldrar

  Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem : från Genomförandeutredningen om höjda pensionsåldrar

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789138249048

  En arbetsgrupp vid Socialdepartementet har tagit fram förslag på höjda åldersgränser i enlighet med principerna i Pensionsgruppens överenskommelse. Förslaget har tagits fram genom löpande avstämningar mellan arbetsgruppen och Pensionsgruppen. Arbets…

 • Ofilmat, ospelat, outgivet

  Ofilmat, ospelat, outgivet
  av Ingmar Bergman

  e-bok - 2018 - Svenska - ISBN: 9789113089393

  I de titlar som ingår i serien Ingmar Bergmans Skrifter framgår tydligt hur stor del av Bergmans liv som ägnades åt skrivandet. Han skrev i stort sett varje dag i sitt vuxna liv. Faktum är också att han på det hela taget hade en stor utväxling på si…

 • Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar. Ds 2019:10

  Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar. Ds 2019:10

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789138249413

  I Ds:n behandlas frågan om hur spridning av bilder från rättegångar kan förhindras. Det föreslås att spridning av sådana bilder kriminaliseras. Ett förbud mot spridning införs i anslutning till…

 • Pang för pengarna. ESO-rapport 2019:7 : En ESO-rapport om Sveriges militära materielförsörjning (Fi 2007:03)

  Pang för pengarna. ESO-rapport 2019:7 : En ESO-rapport om Sveriges militära materielförsörjning (Fi 2007:03)

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789138249741

  På grund av det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde har Sverige en uttalad ambition att öka den militära förmågan de kommande åren. Militär materiel utgör drygt en tredjedel av försvarsutgifterna och om försvarsförmågan ska öka kommer mat…

 • Vägar till ett effektivare miljöarbete. SOU 2015:43 : Slutbetänkande från Miljömyndighetsutredningen

  Vägar till ett effektivare miljöarbete. SOU 2015:43 : Slutbetänkande från Miljömyndighetsutredningen

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789138242810

  Miljömyndighetsutredningen uppdrag har varit att pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna under det dåvarande Miljödepartementet.

 • Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv SOU 2018:55. Kartläggning av socioekonomiska skillnader i vårdutnyttjande och utgångspunkter för bättre styrning : Betänkande från Utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08)

  Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv SOU 2018:55. Kartläggning av socioekonomiska skillnader i vårdutnyttjande och utgångspunkter för bättre styrning : Betänkande från Utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08)

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789138248331

  Konstaterar att olika grupper konsumerar vård på olika sätt. Grupper med svagare socioekonomi underkonsumerar i större utsträckning vård. Av ekonomiska skäl avstår de från bland annat vård och läkemedel. Samtidigt besöker gruppen vården mer och har…

 • Kriminalstatistik 2009

  Kriminalstatistik 2009

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789186027605

  Beväpna dig i den kriminalpolitiska debatten! Uppdaterad statistik från BRÅ!Statistik över anmälda brott, uppklarade brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott t.o.m. år 2009.

 • Martin Lamms ögonblick

  Martin Lamms ögonblick
  av Kjell Espmark

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789113099163

  Martin Lamm (1880-1950) var en av de ledande svenska litteraturforskarna, med en spännvidd från upplysningstidens romantiska underströmningar till det moderna dramat. Han var samtidigt en lysande föreläsare och legendarisk lärare. Denna levnadsteckn…

 • Järnnätter

  Järnnätter
  av Mirja Unge

  e-bok - 2010 - Svenska - ISBN: 9789113031484

  Bente arbetar hemma på styvpappans gård. Hon är rapp i käften och vet vad hon vill. För det mesta. Bente och Leo är tillsammans ända tills ryktena om Leo och den gravida Tina visar sig vara sanna. Ett av de svek som sätter Bentes värld i gungning oc…

 • Järnnätter

  Järnnätter
  av Mirja Unge

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789113031477

  Bente arbetar hemma på styvpappans gård. Hon är rapp i käften och vet vad hon vill. För det mesta. Bente och Leo är tillsammans ända tills ryktena om Leo och den gravida Tina visar sig vara sanna. Ett av de svek som sätter Bentes värld i gungning oc…

 • Slutrapport från Sverigeförhandlingen. SOU 2017:107. Infrastruktur och bostäder - ett gemensamt samhällsbygge : Slutbetänkande från Sverigeförhandlingen

  Slutrapport från Sverigeförhandlingen. SOU 2017:107. Infrastruktur och bostäder - ett gemensamt samhällsbygge : Slutbetänkande från Sverigeförhandlingen

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789138247303

  Syftet med förhandlingen är att dels möjliggöra ett snabbt genomförande av höghastighetsjärnvägar på ett sätt som maximerar deras samhällsekonomiska lönsamhet, dels identifiera kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad tillgänglighet o…

 • Den tredje lyckan

  Den tredje lyckan
  av Marianne Ahrne

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789113039923

  I Den tredje lyckan (1983) skriver Marianne Ahrne med insikt och inlevelse om tre hästintresserade tonårsflickors möte med kärleken och vuxenvärlden.

 • Regi, foto, klippning : Jan Troell

  Regi, foto, klippning : Jan Troell
  av Kurt Mälarstedt

  Inbunden - 2011 - Svenska - ISBN: 9789113038100

  Jan Troell beskrivs ofta som en lyrisk filmdiktare, en kamerapoet. Han brukar själv hävda att han aldrig känt sig hemma i det episka och att han inte är en historieberättare, "varken muntligt eller i bild". Men han underskattar sig, skriver Kurt Mäl…

 • Jenny Provlyssna!

  Jenny
  av Jonas Gardell

  Nedladdningsbar MP3 - 2010 - Svenska - ISBN: 9789173133807

  Tjugofem år efteråt får Juha ett brev från Jenny, barndomsvännen som han inte sett sedan han steg på tåget vid Sävbyholms station för att aldrig återvända. Tjugofem år efteråt får han veta att något fruktansvärt hände Jenny den där sista fredagkväll…

 • Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige. SOU 2018:78 : Slutbetänkande från Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor (U 2017:02)

  Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige. SOU 2018:78 : Slutbetänkande från Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor (U 2017:02)

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789138248706

  Förslag som syftar till att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation bl.a. genom att underlätta internationell studentrekrytering, förenkla utländska studenters väg till Sverige och öka synligheten utomlands för Sverige so…

 • Der Nobelpreis für Literatur - Eine Einführung

  Der Nobelpreis für Literatur - Eine Einführung
  av Sture Allén, Kjell Espmark

  Häftad - 2011 - Tyska - ISBN: 9789113030579

  En tysk version av Nobelpriset i litteratur. Nobelpriset i litteratur har en stor genomslagskraft. Varje års prisbeslut föregås av spekulationer och följs av kommentarer, inte sällan på högsta politiska nivå. Denna introduktion till Svenska Akademie…

 • 101 Stugun Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000

  101 Stugun Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000

  Karta, falsad. - 2018 - Svenska - ISBN: 9789113086644

  Sverigeseriens friluftskartor är en serie om 116 kartor med ett täckningsområde som sträcker sig över södra och mellersta Sverige samt Norrlandskusten. Det är kartan för dig som söker information inför friluftsaktiviteter som vandring, utflykter, tr…

 • Ur könets mörker etc. : litteraturanalyser 1983-1993 ; Ur könets mörker etc. : litteraturanalyser 1993-2003

  Ur könets mörker etc. : litteraturanalyser 1983-1993 ; Ur könets mörker etc. : litteraturanalyser 1993-2003
  av Ebba Witt-Brattström

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789113040363

  Ur könets mörker från 1993 räknas som en av de moderna feministiska huvudtexterna. Nu har Ebba Witt-Brattström utökat sin samling analyser av kvinnliga författarskap och går i den nya utgåvan ända fram till idag. Ur könets mörker Etc. befäster henne…

 • Elddöpt

  Elddöpt
  av Filip Alexanderson

  e-bok - 2017 - Svenska - ISBN: 9789113079721

  Jonas Hellemyr hålls gömd i fängelse för att undkomma Tribunalens mördare, en grupp som leds av hans egen far. Han har upptäckt att han är en av de dolda – individer med märkliga förmågor gömda mitt ibland oss. Systrarna Signe och Liv blir 185…

 • Flickan som sjönk

  Flickan som sjönk
  av David Herbert Lawrence

  e-bok - 2015 - Svenska - ISBN: 9789113061887

  "Tag en lite gruvstad som Woodhouse med en befolkning på tiotusen människor och tre generationer bakom sig." Flickan som sjönk (1920) heter Alvina och är en väluppfostrad engelsk familjeflicka, men längst inne i hennes ögon finns en underligt speful…

 • Flickan som sjönk

  Flickan som sjönk
  av David Herbert Lawrence

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789113070414

  "Tag en lite gruvstad som Woodhouse med en befolkning på tiotusen människor och tre generationer bakom sig." Flickan som sjönk (1920) heter Alvina och är en väluppfostrad engelsk familjeflicka, men längst inne i hennes ögon finns en underligt speful…

 • Mellan öarna i de långa sunden

  Mellan öarna i de långa sunden
  av Jonas Modig

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789113076539

  Jonas Modigs nya diktsamling Mellan öarna i de långa sunden rör sig mellan det naturlyriska och allmänmänskliga. Årstider kommer, vänner lämnar och det outsägliga är oss samtidigt alldeles nära. Var gömmer sig de tidigt bortresta, som lämnade adress…

 • Prövning av skadestånd. Bevis 4

  Prövning av skadestånd. Bevis 4
  av 0

  Häftad - 1999 - Svenska - ISBN: 9789139202080

  Antologi som bygger på examensarbeten av Mikael Karanikas, Louise Nelker, Mathias Wastesson om de bevisrättsliga grunderna för prövningen av skadeståndsmål. Ger en allmän introduktion till bevisfrågorna inom civilprocessen. Behandlar de generella be…

 • Den glömda rosenträdgården Provlyssna!

  Den glömda rosenträdgården
  av Marita Conlon-McKenna

  Nedladdningsbar MP3 - 2019 - Svenska - ISBN: 9789113092232

  Molly Hennessy lämnas ensam när hennes make David oväntat dör i hjärtinfarkt. Deras hus i byn Kilfinn är charmigt men befinner sig till stora delar i förfall. Till Mollys förskräckelse hör dessutom banken av sig och vill att Molly betalar av de lån…

 • Åtgärder för samexistens mellan människa och varg : Betänkande från Vargkommittén SOU 2013:60

  Åtgärder för samexistens mellan människa och varg : Betänkande från Vargkommittén SOU 2013:60

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789138239995

  Kommittén redovisar nästan 40 förslag för att utveckla vargpolitiken. Kommittén efterlyser tydligare riktlinjer från riksdagen och föreslår att Naturvårdsverket ges i uppdrag att skyndsamt fatta beslut om gynnsam bevarandestatus. Den bör uttryckas s…

 • Delrapport från Sverigeförhandlingen. SOU 2015:60. Ett författningsförslag om värdeåterföring : Delrapport från Sverigeförhandlingen

  Delrapport från Sverigeförhandlingen. SOU 2015:60. Ett författningsförslag om värdeåterföring : Delrapport från Sverigeförhandlingen

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789138243138

  Sverigeförhandlingen har för perioden 2014 till 2017 i uppdrag att förhandla om en finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö samt om åtgärder som förbättrar tillgängligheten och kapaciteten i transportsystemet och lede…

 • Det sköna med skönlitteraturen. 3, Föreläsningar om skönlitteratur på Nobelbiblioteket

  Det sköna med skönlitteraturen. 3, Föreläsningar om skönlitteratur på Nobelbiblioteket

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789113056807

  Svenska Akademiens Nobelbibliotek har under de senaste tjugo åren arrangerat föreläsningar om modern skönlitteratur. Ambitionen med föreläsningsserien Det sköna med skönlitteraturen har varit att ge överblick, bakgrund och inspiration till det som s…

 • "Judarna har vapen!" : Upproret i Warszawa 1943

  "Judarna har vapen!" : Upproret i Warszawa 1943
  av Artur Szulc

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789113061733

  Måndagen 19 april 1943 inledde nazityskarna den sista akten i Warszawagettots historia. Gettot skulle stängas och de sista ca 60 000 judiska invånarna transporteras till förintelseläger. Aktionen bedömdes ta tre dagar men den tidsplanen sprack omgåe…

 • Landet utanför: Sverige och kriget 1939-1940 Del 1 : Det blomstrande landet Provlyssna!

  Landet utanför: Sverige och kriget 1939-1940 Del 1 : Det blomstrande landet
  av Henrik Berggren

  Nedladdningsbar MP3 - 2020 - Svenska - ISBN: 9789113111179

  Hösten 1939 trodde många att Sverige skulle klara sin neutralitet på samma sätt som under första världskriget. Men samtidigt som ljusen släcktes i många av Europas städer fortsatte vardagslivet i Sverige. Biograferna gick för fullt, dansorkestrarna…

 • Livstecken efter sen abort

  Livstecken efter sen abort

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789138249109

  Analyserar Statens medicinsk-etiska råds (Smer) etiska frågeställningar i samband med sena aborter nära gränsen för medicinsk livsduglighet, med särskilt fokus på frågan om foster som visar livstecken efter sen abort. Bakgrunden är utvecklingen inom…

 • Utbildningsväsendets författningsböcker. 2007/08. D. 1, Övergripande bestämmelser

  Utbildningsväsendets författningsböcker. 2007/08. D. 1, Övergripande bestämmelser

  Inbunden - 2007 - Svenska - ISBN: 9789139109099

  En författningssamling som innehåller de centrala bestämmelserna inom områdena förvaltningsrätt, arbetsrätt och studiestöd. Innehåller också ett kapitel om tjänstefel. Kantrubriker och utförligt sakregister gör det lättare att orientera sig i texten…

 • Muellerrapporten : rapport från utredningen om rysk inblandning i 2016 års presidentval

  Muellerrapporten : rapport från utredningen om rysk inblandning i 2016 års presidentval
  av Robert S. Mueller

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9789113102023

  Den 17 maj 2017 utnämnde den biträdande amerikanske justitieministern Rod Rosenstein Robert Mueller, en tidigare chef för FBI, till särskild åklagare och ansvarig för justitieministeriets utredning om möjlig rysk inblandning i 2016 års amerikanska v…

 • En egen strand

  En egen strand
  av Aino Trosell

  e-bok - 2012 - Svenska - ISBN: 9789113040202

  Hanna och Judit är systrar. Men arbete och familjeliv har gjort sitt. De är utarbetade, nednötta till varpen, dränerade på kraft. De måste göra något, för att rädda sig, för att inte gå under. Om man säljer allt och vågar språnget? Bara ger sig av?…

 • Precis som att börja om

  Precis som att börja om
  av Ninni Holmqvist

  e-bok - 2014 - Svenska - ISBN: 9789113057750

  I juni 1980 städas den stora villan ut. Steinwayflygeln är borta, rummen gapar tomma och hela huset luktar såpa. Pia-Lisa är tjugotvå år och nu ska huset där hon växte upp säljas. Ninni Holmqvists efterlängtade roman efter det internationella genomb…

 • Vindens son : roman

  Vindens son : roman
  av Henning Mankell

  Pocket - 2001 - Svenska - ISBN: 9789172631502

  På en avlägsen handelsstation i Afrika, någon gång på 1870-talet, hittar en svensk äventyrare en liten lusbiten och undernärd bushmanpojke. Han bestämmer sig för att rädda pojken och ge honom ett civiliserat liv. Han tar med honom till Sverige och…

 • Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? SOU 2015:27 : Betänkande från Partikelhaltsutredningen

  Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? SOU 2015:27 : Betänkande från Partikelhaltsutredningen

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789138242605

  Utredningen har haft i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som varaktigt kan minska de höga halterna av stora partiklar i Stockholm och i andra berörda tätorter, så att gränsvärdena i luftkvalitetsdirektivet kan nås. I uppdraget har särskilt ing…