Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav 3873 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete

  Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete
  av Christer Cederlund, Stig-Arne Berglund

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147113385

  Författarna beskriver socialpedagogik som ett kunskapsområde i det akademiska ämnet socialt arbete och ger rikliga exempel på socialpedagogiska tillämpningar i arbete med människor i problematiska livssituationer. De närmar sig spännande professione…

 • Hur blir man matematisk? : att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn

  Hur blir man matematisk? : att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn
  av Anna Palmer

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147138241

  Boken tar ett helhetsgrepp om frågan om identitet, matematik och genus i förskola och skola. Den beskriver hur identitet formas i sociala samspel, miljöer och media. Den nya upplagan innehåller ett nytt kapitel som tar upp ny forskning om självförst…

 • Atlas över människokroppen

  Atlas över människokroppen
  av Jordi Vigué-Martín, Kristina Dunder
  (1 recension)

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147105878

  Atlas över människokroppen är en anatomisk framställning i text och bild. Den vänder sig till blivande och yrkesverksamma sjuk- och undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, massörer, tränare och andra med kroppen som arbetsområde.Läs merUpp…

 • Källkritik

  Källkritik
  av Torsten Thurén, Jack Werner

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147129379

  Hur kan jag veta om det är sant?Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt enkel. Den består av några få tumregler som kan förefalla självklara. M…

 • Medicin 1 och 2

  Medicin 1 och 2
  av Elsie Setterberg

  Inbunden - 2011 - Svenska - ISBN: 9789147103546

  Medicin 1 och 2 är en heltäckande bok för båda kurserna i medicin. Medicin 1 och 2 upplaga 1, sjätte reviderade tryckningen, ger grundläggande kunskaper inom området. Målet är att läsaren ska utveckla en helhetssyn om människan och få förståelse för…

 • Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

  Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling
  av Christian Eidevald, Ingrid Engdahl

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147127757

  Förskolans uppdrag har av tradition inte beskrivits med orden utbildning och undervisning. När förskolans läroplan, Lpfö18, använder dessa begrepp behöver vi därför ställa oss frågan vad de betyder specifikt för förskolan. I den här boken beskriver…

 • Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap
  av Erik Rautalinko

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147128303

  Samtalsfärdigheter riktar sig till dig som vill kunna hantera konkreta verktyg för att vägleda, ge stöd och lösa konflikter både i yrkeslivet och privat. Innehållet fokuserar på färdigheter, och beskriver hur man med hjälp av träning kan förbättra s…

 • Personcentrering inom hälso- och sjukvård - Från filosofi till praktik

  Personcentrering inom hälso- och sjukvård - Från filosofi till praktik

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147129676

  Begreppet personcentrering har på kort tid vuxit sig allt starkare inom hälso- och sjukvården och boken Personcentrering inom hälso- och sjukvård – från filosofi till praktik beskriver detta begynnande paradigmskifte. Begreppet grundas på att…

 • Att bli lärare i matematik

  Att bli lärare i matematik
  av Ola Helenius

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147122585

  Att bli lärare i matematik är en grundbok för blivande matematiklärare i årskurserna 1–6. Blivande lärare får här ta del av kunskap och perspektiv från författare som har erfarenhet av undervisning i skolan, lärarutbildning och matematikdidakt…

 • Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning

  Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning
  av Inger Karlefors, Gustav Helldén, Per Högström, Gunnar Jonsson, Anna Vikström

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147114788

  Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad behövs för att ett frö ska gro? Dessa och andra till synes enkla frågor leder i boken Vägar till naturvetenskapens värld –ämneskunskap i didaktisk belysning in på…

 • Problemlösning som utgångspunkt : matematikundervisning i förskoleklass

  Problemlösning som utgångspunkt : matematikundervisning i förskoleklass
  av Hanna Palmér, Jorryt van Bommel

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147128822

  I Problemlösning som utgångspunkt visar författarna att det är möjligt, önskvärt och roligt, för både elever och lärare, att låta matematikundervisningen utgå ifrån problemlösning. Det problemlösande arbetssättet är tydligt framskrivet i förskolekla…

 • Hälsopedagogik

  Hälsopedagogik
  av Liselotte Ohlson

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789147103690

  Hälsopedagogik är ett läromedel som engagerar. Eleverna förvärvar inte bara grundläggande kunskap om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv. De får även ta ställning till och reflektera över frågor om hälsa, friskfaktorer och riskfaktorer,…

 • Kritiskt tänkande

  Kritiskt tänkande
  av Lars Torsten Eriksson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147113651

  Utan tvivel är man inte riktigt klok är ett bevingat uttryck som visar att kritiskt tänkande är drivkraften för en hållbar samhällsutveckling. Att öka förmågan till kritisk analys är därför ett centralt mål för all utbildning från förskola till univ…

 • Klinisk omvårdnad 1

  Klinisk omvårdnad 1

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147113590

  Klinisk omvårdnad del 1 och 2 tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar och skador har för patienten. Hur upplever patienten att vara sjuk, hur påverkas hens grundläggande behov och vilka copingstrategier behövs?Läs merBöckerna tillhandahåller sy…

 • Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap

  Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap
  av Bengt Persson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147129751

  - Vad skiljer vanlig pedagogik från specialpedagogik?- Hur har den specialpedagogiska yrkesrollen förändrats under senare år?- Vad har specialpedagogiken för funktion i en inkluderande skola?- Tydliga kunskapskrav, fler nationella prov och tidigare…

 • Formulera : bild och projekt i förskolan

  Formulera : bild och projekt i förskolan
  av Karin Furness

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147111732

  Det här är en bok om bild, vardag och projekt i förskolan. Boken Formulera bygger på ett utforskande arbetssätt där barnens tankar och intresse blir utgångspunkten i projekten som på ett organiskt sätt slingrar sig fram. Vi får följa med in i verkst…

 • Pediatrisk omvårdnad

  Pediatrisk omvårdnad

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147115099

  Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer, från primärvård till specialiserad och högspecialiserad vård. Den pedi…

 • E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok

  E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok
  av Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Rolf Jansson, Jöran Enqvist

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789147117086

  E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och företagsekonomi 1 och 2 kursernas centrala innehåll. Precis som sina föregångare E2000 Classic och E2000 Combi innehåller läromedlet ett gediget "smörgåsbord…

 • Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola

  Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola
  av Ingela Elfström, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner, Christina Wehner-Godée

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147114078

  Vad har naturvetenskap med lärande och barn att göra? En hel del faktiskt. Inom naturvetenskaplig forskning finns en lång tradition av utforskande, undersökande och experimenterande för att lösa forskningsproblem. Barn utforskar, undersöker och expe…

 • Vardagslivets socialpsykologi

  Vardagslivets socialpsykologi
  av Thomas Johansson, Philip Lalander

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147113422

  I den här boken används socialpsykologiska teorier för att kommentera olika vardagliga exempel, och för att förklara det som annars döljer sig bakom ett självklarhetens skimmer. Vi får följa med till arbetsplatsen, till middagsbjudningen, till dagdr…

 • De yngsta barnens matematik : matematikdidaktik i förskolan

  De yngsta barnens matematik : matematikdidaktik i förskolan
  av Camilla Björklund, Karin Franzén

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147111664

  Den svenska förskolan är en pedagogisk verksamhet med en egen läroplan där matematik är ett tydligt framskrivet målområde. De yngsta barnen i förskolan ska därför erbjudas möjligheter att utveckla sin förståelse för matematik. Vardagen erbjuder oänd…

 • Att bli lärare i svenska

  Att bli lärare i svenska

  Flexband - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147129737

  Att bli lärare i svenska är en grundbok för blivande lärare i svenskämnena i årskurserna F-6. Den är också tänkt att vara en bok att återvända till och hämta inspiration från som färdig lärare. Författarna är forskare med bred och lång erfarenhet fr…

 • J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter

  J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter
  av Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147116164

  J2000 Affärsjuridik Fakta och uppgifter är avsedd för gymnasiekursen affärsjuridik. Den tar på ett roligt, intressant och strukturerat sätt upp juridikens grunder och ger rikligt med möjligheter till att öva förmågan att lösa affärsjuridiska problem…

 • Företagsekonomiska forskningsmetoder

  Företagsekonomiska forskningsmetoder
  av Alan Bryman, Emma Bell

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147112074

  Kraftigt omarbetad och utökad! Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet.Läs merUppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande och bildar…

 • Det går en mördare lös - en historia från år 1721

  Det går en mördare lös - en historia från år 1721
  av Kalle Holmqvist

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147134960

  Det går en mördare lös – en historia från 1721 är en ny titel i vårt koncept "Svenska med SO", som kombinerar skönlitteratur med det centrala innehållet i SO-ämnena.Läs merDet går en mördare lös är en mordgåta som utspelar sig i Härnösand i sk…

 • Att bli lärare

  Att bli lärare

  Flexband - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147122851

  Att bli lärare är en grundläggande och heltäckande bok som blivande lärare kan använda genom hela utbildningen. Den ger en aktuell bild av läraryrkets möjligheter och utmaningar men blickar också framåt. Boken består av fem olika delar som var och e…

 • Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar

  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar
  av Ann Ahlberg

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147117185

  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik beskriver och bygger broar mellan tre dimensioner av det specialpedagogiska kunskapsfältet: ideologi och politik, vetenskap och teori och verksamhet och praktik. Boken ger inblickar i specialpedagogiken…

 • Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell funktionsnedsättning

  Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell funktionsnedsättning

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147126446

  Den 6:e upplagan av boken har fått en ökad forskningsbaserad och vetenskaplig tyngd. Nya kapitel har tillkommit och hela boken har uppdaterats och omarbetats. Till exempel har den ökande kunskapen om kommunikationens betydelse resulterat i ett omfat…

 • Den svenska politiken - Strukturer, processer och resultat

  Den svenska politiken - Strukturer, processer och resultat
  av Henry Bäck, Gissur Ó Erlingsson, Torbjörn Larsson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147114993

  Den svenska politiken ger en bred översikt över statsskicket och politiken. Med utgångspunkt i stats- och samhällsvetenskaplig forskning beskrivs och analyseras staten, EU, kommuner och landsting. Särskilt behandlas det politiska systemets inbyggda…

 • Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens

  Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens
  av Göran Hedin

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147134076

  Vårdhygien är samlingsnamnet för alla de rutiner och åtgärder som görs för att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Enligt forskning borde 30 procent eller fler av de vårdrelaterade infektionerna kunna förebyggas. Vårdhygien hamnar i fokus när…

 • Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare
  av Greta Marie Skau

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147126996

  I den här boken utgår författaren från vardagliga möten mellan klient och hjälpapparat. Hon pekar på gråzoner och dilemman som är en del av sådana möten och visar att det finns risk för att professionella hjälpare kan kränka sina klienter, även när…

 • Skoljuridik

  Skoljuridik

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147129690

  Boken behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger också en introduktion till övriga rättsområden som en rektor för förskola eller skola bör känna…

 • Makroekonomi (bok med eLabb)

  Makroekonomi (bok med eLabb)
  av Lars Calmfors, Harry Flam, John Hassler, Per Krusell

  Övrigt - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147114702

  Makroekonomi är den första internationellt ledande läroboken i ämnet som översatts till svenska. Boken har anpassats till svenska förhållanden.Läs merDet engelskspråkiga originalets författare, Olivier Blanchard, är professor vid MIT och chefsekonom…

 • Projektledning

  Projektledning
  av Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147131068

  I den här boken får du lära dig grunderna i projektledning. Du får följa de olika faserna i ett projekt, från det att projektet initieras till dess att det avslutas och utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och modeller.Läs merEfters…

 • Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser

  Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser
  av Ove Sernhede

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147111541

  De senaste två decennierna har det svenska samhället genomgått avgörande förändringar. Migration, globalisering, medieteknologisk utveckling och marknadsanpassning av välfärdens institutioner har haft stor påverkan på barns och ungas utbildning och…

 • Modern engelsk grammatik

  Modern engelsk grammatik
  av Jan Svartvik, Olof Sager

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789147020881

  En grammatik för gymnasieskolan, vuxenutbildningen och universitetsstudier.Läs merModern engelsk grammatik har moderna exempel och regler. Framställningen är på svenska och huvudsakligen kontrastiv, ofta resonerande med utgångspunkt i engelska exemp…

 • Neurologi

  Neurologi

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147128587

  Neurologi är en pedagogisk lärobok med förankring i diagnostisk och terapeutisk tradition i Sverige. I denna sjätte upplaga har texten genomgått en omfattande revision. Boken har fått en helt ny disposition samt ett nytt kapitel om funktionella neur…

 • Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete

  Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete
  av Ann Åberg, Hillevi Lenz Taguchi

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147122813

  I Lyssnandets pedagogik beskriver Ann Åberg arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av inspirerande exempel ur sin egen vardag beskriver författaren gruppens erfarenheter av förändringsarbetet. För att ge ett teor…

 • Farmakologi

  Farmakologi
  av Per Norlén, Erik Lindström

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147114221

  Farmakologi är ett heltäckande läromedel som spänner över hela ämnesområdet, från basal till klinisk farmakologi. Här ges den grundvetenskapliga bakgrunden till hur läkemedel verkar, liksom kliniska beskrivningar där substansernas effekter ställs i…

 • Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola

  Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola
  av Anneli Frelin

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147099986

  Hur gör de, lärarna som verkar ha "det"? Som kliver in i ett rum och något händer med stämningen. Som lyckas nå fram till alla elever, även till dem som andra misslyckas nå.Läs merAnneli Frelin har intervjuat och observerat lärare från förskolan til…

 • M 2b

  M 2b
  av Martin Holmström, Eva Smedhamre, Jonas Sjunnesson

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147085927

  M-serien är en matematikserie för gymnasieskolan som täcker samtliga gymnasieprogram. Den passar även för vuxenutbildning och basår.Läs merM-serien har tre spår:- 1a och 2a för yrkesprogram- 1b, 2b, och 3b för samhällsvetenskaps- och ekonomiprogram…

 • Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap och strukturerad undervisning

  Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap och strukturerad undervisning
  av Matts Dahlkwist

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147128365

  Vad utmärker ett professionellt lärarledarskap? Hur skapar läraren goda relationer med elever, kolleger och föräldrar? Vad ökar elevernas motivation? Hur kan konflikter förebyggas och hur kan risken för kränkningar i svåra situationer minimeras? Och…

 • Modern spansk grammatik

  Modern spansk grammatik
  av Johan Falk, Kerstin Sjölin, Luis Lerate

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789147092154

  Modern spansk grammatik är Sveriges mest använda spanska grammatika. En tydlig heltäckande grammatika för alla spanskstuderande och lärare i spanska. I den femte upplagan har vissa regler och många exempel moderniserats och förtydligats. Innehållet…

 • Administration 1 Fakta och uppgifter

  Administration 1 Fakta och uppgifter
  av Sonja Westerblad, Mona Johansson

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789147113965

  Varje organisation behöver rutiner för ofta återkommande arbetsuppgifter och regler för hur olika ärenden ska hanteras. Dessa rutiner och regler utgör organisationens administration.Läs merUtmärkande drag- Ett grundläggande och verklighetsnära lärom…

 • Näringslära för högskolan - från grundläggande till avancerad nutrition

  Näringslära för högskolan - från grundläggande till avancerad nutrition

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789147105205

  Näringslära för högskolan - från grundläggande till avancerad nutrition är ett svenskt standardverk inom utbildningar på högskolenivå, sedan 30 år tillbaka. Denna sjätte upplaga innehåller flera nya och uppdaterade kapitel.Läs merBoken presenterar b…

 • Litteraturdidaktik - Teori - Praktik - Relevans - Potential

  Litteraturdidaktik - Teori - Praktik - Relevans - Potential
  av Olle Nordberg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147140824

  Att skönlitteratur är betydelsefullt för oss människor är en vanlig åsikt. Många menar också att just barn och ungdomar borde läsa mer än vad de gör. Men frågar man varför det är så kan det vara svårare att ge svar på tal.Läs merDet är liksom självk…

 • Internmedicin

  Internmedicin
  av Ulf Dahlström, Stergios Kechagias, Leif Stenke

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147113262

  Internmedicin beskriver uppkomstmekanismer, förlopp och medicinsk handläggning av den stora grupp sjukdomar som involverar kroppens centrala organsystem, inklusive hjärta-lungor-cirkulation, mage-tarm-lever, benmärg-blod, njurar, rörelseorgan och ho…

 • Statistik för beteendevetare : faktabok

  Statistik för beteendevetare : faktabok
  av Elisabet Borg, Joakim Westerlund

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147097371

  Statistik för beteendevetare är en heltäckande grundbok i statistik. Författarna går steg för steg igenom hur du planerar, genomför och redovisar en statistisk undersökning. Ända sedan den första upplagan har boken rönt stor uppskattning bland stude…

 • M 2a

  M 2a
  av Martin Holmström, Eva Smedhamre, Jonas Sjunnesson

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789147108916

  M-serien är en matematikserie för gymnasieskolan som täcker samtliga gymnasieprogram. Den passar även för vuxenutbildning och basår.Läs merM-serien har tre spår:- 1a och 2a för yrkesprogram- 1b, 2b, och 3b för samhällsvetenskaps- och ekonomiprogram…

 • Bokslutet från början : fakta- och övningsbok

  Bokslutet från början : fakta- och övningsbok
  av Rolf Johansson, Christer Johansson, Niklas Sandell

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147139521

  Bokslutet från början är en kombinerad fakta- och övningsbok som är en direkt fortsättning på grundboken i bokföring, Bokföring från början. I denna bok fördjupas kunskaperna. Steg för steg behandlas de olika områden man måste behärska för att kunna…