Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav 974 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • En procesteori om organisation

  En procesteori om organisation
  av Tor Hernes

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757436563

  Bogen teoretiserer over organisation ud fra antagelsen om, at proces er bestemmende for verden. Forfatter Tor Hernes foreslår derfor en terminologi, som er udledt af procesfilosofien, der normalt ikke anvendes i organisationsstudier. ”Bogens b…

 • Konneksitet

  Konneksitet
  av Pia Moltke Jensen

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788757416480

 • Power i projekter og portefølje

  Power i projekter og portefølje
  av John Ryding Olsson, Niels Ahrengot & Mette Lindegaard Attrup

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757443967

  4. udgave af Power i projekter og portefølje holder fortsat fast i den klassiske projektledelse og bogens opbygning, men kombinerer dette med de nye tendenser inden for følgende områder:Stigende kompleksitet i projekter: Her beskrives vilk…

 • Formueretlige emner

  Formueretlige emner
  av Torsten Iversen, Morten Midtgaard Fogt, Helle Isager

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757443851

  Formueretlige emner foreligger hermed i en revideret og ajourført 9.udgave. Bogen rummer et udvalg af specielle formueretlige og formuerets relaterede emner og er primært skrevet til brug for undervisningen på jurastudiets bacheloruddannelse. Forhåb…

 • Alf Ross

  Alf Ross
  av Jens Evald

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788757417623

  Denne rigt illustrerede biografi fortæller om den internationalt kendte jurist Alf Ross' personlige og professionelle liv. Bogen er på én gang en biografi og personalhistorie, en teorihistorie og en samtidshistorie. Det er en fortælling om et mennes…

 • Den globale udfordring

  Den globale udfordring
  av Carsten Staur

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788757426731

  Den globale udfordring er en bog om FN's muligheder i en verden under hastig forandring. En verden, hvor vækstøkonomier i Asien og Latinamerika vil få en større økonomisk og politisk rolle, men også en verden hvor de globale problemer bliver stadig…

 • Dansk Arbejdsmarkedspolitik

  Dansk Arbejdsmarkedspolitik
  av Thomas Bredgaard, Henning Jørgensen, Per Kongshøj Madsen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757436990

  Dansk arbejdsmarkedspolitik er i fokus både nationalt og internationalt. I EU har den danske arbejdsmarkedsmodel tjent til inspiration for udviklingen af en europæisk beskæftigelsesstrategi. Herhjemme berører arbejdsmarkedspolitikken mange mennesker…

 • Karl Marx

  Karl Marx
  av Aage H

  Häftad - 2004 - Danska - ISBN: 9788757408065

  Karl Marx er politisk økonom. Hans hovedværk ´Kapitalen´er således lige dele politik og økonomi. Han argumenterer overbevisende for det kapitalistiske økonomiske systems iboende ustabilitet. Hans konklusion er, at arbejderklassen må overtage ejendom…

 • Lejefogedsager

  Lejefogedsager
  av Haargaard F

  Häftad - 2003 - Danska - ISBN: 9788757408898

 • Arbejdsskadesikringsloven incl. tillæg

  Arbejdsskadesikringsloven incl. tillæg
  av Hansen P

  Inbunden - 2003 - Danska - ISBN: 9788757406993

  Der er i de senere år foregået en betydelig udvikling i praksis på arbejdsskadeområdet, som har aktualiseret behovet for en opdateret kommentar til Arbejdsskadesikringsloven. Hovedsigtet med kommentaren er at imødekomme dette behov hos advokater, sa…

 • Selskabsloven

  Selskabsloven
  av Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757444964

  Nu foreligger en ny revideret og opdateret 3. udgave af ”Selskabsloven med kommentarer”. Lovkommentaren er nem og enkel at bruge, da den skal fungere som et ad hoc redskab, når et konkret problem opstår i den travle hverdag. De…

 • Grundlæggende arbejdsret

  Grundlæggende arbejdsret
  av af Jens Kristiansen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757443165

  Grundlæggende arbejdsret giver en samlet fremstilling af det arbejdsretlige system i fire hoveddele med fokus på: • Grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder de særlige vilkår for offentlige ansættelsesforhold…

 • Waffenrecht: Praxiswissen für Waffenbesitzer, Handel, Verwaltung und Justiz Band 1

  Waffenrecht: Praxiswissen für Waffenbesitzer, Handel, Verwaltung und Justiz Band 1
  av André Busche

  Häftad - 2020 - Tyska - ISBN: 9783963940101

 • Statsret

  Statsret
  av Henrik Hjort Elmquist

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757439540

  I MODERNE POLITIK inddrages grundloven i mange sammenhænge, og forholdet til grundloven kan skabe problemer i forhold til politiske initiativer. Det kan eksempelvis dreje sig om politiske overvejelser om fastsættelse af en skat, at gå i krig, ændrin…

 • Intellectual Property Law in Denmark

  Intellectual Property Law in Denmark
  av Thomas Riis

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757443318

  Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this monograph provides a survey and analysis of the rules concerning Intellectual Property Law in Denmark. It covers every type of intellectual property right in depth &nda…

 • Selskabsskatteret

  Selskabsskatteret
  av Mathias Navneet Gørup

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757440782

  Med kompendiet SELSKABSSKATTERET får du indblik i, hvilke skattemæssige regler og pligter, der er forbundet med dét at drive virksomhed i kapitalselskabsregi. Kompendiet behandler selskabsskatteret på både dansk og internationalt niveau. D…

 • Styring og motivation i den offentlige sektor

  Styring og motivation i den offentlige sektor
  av Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788757424973

  Bogen fokuserer på forholdet mellem den ansatte, lederen og de anvendte styringsredskaber. Hovedpointer inkluderer at styring kan indføres på en sådan måde, at den offentlige medarbejder ser den som understøttende for arbejdet fremfor demotiverende.…

 • Ret på flere felter

  Ret på flere felter
  av Trine Baumbach, Peter Blume, Michael Gøtze (red.)

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788757433999

  Med dette festskrift hyldes professor, dr. jur. Carsten Henrichsen for hans mangeårige virke på det retsvidenskabelige felt. Anledningen til, at festskriftet kommer nu, er, at han efter 5 år som leder af forskningscentret CORA (Center for offentlig…

 • Socialforvaltningsret

  Socialforvaltningsret
  av Jon Andersen

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757444728

  Socialforvaltningsretten henvender sig til alle, der er i berøring med detsociale system i bred forstand. Både sagsbehandlere, politikere, interesseorganisationer,faglige organisationer, dommere, advokater, private rådgivere og borgere, der modtager…

 • Ophavsret for begyndere

  Ophavsret for begyndere
  av Morten Rosenmeier

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757436020

  Bogen handler om, hvad ophavsret er, og hvad de ophavsretlige regler går ud på. Den henvender sig ikke til jurister, men til lægmænd, f.eks. forfattere, forskere, arkitekter m.fl. Bogen behandler bl.a.:Hvor står de ophavsretlige regler henne?Hvad ka…

 • Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

  Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext
  av Mia Rönnmar

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789154426713

  Detta arbete behandlar regleringen av arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagarens arbetsskyldighet i svensk, engelsk och tysk rätt i ljuset av arbetslivets ökade flexibilisering. Arbetslivets flexibilisering handlar om att öka anpassningsfö…

 • Henrik Stampe

  Henrik Stampe
  av Ditlev Tamm, Morten Kjær

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788757432527

  Henrik Stampes erklæringer stammer fra tiden mellem 1750erne til 1770erne og viser ham som et barn af sin tids oplysningsfilosofi. Han var én af den danske enevældes dygtigste administratorer, og hans prosa indenfor sin genre er på højde med Ludvig…

 • Køreklar Personbil- 22.udgave

  Køreklar Personbil- 22.udgave
  av Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788776733971

  Køreklar Personbil er systemets grundbog, og den indgår også i motorcykelundervisningen. Da Køreklar Personbil altid er ajour med de seneste ændringer i færdselslovgivningen kan du med fordel også bruge den, hvis du skal have kørekort til store bile…

 • Bæredygtig global udvikling

  Bæredygtig global udvikling
  av Steen Hildebrandt

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788757436440

  Denne bog handler om FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling. Bogen ser verdensmålene fra et dansk perspektiv. Verdensmålene er både en gave og en nødvendighed. De handler om en bæredygtig udvikling på kloden i de næste årtier. Det…

 • Nationalregnskabet

  Nationalregnskabet
  av Morten Andreas Hjulsager

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757445336

  Nationalregnskabet er en koncentreret gennemgang af det danske nationalregnskab. Hovedformålet er at beskrive, hvad et nationalregnskaber, dvs. forklare nationalregnskabets opbygning og bagvedliggende principper, definere og fortolke nationalregnska…

 • Karl Marx

  Karl Marx
  av Jørn Loftager

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788757423792

  "Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men det, som det kommer an på, er at forandre den." -Karl Marx Der hersker ingen tvivl om den vidtrækkende betydning, som Karl Marx har haft for politik i praksis. De seneste par hundrede års poli…

 • Retsfortabende passivitet

  Retsfortabende passivitet
  av Jensen C

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788757417685

 • Arv & skifte

  Arv & skifte
  av WERLAUFF Advokatfirma & Erik Werlauff

  Inbunden - 2017 - Danska - ISBN: 9788757438222

  ARV & SKIFTE, 9. udgave, giver ligesom de foregående udgaver et helhedsbillede af spørgsmål om arv, skifte, boafgift og eventuel boskat, dvs. de centrale spørgsmål om,Hvem der arver, og hvor meget (arveloven)Hvordan skiftet finder sted, så…

 • Konkurrenslagstiftning och bostadspolitik En studie av den svenska hyresregleringens förhållande till EG:s och Sveriges konkurrensrätt

  Konkurrenslagstiftning och bostadspolitik En studie av den svenska hyresregleringens förhållande till EG:s och Sveriges konkurrensrätt
  av Norberg Per

  Inbunden - 1999 - Svenska - ISBN: 9789154424313

  Hemmet är ett viktigt socialt värde som skyddas i hela Europa. Olika typer av hyresregleringar är en del av detta skydd. I boken beskrivs grunderna i den svenska hyresregleringen och hur den skiljer sig från andra europeiska hyresregleringar.Den sve…

 • Mening i galskaben

  Mening i galskaben
  av Bøje Larsen

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788757424645

  Ledelse bliver mere og mere vigtig og tillægges stadig større betydning i samfundet. Men samtidig bliver ledelsesteorien mere og mere kaotisk og svær at overskue. Der er for det første betydelige modebølger på området, og bølgerne forløber hurtigere…

 • Dansk Forsikringsret

  Dansk Forsikringsret
  av Henning Jønsson & Lisbeth Kjærgaard

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757439489

  Selv om der ikke er sket de store ændringer i den snart 90 år gamle forsikringsaftalelov i de 7 år, der er gået siden udgivelse af 9. udgaven, er der alligevel afsagt mange rets- og ankenævnsafgørelser i perioden, og efter sigende er forsikringsafta…

 • EU's Udbudsdirektiver

  EU's Udbudsdirektiver
  av Steinicke M

  Inbunden - 2008 - Danska - ISBN: 9788757411362

 • Forvaltningsrettens grundprincipper

  Forvaltningsrettens grundprincipper
  av Grethe Wilmoes og Winnie Vestergård

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788757425956

  Forvaltningsrettens grundprincipper er en praktisk anvendelig håndbog tilbrug for hele børn- og unge-området. Håndbogen introducerer og vejleder iet letforståeligt sprog i sagsbehandlings regler, som har betydning for f.eks.skoler, daginstitutioner,…

 • EU-retten i Danmark

  EU-retten i Danmark
  av Birgitte Egelund Olsen & Karsten Engsig Sørensen (Red.)

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788757438871

  EU-retten i Danmark indeholder en systematisk analyse af, hvordan den generelle EU-ret gennemføres og anvendes i Danmark.  I bogens del I behandles rammerne for det danske medlemskab, dvs. grundlovens §20 og de fire særlige forbehold. I del II…

 • Modregning med uklare krav

  Modregning med uklare krav
  av Madsen L

  Inbunden - 2009 - Danska - ISBN: 9788757419887

 • August Goll

  August Goll
  av Peter Garde

  Inbunden - 2012 - Danska - ISBN: 9788757424065

  August Goll (1866-1936) var rigsadvokat 1925-1936 i den periode, hvor straffeloven af 1866 blev afløst af den nye straffelov af 1930, og udformede herunder anklagemyndighedens praksis for lange tider, men medvirkede også i stadigt sam- og modspil me…

 • Gadevold

  Gadevold
  av Marie Bruvik Heinskou & Lasse Suonperä Liebst

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757436068

  Hvordan opstår og udvikler gadevold sig? Gadevold – En sociologisk kortlægning af vold i byen besvarer dette ved at zoome ind på, hvad der konkret sker i de situationer, der munder ud i gadevold. Der knytter sig ofte mange forestillinger til,…

 • Betalingsloven

  Betalingsloven
  av Susanne Karstoft

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757438468

  Betalingsformidlingsområdet er i rivende udvikling. Anvendelsen af forskellige former for elektroniske betalingsløsninger, f.eks. betalingskort og betalingsapps, er støt stigende, både i den fysiske handel og i forbindelse med nethandel. Hertil komm…

 • Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete Förvaltningsmyndigheters internationella avtalsförhållanden

  Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete Förvaltningsmyndigheters internationella avtalsförhållanden
  av Vilhelm Persson

  Inbunden - 2005 - Svenska - ISBN: 9789154403523

 • Kursgevinstloven

  Kursgevinstloven
  av Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen, Henrik Peytz

  Inbunden - 2014 - Danska - ISBN: 9788757426199

  Lovkommentaren gennemgår og fortolker loven om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter, med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 1113 af 18. september 2013. Denne udgave er en videreførelse af d…

 • At arbejde i Forvaltningen

  At arbejde i Forvaltningen
  av Møller J

  Övrigt - 2005 - Danska - ISBN: 9788789319117

 • Politiret

  Politiret
  av Ib Henricson

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788757436341

  Politiets virksomhed er ofte udsat for debat, idet alle naturligt nok har en mening om den. Denne bog indeholder derfor ikke blot den strikte jura, men også sociologens, kriminologens, lægens, pressens, politikerens, politimandens, borgerens, ja sel…

 • Juris Prudence & Associates Intern Case Kit

  Juris Prudence & Associates Intern Case Kit
  av Jn Childress

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781946456014

 • Patientskadeerstatning

  Patientskadeerstatning
  av Bøje Pommer

  Inbunden - 2011 - Danska - ISBN: 9788757425437

  rmålet med denne bog er at beskrive regler og praksis vedrørende adgang til erstatning for patientskader. Målgruppen er jurister, der beskæftiger sig med patientskadesager. Forfatterens baggrund for at skrive den er, at han i en årrække har arbejdet…

 • Skadelidtes medvirken

  Skadelidtes medvirken
  av Anne Sofie Steenstrup

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757438550

  Bogen undersøger, hvornår der er udvist en sådan grad af medvirken, at skadelidte mister retten til fuld erstatning. Set fra skadevolders synspunkt er det omvendt afgørende, hvornår skadevolder bærer erstatningsansvar, og hvornår skadelidtes medvirk…

 • Introduktion til Immaterialret

  Introduktion til Immaterialret
  av Morten Rosenmeier

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788757432664

  ”Introduktion til Immaterialret” giver overblik over det basale indenfor immaterialretten. Læseren vil med denne nye udgave få en grundlæggende forståelse for- og vil derfor bedre kunne overskue immaterialret. IndholdsoversigtKapitel 1.…

 • Kinas sikkerhedspolitik

  Kinas sikkerhedspolitik
  av Bertel Heurlin (red.)

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788757430790

  Vi ser et mere og mere selvsikkert Kina som i over 30 år har haft verdens største vækst, som nu står for verdens største produktion, den største eksport og det største energiforbrug. Kina har i antal verdens største militær og det næststørste militæ…

 • Collective Agreements A Crossroad Between Public Law and Private Law

  Collective Agreements A Crossroad Between Public Law and Private Law
  av Reinhold Fahlbeck

  Häftad - 1987 - Engelska - ISBN: 9789154419319

 • International projektledelse

  International projektledelse
  av Kristian Sørensen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757439793

  Veludført international projektledelse er i dag en vigtig forudsætning for danske virksomheders succes på både nye og eksisterende globale markeder. Virksomhederne skal konstant være i stand til at udvikle deres produkter i takt med d…

 • Erhvervsretlige love 2020

  Erhvervsretlige love 2020
  av af Børge Dahl

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757449167

  Denne lovsamling er bestemt til brug for undervisningen i erhvervsret som supplement til lærebogen »Erhvervsjura« (15. udgave 2020). Det understøtter forståelsen ved læsning af bogen at have lovsamlingen ved hånden, så bogens tekst løbende suppleres…