Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Privat-, fastighets-, familjerätt

Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Civilrätt

  Civilrätt

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147138227

  Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten.Efter en inledande översikt av rättsordningen behandlas centrala delar av civilrätten:- allmän förmögenhetsrätt- särskilda avtalstyper- immaterialrätt- fastigh…

 • Till salu : allt om att köpa ett nytt hem / Allt om att sälja lägenhet och hus

  Till salu : allt om att köpa ett nytt hem / Allt om att sälja lägenhet och hus

  Halvklotband - 2021 - Svenska - ISBN: 9789171265487

  Livets största affär – för de flesta är det att köpa eller sälja sin bostad. I den här boken har Annica Triberg samlat allt man behöver veta inför detta stora steg. Mäklare, ekonomer och jurister delar med sig av sina erfarenheter och ger klok…

 • Civilrätt : övningsbok

  Civilrätt : övningsbok
  av Stefan Zetterström

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147138296

  Med mer än 700 frågor – inklusive svar och lösningar – är Civilrätt Övningsbok ett heltäckande komplement till den klassiska boken Malmströms Civilrätt. Boken kan dock även användas fristående.Läs merBoken är avsedd för både studenten oc…

 • Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap

  Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap
  av Anna Singer, Margareta Brattström

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177370666

  Rätt arv handlar om hur en avliden persons kvarlåtenskap ska fördelas; en fråga som i alla tider har tilldragit sig uppmärksamhet. Många har intresse, berättigat eller inte, av att få del av den efterlämnade egendomen. Reglerna om arv och testamente…

 • Civilrättens grunder

  Civilrättens grunder
  av Torgny Håstad, Erika P. Björkdahl, Margareta Brattström, Laila Zackariasson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177371045

  Civilrätten rör relationer mellan enskilda personer eller företag – i handeln, på arbetsplatsen, i familjerelationer med mera. I Civilrättens grunder belyses hela civilrätten. Boken är avsedd att läsas vid allehanda universitetsutbildningar, a…

 • Äktenskap, samboende, partnerskap

  Äktenskap, samboende, partnerskap
  av Anders Agell, Margareta Brattström

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176788844

  I denna bok behandlas den rättsliga regleringen rörande äktenskap och samboförhållanden. Den numera upphävda lagen om registrerat partner­skap för två personer av samma kön behandlas också. Gällande lagregler och rättspraxis står i centrum. Några av…

 • Författnings och rättsfallssamling i familjerätt : 2021/22

  Författnings och rättsfallssamling i familjerätt : 2021/22

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023562

  Denna författnings- och rättsfallssamling innehåller centrala författningar och belysande rättsfall på familjerättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i familjerätt på…

 • Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser

  Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser
  av Mats Sjösten

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139021070

  Vårdnad, boende och umgänge behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga. Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat barne…

 • Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare

  Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare
  av Jan Wallgren

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139117537

  Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? Få lekmannauppdrag är omgärdade av ett så snårigt regelverk. Vilka förutsättningar gäller? Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid u…

 • God man och förvaltare : en handbok (bok + digital produkt)

  God man och förvaltare : en handbok (bok + digital produkt)
  av Daniel Sjöstedt, Peter Sporrstedt

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144136967

  Att vara god man eller förvaltare är ett samhällsviktigt uppdrag som kräver både kunskap och engagemang. I denna bok med tillhörande webbutbildning går författarna utförligt igenom vilka regler som gäller för ditt uppdrag. Du får också en vägledning…

 • Överförmyndare och dödsbon

  Överförmyndare och dödsbon
  av Peter Signäs, Eva von Schéele

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139116875

  Överförmyndare och dödsbon syftar framför allt till att underlätta handläggningen av arvskiften (och ev. bodelningar) för överförmyndare. Myndigheten ska, med stöd av ett stort antal handlingar, avg&…

 • Familjerätten : en introduktion

  Familjerätten : en introduktion
  av Anita Wickström, Unto Komujärvi, Mats Persson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139207627

  Familjerätten – En introduktion ger grundläggande kunskaper om gällande rätt och en bas för vidare studier. Boken ger en samlad bild av det familjerättsliga regelsystemet. Här behandlas reglerna om• &aum…

 • Bo i bostadsrätt

  Bo i bostadsrätt
  av Ingrid Uggla, Blanka Kruljac Rolén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115502

  Bo i bostadsrätt är en handbok som på ett lättöverskådligt sätt ger information om grundläggande bestämmelser rörande bostadsrätt. Den är tänkt som ett hjälpmedel för bostadsrättsföreningars styrelser i deras dagliga arbete och riktar sig även till…

 • Civilrätt ? för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet

  Civilrätt ? för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789172238428

  Dagligen uppstår frågor av civilrättslig karaktär som polisen på ett eller annat sätt måste ta ställning till i sin dagliga verksamhet. Som exempel kan nämnas allemansrätten och hittegodslagen men även frågor om vad som gäller i förhållande till stö…

 • Dödsboutredningar och dödsboanmälningar : en handbok om kommunens ansvar

  Dödsboutredningar och dödsboanmälningar : en handbok om kommunens ansvar
  av Kalle Larsson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139117179

  När en människa avlider kan det uppkomma en rad olika situationer där en kommun kan eller ska ta ansvar. Det kan även vara så att ett dödsbo behöver hjälp av socialnämnden. Allt fler dödsbon blir p&…

 • Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle

  Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle
  av Anna Singer

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139115465

  Barnets bästa tillgodoseendet av ett barns behov och intressen ska vara ledstjärnan vid alla åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barn…

 • Bostadsrättsföreningar : juridik, skatt och ekonomi

  Bostadsrättsföreningar : juridik, skatt och ekonomi
  av Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789176952467

  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR är Sveriges mest sålda bostadsrättsbok. Boken förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostadsrättsförening drivs, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har mm.Boken är skriven bå…

 • Bouppteckning och arvskifte : praktisk handbok

  Bouppteckning och arvskifte : praktisk handbok
  av Anna Molin, Ulf Bokelund Svensson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176951583

  BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE visar steg för steg hur du upprättar en korrekt bouppteckning och hur ett slutligt arvskifte genomförs.Du får en utförlig genomgång av alla frågor som blir aktuella vid ett dödsfall, exempelvis frågor om arvsordning, dödsbo…

 • Barn som tvingas välja bort en förälder : föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter

  Barn som tvingas välja bort en förälder : föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter
  av Anna Lytsy, Christina Bergenstein

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139021131

  Föräldraalienation innebär att ett barn blir påverkat av sin ena förälder till att ta avstånd från eller välja bort den andra, som det har en nära relation till och utan att det föreligger någon saklig grund för ett sådant avståndstagande. Den inter…

 • Ekonomisk familjerätt

  Ekonomisk familjerätt
  av Folke Grauers

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176105375

  Med EKONOMISK FAMILJERÄTT förstås reglerna om makars och sambors egendom samt regler-na om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex. fader-skap, vårdnad och adoption) berörs mera kortfattat. Regler om gåva hör…

 • Tentamensfrågor med lösningar : för juridiska grundkurser

  Tentamensfrågor med lösningar : för juridiska grundkurser
  av Per Henning Grauers, Anders Kjellström

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144126302

  Vid juridiska studier är övning av grundläggande betydelse. Det är mot bakgrund av detta som denna övningsbok har tillkommit. I boken har författarna sammanställt material som är resultatet av en sammanlagt snart åttioårig undervisningserfarenhet. S…

 • Den nya familjerätten : makar och sambors egendomsförhållanden, bodelning och arv

  Den nya familjerätten : makar och sambors egendomsförhållanden, bodelning och arv
  av Anders Eriksson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139022954

  Hur sker en bodelning mellan makar? Vad innebär sambolagen? Hur ska arvet efter en avliden person fördelas? Vad krävs för att ett testamente ska gälla? Det är exempel på frågor som du får svar på…

 • Bostadsrätt : med en översikt över kooperativ hyresrätt

  Bostadsrätt : med en översikt över kooperativ hyresrätt
  av Anders Victorin, Jonny Flodin

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177370734

  I denna bok behandlas den praktiskt viktiga boendeformen bostadsrätt. Boken bygger i grunden på professor Anders Victorins välkända böcker om bostadsrätt. I boken ges också en översikt över kooperativ hyresrätt samt en framställning om existerande ä…

 • Testamentshandboken

  Testamentshandboken
  av Björn Lundén, Anna Molin

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176950272

  Den som inte har extremt komplicerade förhållanden kan normalt upprätta sitt testamente på egen hand. Testamentshandboken innehåller allt du behöver veta om hur du upprättar ditt testamente. Boken går punkt för punkt igenom vad du bör tänka på för a…

 • Samfälligheter : praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik

  Samfälligheter : praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik
  av Björn Lundén

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789176952139

  Samfälligheter är en praktisk och begriplig handbok för dig som har en andel i en samfällighet eller är engagerad i en samfällighetsförening, t ex om du sitter i styrelsen eller är revisor eller på något annat sätt deltar i föreningsarbetet. Boken ä…

 • Internasjonal privatrett

  Internasjonal privatrett

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215053080

  Den internasjonale privatretten gir regler om valg av domstol og valg av bakgrunnsrett når et privatrettslig rettsforhold har internasjonal karakter. Denne boken er en ny og utvidet utgave av boken som kom ut i 2014. Den første utgaven fremhevet kon…

 • Internasjonal privatrett

  Internasjonal privatrett

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215053080

  Den internasjonale privatretten gir regler om valg av domstol og valg av bakgrunnsrett når et privatrettslig rettsforhold har internasjonal karakter. Denne boken er en ny og utvidet utgave av boken som kom ut i 2014. Den første utgaven fremhevet kon…

 • Äktenskapsförord

  Äktenskapsförord
  av Örjan Teleman

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139023098

  Äktenskapsförord tillhör de viktigaste avtalen inom familjerätten. Denna bok ger läsaren en bred presentation av ämnet. I de olika kapitlen behandlas formregler, vad som är möjligt att avtala genom äktens…

 • Boutredningsman : en praktisk genomgång

  Boutredningsman : en praktisk genomgång
  av Johannes Gehlin

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139116639

  Boutredningsman – en praktisk genomgång riktar sig till den som behöver en grundläggande genomgång av de olika momenten i det arbete som ska, och bör, utföras av en boutredningsman. I denna bok finns svar p&arin…

 • Women in Muslim Family Law, 2nd Edition

  Women in Muslim Family Law, 2nd Edition
  av John L. Esposito

  Häftad - 2001 - Engelska - ISBN: 9780815629085

  An exploration of family law as it pertains to women with regard to marriage, divorce and inheritance in the Middle East. This second edition is revised to expand and update coverage of family law reforms that have taken place throughout the Middle…

 • Att leda och utveckla en bostadsrättsförening : från bra till bäst

  Att leda och utveckla en bostadsrättsförening : från bra till bäst

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789187855764

  Hur ska en bostadsrättsförening ledas och utvecklas på bästa sätt? Du kanske har en bostadsrätt och är nyfiken på hur det är att sitta i styrelsen. Eller också sitter du i styrelsen och känner att föreningen skulle kunna skötas på ett bättre sätt. D…

 • Bostadsrätt - en handbok för styrelsen Provläs

  Bostadsrätt - en handbok för styrelsen
  av Martina Slorach

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789152329160

  Att vara styrelseledamot i en bostadsrättsförening ställer stora krav. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen - men vad innebär det egentligen? Bostadsrätt - en handbok för styrelsen är en praktisk och pedagogisk bok. Här kan du läs…

 • Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar

  Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar
  av Björn Lundén

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789176952122

  STYRELSEARBETE I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR handlar om hur det praktiska styrelse­arbetet sköts på bästa sätt. Tonvikten ligger på juridiska frågor om t ex ledamöternas ­ansvar och om vilka bestämmelser som gäller för just bostadsrättsföreningar. Du får…

 • Att vara god man och förvaltare

  Att vara god man och förvaltare
  av Leif Karlsson, Marie Lang-Karlsson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147114559

  Boken beskriver och förklarar uppdraget som god man eller förvaltare. Den är anpassad till de utbildningskrav som har börjat framföras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Länsstyrelsen.Läs merDen är indelad i tre delar: För…

 • New Directions in European Private Law

  New Directions in European Private Law

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9781509935611

  This book brings together leading scholars and practitioners, to explore contemporary challenges in the field of European private law, identify problems, and propose solutions. The first section reassesses the existing theoretical framework and trad…

 • Arverett

  Arverett
  av John Asland, John Asland

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205546790

  John Asland har med Arverett skrevet den første heldekkende fremstillingen av arveretten med utgangspunkt i lov om arv og dødsboskifte av 2019. Bokens struktur er tilpasset strukturen i den nye loven. Henvisninger til litteratur, forarbeider og rett…

 • High-Conflict Parenting Post-Separation

  High-Conflict Parenting Post-Separation
  av Eia Asen

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781138603608

  High-Conflict Parenting Post-Separation: The Making and Breaking of Family Ties describes an innovative approach for families where children are caught up in their parents’ acrimonious relationship - before, during and after formal legal proce…

 • High-Conflict Parenting Post-Separation

  High-Conflict Parenting Post-Separation
  av Eia Asen

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781138603585

  High-Conflict Parenting Post-Separation: The Making and Breaking of Family Ties describes an innovative approach for families where children are caught up in their parents’ acrimonious relationship - before, during and after formal legal proce…

 • Arveloven med kommentarer

  Arveloven med kommentarer

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205548589

  Kommentarutgaven til lov om arv og dødsboskifte er et nyttig oppslagsverk for advokater, dommere, studenter og andre som kommer i berøring med arve- eller skifterettslige problemstillinger. For de skifterettslige bestemmelsene er dette den første lo…

 • Arveloven med kommentarer

  Arveloven med kommentarer

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205548589

  Kommentarutgaven til lov om arv og dødsboskifte er et nyttig oppslagsverk for advokater, dommere, studenter og andre som kommer i berøring med arve- eller skifterettslige problemstillinger. For de skifterettslige bestemmelsene er dette den første lo…

 • Bürgerliches Gesetzbuch

  Bürgerliches Gesetzbuch

  Inbunden - 2010 - Tyska - ISBN: 9783406593185

 • Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa

  Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa
  av Örjan Teleman

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139018964

  Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Boken inleds med en redogörelse för rättsutvecklingen. Därefter beskrivs egendomsordningen avseende öppen och dold äganderätt för mak…

 • Ärvdabalken : En kommentar Del I (1-17 kap.) Arv och testamente

  Ärvdabalken : En kommentar Del I (1-17 kap.) Arv och testamente
  av Gösta Walin, Göran Lind

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139018612

  En klassisk och utförlig kommentar till ärvdabalken, 1-17 kap. om arv och testamente, paragraf för paragraf med redovisning av förarbeten, rättspraxis och doktrin. Sjunde upplagan kommenterar bl.a. lagändringarna i 10 kap. om jäv och 16 kap. om pres…

 • Köp av bostadsrätt : med en introduktion till förmedlingsarbetet

  Köp av bostadsrätt : med en introduktion till förmedlingsarbetet
  av Lars Tegelberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139116516

  Köp av bostadsrätt är en introduktion till den juridik som omger bostadsrätten, med fokus främst på köpet, och riktar sig i första hand till mäklar- och juriststudenter, men även andra som kommer i kontakt med frågor inom ämnesområdet. Den är också…

 • Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt : 2020/21

  Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt : 2020/21
  av Pernilla Leviner

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209409

  FÖRFATTNINGS- OCH RÄTTSFALLSSAMLING I FAMILJERÄTT innehåller centrala författningar och belysande rättsfall på familjerättens område.Boken är primärtframtagen för kurser i familjerä…

 • Ärvdabalken : En kommentar Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar, EU:s arvsförordning m.m.

  Ärvdabalken : En kommentar Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar, EU:s arvsförordning m.m.
  av Gösta Walin

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139018629

  Den nya upplagan av denna klassiska kommentar analyserar ärvdabalkens regler om boutredning och arvskifte i ljuset av lagförarbeten, aktuell rättspraxis och doktrin. Kommentaren behandlar även ärvdabalken närstående författningar som äktenskapsbalke…

 • Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap

  Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789187867163

  Gemenskap och samarbetei kollektivhus och bogemenskapred Elsa Grip, Kerstin Kärnekull och Ingrid SillénIntresset för olika former av bogemenskap ökar och runt om i Sverige är många nya kollektivhus på gång. Samtidigt har flera befintliga kollektivhu…

 • God man, förvaltare och förmyndare : domstolarnas handläggning

  God man, förvaltare och förmyndare : domstolarnas handläggning
  av Jan Wallgren, Lars Holmgård

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139116905

  Vid tingsrätter handläggs ett stort antal ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Detta är den första samlade framställningen av de processuella och materiella reglerna.I "God man, förvaltare…

 • Efterarv : komplikationer vid slutlig fördelning av kvarlåtenskap

  Efterarv : komplikationer vid slutlig fördelning av kvarlåtenskap
  av Anders Eriksson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139020226

  Den kvarlåtenskap som någon lämnar efter sig vid sin död ska enligt arvsrätten fördelas på dennes arvingar och/eller testamentstagare. Ibland förekommer det att en arvtagare eller testamentstagare först ska få kvarlåtenskapen men att den därefter, v…

 • Om testamentsförordnande

  Om testamentsförordnande
  av Kent Källström

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789139113027

  Hur skall ett testamente utformas? Vilka rättigheter och skyldigheter för testamentstagarna kan bestämmas i ett förordnande? I vilka fall kan arvingar och andra berörda få ett testamente ogiltigförklarat? Testamentsrättens ändamål är att ge möjlighe…

 • Äktenskapsbalken : en kommentar

  Äktenskapsbalken : en kommentar
  av Örjan Teleman, Lars Tottie

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139022800

  Den nya upplagan är upplagd som tidigare versioner, dvs. den följer balken paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. -- Kommentaren utgör ett stimulerande…

 • Socialtjänstens insatser för barn och unga : en introduktion

  Socialtjänstens insatser för barn och unga : en introduktion
  av Tomas Törnqvist, Carl-Gustaf Tryblom

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139115106

  Boken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga och undertiteln betonar att boken inte har för avsikt att ersätta förekommande facklitteratur eller Socialstyrelsens handböcker.Bokens innehåll: Socialnämndens verksam…

 • Loopholes of Real Estate

  Loopholes of Real Estate
  av Garrett Sutton

  Pocket - 2013 - Engelska - ISBN: 9781937832223

  The Loopholes of Real Estate reveals the tax and legal strategies used by the rich for generations to acquire and benefit from real estate investments. Clearly written, The Loopholes of Real Estate shows you how to open tax loopholes for your benefi…