Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Särskilda jurisdiktionsområdens lagar

Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt upplaga 6

  Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt upplaga 6

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789152362402

  Den sjätte upplagan är uppdaterad enligt nya lagar och regler. Bland dessa kan nämnas ett utvidgat EU-avsnitt med en presentation av EU:s institutioner och en översikt av sakinnehållet i EU-rätten från historik till Brexit och corona-pandemins betyd…

 • Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt Övn. upplaga 6

  Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt Övn. upplaga 6

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789152362419

  Den tredje upplagan av Juridik övningsbok är uppdaterad enligt nya lagar och regler och harmoniserar med textbokens sjätte upplaga. Övningsboken ökar förståelsen och inlärningen genom praktiska exempel, rättsfall och övningar. I textboken återfinns…

 • Offentlig rätt

  Offentlig rätt

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789147140879

  Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Den fjärde upplagan har uppdaterats med anledning av att omfattande ny lagstiftning på det offentligrättsliga området trätt i kraft, bl.a. har tryckfrihetsförordningen och yt…

 • Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2021

  Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2021

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023500

  ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor.I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och lit…

 • Svensk juridik

  Svensk juridik
  av Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin, Jack Ågren, Karin Åhman, Mats Persson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139208952

  Svensk juridik en grundläggande lärobok i juridik där författarna på ett modernt, pedagogiskt och överskådligt sätt beskriver stora delar av det svenska rättssystemet.Boken går förhålla…

 • Biblioteken och juridiken

  Biblioteken och juridiken

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144142456

  Måste ett bibliotek låna ut sina böcker? Får ett bibliotek lämna ut låntagares telefonnummer? Får ett bibliotek hyra ut videofilmer? Är uppgifterna om vem som använder en dator på biblioteket hemliga? Bibliotek ägnar sig inte längre bara åt att låna…

 • Arbetsrätt 2021 - Aktuella lagtexter 1 juli 2021 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

  Arbetsrätt 2021 - Aktuella lagtexter 1 juli 2021 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789188121387

  Fr o m den 1 oktober 2021:• Ändringar i sjuklönelagen. Regeringen har beslutat att återställa reglerna om att arbetstagare ska lämna sjukintyg fr o m den sjunde kalenderdagen och arbetsgivares möjligheter att kräva s k förstadagsintyg.Fr o m d…

 • Arbetsrätten : en introduktion

  Arbetsrätten : en introduktion
  av Bengt Garpe, Naiti Del Sante, Håkan Gabinus Göransson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209621

  Arbetsrätten – En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som…

 • Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten

  Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten
  av Kent Källström, Jonas Malmberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177370512

  Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den rät…

 • Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok

  Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok
  av Kent Källström, Jonas Malmberg, Sören Öman

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177370529

  Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren i…

 • Brottsoffer : rättsliga perspektiv

  Brottsoffer : rättsliga perspektiv

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144152493

  Den som utsätts för brott och kommer i kontakt med rättsväsendet har ett antal rättigheter. Men hur regleras dessa, och vilka utmaningar finns för polis, åklagare och domstol när brottsoffrets rättigheter ska tillgodoses? Och hur ges brottsoffer upp…

 • Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom

  Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
  av Göran Millqvist

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023074

  Sakrättens grunder ger en sammanhängande, aktuell överblick över ett bitvis ganska osäkert rättsområde. I boken tas upp de sakrättsliga tvistefrågorna kring godtrosförvärv och annat omsät…

 • Den svenska miljörätten

  Den svenska miljörätten

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177371168

  Den svenska miljörätten introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående. Plan- och bygglagen och skogsvårdslagen är exempel på annan mark- och miljölagstiftning som behandlas. Den…

 • Diskrimineringslagen : en lärobok

  Diskrimineringslagen : en lärobok
  av Håkan Gabinus Göransson, Naiti Del Sante

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139115861

  Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagen innehåller flera nyheter och ändringar jämfört med tidigare lagstiftning, t.ex. skydd mot diskriminering…

 • Rehabilitering och arbetsmiljö : handbok i tio steg för arbetsgivare

  Rehabilitering och arbetsmiljö : handbok i tio steg för arbetsgivare

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144153995

  När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren från att förlora sin anställning. Dessa regler finns i flera lagar men baserar sig till sto…

 • Offentligrättsliga principer

  Offentligrättsliga principer
  av Lena Marcusson, Karin Åhman, Jane Reichel, Fredrik Sterzel, Thomas Bull, Ingrid Helmius, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Gustaf Wall

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177371151

  Den offentliga rätten behandlar medborgarnas förhållande till utövare av offentlig makt. De rättsprinciper som utvecklats inom den offentliga rätten är till för att garantera att relationerna mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna utfor…

 • Fastighetsnomenklatur : fastighetsekonomi och fastighetsrätt

  Fastighetsnomenklatur : fastighetsekonomi och fastighetsrätt

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144151632

  I 26 kapitel skriver några av landets ledande experter om fastighetsrelaterade frågor ur ett mycket brett perspektiv. Nyheter i denna upplaga är åtta nyskrivna kapitel om arrende, tomträtt, markåtkomst och ersättning, fastighetsvärdering, finansieri…

 • Juridikens nycklar : Introduktion till rättsliga sammanhang, metoder och ve

  Juridikens nycklar : Introduktion till rättsliga sammanhang, metoder och ve

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023388

  Juridikens nycklar ger grundläggande information om hur rättssystemet är uppbyggt och introducerar de mest centrala rättsområdena inom civilrätten och den offentliga rätten. Boken hjälper läsaren att ori…

 • Likabehandling i förskola och skola

  Likabehandling i förskola och skola
  av Kajsa Svaleryd, Moa Hjertsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147127900

  Skol- och diskrimineringslagens krav på arbetet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg, respektfull och positiv vardag i skola och förskola med likvärdiga mö…

 • Arbetsrätt i praktiken : en handbok

  Arbetsrätt i praktiken : en handbok
  av Lars Viklund, Martin Wästfelt

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144140155

  Arbetsrätt i praktiken lär ut grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Efter en inledande grundkurs beskrivs arbetsrättens regelverk utifrån en systematisk indelning: aktörerna på arbetsmarknaden, kollektivavtal, anställningen, anställningsförmåner, di…

 • Fastighetsindelning och markanvändning

  Fastighetsindelning och markanvändning
  av Barbro Julstad

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023128

  Fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden styrs av ett stort antal bestämmelser. I Fastighetsindelning och markanvändning ges en överblick över olika sådana regler. Tyng…

 • Marknadsrätten : en introduktion

  Marknadsrätten : en introduktion
  av Per Jonas Nordell

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209249

  "Marknadsrätten. En introduktion" är en grundläggande lärobok med särskild tonvikt på den svenska marknadsrättens kärnområden – konkurrens- och marknadsföringslagstiftningen. Boken…

 • Arbetsrätt för skolledare och pedagoger

  Arbetsrätt för skolledare och pedagoger
  av Göran Söderlöf

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139117339

  Hur hanterar man de svåra frågorna i rollen som skolledare, rektor, förskolechef och pedagog? Vad säger regelverket, vilken praxis finns det och vad ska man tänka på i följande situationer?NyanställningL&au…

 • Panträtt i fast egendom

  Panträtt i fast egendom
  av Ulf Jensen

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177371175

  Fastighetspant är kreditmarknadens viktigaste säkerhet. Ämnet är därför betydelsefullt för stora grupper inom fastighets- och kreditbranscherna, men också av intresse på annat sätt. Det system för inteckning och pantsättning, som utvecklats i Sverig…

 • Sakrätt beträffande fast egendom

  Sakrätt beträffande fast egendom

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139207382

  I denna bok behandlas de sakrättsliga reglerna med avseende på fast egendom. Framställningen innehåller en beskrivning av vilka slags anspråk som kan finnas på en fastighet och vad som avgränsar egendomsslaget.…

 • Skadeståndsrätt

  Skadeståndsrätt

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023685

  Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område som tidigare utkommit i tio upplagor, den senaste 2018. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkomme…

 • Hyresjuridik för socionomer 4 uppl.

  Hyresjuridik för socionomer 4 uppl.

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789151106694

  Ett stabilt och tryggt boende är många gånger en förutsättning för att arbete, familjeliv och andra delar av livet ska fungera. Därför är boendefrågor centrala i det sociala arbetet. Socialarbetare möter till exempel personer som hotas av vräkning e…

 • Offentlighet och sekretess inom polisen

  Offentlighet och sekretess inom polisen
  av Ulrika Rosén, Magnus Wahlund

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172237810

  Offentlighet och sekretess inom polisen behandlar lagstiftningen kring offentlighet och sekretess med fokus på polisiär verksamhet. Författarna kommenterar och förklarar tillämpliga lagrum i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslage…

 • Förundersökning

  Förundersökning
  av Thomas Bring, Christian Diesen, Simon Andersson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139206521

  Förundersökning är den utredning som polis och åklagare bedriver för att finna en misstänkt för ett brott och kunna åtala honom eller henne för detta, men förundersökningsprotokollet är också underlag för domstolens beredning av målet och för uppläg…

 • Fastighetsköp

  Fastighetsköp

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789154405800

  I boken behandlas utförligt alla regler om den viktiga avtalstypen fastighetsköp. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten. Det finns en omfattan…

 • Sekretess : handbok för socialtjänsten

  Sekretess : handbok för socialtjänsten
  av Lars Clevesköld, Anders Thunved

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139116448

  I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. begreppet allmän handling, offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäl…

 • Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem

  Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem
  av Hans Bengtsson, Krister Svensson, Anders Urbas

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147125791

  Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem behandlar ständigt aktuella frågor om lagstiftning och rättspraxis. Med hjälp av exempel går boken igenom frågor som: - Vad händer om ett barn skadas eller skadar någon annan i skolan? - Vilket a…

 • Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen

  Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen
  av Eva Lindahl Toftegaard

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144133089

  Offentlig upphandling ger en gedigen översikt av det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling och bidrar till en praktisk förståelse för LOU och upphandlingsprocessen. Här behandlas frågor rörande upphandling både före, under och ef…

 • Miljörätt

  Miljörätt
  av Jonas Ebbesson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177370482

  ”Den miljörättsliga utmaningen, i ljuset av målet om hållbar utveckling, består inte bara i att förbjuda alla skadliga verksamheter. Det handlar också om att utforma rättsprinciper och processer som på ett tillfredsställande och långsiktigt sä…

 • Personaljuridik 2021

  Personaljuridik 2021

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139025023

  Detta är den trettiofjärde upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mell…

 • Fastighetsvärdering och marknadsanalys

  Fastighetsvärdering och marknadsanalys
  av Fredrik Brunes

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144092898

  Hur värderar man ett hyreshus, ett kontorshus eller en villa?Att fastigheter blir rätt värderade är avgörande för en fungerande fastighetsmarknad, där fastigheter fyller flera funktioner: som boende, investering och säkerhet för lån. Fastighetsvärde…

 • Diskrimineringslagen - från princip till praktik

  Diskrimineringslagen - från princip till praktik

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144138961

  Diskrimineringslagen – från princip till praktik beskriver den värdemässiga grunden för dagens svenska diskrimineringslagstiftning och visar att begreppet diskriminering rymmer många dimensioner, såsom känslor, levda erfarenheter, normer och j…

 • Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt

  Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt
  av Gertrud Lennander

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177370956

  I tider av ekonomisk oro får frågor om kredit och säkerhet särskild aktualitet. Denna lärobok inleds med en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av boken ägnas åt olika frågor rörande borgen samt kr…

 • Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2020

  Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2020
  av Naiti del Sante, Maria Rasmussen, Bengt Garpe, Håkan Gabinus Göransson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209591

  ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och li…

 • Skolans arbetsmiljö : praktiska typfall

  Skolans arbetsmiljö : praktiska typfall
  av Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139117346

  Boken, som är femte upplagan, ska användas som ett redskap för chefer, arbetsledare, pedagoger, fackliga förtroendemän och skyddsombud inom skolan och hjälpa dem att lösa svåra arbetsmiljöproblem på…

 • Arbetsrätt

  Arbetsrätt
  av Mats Glavå, Mikael Hansson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144139531

  Arbetsrättslagstiftningens närmast explosionsartade utveckling under 1900-talets tre sista decennier kom att förskjuta, men inte på något avgörande sätt förändra, utgångspunkterna på arbetsmarknaden. I Decemberkompromissen år 1906 slogs fast att arb…

 • Medbestämmandelagen : med kommentar

  Medbestämmandelagen : med kommentar
  av Dan Holke, Erland Olauson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144126289

  Medbestämmandelagen är en praktiskt inriktad bok med en kort­­fattad och tydlig redogörelse för lagens innehåll – paragraf för paragraf. Lagen tolkas i ett stort antal domar från Arbetsdomstolen och många av dessa beskrivs och hänvisas till. I…

 • Arbetsrätten : en översikt

  Arbetsrätten : en översikt
  av Tore Sigeman, Erik Sjödin

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139207528

  Denna sjunde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i slutet av 2010-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mellan…

 • Offentlighetsprincipen

  Offentlighetsprincipen
  av Alf Bohlin

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789139207108

  Svensk rättskipning och förvaltning har sedan länge präglats av offentlighet. Offentlighetsprincipen, som utgör en hörnsten i den svenska rättsordningen, har sin grund i allmänhetens behov av och anspråk på insyn i myndigheternas göranden och låtand…

 • Miljöbedömningar i miljöbalken

  Miljöbedömningar i miljöbalken
  av Annika Ryegård, Ann Åkerskog

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144139777

  Vad ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) innehålla? Varför behövs det alternativ i en miljöbedömning? Den här boken ger dig en introduktion till vad miljöbedömning är. Den beskriver hur de olika stegen i miljöbedömningsprocessen går till och vad…

 • Journalistikens lagar : om medierätt, etik och att hitta fakta

  Journalistikens lagar : om medierätt, etik och att hitta fakta
  av Jeanette Gustafsdotter

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188419170

  Fri, oberoende journalistik är en av grunderna i en demokrati. Och Sverige var först i världen med att lagstifta om tryckfrihet och yttrandefrihet redan år 1766. Men då hade lagstiftaren knappast kunnat föreställa sig vår digitala, globala och media…

 • Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019

  Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019
  av Kristina Adolfsson, Sven Boberg

  Spiral - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139020950

  I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda o…

 • Anställda : prakisk handbok för arbetsgivare

  Anställda : prakisk handbok för arbetsgivare
  av Anette Broberg, Anna Sundin

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789176951965

  ANSTÄLLDA är Sveriges mest köpta personalhandbok.Boken är komplett och beskriver alla reglerna kring en anställning. Anställningsavtal, semester, sjuklön, rekrytering, förmånsbeskattning och uppsägning är några av de saker boken tar upp.Du kan använ…

 • Allmän fastighetsrätt fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor

  Allmän fastighetsrätt fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor
  av Anders Victorin, Richard Hager

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177370642

  I denna bok behandlas viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och det kan framhållas att reglerna om köp av fast egendom ägnas särskild uppmärksamhet. Förutom allmän fastighetsrätt behandlas också, som en översikt för hela fastighetsrätten, v…

 • Samhällsguiden 2021 : En handbok i offentlig service

  Samhällsguiden 2021 : En handbok i offentlig service

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789138327685

  En praktisk guide som i 31 kapitel beskriver regler och rättigheter för oss som bor i Sverige. Här finns svar på frågor som rör flera breda områden som exempelvis folkhälsa, pensio­ner, kultur, milj&oum…