Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Forskningsinformation

Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Akademiskt läsande och skrivande -

  Akademiskt läsande och skrivande -

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144151045

  Studier på universitet och högskola innebär en utmaning för de allra flesta studenter, inte minst vad gäller de höga kraven på läs- och skrivförmåga. Texterna uppfattas ofta som svårtillgängliga och de skriftliga uppgifterna som komplicerade. Så hur…

 • Samhällsvetenskapliga metoder

  Samhällsvetenskapliga metoder
  av Alan Bryman

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147112067

  Den här boken har blivit en klassiker inom området samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Upplaga 3 har blivit grundligt uppdaterad och här ingår såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Den består av fyra delar (och sammanlagt 28 kapitel):Del…

 • Studentens skrivhandbok

  Studentens skrivhandbok
  av Kristina Schött, Stina Hållsten, Bodil Moberg, Hans Strand

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147114085

  Studentens skrivhandbok vänder sig till dig som är ny på högskolan eller universitetet. Kanske kommer du direkt från gymnasiet, kanske har du varit ute och arbetat några år. Här får du hjälp att komma underfund med vad, hur och varför man skriver på…

 • Rapporter och uppsatser

  Rapporter och uppsatser
  av Jarl Backman

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144097329

  Den här boken är en klassiker som sedan länge har sin plats på olika utbildningars litteraturlistor. I denna tredje upplaga tar författaren hänsyn till det ökade användandet av elektronik i publicering och tillgänglighet av vetenskaplig information…

 • Källkritik

  Källkritik
  av Torsten Thurén, Jack Werner

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147129379

  Hur kan jag veta om det är sant?Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt enkel. Den består av några få tumregler som kan förefalla självklara. M…

 • Att skriva en bra uppsats

  Att skriva en bra uppsats
  av Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147113644

  Med upplaga 4 är denna välstrukturerade handbok i uppsatsskrivning på väg att bli en klassiker för studerande på högre utbildningar. Den fungerar som en guide genom uppsatsens alla centrala delar, från idéstadiet till färdig uppsats, men är även utm…

 • Handbok i kvalitativa metoder

  Handbok i kvalitativa metoder
  av Göran Ahrne, Svensson (red.)

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147112241

  I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder.Läs merBoken är indelad i tre delar. I den första delen diskuteras när det är lämpligt att använda si…

 • Handbok i kvalitativ analys

  Handbok i kvalitativ analys
  av Andreas Fejes

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147129706

  Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får d…

 • Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

  Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
  av Martyn Denscombe

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144122885

  Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik intro­duktion till grunderna i samhällsforskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis använd…

 • Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
  av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144121017

  Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys. Författarna redogör bland annat för central- oc…

 • Företagsekonomiska forskningsmetoder

  Företagsekonomiska forskningsmetoder
  av Alan Bryman, Emma Bell

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147112074

  Kraftigt omarbetad och utökad! Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet.Läs merUppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande och bildar…

 • Kvantitativ metod från början

  Kvantitativ metod från början
  av Annika Eliasson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144122960

  Kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte är fallet. Med bokens hjälp kan läsaren genomföra en kvantitativ undersökning och göra enkla analyser…

 • Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok

  Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
  av Johan Alvehus

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147129393

  I början av arbetet med att skriva en uppsats uppstår många frågor. Hur vet jag att jag formulerat ett relevant problem? Har jag valt rätt empiriskt material? Är det lämpligt med intervjuer eller observationer? Hur ska jag strukturera min text för a…

 • Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik

  Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik
  av Peter Sohlberg, Britt-Marie Sohlberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147126972

  Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för "vardaglig" forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt. Denn…

 • Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys

  Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144117928

  I moderna samhällen flödar texter och bilder. De är resultat av kommunikation mellan individer och grupper, men de är också centrala för hur vi förstår och agerar i samhället. Därför måste den som studerar samhället kunna analysera bildens och texte…

 • Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod

  Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
  av Mats Alvesson, Kaj Sköldberg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144111131

  När första upplagan av Tolkning och reflektion utkom 1994 bröt den nya vägar inom kvalitativ samhällsforskning. Boken blev snabbt något av en modern klassiker och används flitigt på metodkurser vid universitet och högskolor. En engelsk översättning,…

 • Perspektiv på utvärdering

  Perspektiv på utvärdering
  av Bo Sandberg, Sven Faugert

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144135991

  Utifrån principen att utvärdering måste ses ur olika perspektiv och utformas på olika sätt beroende på sammanhanget och hur resultaten skall användas, ger denna bok en introduktion till utvärderingsdesign och frågeställningar som behöver hanteras i…

 • Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144118635

  I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Tyngdpunkten ligger på hantverket, hur man gör kvalitativa studier i praktiken – från idé till färdig…

 • Kvalitativa metoder helt enkelt!

  Kvalitativa metoder helt enkelt!

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144142913

  Kvalitativa metoder helt enkelt! är en antologi skriven av kvalitativa forskare som var och en har lång och gedigen erfarenhet av just kvalitativ metod. I boken beskrivs exempelvis olika typer av intervjuer, fenomenologi, grundad teori, innehållsana…

 • En första bok om kvantitativa metoder för psykologi och andra beteendevetenskaper

  En första bok om kvantitativa metoder för psykologi och andra beteendevetenskaper
  av Gunne Grankvist

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144128672

  Kvantitativ forskning inom psykologi och andra beteendevetenskaper är inspirerad av ett naturvetenskapligt sätt att förstå världen. Mätningar och insamling av sifferdata sker genom att frågor eller påståenden presenteras tillsammans med svarsalterna…

 • Metodologi för studier i, om och med förskolan

  Metodologi för studier i, om och med förskolan

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151103167

  Hur kan metod och teori kombineras? Vad är problemet i en problemformulering? Bör man hålla sig till en teori eller använda sig av flera olika teorier i en studie? Varför finns det inget resultat i en studie innan en analys genomförts?  Att gen…

 • Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik : för studenter inom hälso- och sjukvård

  Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik : för studenter inom hälso- och sjukvård
  av Jimmie Kristensson

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789127131200

  Att skriva uppsats inom vårdvetenskap är en alldeles särskild och utmanande uppgift. Med Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik får du chans att fördjupa dig i ett ämne som du brinner lite extra för. Som student förväntas du självstän…

 • Systemteori i praktiken : konsten att lösa problem och nå resultat

  Systemteori i praktiken : konsten att lösa problem och nå resultat
  av Oscar Öquist

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177410928

  Systemteori handlar om att hitta lösningar på problem och åstadkomma förändring. Om att förstå helheter, relationer, funktioner, sammanhang och mönster. Denna bok förklarar hur systemteorin fungerar i praktiken.Boken visar hur det går att hitta lösn…

 • Att utreda forska och rapportera

  Att utreda forska och rapportera
  av Lars Torsten Eriksson, Finn Wiedersheim-Paul

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147111695

  HUR GENOMFÖR JAG EN UNDERSÖKNING SOM BLIR VÄL GODKÄND?Den här upplagan av denna klassiska metodbok utgår från användningen av de allt effektivare IKT-programmen och de stora datamängder som finns i databaser och register.Läs merInformations- och kom…

 • Nybörjarens guide till vetenskapligt tänkande

  Nybörjarens guide till vetenskapligt tänkande
  av Eddy Nehls

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144141596

  Vetenskapligt tänkande är en förmåga som inte går att utveckla genom att läsa anvisningar eller följa tydliga instruktioner – vilket många studenter efterfrågar och lärare delar ut i akt och mening att underlätta arbetet. Problemet med reglern…

 • The Scout Mindset

  The Scout Mindset
  av Julia Galef

  Pocket - 2021 - Engelska - ISBN: 9780349427645

  'Original, thought-provoking and a joy to read' Tim Harford 'Highly recommended. It's not easy to become (more of) a scout, but it's hard not to be inspired by this book' Rutger Bregman 'With insights that are both sharp and actionable, The Scout Mi…

 • Thinking in Systems

  Thinking in Systems
  av Donella Meadows

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9781603580557

  The classic book on systems thinking, with more than half a million copies sold worldwide!This is a fabulous book. This book opened my mind and reshaped the way I think about investing.ForbesPerfect for fans of Kate Raworth, Rutger Bregman and Danie…

 • Metod för företagsekonomer : uppsats enligt 4-stegsmodellen

  Metod för företagsekonomer : uppsats enligt 4-stegsmodellen
  av Pär Blomkvist, Anette Hallin, Eva Lindell

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144120638

  I den här boken får du hjälp genom hela uppsatsprocessen – från forskningsidé och problemformulering till färdig text. Boken bygger på 4-stegsmodellen, som består av att problemformulera, undersöka, producera och leverera. Genom de fyra stegen…

 • Bli klar i tid - och må bra på vägen : handbok för doktorander

  Bli klar i tid - och må bra på vägen : handbok för doktorander
  av Åsa Burman

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789127817548

  Att doktorera är en dröm för många men det är också ett ensamt och stressigt arbete. Bland Sveriges 17 000 doktorander är sjukskrivningstalen höga och avhandlingsarbetet tar ofta längre tid än planerat. I denna handbok för doktorander presenteras ha…

 • Kritiskt tänkande - i teori och praktik

  Kritiskt tänkande - i teori och praktik

  Flexband - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144113333

  Kritiskt tänkande – i teori och praktik förtydligar och problematiserar den slentrianmässiga uppmaningen till kritiskt tänkande och introducerar läsaren för tre kritiska förhållningssätt till information: det analytiska, det vetenskapliga och…

 • Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  av Ulf Bjereld, Marie Demker, Jonas Hinnfors

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144120218

  Vad kännetecknar den goda vetenskapen? Vad ska vi ha vetenskap och vetenskapligt tänkande till? Denna bok handlar om vetenskapens centrala principer. Författarna visar att grunden för vetenskapen och synen på dess uppgifter i allt väsentligt är geme…

 • Introduktion till forskningsmetodik

  Introduktion till forskningsmetodik
  av Judith Bell

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144110622

  Boken ger både studenter och nyblivna forskare de redskap som behövs för att skapa goda forskningsvanor och för att undvika olika fallgropar. Författaren tar upp en rad forskningsteman, allt från val av undersökningstema, problemformulering, littera…

 • Calling Bullshit

  Calling Bullshit
  av Jevin D. West

  Pocket - 2021 - Engelska - ISBN: 9780141987057

  'A necessary book for our times. But also just great fun' Saul Perlmutter, Nobel Laureate The world is awash in bullshit, and we're drowning in it. Politicians are unconstrained by facts. Science is conducted by press release. Start-up culture elev…

 • Calling Bullshit

  Calling Bullshit
  av Jevin D. West

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780241327234

  A DAILY TELEGRAPH BOOK OF THE YEAR 2020 'A modern classic. . . leaves the reader feeling a very particular kind of smarter: the empowered kind' Wired We think we know bullshit when we hear it, but do we? Two science professors give us the tools to d…

 • Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna

  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  av Martin G. Erikson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144068879

  Att referera är ett hantverk som kräver eftertanke, både vad gäller hur man förhåller sig till vad andra skriver och hur man själv skriver. Det handlar om allt från att undvika plagiat till att förstå de ibland outtalade funktioner som en referens k…

 • The Elements of Journalism, Revised and Updated 4th Edition: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect

  The Elements of Journalism, Revised and Updated 4th Edition: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9780593239353

  A timely new edition of the classic journalism text, now featuring updated material on the importance of reporting in the age of media mistrust and fake news--and how journalists can use technology to navigate its challenges More than two decades ag…

 • Problemformulering

  Problemformulering
  av Lotte Rienecker

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789147112791

  Boken är en introduktion och vägledning för studerande som ska skriva uppsatser.Läs merDen visar hur man åstadkommer en god problemformulering – och därmed lyckas med uppsatsen som helhet.Boken ger svar på:- Vad innebär en god problemformuleri…

 • Research Design

  Research Design
  av J. David Creswell

  Pocket - 2018 - Engelska - ISBN: 9781506386768

  The bestseller that pioneered the comparison of qualitative, quantitative, and mixed methods research design continues in its Fifth Edition to help students and researchers prepare their plan or proposal for a scholarly journal article, dissertation…

 • Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap

  Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144140551

  Hur sprids nyheter, politiska upprop och memes över världen i sociala medier? Hur interagerar användarna med varandra i forum och dataspel? Hur har 1900-talets tidningspress rapporterat om olika delar av världen?Digitala medier ger upphov till nya f…

 • Forskningsetik : vägval i samhällsvetenskapliga studier

  Forskningsetik : vägval i samhällsvetenskapliga studier
  av Sara Eldén

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144120621

  ”Och så måste du ha ett avsnitt om etik också …” Forskningsetiken blir alltför ofta en pliktskyldig och standardiserad deklaration om att man följer regler. Studenten som skriver uppsats intygar om sin moraliska förträfflighet, oc…

 • Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

  Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad
  av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115151

  Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske mest…

 • Introduction to Information Science

  Introduction to Information Science
  av David Bawden

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9781856048101

  This landmark textbook takes a whole subject approach to Information Science as a discipline. Introduced by leading international scholars and offering a global perspective on the discipline, this is designed to be the standard text for students wor…

 • Introduction to Information Science

  Introduction to Information Science
  av David Bawden

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781783303212

  This landmark textbook takes a whole subject approach to Information Science as a discipline. Introduced by leading international scholars and offering a global perspective on the discipline, this is designed to be the standard text for students wor…

 • SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis using IBM SPSS

  SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis using IBM SPSS
  av Julie Pallant

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780335249497

  The SPSS Survival Manual throws a lifeline to students and researchers grappling with this powerful data analysis software. In her bestselling guide, Julie Pallant takes you through the entire research process, helping you choose the right data anal…

 • Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning

  Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning
  av Jens Rennstam, David Wästerfors

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144094601

  Finns det ett enkelt sätt att analysera intervjuer, observationer och dokument? Svaret är nej. Analysarbete är notoriskt mångbottnat och det finns sannerligen mer än ett sätt. Men den här boken visar hur arbetet kan bli smidigare. Författarna hävdar…

 • Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

  Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics
  av Andy Field

  Pocket - 2017 - Engelska - ISBN: 9781526419521

  Unrivalled in the way it makes the teaching of statistics through the use of IBM SPSS statistics compelling and accessible to even the most anxious of students. The only statistics textbook you and your students will ever need just got better!

 • Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

  Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics
  av Andy Field

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781526419514

  Unrivalled in the way it makes the teaching of statistics through the use of IBM SPSS statistics compelling and accessible to even the most anxious of students. The only statistics textbook you and your students will ever need just got better!

 • Successful Qualitative Research

  Successful Qualitative Research

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9781847875822

  *Shortlisted for the BPS Book Award 2014 in the Textbook Category* *Winner of the 2014 Distinguished Publication Award (DPA) from the Association for Women in Psychology (AWP)* Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners is an a…

 • Successful Qualitative Research

  Successful Qualitative Research
  av Virginia Braun

  Inbunden - 2013 - Engelska - ISBN: 9781847875815

  *Shortlisted for the BPS Book Award 2014 in the Textbook Category* *Winner of the 2014 Distinguished Publication Award (DPA) from the Association for Women in Psychology (AWP)* Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners is an a…

 • Black Swan

  Black Swan

  Pocket - 2008 - Engelska - ISBN: 9780141034591

  What have the invention of the wheel, Pompeii, the Wall Street Crash, Harry Potter and the internet got in common? Why are all forecasters con-artists? What can Catherine the Great's lovers tell us about probability? Why should you never run for a t…

 • Att utveckla forskningsbaserad undervisning : analyser, utmaningar och exempel

  Att utveckla forskningsbaserad undervisning : analyser, utmaningar och exempel

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789127824898

  Att utveckla forskningsbaserad undervisning med Mimmi Waermö, Ylva Ståhle och Viveca Lindberg som redaktörer belyser vikten av och förutsättningar för att arbeta för en undervisning där den beprövade erfarenheten samverkar med ett vetenskapligt för…

 • Psykologin som vetenskap : vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska grunder

  Psykologin som vetenskap : vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska grunder
  av Lars-Gunnar Lundh, Artur Nilsson

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144096599

  Att vetenskapsteori och metodlära hänger ihop är utgångspunkten för denna bok. På ett unikt sätt kombinerar den vetenskapsteori med en grundläggande genomgång av olika typer av psykologisk forskningsmetodik. Med hjälp av konkreta exempel, tillämpade…

 • Skriva, granska och publicera vetenskapliga arbeten

  Skriva, granska och publicera vetenskapliga arbeten
  av Jan Lexell, Christina Brogårdh

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144125589

  En stor del av en forskares vardag är att både skriva och publicera vetenskapliga arbeten, och att granska vad andra skriver. Att utveckla sin kunskap och färdighet om den vetenskapliga skriv- och publiceringsprocessen blir därför viktigt för alla f…

 • Problemformulering

  Problemformulering
  av Johan Alvehus

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144119281

  Vad är egentligen ett forskningsproblem? Och hur formulerar man ett sådant? Trots att problemformuleringen är en av de mest centrala delarna av en uppsats, så ägnas den förhållandevis liten uppmärksamhet i metodlitteraturen. I den här boken presente…