Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav 966 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Teknologiforståelser

  Teknologiforståelser
  av Johannes Fibiger

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788759334805

  Denne bog handler om teknologier og det, de gør og gør ved os. Teknologier er nemlig ikke neutrale. De er heller ikke onde eller gode i sig selv. De er noget i samspil med mennesker. Det betyder, at der i intentionalitet og interaktion er indlagt væ…

 • Planlægning i teori og praksis

  Planlægning i teori og praksis
  av A. Jensen, J. Andersen, O.E. Hansen, K.A. Nielsen

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788778673602

  Planlægning handler om indgreb i samfundets fremtid. I et socialt, politisk og kulturelt samspil gøres den ufærdige fremtid til noget påvirkeligt, til noget mere end blot tilpasning til ’udviklingen’. I bogen præsenteres læseren for nyer…

 • Fremmedsprog i gymnasiet

  Fremmedsprog i gymnasiet
  av Hanne Leth Andersen og Birgit Henriksen

  Pocket - 2014 - Danska - ISBN: 9788759318805

  Fremmedsprog i gymnasiet henvender sig til kommende og nuværende sprogundervisere i gymnasiet, men er også relevant for andre sproginteresserede og sproglærere på andre uddannelser. Bogen handler om sproglæring og sprogundervisning. Forfatterne tage…

 • Opgave- og skrivevejledning i klynger

  Opgave- og skrivevejledning i klynger
  av Hanne Nexø Jensen

  Pocket - 2015 - Danska - ISBN: 9788759319833

  OPGAVE- OG SKRIVEVEJLEDNING I KLYNGER er en guide til undervisere og vejledere, der er tovholdere for 2-40 studerende, som over en længere periode skriver en større skriftlig opgave, såsom BA-projekt eller speciale. De 15 kapitler gennemgår et under…

 • Organisationer i bevægelse

  Organisationer i bevægelse
  av Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.)

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788759315491

  Organisationer i bevægelse er tænkt som en lærebog. Den er rettet mod studerende på universiteter, professionsbacheloruddannelser såvel som efteruddannelser på diplom- og masterniveau, men kan også anvendes af ledere og konsulenter, der interessere…

 • 15 aktuelle læringsteorier

  15 aktuelle læringsteorier
  av Knud Illeris (red.)

  Pocket - 2019 - Danska - ISBN: 9788759331361

  Denne bog er en dansk version af den engelske Contemporary Theories of Learning, der udkom første gang i 2009 og i en revideret og opdateret udgave i 2018.Den omfatter et udvalg af 15 centrale artikler af de senere års mest betydningsfulde internati…

 • Moving Media Studies

  Moving Media Studies

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9788759312612

  Sometimes, basic questions must be raised, and this is what this book does: What do we understand by a "medium"? How do we observe "communication"? What does it mean to say that communication is mediated? How should we interpret the idea of immediac…

 • Strategisk metode til innovativ iværksættelse

  Strategisk metode til innovativ iværksættelse
  av Søren Hougaard

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788759312261

  Iværksættelse tager udgangspunkt i innovation, usikkerhed og en kløft mellem mål og ressourcer. Her præsenteres en strategisk iværksættermetode, samt en model kaldet vinderpyramiden med 3 sider; forretningslogikken, forretningsformlen ogforretningsu…

 • Lean, JIT og Six Sigma på dansk

  Lean, JIT og Six Sigma på dansk
  av Mark A. Skriver

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788759312216

  Mark A. Skriver introducerer kort og overskueligt til Lean og de nært tilknyttede værktøjer Just In Time og Six Sigma. De tre ledelses- og økonomistyringsværktøjer anvendes i dag i et bredt udsnit af danske virksomheder og organisationer - og d…

 • Organisationskommunikation

  Organisationskommunikation
  av Helle Petersen

  Pocket - 2014 - Danska - ISBN: 9788759319666

  Denne antologi består af 10 forskeres præsentation af teorier, der bidrager til bedre organisationskommunikation. Fælles for deres tilgang er et tekstnært fokus på sprogets, kulturens og kommunikationsrådgivningens potentialer. Fire kommunikati…

 • Efter mennesket

  Efter mennesket
  av Klavs Birkholm

  Pocket - 2015 - Danska - ISBN: 9788759323854

  Bestræbelsen på at frembringe et forbedret menneske er en gammel drøm. Men det er nyt, at et stort antal kompetente og anerkendte forskere systematisk arbejder på opgaven, og at det faktisk er lykkedes at udvikle en række teknologier, der bringer os…

 • Virkelighedens fortællinger

  Virkelighedens fortællinger
  av Ib Bondebjerg

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788759313213

  Skildrer den danske tv-dokumentarismes historie fra 1951 til 2007, hvor der blandt andet blev lavet programmer om danskernes hverdagsliv, om de sociale grupper, om politik, om familieliv, om kønsroller og kærlighed

 • Nationalregnskab og økonomisk statistik

  Nationalregnskab og økonomisk statistik
  av Therkild Therkildsen

  Pocket - 2015 - Danska - ISBN: 9788759323588

  Den økonomiske statistik er kilden til empirisk viden om økonomi. Derfor har alle, der professionelt eller privat har berøring med økonomi og økonomisk politik, behov for en grundlæggende viden om den økonomiske statistik. Hvad er grundideerne bag ø…

 • Pædagogen som myndighedsperson

  Pædagogen som myndighedsperson
  av Kirsten Elisa Petersen og Torsten Erlandsen

  Inbunden - 2017 - Danska - ISBN: 9788759326275

  Som den første af sin art afsøger denne bog, hvad det vil sige at være en myndighedsperson i pædagogisk sammenhæng. Begrebet er opstået med den seneste udgave af pædagoguddannelsen og har derfor ikke en lang tradition bag sig. Det betyder…

 • Konstruktiv journalistik

  Konstruktiv journalistik
  av Kristina Lund Jørgensen og Jakob Risbro

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788793453937

  Hvad er konstruktiv journalistik? Hvordan finder man den konstruktive vinkel? Og hvordan ser den journalistik så ud i avisen, i radioen eller på tv? Det kan du læse om i denne bog, der går gennem den journalistiske proces fra ideudvikling til det fæ…

 • Multikulturalismens fælder

  Multikulturalismens fælder
  av Torben Bech Dyrberg, Mehmet Ümit Necef

  Pocket - 2016 - Danska - ISBN: 9788759324950

  Udgangspunktet for denne bog er, at kulturel forskellighed kan være berigende, hvis der er politisk vilje til at skabe demokratiske rammer for, hvordan folk med forskellige og konfliktende værdier kan leve sammen. Men i Danmark såvel som i Sverige…

 • Lommekompendium i Kardiologi

  Lommekompendium i Kardiologi
  av Priya Bhardwaj

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788771730630

  Dette kompendium er rettet mod kandidatstuderende på medicinstudiet og kan desuden fungere som opslagsværk for yngre læger. Formålet med dette kompendium er at give en let introduktion til det brede kardiologiske speciale for medicinstuderende på un…

 • Corporate branding

  Corporate branding
  av Lars Sandstrøm

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788759312643

  I en kombination af teori og praksis, eksempler og værktøjer præsenteres en ny model til at forstå og arbejde med corporate branding på tværs af virksomheden. Bogen beskriver arbejdet med at udvikle en brandidentitet, en corporate story og dendefine…

 • Eklektiske analysestrategier

  Eklektiske analysestrategier
  av Emil Husted og Justine Grønbæk Pors (red.)

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788776831790

  Komplekse problemstillinger kalder på eklektiske strategier. Klassiske lærebøger om samfundsvidenskabelige teorier er ofte inddelt således, at hvert kapitel repræsenterer én teoritradition eller ét forfatterskab. Denne bog sætter i stedet fokus på&n…

 • Herskin-konceptet

  Herskin-konceptet
  av Bjarne Herskin og Mette Winther Herskin

  Pocket - 2017 - Danska - ISBN: 9788759327814

  Medarbejdere er i dag rutinerede brugere af selv komplekse it-systemer. Mange ledelser sætter derfor spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at uddanne medarbejderne, når nye it-løsninger skal implementeres. Ikke desto mindre er netop effektive og…

 • Kompendium i Forvaltningsret

  Kompendium i Forvaltningsret
  av Jesper Münther og Michelle Palmann

  Pocket - 2020 - Danska - ISBN: 9788771730951

  Kompendium i Forvaltningsret er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over pensum i forvaltningsretsfagene på de danske universiteter, men kan også med fordel læses af andre, der er interesserede i en overskuelig og pædagogisk introduktio…

 • Kompendium i civilproces

  Kompendium i civilproces
  av Jørgen Ullits Nielsen

  Pocket - 2014 - Danska - ISBN: 9788792678782

 • Simmel

  Simmel
  av Søren Christensen, Nils Gunder Hansen, Simon Langkjær, Martin Hauberg-Lund Laugesen og Joachim S. Wiewiura (red.)

  Pocket - 2019 - Danska - ISBN: 9788776831721

  En af den moderne sociologis grundlæggere. Og på samme tid disciplinens evige outsider og hemmelige tip. I 2018 var det 100 år siden, den tyske sociolog Georg Simmel (1858-1918) døde. Alligevel fremstår hans analyser og essays endnu i dag friske og…

 • Køn

  Køn
  av Tekla Canger, Lone Bæk Brønsted

  Pocket - 2016 - Danska - ISBN: 9788759322482

  Køn? Altså pige eller dreng, mand eller kvinde, det er vel noget vi bare er? Ja måske, men som denne bog vil vise, så er det også noget, vi bliver og noget vi gør; noget som skabes i vores omgang med andre mennesker og inden for de rammer, som samf…

 • Forståelsens psykologi

  Forståelsens psykologi
  av Christina Fogtmann

  Pocket - 2014 - Danska - ISBN: 9788759319130

  Mentalisering beskriver vores evne til at forstå de mentale tilstande, der ligger bag det, vi selv og andre mennesker siger og gør; kort sagt evnen til at forstå andres og eget sind. Hvor det tidligere især var inden for den klinisk psykologisk…

 • Kommunikationsplanlægning i praksis

  Kommunikationsplanlægning i praksis

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788759338421

  Kommunikationsplanlægning er en afgørende disciplin i enhver kommunikationsafdeling og -uddannelse. Virksomheder og organisationer har brug for strategisk tænkende og operationelt handlende kommunikationsfolk, der ved, hvordan man kommer fra mål til…

 • Økonomisk styring i kommunerne

  Økonomisk styring i kommunerne
  av René Ansbøl

  Pocket - 2018 - Danska - ISBN: 9788759332306

  Økonomisk styring i kommunerne er en lærebog på professionsuddannelserne, der beskriver styringens drivkræfter i kommunerne ud fra forskellige perspektiver. Bogen belyser kommunernes rolle og placering i den samfundsøkonomiske kontekst med stramme u…

 • Det urolige mørke

  Det urolige mørke
  av Asger Petersen

  Pocket - 2000 - Danska - ISBN: 9788773925478

  En bog om menneskets forskellige kriser fra de uundgåelige livskriser til de akut opståede kriser som fx skilsmisser, ulykker og overfald. Bogen rummer bl.a. forslag til, hvordan du kan håndtere dine egne kriser og støtte andre i deres.

 • Husserls Fænomenologi

  Husserls Fænomenologi
  av Dan Zahavi

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788759315743

  Edmund Husserl (1859-1938) er kendt som fænomenologiens grundlægger og er en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige filosoffer. Husserls fænomenologi er en indføring i en række hovedtemaer og kernebegreber i hans tænkning. Bogen er opdelt i tr…

 • Bag om corporate communication

  Bag om corporate communication
  av Lars Thøger Christensen€Mette Morsing

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788759313848

  Om ledelsesværktøjet corporate communication - hvor kommer begrebet fra, hvilke aktiviteter rummer det og hvad indebærer det for de virksomheder, der bekender sig til sådan en kommunikationsmåde

 • 24 questions for planned communication

  24 questions for planned communication
  av Jan Krag Jacobsen

  Häftad - 2003 - Engelska - ISBN: 9788778672506

 • Sprogforum 70: Mundtlighed og performativitet

  Sprogforum 70: Mundtlighed og performativitet

  Pocket - 2020 - Danska - ISBN: 9788778675323

  Sprogforum 70: Mundtlighed og performativitet med følgende bidrag: Kronikken: Er opslagstavlen død? Kronikken: Det Nationale Center for Fremmedsprog: Så er det nu! Om mundtlig performance og dialogisk undersøgelse i undervis…

 • Socialvidenskab

  Socialvidenskab
  av Bent Greve

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788776831745

  Der er ikke en enkelt måde at beskrive, analysere og forstå den danske velfærdsstat på. Socialvidenskab præsenterer centrale teorier til forståelse af moderne og stadig mere komplekse samfund som det danske samt empiriske nedslag til at kl…

 • Skriv artikler

  Skriv artikler
  av Søren Boy

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788793453067

  Skriv artikler er den nyeste i serien De Små Grå. I 25 korte kapitler kommer Søren Boy Skjold omkring alle de grundlæggende trin i arbejdet med at skrive en artikel. Du får praktiske værktøjer, konkrete råd og enkle opskrifter, og du bliver guidet i…

 • New Publics with/out Democracy

  New Publics with/out Democracy

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9788759311493

  The public sphere is normally considered to be a forum for democratic deliberation. It can serve many other uses, however, such as an arena for strategic communication, a space for identity formation or a 'showcase' for celebrities. By bringing toge…

 • Sensorisk teori til gymnasiale uddannelser

  Sensorisk teori til gymnasiale uddannelser
  av Michael René

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788773927014

  Sensorik defineres som læren om metoder til objektiv og subjektiv bedømmelse af fødevarer og er en tværfaglig kemisk, fysisk og biologisk videnskab. Sensorik omfatter menneskets evne til at beskrive og bedømme stimuli ved hjælp af smags-, lugt-, syn…

 • Viden i spil

  Viden i spil
  av Helene Høyrup, Hans Jørn Nielsen, Birger Hjørland (red.)

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788759316665

  Det er et almindeligt synspunkt i dag, at forskningsbiblioteker er stærkt udfordret af det digitale paradigme. Forskningsbibliotekernes funktioner er i spil i forhold til Open Access og forlagenes direkte formidling til brugerne. Bibliotekerne har s…

 • Efterretningsstudier

  Efterretningsstudier
  av Kira Vrist Rønn (red.)

  Pocket - 2016 - Danska - ISBN: 9788759324653

  Efterretningsvirksomhed er af gode grunde omgærdet af en høj grad af hemmeligholdelse, og det er notorisk vanskeligt at få indsigt i det konkrete arbejde, som efterretningstjenester bedriver. Som denne bog er et eksempel på, er det dog muligt at stu…

 • Grøftegravning i metodisk perspektiv

  Grøftegravning i metodisk perspektiv
  av Grethe Heldbjerg

  Häftad - 1997 - Danska - ISBN: 9788759306468

  Bogen giver en bred indføring i videnskabsteoretiske og metodiske positioner som positivisme, neopositivisme og konstruktivisme. Der gives eksempel på en arbejdsdisposition, og de kvalitative og kvantitative vurderingskriterier for en videnskabelig…

 • Diamanten - en model til kommunikationsplanlægning

  Diamanten - en model til kommunikationsplanlægning
  av Thomas Hestbæk Andersen og Flemming Smedegaard

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788759315866

  OBS! Ny udgave i januar 2018, benyt SBN 9788759329887 1. udgaven af bogen udkom i 2009 under titlen Kommunikationsplanlægning. Bogen præsenterer en model til kommunikations- og kampagneplanlægning, som kan anvendes til enhver type af kommunikationso…

 • Den Europæiske Union og udviklingslandene

  Den Europæiske Union og udviklingslandene
  av Morten Broberg

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788759316405

  Den Europæiske Union spiller en væsentlig rolle for mange af verdens udviklingslande. Det ses både historisk og kulturelt, idet mange af udviklingslandene er tidligere europæiske kolonier, det ses i forbindelse med udviklingsbistand, hvor Den Europæ…

 • Studieteknik til Jura

  Studieteknik til Jura
  av Jøren Ullits Olai Nielsen og Oddbjørn By

  Pocket - 2014 - Danska - ISBN: 9788792678492

  Hvordan lærer du at huske meget inden for kort tid? Traditionelle husketeknikker kommer til kort, når der skal huskes meget inden for kort tid. At tænke visuelt udvikler din evne til at huske meget, hurtigt og sikkert. Forfatterne viser, hvordan du…

 • 49 tekster om læring

  49 tekster om læring
  av Knud Illeris (red.)

  Inbunden - 2012 - Danska - ISBN: 9788759316214

  I denne bog har Knud Illeris samlet 49 centrale tekster om læring helt tilbage fra Grundtvigs 'Skolen for livet' og ellers op gennem 1900-årene og med vægt på nyere tekster helt frem til et bidrag fra de seneste år. På denne måde præsenteres samtidi…

 • Anderledes tanker om Leavitt - en klassiker i ny belysning

  Anderledes tanker om Leavitt - en klassiker i ny belysning
  av Jens Carl Ry Nielsen

  Häftad - 2002 - Danska - ISBN: 9788770343336

  Tusindvis af danske studerende på højere læreanstalter og deltagere på alle mulige lederkurser har gennem de sidste 30 år stiftet bekendtskab med den amerikanske forsker Harold J. Leavitt s systemorienterede model til at karakterisere organisationsæ…

 • Fjern fejlene

  Fjern fejlene
  av Malene Bjerre

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788793453173

  "Fjern fejlene" - en lille klassiker i nye klæder - har i mange år givet svar på de mest almindelige tvivlsspørgsmål, når det gælder at skrive korrekt. Der kom ny retskrivning i november 2012, så bogen er naturligvis her i en revideret udgave. Ét er…

 • Den gode journalist

  Den gode journalist
  av Lars Bjerg

  Inbunden - 2009 - Danska - ISBN: 9788792241382

  Ny udgave af bogen Vær god Journalisten og lektoren fra Journalisthøjskolen har tidligere skrevet om disse vigtige emner. Om hans Vær god skrev undervisningsminister Bertel Haarder: »Højskoleagtig på en god m&ar…

 • Kompendium i Energiomsætning

  Kompendium i Energiomsætning
  av Morten Dahl

  Pocket - 2017 - Danska - ISBN: 9788792678508

  Dette kompendium giver et overblik over kroppens energiomsætning og temperaturregulation. Kompendiet gennemgår de fysiologiske, metaboliske og biokemiske områder af menneskets omsætning af næringsstoffer, herunder begreber som hvilestofskifte, nytte…

 • Humorsocialisering

  Humorsocialisering
  av Lita Lundquist

  Pocket - 2020 - Danska - ISBN: 9788759332795

  Alle ved noget om humor. Alle har oplevelser med og holdninger til humor. Især til andres. Det skorter heller ikke på forklaringer, modeller og teorier hos humorforskere før og nu. Denne bog lægger et klart snit ved at præsentere og underbygge en hy…

 • Køn i sygeplejepraksis

  Køn i sygeplejepraksis
  av Ben Nielsen

  Pocket - 2018 - Danska - ISBN: 9788759331996

  Denne bog handler om kønnets betydning i den kliniske sygepleje. Køn er på linje med alder og diagnose en vigtig markør for at kategorisere patienten, og forfatteren vil med denne bog klæde kommende og nuværende sygeplejersker på med faglige og pers…

 • Udveksling af oplysninger i socialt arbejde

  Udveksling af oplysninger i socialt arbejde

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788759338629

  Hvornår og hvordan må og skal der udveksles oplysninger om borgere, så alle overholder deres tavshedspligt? Og hvordan skal reglerne efterleves i praksis, når regelsæt undertiden er modstridende? Udveksling af oplysninger i socialt arbejde er e…