Avancerad sökning
Din kundvagn är tom
Ändra i din kundvagn Gå till kassan

Studera smart

Det blir roligare att studera om man kan knepen som gör det lättare!

Här hittar du oumbärliga studieteknik-böcker som hjälper dig få bättre studieresultat. Få råd i allt från att skriva uppsater och vetenskapliga texter till att lyckas bra på tentor och argumentera väl!Pluggproffsens guide till att lyckas på universitetet

av Aggeborn, Lisa

Klara dina studier! : handbok för studenter på universitet och högskolor

av Rienecker, Lotte

Detta är handboken för dig som nu tar steget från gymnasiet och vidare till universitet och högskola. Här får du en rad handfasta råd och tips som hjälper dig att komma igång med dina studier på rätt sätt.

Detta är handboken för dig som nu tar steget från gymnasiet och vidare till universitet och högskola. Här får du en rad handfasta råd och tips som hjälper dig att komma igång med dina studier på rätt sätt.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Studera smart när du läser naturvetenskapliga och tekniska ämnen

av Bjernhager, Lisa

Rapporter och uppsatser

av Backman, Jarl

Studera smart när du läser naturvetenskapliga och tekniska ämnen är lätt att använda, och du får vägledning i de akademiska studiefärdigheter som är viktiga under dina studier på universitet/högskola.

Den här boken handlar om hur man söker efter, läser och skriver vetenskapliga dokument. Skrivmomentet behandlas ur tre perspektiv: det traditionella, det kvalitativa och det översiktliga (metastudier).

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Svenska skrivregler

av Språkrådet

Vetenskapsteori för nybörjare

av Thurén, Torsten

Svenska skrivregler är Språkrådets rekommendationer för hur man skriver och utformar texter: stor och liten bokstav, kommatering, stycken och avstavning, tabeller och diagram etc.

Boken ger en introduktion till vetenskapsteori, i första hand inom samhälls- och humanvetenskaperna. Författaren belyser framställningen med exempel från både vetenskap och vardagsliv.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Den kvalitativa forskningsintervjun

av Kvale, Steinar

Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod

av Sohlberg, Peter

Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. I denna andra reviderade upplaga har bland annat kapitel om olika intervjuformer samt om språkliga aspekter av intervjukunskap tillkommit.

Hur gör forskare när de forskar? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för "vardaglig" forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Plugga smart och lär dig mer!

av Liljeqvist, Björn

Problemformulering

av Rienecker, Lotte

Hinner du med allt du ska läsa? Kommer du ihåg allt på tentan sedan? Hur mycket skulle du tjäna på att höja din studiekapacitet med 50–100 procent?

Problemformuleringen är det eviga problemet i uppsatser, projektarbete och andra specialarbete. Denna bok innehåller en guide till studerande som skall skriva uppsatser om hur de skall lyckas med en bra problemformulering och därmed lyckas bra med uppsatsen som helhet.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Studiepraktikan - om att läsa och skriva i högre utbildningar

av Wilhelmsson, Elisabet

Akademisk argumentation - att skriva övertygande uppsatser

av Hegelund, Signe

Studiepraktikan hjälper studenten att utveckla sin studieteknik och sitt skrivande och visar hur lärandet görs till en aktiv process. Den ger dels nya perspektiv på lärande, dels konkreta tips på hur man lyckas med sina studier.

Akademisk argumentation ger exempel på hur det går till, och inte minst varför det är så viktigt, att omsätta argumentationsteorin i praktik när man skriver uppsats. Boken innehåller även goda råd om fokusering, om att se hela uppsatsen som ett argument.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Studera Smart: Sa Lyckas Du Med Essaer Och Inlamningsuppgifter

av McMillan, Kathleen

Studieteknik

av Trost, Jan

Det finns några viktiga tips och metoder som kan hjälpa dig att förbättra dina studieresultat. Den här lättillgängliga handboken guidar dig till de områden som de flesta studenter behöver hjälp med: att planera och skriva vetenskapliga texter.

Konkreta och praktiska råd som kan hjälpa dig att klara dina universitetsstudier.Denna andra upplaga har uppdaterats i sin helhet och försetts med ett helt nytt kapitel om uppsatsskrivande.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Studera Smart: Sa Lyckas Du Med Uppsatser Och Rapporter

av McMillan, Kathleen

Lär dig Speedreading, mindmapping och minnesteknik med Tuny Buzan

av Buzan, Tony

Så lyckas du med uppsatser och rapporter ger dig enkla och praktiska tips och ger förslag på lösningar som hjälper dig att prestera bättre och nå bättre resultat – och få bättre betyg!

15+Med hjälp av speedreading, mindmapping och minnesteknik kan du bli mer effektiv både på jobbet och i skolan, och därmed uppnå dina mål snabbare! Den här boken är skriven av grundaren till mindmappingtekniken, Tony Buzan.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

101 tips för framgångsrika studier

av Tebelius Bodin, Anna

Tänk : studiestrategier för gymnasiet

av Tebelius Bodin, Anna

101 tips för framgångsrika studier är en enkel handbok - full av inspiration och praktiska idéer. Boken ger dig vägledning i att sätta upp mål, hitta din motivation, stärka din självbild och ge dig de verktyg du behöver för att lyckas med studierna.

Tänk -studiestrategier för gymnasiet är en bok om studieteknik och personlig utveckling, fylld med konkreta tips, reflektionsövningar, inspiration och metoder att få ihop skolarbetet med livet i övrigt - och samtidigt nå lyckat resultat.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Studera smart när du läser till sjuksköterska

av Bjernhager, Lisa

Studera smart: Sa lyckas du med tentor och andra prov

av McMillan, Kathleen

Studera smart när du läser till sjuksköterska är lätt att använda och ger vägledning i de studiefärdigheter som är viktiga både under dina studier på universitet/högskola och i ditt arbete som sjuksköterska.

Lär dig att disponera studietiden på bästa sätt, hitta den studieteknik som fungerar bäst för dig! Så lyckas du på tentor och andra prov innehåller alla de råd, redskap och metoder som du kan behöva inför en tentamen eller annan typ av examination.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Lästekniker och lässtrategier

av Stray Jørgensen, Peter

Studera smart när du läser företagsekonomi

av Bjernhager, Lisa

Den här boken ger riktlinjer för hur man mer medvetet och praktiskt kan planera, målinrikta och genomföra sin studieläsning.

Studera smart när du läser företagsekonomi är lätt att använda, och du får vägledning i de akademiska studiefärdigheter som är viktiga under dina studier på universitet/högskola.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Studera smart: Så lyckas du med argumentationen

av Bonnett, Alastair

Seminarieboken : Att skriva, presentera och opponera

av Björklund, Maria

Känner du dig osäker och orolig inför att förbereda och lägga fram argument? Att argumentera är en utmaning, men också något du måste behärska om du studerar på universitet eller högskola. Här får du de viktigaste råden om argumentationskonstens olika delar.

En undervisningsform som blir allt vanligare vid högskolor och universitet är seminariet. Här skriver studenterna uppsatser och rapporter, presenterar dessa och opponerar på varandras arbeten.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!