Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Studera smart

Det blir roligare att studera om man kan knepen som gör det lättare!

Här hittar du oumbärliga studieteknik-böcker som hjälper dig få bättre studieresultat. Få råd i allt från att skriva uppsater och vetenskapliga texter till att lyckas bra på tentor och argumentera väl!Pluggproffsens guide till att lyckas på universitetet

av Aggeborn, Lisa

Klara dina studier! : handbok för studenter på universitet och högskolor

av Rienecker, Lotte
Pluggproffsens guide till att lyckas på universitetet

Detta är handboken för dig som nu tar steget från gymnasiet och vidare till universitet och högskola. Här får du en rad handfasta råd och tips som hjälper dig att komma igång med dina studier på rätt sätt.

Klara dina studier! : handbok för studenter på universitet och högskolor

Detta är handboken för dig som nu tar steget från gymnasiet och vidare till universitet och högskola. Här får du en rad handfasta råd och tips som hjälper dig att komma igång med dina studier på rätt sätt.

Studera smart när du läser naturvetenskapliga och tekniska ämnen

av Bjernhager, Lisa

Rapporter och uppsatser

av Backman, Jarl
Studera smart när du läser naturvetenskapliga och tekniska ämnen

Studera smart när du läser naturvetenskapliga och tekniska ämnen är lätt att använda, och du får vägledning i de akademiska studiefärdigheter som är viktiga under dina studier på universitet/högskola.

Rapporter och uppsatser

Den här boken handlar om hur man söker efter, läser och skriver vetenskapliga dokument. Skrivmomentet behandlas ur tre perspektiv: det traditionella, det kvalitativa och det översiktliga (metastudier).

Svenska skrivregler

av Språkrådet

Vetenskapsteori för nybörjare

av Thurén, Torsten
Svenska skrivregler

Svenska skrivregler är Språkrådets rekommendationer för hur man skriver och utformar texter: stor och liten bokstav, kommatering, stycken och avstavning, tabeller och diagram etc.

Vetenskapsteori för nybörjare

Boken ger en introduktion till vetenskapsteori, i första hand inom samhälls- och humanvetenskaperna. Författaren belyser framställningen med exempel från både vetenskap och vardagsliv.

Den kvalitativa forskningsintervjun

av Kvale, Steinar

Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod

av Sohlberg, Peter
Den kvalitativa forskningsintervjun

Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. I denna andra reviderade upplaga har bland annat kapitel om olika intervjuformer samt om språkliga aspekter av intervjukunskap tillkommit.

Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod

Hur gör forskare när de forskar? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för "vardaglig" forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt.

Plugga smart och lär dig mer!

av Liljeqvist, Björn

Problemformulering

av Rienecker, Lotte
Plugga smart och lär dig mer!

Hinner du med allt du ska läsa? Kommer du ihåg allt på tentan sedan? Hur mycket skulle du tjäna på att höja din studiekapacitet med 50–100 procent?

Problemformulering

Problemformuleringen är det eviga problemet i uppsatser, projektarbete och andra specialarbete. Denna bok innehåller en guide till studerande som skall skriva uppsatser om hur de skall lyckas med en bra problemformulering och därmed lyckas bra med uppsatsen som helhet.

Studiepraktikan - om att läsa och skriva i högre utbildningar

av Wilhelmsson, Elisabet

Akademisk argumentation - att skriva övertygande uppsatser

av Hegelund, Signe
Studiepraktikan - om att läsa och skriva i högre utbildningar

Studiepraktikan hjälper studenten att utveckla sin studieteknik och sitt skrivande och visar hur lärandet görs till en aktiv process. Den ger dels nya perspektiv på lärande, dels konkreta tips på hur man lyckas med sina studier.

Akademisk argumentation - att skriva övertygande uppsatser

Akademisk argumentation ger exempel på hur det går till, och inte minst varför det är så viktigt, att omsätta argumentationsteorin i praktik när man skriver uppsats. Boken innehåller även goda råd om fokusering, om att se hela uppsatsen som ett argument.

Studera Smart: Sa Lyckas Du Med Essaer Och Inlamningsuppgifter

av McMillan, Kathleen

Studieteknik

av Trost, Jan
Studera Smart: Sa Lyckas Du Med Essaer Och Inlamningsuppgifter

Det finns några viktiga tips och metoder som kan hjälpa dig att förbättra dina studieresultat. Den här lättillgängliga handboken guidar dig till de områden som de flesta studenter behöver hjälp med: att planera och skriva vetenskapliga texter.

Studieteknik

Konkreta och praktiska råd som kan hjälpa dig att klara dina universitetsstudier.Denna andra upplaga har uppdaterats i sin helhet och försetts med ett helt nytt kapitel om uppsatsskrivande.

Studera Smart: Sa Lyckas Du Med Uppsatser Och Rapporter

av McMillan, Kathleen

Lär dig Speedreading, mindmapping och minnesteknik med Tuny Buzan

av Buzan, Tony
Studera Smart: Sa Lyckas Du Med Uppsatser Och Rapporter

Så lyckas du med uppsatser och rapporter ger dig enkla och praktiska tips och ger förslag på lösningar som hjälper dig att prestera bättre och nå bättre resultat – och få bättre betyg!

Lär dig Speedreading, mindmapping och minnesteknik med Tuny Buzan

15+Med hjälp av speedreading, mindmapping och minnesteknik kan du bli mer effektiv både på jobbet och i skolan, och därmed uppnå dina mål snabbare! Den här boken är skriven av grundaren till mindmappingtekniken, Tony Buzan.

101 tips för framgångsrika studier

av Tebelius Bodin, Anna

Tänk : studiestrategier för gymnasiet

av Tebelius Bodin, Anna
101 tips för framgångsrika studier

101 tips för framgångsrika studier är en enkel handbok - full av inspiration och praktiska idéer. Boken ger dig vägledning i att sätta upp mål, hitta din motivation, stärka din självbild och ge dig de verktyg du behöver för att lyckas med studierna.

Tänk : studiestrategier för gymnasiet

Tänk -studiestrategier för gymnasiet är en bok om studieteknik och personlig utveckling, fylld med konkreta tips, reflektionsövningar, inspiration och metoder att få ihop skolarbetet med livet i övrigt - och samtidigt nå lyckat resultat.

Studera smart när du läser till sjuksköterska

av Bjernhager, Lisa

Studera smart: S lyckas du med tentor och andra prov

av McMillan, Kathleen
Studera smart när du läser till sjuksköterska

Studera smart när du läser till sjuksköterska är lätt att använda och ger vägledning i de studiefärdigheter som är viktiga både under dina studier på universitet/högskola och i ditt arbete som sjuksköterska.

Studera smart: S  lyckas du med tentor och andra prov

Lär dig att disponera studietiden på bästa sätt, hitta den studieteknik som fungerar bäst för dig! Så lyckas du på tentor och andra prov innehåller alla de råd, redskap och metoder som du kan behöva inför en tentamen eller annan typ av examination.

Lästekniker och lässtrategier

av Stray Jørgensen, Peter

Studera smart när du läser företagsekonomi

av Bjernhager, Lisa
Lästekniker och lässtrategier

Den här boken ger riktlinjer för hur man mer medvetet och praktiskt kan planera, målinrikta och genomföra sin studieläsning.

Studera smart när du läser företagsekonomi

Studera smart när du läser företagsekonomi är lätt att använda, och du får vägledning i de akademiska studiefärdigheter som är viktiga under dina studier på universitet/högskola.

Studera smart: Så lyckas du med argumentationen

av Bonnett, Alastair

Seminarieboken : Att skriva, presentera och opponera

av Björklund, Maria
Studera smart: Så lyckas du med argumentationen

Känner du dig osäker och orolig inför att förbereda och lägga fram argument? Att argumentera är en utmaning, men också något du måste behärska om du studerar på universitet eller högskola. Här får du de viktigaste råden om argumentationskonstens olika delar.

Seminarieboken : Att skriva, presentera och opponera

En undervisningsform som blir allt vanligare vid högskolor och universitet är seminariet. Här skriver studenterna uppsatser och rapporter, presenterar dessa och opponerar på varandras arbeten.