Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sexualitetens historia Bd 1 Viljan att veta
 • Bandtyp: Häftad
 • Språk: Svenska
 • Utgiven: 20020101
 • Antal sidor: 158
 • ISBN10:9171731555
 • ISBN13:9789171731555

Sexualitetens historia Bd 1 Viljan att veta

(Häftad)
Beskrivning:

När Michel Foucault dog 1984, 57 år gammal, var han en av de mest betydelsefulla och kontroversiella personerna i den intellektuella världen. Med arbeten som Vansinnets historia, Vetandets arkeologi och Övervakning och straff hade han skaffat sig en självständig ställning och ett ansenligt inflytande. Han var lärd, orädd och politiskt aktivt.

"Sexualitetens historia" (i tre band) kom att bli hans sista verk. Utgångspunkten för det första bandet, Viljan att veta, är varför vi så insisterande hävdar att vi är sexuellt förtryckta. Foucault analyserar de ideologiska faktorer som genomsyrat maktens tal om sexualiteten. En förutsättning i det talet är att det finns en sanning att uppdaga om sexualiteten i oss och att den kan framträda i bekännelsens form. Makten vill veta, och den lyckas inte sällan göra sin vilja till vår egen. Från att ha betraktat sexualiteten som syndfull talar människan nu skuldtyngd om att hon borde bli mer frigjord.

Det är detta spel mellan makt och vetande som Foucault undersöker, och han hävdar att det inte resulterat i vad makten avsett – en kontrollerbar sexualitet. Sexualiseringen har funnit nya, mångfaldiga uttrycksvägar via den väv av njutning-makt som den monogamt heterosexuella familjens privilegierade ställning givit tillgång till.

Kundrecensioner och bloggar

Kundbetyg baserat på 3 recensioner.
 • Vacker och användbar

  Therese borde läsa böcker lite mer noggrant innan hon angriper dem. Det perspektiv som Therese menar att Foucault representerar är nämligen just den infallsvinkel som boken igenom kritiseras. Som komplement till "förtryckshypotesen" konstruerar nämligen Foucault en teori om den produktiva makten; en makt som snarare än att begränsa människor skapar dem. Vill man ta del av Foucaults teorier om makt-vetande och biopolitik/biomakt är det här helt rätt bok. Den är dessutom otroligt vackert skriven.

  av Benjamin, 2011-09-04
 • Att läsa om på nytt

  Som Foucault själv säger, så är hans böcker som teoretiska verktygslådor. I den här boken finns många användbara verktyg, för att analysera sej själv, sin kultur, eller vad man nu vill rikta analysblicken mot. Det är en bok som man måste ge tid, det är inte helt enkelt och lättbegripligt, men tar man sej igenom motståndet så blir man belönad. Självklart är inte kön och sexualitet de enda kategorier att ta hänsyn till, men vill man läsa postkolonial och feministisk teori, kanske Butler, Deleuze och Guattari, mfl., så underlättar det att ha Foucault i tankebagaget. Bagaget blir både tyngre och lättare ju fler gånger jag läser.

  av Camilla, 2010-05-15
 • Ytterst avgränsat perspektiv

  Jag anser att problematiken kring samhället och sexualiteten är långt mer komplext än det smala perspektiv som Foucault presenterar i denna bok. Texten i boken är på flera ställen av upprörd karaktär och författaren utelämnar många viktiga historiska delar. Boken är skriven ur ett egennyttigt perspektiv och handlar om sexuell frigörelse, att sexualiteten inte ska förvisas inomhus och att myndigheter inte ska ha kontrollen och jaga och styra medborgare. Att sexualiteten och talet kring detta ska vara helt öppet mellan föräldrar och barn och lärare och elever. Att människan ständigt är censurerad och att detta är ett fruktansvärt förtryck genom att barn exempelvis inte blir introducerade till sexualiteten tidigare, såsom det föreföll i antikens Grekland. Författaren menar att detta leder till ett stort förtryck och maktutövning.
  Jag hade hoppats att denna bok skulle fokusera på olika makthierarkier mellan män och kvinnor, mellan olika samhällsklasser klasser och dylikt. Att problematiseringen av ämnet och sexualitetens fråga skulle ha varit rymligare och öppnare för diskussion. Tyvärr känns det som om författaren redan bestämt sig för hur alltsammans ligger till, genom att betrakta ett enda perspektiv, vilket även utelämnar den större problematisering som skulle ha kunnat beaktas här. Informationen känns ringa aktuell och den stämmer inte heller överens ens med ett vidare historiskt perspektiv, förutom med den förutbestämda infallsvinkel som Foucault här valt att utgå ifrån. Samhället bär inte på en enda absolut sanning. Otrohet är idag inte lagstiftad, utan mer en moralisk företeelse. Jag anser inte, i motsats till Foucault, att bestridandet av otrohet är en maktutövning från samhällets sida, utan ser detta mer som ett åsamkande av smärta hos den av parterna som blir sviken. Det finns dilemman överallt, men denna bok väljer att utelämna alla alternativa vägar. Jag anser att problematiken i samhället, både historiskt och i samtiden, är långt bredare och av helt

  av Therese, 2009-06-09

Sök fler böcker:

Kunder som köpt denna bok har
även köpt:
The Body and Society
The Body and Society
av Turner, Bryan S
The Alcoholic Society
The Alcoholic Society
av Denzin, Norman K.
Skotten i Köpenhamn : ett reportage om
Sexualitetens historia Bd 2 Njutningarna
Sexualitetens historia Bd 3 Omsorgen om