Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst
 • Bandtyp: Inbunden
 • Språk: Svenska
 • Utgiven: 20080523
 • Antal sidor: 634
 • Upplaga: 2, 
  Vikt i gram: 800
 • ISBN10:9163327120
 • ISBN13:9789163327124

Den Jesus som aldrig funnits : en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst

(Inbunden)
Beskrivning:

Utdrag ur ?Förord till andra upplagan?

Den första upplagan av "Den Jesus som aldrig funnits" utkom hösten 2005 och är sedan en tid tillbaka slutsåld. Önskemål har framförts till mig att utkomma med en andra upplaga, om inte utökad så i varje fall uppdaterad vad gäller den ständigt pågående bibel- och Jesusforskningen.

För att tillmötesgå dessa önskemål har jag i denna andra upplaga lagt mig vinn om att komplettera och uppdatera innehållet där så har visat sig vara behövligt utifrån de läsarreaktioner jag erhållit samt med hänsyn till nya forskningsrön ? inom såväl arkeologin som exegetiken ? som dykt upp under den tid som förflutit sedan utgivningen av första upplagan.

Denna andra upplaga har genomgått en omfattande bearbetning och är dessutom betydligt utökad i jämförelse med den första upplagan.

Den kritik som både fackfolk och vanliga läsare har riktat mot mina framförda teser har fått mig att inse behovet av att förtydliga där oklarhet har rått, att bättre ta hänsyn till och bemöta de motargument som framförts samt att grundligare behandla vissa områden som i den förra upplagan gavs en kanske alltför knapphändig behandling.

Jag har också valt att stryka vissa partier som fanns med i första upplagan, huvudsakligen sådant stoff som jag har bedömt vara av mindre betydelse. Detta har skett framför allt för att kunna bereda plats åt nytt material som jag har bedömt vara viktigare. Trots att vissa avsnitt alltså avlägsnats, har själva textmassan totalt sett ändå utökats med 16 sidor. Därutöver har också ett av många läsare efterfrågat person- och sakregister inkluderats.

Även om en stor del av innehållet i denna nya upplaga är antingen bearbetat eller helt nyskrivet är slutsatserna i princip desamma. Också materialets struktur med indelning i sektioner, kapitel och avdelningar överensstämmer med förra upplagans.

Bokens utformning och innehåll - utdrag ur sektion ett.

Sektion två, Arvet från Sinai, handlar om Gamla Testamentet och dess uppkomst samt om israeliternas historia. Denna avdelning är ingalunda komplett men visar ändå med all önskvärd tydlighet att Gamla Testamentet inte bör utgöra en grund för en modern religion. Den moderna arkeologin har gett oss en helt ny syn på israeliternas äldre historia. Dagens arkeologer har på det stora hela gett upp patriarkerna, fångenskapen i Egypten, utvandringen och erövringen av Kanaan. Den stora striden, som just nu rasar bland forskarna, gäller huruvida Davids och Salomos riken över huvud taget har funnits. Som kommer att framgå av kapitel ?2.5 Israeliternas historia jämförd med GT? måste sannolikt även historien om David och Salomo skrivas om.

Sektion tre, Kristus före Kristus, är tänkt som en övergång mellan sektion två och fyra. Jag gör en synnerligen grundlig jämförelse mellan Jesusgestalten och andra gudssöner. Här behandlas också den messianska profetian som så småningom ledde fram till en intensiv längtan hos fromma judar efter en smord befriare, en messias, en Kristus. Jag avhandlar de olika föreställningar som florerade i Medelhavsområdet århundradena före vår tidräkning (fvt) och som kom att ge impulser till den gryende kristendomen.Kapitel 3.4 redogör för de textställen i Gamla Testamentet som evangelieförfattarna använde för att konstruera berättelsen om Jesus. En av de rörelser som starkast influerade kristendomen var esseismen. I kapitel 3.5 granskar jag esseernas lära utifrån deras egna skrifter, de så kallade ?Dödahavsrullarna?, funna i Qumran. Jag har också placerat ett kapitel om gnostiken i sektion tre (3.6). Nyckeln till förståelsen av kristendomen och dess uppkomst ligger i att förstå gnostiken. Det var gnostikerna som utövade den kanske största påverkan på den unga kristna rörelsen. Vill man spetsa till det kan man hävda att de troligen skapade såväl kristendomen som Bibelns Jesus. Jag ägnar därför stort utrymme åt gnostiken och dess påverkan på Paulus och evangelieförfattarna.

Sektion fyra, Jesusgestalten kritiskt granskad, får anses vara bokens viktigaste sektion. Den cirkulerar omkring en enda fråga: har Bibelns Jesus funnits? Har det funnits en person som levt det liv som evangelierna tecknar? Svaret är troligen nej. Ingenting tyder på att den Jesus vi möter i evangelierna har någon motsvarighet i en verklig person. Detta utesluter inte att det kan ha funnits en, eller till och med flera verkliga personer som har gett upphov till föreställningen om frälsaren Jesus. Men sektion fyra besvarar inte frågan om denna person eller dessa personer har funnits eller ej. Det kan vi inte veta. Sektion 4 försöker ge svar på om det porträtt som ges av Jesus i evangelierna är riktigt eller ej.

Ingen historiker nämner Jesus. De första kristna författarna, då främst Paulus, är likaledes ovetande om (eller ointresserade av) hans jordeliv. Först i evangelierna, ca en generation senare, tecknas en bild av en historisk Jesus. Detta porträtt är emellertid en fantasikonstruktion som har sammanställts från en mängd mytiska föreställningar. Jag dissekerar evangelierna bit för bit och visar i möjligaste mån varifrån evangelieförfattarna har influerats. Därutöver granskas det för allmänheten okända Hemliga Markusevangeliet som synes ha varit ett gnostiskt symboliskt evangelium. Det Hemliga Markusevangeliet verkar ha avskalats de esoteriska delarna, vilka var avsedda för de invigda gnostikerna, och den kvarvarande texten blev till Bibelns Markusevangelium.

Sektion fem behandlar Kristendomens uppkomst. Här har jag placerat ett kapitel om arkeologiska förfalskningar. Men framför allt kan sektion fem sägas handla om den period i den tidiga kyrkan som skildras i Apostlagärningarna. Min historierekonstruktion avviker dock väsentligt från den gängse bilden. Jag skissar också på möjligheten av en eller flera upphovsmän till legenden om Jesus.

Kundrecensioner och bloggar

Kundbetyg baserat på 1 recension.
 • Tydlig och klar

  Har läst de mesta böcker som finns i ämnet och denna bok är den för närvarande bästa. Den är mycket tydlig i sin framställning och den vederlägger varje påstående väl. Sen om det stämmer eller inte låter jag vara osagt. Men för er som är intresserade i ämnet rekomenderarar jag verkligen denna bok.

  av Per, 2009-09-13

Ingår i följande bibliotekskategorier

Sök fler böcker:

Kunder som köpt denna bok har
även köpt:
Skotten i Köpenhamn : ett reportage om
Uppgång och fall
Uppgång och fall
av Strömquist, Liv
Den allvarsamma leken
Den allvarsamma leken
av Söderberg, Hjalmar
Miniatyrmakaren
Miniatyrmakaren
av Burton, Jessie
Min mors självbiografi
Min mors självbiografi
av Kincaid, Jamaica