Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Naturvetenskap & Teknik

Sök i Naturvetenskap & Teknik

Samhällsvetenskapliga metoder

av Alan Bryman

Verkstadshandboken

av Nils-Olof Eriksson
Samhällsvetenskapliga metoder

Den här boken har blivit en klassiker inom området samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Upplaga 3 har blivit grundligt uppdaterad och här ingår såväl kvantitativ som kvalita…

Verkstadshandboken

Verkstadshandboken genomgår inför varje ny tryckning en noggrann revidering och uppdatering. Den nya upplagan innehåller nya aktuella standarder, där utgåva anges, samt annan ny…


Ingenjörerna Så undviker vi klimatkatastrofen : lösningarna vi har och genombrotten vi behöver Ritnläsn elevex komplett Handbok i kvalitativa metoder
Ingenjörerna av Gunnar WetterbergSå undviker vi klimatkatastrofen : lösn... av Bill GatesRitnläsn elevex komplett Handbok i kvalitativa metoder av Göran Ahrne

Att skriva en bra uppsats Studentens skrivhandbok Numicon Matematik med alla sinnen 2.0 Källkritik
Att skriva en bra uppsats av Lotte RieneckerStudentens skrivhandbok av Kristina SchöttNumicon Matematik med alla sinnen 2.0 Källkritik av Torsten Thurén