Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Medicin

Sök i Medicin

Människokroppen

av Egil Haug

Internmedicin

av Ulf Dahlström
Människokroppen

Människans fysiologi är ofattbart komplicerad. Vi har fyrtiotusen miljarder självständiga celler som bildar en helhet i en kropp! Principerna för hur processerna i kroppen regle…

Internmedicin

Internmedicin beskriver uppkomstmekanismer, förlopp och medicinsk handläggning av den stora grupp sjukdomar som involverar kroppens centrala organsystem, inklusive hjärta-lungor…


Intensivvård Medicin 1 och 2 Klinisk omvårdnad 1 Den friska människan : kroppens struktur och funktion
Intensivvård Medicin 1 och 2 av Elsie SetterbergKlinisk omvårdnad 1 Den friska människan : kroppens struktu... av Håkan Aldskogius

Klinisk mikrobiologi : infektioner, immunologi, vårdhygien Pandemi : myterna, fakta, hoten Pediatrisk omvårdnad Smart : vad vetenskapen säger om intelligens
Klinisk mikrobiologi : infektioner, imm... av Elsy EricssonPandemi : myterna, fakta, hoten av Björn OlsenPediatrisk omvårdnad Smart : vad vetenskapen säger om intell... av Maria Gunther