Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

E - Uppfostran och undervisning

Sök i E - Uppfostran och undervisning

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta f…

av Fredrik Zimmerman

Undervisning i förskolan : att skapa lärande undervisningsm…

av Ann S. Pihlgren
Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan

Gruppen pojkar går ut grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Vidare lämnar mer än var femte pojke skolan utan att ha gymnasiebehörighet. Siffror …

Undervisning i förskolan : att skapa lärande undervisningsmiljöer

Den enskilda förskollärarens sätt att agera i vardagen påverkas av de teorier om undervisning och lärande hen arbetar utifrån. Genom att synliggöra de teoretiska utgångspunktern…


Främja närvaro : Att förebygga frånvaro i skolan Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete Professionsutveckling och kollegialt lärande : framgångsstrategier och utvecklande motstånd Boken om att gå på förskolan
Främja närvaro : Att förebygga frånvaro... av Malin Gren LandellLyssnandets pedagogik : etik och demokr... av Ann ÅbergProfessionsutveckling och kollegialt lä... av Steven Katz0-3 årBoken om att gå på förskolan av Josefine Sundström

Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik Idrott och hälsa 7-9 Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
Det sociala livet i skolan : socialpsyk... av Robert ThornbergAutism och ADHD i skolan : handbok i ty... av Anna SjölundIdrott och hälsa 7-9 av Mikael Gardestrand BengtssonDet värderande ögat : observation, utvä... av Cato R. P. Bjørndal