Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Övrig psykologi

Sök i Övrig psykologi

Handbok i rättspsykologi

av Pär Anders Granhag

Experimentell metodik för beteendevetare

av Anders Kjellberg
Handbok i rättspsykologi

Denna grundbok i rättspsykologi ger en heltäckande bild av den vetenskapligt baserade rättspsykologiska forskningen.Läs merHandbok i rättspsykologi presenterar vetenskaplig kuns…

Experimentell metodik för beteendevetare

Experimentet är den vetenskapliga metod som ger oss de bästa förutsättningarna att ta reda på orsaker till varför saker och ting händer. Alla vetenskapliga undersökningar har sv…


Treating Depression Treating Depression Discipline and Punish Klinisk forensisk psykologi
Treating Depression Treating Depression Discipline and Punish av Michel FoucaultKlinisk forensisk psykologi

The Harpy The Harpy Clinical Sports Psychiatry Bara jag vet vem jag är
The Harpy av Megan HunterThe Harpy av Megan HunterClinical Sports Psychiatry Bara jag vet vem jag är av Sture Bergwall