Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Företagsekonomi

Sök i Företagsekonomi

Administration 1 Fakta och uppgifter

av Sonja Westerblad

E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok

av Jan-Olof Andersson
Administration 1 Fakta och uppgifter

Varje organisation behöver rutiner för ofta återkommande arbetsuppgifter och regler för hur olika ärenden ska hanteras. Dessa rutiner och regler utgör organisationens administra…

E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok

E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och företagsekonomi 1 och 2 kursernas centrala innehåll. Precis som sina föregångare E200…


Bokföring från början Faktabok R2000 Redovisning 2 Faktabok J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok
Bokföring från början Faktabok av Rolf JohanssonR2000 Redovisning 2 Faktabok av Jan-Olof AnderssonJ2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter av Jan-Olof AnderssonE3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok av Jan-Olof Andersson

Logistik Fakta och övningar R2000 Redovisning 2 Problembok Personaladministration - i praktiken Faktabok R2000 Redovisning 2 Kommentarer och lösningar
Logistik Fakta och övningar av Håkan MartinssonR2000 Redovisning 2 Problembok av Jan-Olof AnderssonPersonaladministration - i praktiken Fa... av Yvonne BogislausR2000 Redovisning 2 Kommentarer och lös... av Jan-Olof Andersson