Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Hantering av sjukdom

Sök i Hantering av sjukdom

Adhd - Från duktig flicka till utbränd kvinna

av Lotta Borg Skoglund

Autism och ADHD i gymnasiet : tydliggörande pedagogik

av David Edfelt
Adhd - Från duktig flicka till utbränd kvinna

ADHD kan ta sig mycket olika uttryck utifrån biologiska skillnader mellan könen och tyvärr är kunskapen fortfarande skrämmande låg när det gäller flickors och kvinnors unika utm…

Autism och ADHD i gymnasiet : tydliggörande pedagogik

Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor grupp misslyckas med att ta sin examen. För många beror det på svårigheter i planeringen för att nå långsiktiga mål eller bristande konc…


Somna & somna om : 101 sätt att få kroppen att slappna av Att insjukna i psykos : förlopp, behandling, återhämtning Ärr för livet När det hälsosamma blir ohälsosamt : hjälp när tankar om kropp, mat och äta
Somna & somna om : 101 sätt att få krop... av Linda WirénAtt insjukna i psykos : förlopp, behand... av Johan CullbergÄrr för livet av Sofia ÅkermanNär det hälsosamma blir ohälsosamt : hj... av Evelina Linder

Fördel ADHD : var på skalan ligger du? Fördel ADHD : var på skalan ligger du? Fördel ADHD : var på skalan ligger du? Fördel ADHD : var på skalan ligger du?
Fördel ADHD : var på skalan ligger du? av Anders HansenFördel ADHD : var på skalan ligger du? av Anders HansenFördel ADHD : var på skalan ligger du? av Anders HansenFördel ADHD : var på skalan ligger du? av Anders Hansen