Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Programmering för handdatorer

Sök i Programmering för handdatorer

Building Xamarin.Forms Mobile Apps Using XAML

av Dan Hermes

iOS Programming

av Christian Keur
Building Xamarin.Forms Mobile Apps Using XAML

Leverage Xamarin.Forms to build iOS and Android apps using a single, cross-platform approach. This book is the XAML companion to the C# guide Xamarin Mobile Application Developm…

iOS Programming

iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guide leads you through the essential concepts, tools, and techniques for developing iOS applications. After completing this book, you will h…


Swift Programming Learn Java for Android Development React and Libraries Android Studio 3.6 Development Essentials - Kotlin Edition
Swift Programming av Mikey WardLearn Java for Android Development av Peter SpathReact and Libraries av Elad ElromAndroid Studio 3.6 Development Essentia... av Neil Smyth

SwiftUI Essentials - iOS Edition Building Versatile Mobile Apps with Python and REST Android Studio 4.0 Development Essentials - Java Edition Exploratory Programming for the Arts and Humanities
SwiftUI Essentials - iOS Edition av Neil SmythBuilding Versatile Mobile Apps with Pyt... av Art YudinAndroid Studio 4.0 Development Essentia... av Neil SmythExploratory Programming for the Arts an... av Nick Montfort