Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Etiska & sociala aspekter på datoranvändning

Sök i Etiska & sociala aspekter på datoranvändning

Den (o)mänskliga faktorn - MTO Digitalisering och automatis…

av Lena Kecklund

Cracking the Digital Ceiling

Den (o)mänskliga faktorn - MTO Digitalisering och automatisering för säkerhet och hållbarhet

De tekniska system som människor ska behärska blir allt komplexare. Vissa verksamheter ska utföras av automatiska system, robotar eller AI-system. Organisationer förändras med n…

Cracking the Digital Ceiling

Is computing just for men? Are men and women suited to different careers? This collection of global perspectives challenges these commonly held western views, perpetuated as exp…


Weapons of Math Destruction Retooling Politics The Digital Prism The Digital Prism
Weapons of Math Destruction av Cathy O'NeilRetooling Politics av Andreas JungherrThe Digital Prism av Mikkel FlyverbomThe Digital Prism av Mikkel Flyverbom

Human-Robot Interaction Communication Power The Ethical Algorithm Surreptitious Software
Human-Robot Interaction av Christoph BartneckCommunication Power av Manuel CastellsThe Ethical Algorithm av Michael KearnsSurreptitious Software av Christian Collberg