Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Hållbart jordbruk

Sök i Hållbart jordbruk

Svart jord

av Gunnar Lindstedt

The Wicked Problem of Forest Policy

Svart jord

Överallt i världen satsas enorma belopp på så kallade förnyelsebara drivmedel som ska ersätta oljan. Frågan är om världens åkermark verkligen räcker för att framställa både mat …

The Wicked Problem of Forest Policy

Forests play an important role in resolving global challenges such as sustainable development, climate change, biodiversity loss, and food and water security. Stopping deforesta…


Den stora ätstörningen : maten, makten, miljön Lantbruk, klimat och framtiden : tankar om forskning, politik och handel Den stora ätstörningen : maten, makten, miljön Food or War
Den stora ätstörningen : maten, makten,... av Gunnar RundgrenLantbruk, klimat och framtiden : tankar... av Bo MI BengtssonDen stora ätstörningen : maten, makten,... av Gunnar RundgrenFood or War av Julian Cribb

Bortom GMO : vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk A Soil Owner's Manual: How to Restore and Maintain Soil Health One Size Fits None Skogspraktikan : varför vi bör gå över till naturnära skogsbruk
Bortom GMO : vetenskap och växtförädlin... av Torbjörn FagerströmA Soil Owner's Manual: How to Restore a... av Jon StikaOne Size Fits None av Stephanie AndersonSkogspraktikan : varför vi bör gå över... av Martin Jentzen