Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Miljövetenskap & -teknik

Sök i Miljövetenskap & -teknik

Hållbar utveckling : teknik, samhälle och livskvalitet

av Håkan Gulliksson

Miljöteknik : för en hållbar utveckling

av Jonas Ammenberg
Hållbar utveckling : teknik, samhälle och livskvalitet

Hållbar utveckling – Teknik, samhälle och livskvalitet har en bred ansats där social, ekologisk och ekonomisk kunskap tillsammans ger läsaren en grund att stå på för att a…

Miljöteknik : för en hållbar utveckling

Det finns många viktiga utmaningar inom det miljötekniska området som är avgörande avseende långsiktig hållbarhet. Den globala befolknings­utvecklingen och en ökad materiell väl…


Renewable Energy Environment and Society Ecology of Aquatic Systems Geopolitics of Antarctica
Renewable Energy Environment and Society av Paul RobbinsEcology of Aquatic Systems av Michael DobsonGeopolitics of Antarctica av Klaus Dodds

The Microbiology of Anaerobic Digesters Världens gång - teknikens utveckling : om samspelet mellan teknik, människa och samhälle Living with Nature The Politics of the Earth
The Microbiology of Anaerobic Digesters av Michael H. GerardiVärldens gång - teknikens utveckling :... Living with Nature The Politics of the Earth av John S. Dryzek