Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Robotik

AI och robotar på 30 sekunder : de 50 viktigaste idéerna oc…

The Art of Electronics: The x Chapters

av Paul Horowitz
AI och robotar på 30 sekunder : de 50 viktigaste idéerna och innovationerna inom intelligent maskinutveckling, var och en förklarad på en halv minut

Kan en intelligent maskin tänka? Hur kommer robotar att se ut i framtiden? Vad betyder ”djup maskininlärning”? Har det uppstått en klyfta mellan de människor som för…

The Art of Electronics: The x Chapters

The Art of Electronics: The x-Chapters expands on topics introduced in the best-selling third edition of The Art of Electronics, completing the broad discussions begun in the la…


A World Without Work Data-Driven Science and Engineering The ROV Manual Human Compatible
A World Without Work av Daniel SusskindData-Driven Science and Engineering av Steven L. BruntonThe ROV Manual av Robert D. ChristHuman Compatible av Stuart Russell

Multivariable Feedback Control Exploring Raspberry Pi State Estimation for Robotics Feedback Control of Dynamic Systems
Multivariable Feedback Control av Sigurd SkogestadExploring Raspberry Pi av Derek MolloyState Estimation for Robotics av Timothy D. BarfootFeedback Control of Dynamic Systems av Gene Franklin