Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Materialteknik

Callister's Materials Science and Engineering

av William D., Jr. Callister

Materials

av Michael F. Ashby
Callister's Materials Science and Engineering

Callister's Materials Science and Engineering: An Introduction promotes student understanding of the three primary types of materials (metals, ceramics, and polymers) and compos…

Materials

Materials: Engineering, Science, Processing and Design is the essential materials engineering text and resource for students developing skills and understanding of materials pro…


Welding Metallurgy and Weldability of Nickel-Base Alloys Fatigue of Materials Lea's Chemistry of Cement and Concrete Materials Selection in Mechanical Design
Welding Metallurgy and Weldability of N... av John C. LippoldFatigue of Materials av S. SureshLea's Chemistry of Cement and Concrete Materials Selection in Mechanical Design av Michael F. Ashby

The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics Wind Turbines Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 6th Edition International Student Version Engineering Fluid Mechanics
The Finite Element Method for Solid and... av Olek C ZienkiewiczWind Turbines av Colin AndersonFundamentals of Momentum, Heat and Mass... av James WeltyEngineering Fluid Mechanics av Donald F. Elger